Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní."— Transkript prezentace:

1 DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2 AFEKTIVNÍ PORUCHY A LIDSTVO 4. st.p.n.l. Hippokrates - melancholie, mánie 1899 Kraepelin maniodepresivní psychóza 1953 Kleist, Leonhard - unipolární x bipolární deprese

3 Historický pohled na depresi a její léčbu

4 THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE Ch.J.L.MURRAY, A.D.LOPEZ, 1997 HARVARD SCHOOL OF PUBLIC HEALTH WORLD HEALTH ORGANISATION WORLD BANK

5 DALY - Disability Adjusted Life Years DALY = YLL + YLD YLL - Years of Life Lost YLD - Years Lived with Disability

6 PODÍL (%) DALY NEUROPSYCHIATRICKÝCH PRORUCH V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH SVĚTA Disability Adjusted Life Years Murray a Lopez, 1997

7 10 HLAVNÍCH PŘÍČIN SMRTI vyspělé země Years of Life Lost Murray a Lopez, 1997

8 10 HLAVNÍCH PŘÍČIN „INVALIDITY“, vyspělé země Murray a Lopez, 1997 Years Lived with Disability

9 PŘÍČINY DALY (%) svět 1.Respirační infekce8,2 2.Průjmovitá onemocnění7,2 3.Perinatální onemocnění6,7 4.Unipolární deprese3,7 5.ICHS3,4 6.Cerebrovaskulární onemocnění2,8 7.Tuberkulóza2,8 8.Zarděnky2,7 9.Dopravní nehody2,5 10.Vrozené vady2,4 Murray a Lopez, 1997

10 PŘÍČINY DALY (%) vyspělé země 1.ICHS9,9 2.Unipolární deprese6,1 3.Cerebrovaskulární nemoci5,9 4.Dopravní nehody4,4 5.Nadužívání alkoholu4,0 6.Osteoarthritis2,9 7.Nádory trachey, bronchů a plic2,9 8.Demence a další deg. procesy CNS2,7 9.Sebepoškození2,3 10.Vrozené vady2,2 Murray a Lopez, 1997

11 PŘÍČINY DALY (%) vyspělé země 1990, věk 15 - 44 1.Unipolární deprese12,3 2.Nadužívání alkoholu8,9 3.Dopravní nehody8,5 4.Schizofrenie5,0 5.Sebepoškození4,2 6.Bipolární porucha3,7 7.Nadužívání návykových látek2,9 8.Obsedantně kompulzivní porucha2,7 9.Osteoarthritis2,7 10.Následky násilí2,4 Murray a Lopez, 1997

12 Disability Adjusted Life Years 19902020 1Resp. infekceICHS 2Střevní infekceUnipolární deprese 3Perinatální úmrtnostDopravní nehody 4Unipolární depreseCerebrovaskulární 5ICHSObst. chor. plicní 6CerebrovaskulárníResp. infekce 7Tuberkulosa 8SpalničkyVálka 9Dopravní nehodyStřevní infekce 10Vrozené vadyHIV infekce Murray a Lopez, 1997

13 CELOŽIVOTNÍ PREVALENCE (%) NCS (Kessler, 1994) CELKEMMužiŽeny Afektivní poruchy 17,112,721,7 Úzkostné poruchy 24,919,230,5 Návykové nemoci 26,635,417,9 Non-afektivní psychózy 0,70,60,8 Duševní poruchy 48,048,747,3

14 CELOŽIVOTNÍ PREVALENCE – NCS-R DUŠEVNÍ PORUCHY USA %Věk začátku onemocnění (medián) Afektivní poruchy20,830 Úzkostné poruchy28,811 Návykové nemoci14,620 Poruchy chování24,811 Duševní poruchy46,414 Kessler et al., 2005

15 Kumulativní četnost depresivní poruchy podle dekády narození a věku při začátku onemocnění dle ECA studie 1955+ 1945-1954 1935-1944 1925-1934 1915-1924 1905-1914  1905 Wittchen et al., 1994

16 JEDNOROČNÍ PREVALENCE DEPRESIVNÍ PORUCHY 1991-22001-2P { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3428109/slides/slide_16.jpg", "name": "JEDNOROČNÍ PREVALENCE DEPRESIVNÍ PORUCHY 1991-22001-2P

17 POČET PRVNÍCH AMBULANTNÍCH VYŠETŘENÍ ZA ROK V ČR DIAGNÓZA19942005ZMĚNY (%) ORGANICKÉ PORUCHY27 42150 71785,0 ZÁVISLOSTI31 09739 17826,0 SCHIZOFRENIE33 80541 13521,7 AFEKTIVNÍ PORUCHY37 91590 503138,7 NEUROTICKÉ PORUCHY 103 577177 67371,5 VÝVOJOVÉ PORUCHY V DĚTSTVÍ 23 46020 978-10,6 CELKEM307 877450 16646,2 ÚZIS 2006

18 Pravděpodobnost recidivy po úzdravě depresivní epizody (378 pacientů s depresivní poruchou) Čas (roky) Kumulativní pravděpodobnost recidivy (%) Rothschild, A. J., 1999

19 DLOUHODOBÝ PRŮBĚH DEPRESIVNÍ PORUCHY 2/3 úvahy o sebevraždě 7 – 15 % sebevraždu dokoná Keller a Sadock, 1991

20 POČET DOKONANÝCH SEBEVRAŽD/100 000 WHO 2000

21 POČET DOKONANÝCH SEBEVRAŽD NA ÚZEMÍ ČR CSU 2007

22 CZECH TERRITORY suicides/100 000/year CSU 2007

23 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH DEPRESE RODINNÁ ZÁTĚŽ ZAČÁTEK ONEMOCNĚNÍ (<25, 60<) POČET PŘEDCHOZÍCH EPIZOD A JEJICH DÉLKA REZIDUÁLNÍ SYMPTOMY KOMORBIDITA ŽENSKÉ POHLAVÍ PSYCHOSOCIÁLNI PODPORA (PARTNER) BIOLOGICKÉ FAKTORY – CHARAKTERISTIKA SPÁNKU, HHA OSA

24 Etapy léčby depresivní poruchy (Kupfer, 1991) čas hloubka deprese

25 MOŽNOSTI AKUTNÍ LÉČBY DEPRESE ANTIDEPRESIVA (1. - 4. GENERACE) PSYCHOTERAPIE (KBT, INTERPERSONÁLNÍ) DALŠÍ BIOLOGICKÉ METODY EKT rTMS FOTOTERAPIE SPÁNKOVÁ DEPRIVACE STIMULACE n. X

26 Etapy léčby depresivní poruchy (Kupfer, 1991) čas hloubka deprese

27 UKONČENÍ POKRAČOVACÍ LÉČBY DEPRESIVNÍ PORUCHY 4 – 9 MĚSÍCŮ PLNÉ A TRVALÉ EUTHYMIE NESPLŇUJE KRITÉRIA PRO PROFYLAXI SÁM ŽÁDÁ SYNDROM Z VYSAZENÍ – TRICYKLIKA, SSRI S KRÁTKÝM POLOČASEM VYLUČOVÁNÍ SNIŽOVÁNÍ O 25 % DENNÍ DÁVKY ZA MĚSÍC (3 MĚSÍCE)

28 Etapy léčby depresivní poruchy (Kupfer, 1991) čas hloubka deprese

29 Indikace pro udržovací léčbu antidepresivy Maixner a Greden, 1998

30 PROFYLAXE DEPRESIVNÍ PORUCHY JAKÉ ANTIDEPRESIVUM V JAKÉ DÁVCE JAK DLOUHO

31 JAKÝ LÉK

32 PROFYLAKTICKÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY LITHIUM TRICYKLIKA A ANTIDEPRESIVA II. GENERACE IMAO, RIMA SSRI IV. GENERACE

33 PŘEDPOKLÁDANÉ ÚČINKY ANTIDEPRESIV Skupina LékNaSDAcha1H1S1S2S3 SSRI citalopram0+++0000000 TCA imipramin++ 0 ++0+/-0 SARI trazodon0+00+++/-0++0 NRI reboxetin+++00000000 SNRI venlafaxin ++++/-000000 NDRI bupropion+/-0++000000 NaSSA mirtazapin+/-0000+++++ Blokáda zpětného vychytávání Blokáda receptorů Schatzberg 2005, Stahl 2005 X – preskripční omezení pro praktické lékaře XX – omezená dostupnost X X X X

34 AKUTNÍ LÉČBA SSRI STIMULACE POSTSYNAPTICKÝCH RECEPTORŮ SEROTONINERGNÍ SYSTÉM EFEKT 5 HT1ANTIDEPRESIVNÍ EFEKT 5HT2ÚZKOST, NESPAVOST, SEX 5HT3GIT, NECHUTENSTVÍ účinky Nežádoucí žádoucí

35 Výsledky profylaktické léčby imipraminem ve 4. a 5. roce sledování ve srovnání s placebem ( Kupfer, D.J., et al., 1992) (Rozdíl mezi skupinami je statisticky významný, p<0,006) Imipramin (n=11) Placebo (n=9) Kumulativní četnost pacientů v remisi

36 FREKVENCE RELAPSŮ A RECIDIV PACIENTŮ LÉČENÝCH PRO REKURENTNÍ DEPRESI %POKRAČOVACÍUDRŽOVACÍ ATD2226 PLACEBO4248 Hansen et al., 2008

37 Vliv látek typu SSRI na cytochrom P450 (CYP) v běžných antidepresivních dávkách ( Edwards, J.G. a Anderson, I., 1999

38 Klinicky závažné lékové interakce látek typu SSRI

39 JAK DLOUHO?

40 Výskyt recidiv u 105 pacientů s depresivní poruchou, jejichž úzdrava trvala 5 let (Mueller, T.I., et al., 1999)

41 V JAKÉ DÁVCE ?

42 DÁVKOVÁNÍ ANTIDEPRESIV V PROFYLAXI DEPRESIVNÍ PORUCHY IMIPRAMIN – 3-LETÉ SLEDOVÁNÍ – 100 mg - 70 % RECIDIV, 200 mg - 30 % RECIDIV (FRANK et al., 1993) CITALOPRAM 20 i 40 mg ÚČINNÝCH V POKRAČOVACÍ LÉČBĚ (MONTGOMERY et al., 1993) PŘI SNÍŽENÍ CITALOPRAMU ZE 40 NA 20 mg PŘI 2-LETÉM SLEDOVÁNÍ – 50 % RECIDIV (FRANCINI et al.,1999)

43 COMPLIANCE MÍRA ADHERENCE S PŘEDEPSANÝM LÉČEBNÝM REŽIMEM STRATEGIE KE ZLEPŠENÍ TERAPEUTICKÝ VZTAH EDUKACE ADEKVÁTNÍ FARMAKOTERAPIE Haddad, 2000

44 PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA POUZE U 18,4 % „DEPRESIVNÍCH“ V BĚŽNÉ POPULACI (!!!) Vaněk, Raboch, Vaněk, 2000

45 KLINICKÁ MOUDROST JE SCHOPNOST SPRÁVNĚ ROZHODNOUT NA ZÁKLADĚ NEPŘESNÝCH ZNALOSTÍ ALAN GREG (1890 – 1957)


Stáhnout ppt "DLOUHODOBÁ LÉČBA DEPRESIVNÍ PORUCHY prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní."

Podobné prezentace


Reklamy Google