Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní."— Transkript prezentace:

1 DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2 AFEKTIVNÍ PORUCHY A LIDSTVO 4. st.p.n.l. Hippokrates - melancholie, mánie 1899 Kraepelin maniodepresivní psychóza 1953 Kleist, Leonhard - unipolární x bipolární deprese

3 Historický pohled na depresi a její léčbu

4 THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE Ch.J.L.MURRAY, A.D.LOPEZ, 1997 HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH WORLD HEALTH ORGANISATION WORLD BANK

5 DALY - Disability Adjusted Life Years DALY = YLL + YLD YLL - Years of Life Lost YLD - Years Lived with Disability

6 PODÍL (%) DALY NEUROPSYCHIATRICKÝCH PRORUCH V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH SVĚTA Disability Adjusted Life Years Murray a Lopez, 1997

7 10 HLAVNÍCH PŘÍČIN SMRTI vyspělé země Years of Life Lost Murray a Lopez, 1997

8 10 HLAVNÍCH PŘÍČIN „INVALIDITY“, vyspělé země Murray a Lopez, 1997 Years Lived with Disability

9 PŘÍČINY DALY (%) svět 1.Respirační infekce8,2 2.Průjmovitá onemocnění7,2 3.Perinatální onemocnění6,7 4.Unipolární deprese3,7 5.ICHS3,4 6.Cerebrovaskulární onemocnění2,8 7.Tuberkulóza2,8 8.Zarděnky2,7 9.Dopravní nehody2,5 10.Vrozené vady2,4 Murray a Lopez, 1997

10 PŘÍČINY DALY (%) vyspělé země 1.ICHS9,9 2.Unipolární deprese6,1 3.Cerebrovaskulární nemoci5,9 4.Dopravní nehody4,4 5.Nadužívání alkoholu4,0 6.Osteoarthritis2,9 7.Nádory trachey, bronchů a plic2,9 8.Demence a další deg. procesy CNS2,7 9.Sebepoškození2,3 10.Vrozené vady2,2 Murray a Lopez, 1997

11 PŘÍČINY DALY (%) vyspělé země 1990, věk Unipolární deprese12,3 2.Nadužívání alkoholu8,9 3.Dopravní nehody8,5 4.Schizofrenie5,0 5.Sebepoškození4,2 6.Bipolární porucha3,7 7.Nadužívání návykových látek2,9 8.Obsedantně kompulzivní porucha2,7 9.Osteoarthritis2,7 10.Následky násilí2,4 Murray a Lopez, 1997

12 Disability Adjusted Life Years Resp. infekceICHS 2Střevní infekceUnipolární deprese 3Perinatální úmrtnostDopravní nehody 4Unipolární depreseCerebrovaskulární 5ICHSObst. chor. plicní 6CerebrovaskulárníResp. infekce 7Tuberkulosa 8SpalničkyVálka 9Dopravní nehodyStřevní infekce 10Vrozené vadyHIV infekce Murray a Lopez, 1997

13 CELOŽIVOTNÍ PREVALENCE (%) NCS (Kessler, 1994) CELKEMMužiŽeny Afektivní poruchy 17,112,721,7 Úzkostné poruchy 24,919,230,5 Návykové nemoci 26,635,417,9 Non-afektivní psychózy 0,70,60,8 Duševní poruchy 48,048,747,3

14 CELOŽIVOTNÍ PREVALENCE – NCS-R DUŠEVNÍ PORUCHY USA %Věk začátku onemocnění (medián) Afektivní poruchy20,830 Úzkostné poruchy28,811 Návykové nemoci14,620 Poruchy chování24,811 Duševní poruchy46,414 Kessler et al., 2005

15 Kumulativní četnost depresivní poruchy podle dekády narození a věku při začátku onemocnění dle ECA studie  1905 Wittchen et al., 1994

16 JEDNOROČNÍ PREVALENCE DEPRESIVNÍ PORUCHY P { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/3428109/11/slides/slide_15.jpg", "name": "JEDNOROČNÍ PREVALENCE DEPRESIVNÍ PORUCHY 1991-22001-2P

17 POČET PRVNÍCH AMBULANTNÍCH VYŠETŘENÍ ZA ROK V ČR DIAGNÓZA ZMĚNY (%) ORGANICKÉ PORUCHY ,0 ZÁVISLOSTI ,0 SCHIZOFRENIE ,7 AFEKTIVNÍ PORUCHY ,7 NEUROTICKÉ PORUCHY ,5 VÝVOJOVÉ PORUCHY V DĚTSTVÍ ,6 CELKEM ,2 ÚZIS 2006

18 Pravděpodobnost recidivy po úzdravě depresivní epizody (378 pacientů s depresivní poruchou) Čas (roky) Kumulativní pravděpodobnost recidivy (%) Rothschild, A. J., 1999

19 DLOUHODOBÝ PRŮBĚH DEPRESIVNÍ PORUCHY 2/3 úvahy o sebevraždě 7 – 15 % sebevraždu dokoná Keller a Sadock, 1991

20 POČET DOKONANÝCH SEBEVRAŽD/ WHO 2000

21 POČET DOKONANÝCH SEBEVRAŽD NA ÚZEMÍ ČR CSU 2007

22 CZECH TERRITORY suicides/ /year CSU 2007

23 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH DEPRESE RODINNÁ ZÁTĚŽ ZAČÁTEK ONEMOCNĚNÍ (<25, 60<) POČET PŘEDCHOZÍCH EPIZOD A JEJICH DÉLKA REZIDUÁLNÍ SYMPTOMY KOMORBIDITA ŽENSKÉ POHLAVÍ PSYCHOSOCIÁLNI PODPORA (PARTNER) BIOLOGICKÉ FAKTORY – CHARAKTERISTIKA SPÁNKU, HHA OSA

24 Etapy léčby depresivní poruchy (Kupfer, 1991) čas hloubka deprese

25 MOŽNOSTI AKUTNÍ LÉČBY DEPRESE ANTIDEPRESIVA ( GENERACE) PSYCHOTERAPIE (KBT, INTERPERSONÁLNÍ) DALŠÍ BIOLOGICKÉ METODY EKT rTMS FOTOTERAPIE SPÁNKOVÁ DEPRIVACE STIMULACE n. X

26 Etapy léčby depresivní poruchy (Kupfer, 1991) čas hloubka deprese

27 UKONČENÍ POKRAČOVACÍ LÉČBY DEPRESIVNÍ PORUCHY 4 – 9 MĚSÍCŮ PLNÉ A TRVALÉ EUTHYMIE NESPLŇUJE KRITÉRIA PRO PROFYLAXI SÁM ŽÁDÁ SYNDROM Z VYSAZENÍ – TRICYKLIKA, SSRI S KRÁTKÝM POLOČASEM VYLUČOVÁNÍ SNIŽOVÁNÍ O 25 % DENNÍ DÁVKY ZA MĚSÍC (3 MĚSÍCE)

28 Etapy léčby depresivní poruchy (Kupfer, 1991) čas hloubka deprese

29 Indikace pro udržovací léčbu antidepresivy Maixner a Greden, 1998

30 PROFYLAXE DEPRESIVNÍ PORUCHY JAKÉ ANTIDEPRESIVUM V JAKÉ DÁVCE JAK DLOUHO

31 JAKÝ LÉK

32 PROFYLAKTICKÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY LITHIUM TRICYKLIKA A ANTIDEPRESIVA II. GENERACE IMAO, RIMA SSRI IV. GENERACE

33 PŘEDPOKLÁDANÉ ÚČINKY ANTIDEPRESIV Skupina LékNaSDAcha1H1S1S2S3 SSRI citalopram TCA imipramin /-0 SARI trazodon /-0++0 NRI reboxetin SNRI venlafaxin ++++/ NDRI bupropion+/ NaSSA mirtazapin+/ Blokáda zpětného vychytávání Blokáda receptorů Schatzberg 2005, Stahl 2005 X – preskripční omezení pro praktické lékaře XX – omezená dostupnost X X X X

34 AKUTNÍ LÉČBA SSRI STIMULACE POSTSYNAPTICKÝCH RECEPTORŮ SEROTONINERGNÍ SYSTÉM EFEKT 5 HT1ANTIDEPRESIVNÍ EFEKT 5HT2ÚZKOST, NESPAVOST, SEX 5HT3GIT, NECHUTENSTVÍ účinky Nežádoucí žádoucí

35 Výsledky profylaktické léčby imipraminem ve 4. a 5. roce sledování ve srovnání s placebem ( Kupfer, D.J., et al., 1992) (Rozdíl mezi skupinami je statisticky významný, p<0,006) Imipramin (n=11) Placebo (n=9) Kumulativní četnost pacientů v remisi

36 FREKVENCE RELAPSŮ A RECIDIV PACIENTŮ LÉČENÝCH PRO REKURENTNÍ DEPRESI %POKRAČOVACÍUDRŽOVACÍ ATD2226 PLACEBO4248 Hansen et al., 2008

37 Vliv látek typu SSRI na cytochrom P450 (CYP) v běžných antidepresivních dávkách ( Edwards, J.G. a Anderson, I., 1999

38 Klinicky závažné lékové interakce látek typu SSRI

39 JAK DLOUHO?

40 Výskyt recidiv u 105 pacientů s depresivní poruchou, jejichž úzdrava trvala 5 let (Mueller, T.I., et al., 1999)

41 V JAKÉ DÁVCE ?

42 DÁVKOVÁNÍ ANTIDEPRESIV V PROFYLAXI DEPRESIVNÍ PORUCHY IMIPRAMIN – 3-LETÉ SLEDOVÁNÍ – 100 mg - 70 % RECIDIV, 200 mg - 30 % RECIDIV (FRANK et al., 1993) CITALOPRAM 20 i 40 mg ÚČINNÝCH V POKRAČOVACÍ LÉČBĚ (MONTGOMERY et al., 1993) PŘI SNÍŽENÍ CITALOPRAMU ZE 40 NA 20 mg PŘI 2-LETÉM SLEDOVÁNÍ – 50 % RECIDIV (FRANCINI et al.,1999)

43 COMPLIANCE MÍRA ADHERENCE S PŘEDEPSANÝM LÉČEBNÝM REŽIMEM STRATEGIE KE ZLEPŠENÍ TERAPEUTICKÝ VZTAH EDUKACE ADEKVÁTNÍ FARMAKOTERAPIE Haddad, 2000

44 PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA POUZE U 18,4 % „DEPRESIVNÍCH“ V BĚŽNÉ POPULACI (!!!) Vaněk, Raboch, Vaněk, 2000

45 KLINICKÁ MOUDROST JE SCHOPNOST SPRÁVNĚ ROZHODNOUT NA ZÁKLADĚ NEPŘESNÝCH ZNALOSTÍ ALAN GREG (1890 – 1957)


Stáhnout ppt "DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní."

Podobné prezentace


Reklamy Google