Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

2 Prioritní osa 1 Evropská centra excelence » podpora vzniku nebo rozvoje center, která mají potenciál být do roku 2015 mezinárodně viditelnou výzkumnou organizací, která bude dosahovat mezinárodně uznávaných výsledků -posílení institucionalizované mezinárodní spolupráce, včetně napojení na špičková pracoviště a výzkumné infrastruktury v zahraničí -produkce špičkových aplikovatelných výsledků VaV a navázání dlouhodobého partnerství s aplikační sféru -zapojením studentů a mladých výzkumníků plnit funkci výchovy nové generace výzkumníků se zkušenostmi z mezinárodní spolupráce.

3 Prioritní osa 2 Regionální VaV centra » podpora vzniku nebo rozvoje center, která mají za cíl posílit produkci nových VaV poznatků v těsné spolupráci s aplikačním sektorem v daném regionu (firmami, nemocnicemi, apod.) –urychlení vzniku nových produktů a služeb, transfer know-how do aplikační sféry –posílení spolupráce s aplikační sférou, zapojení do transferu technologií, komercializace výsledků VaV a do podpory inovačních procesů v podnicích –zapojení studentů a mladých výzkumníků, posílení výchovy nové generace výzkumníků se zkušeností ze spolupráce s aplikační sférou

4 Přehled výsledků posouzení projektových záměrů OP VaVpI a hlavní problémy při přípravě projektů RNDr. Jan Vozáb, PhD

5 Výsledky posouzení projektů

6

7

8

9

10 Požadavky financujícíPo instituce Koncepční nedostatky = např. zaměření projektů, zdůvodnění, stanovení výsledků a výstupů, obsah partnerství -> nejčastěji důvody na straně budoucích žadatelů Technické a formální nedostatky = např. popis konsorcií a formy partnerství, rozpočty a financování, popis aktivit a požadovaných druhů nákladů, popis rizik, nejasnosti v terminologii, -> z části (někdy větší) důvody na straně státu Hlavní problémy projektových záměrů

11 Požadavky financujícíPo instituce Zdůvodnění projektového záměru nedostatečné: –potřeba projektu v regionu, vliv na ekonomickou konkurenceschopnost regionu a ČR –potřeba cílových skupin, jejich očekávání a požadavky –problém, který se bude projektem řešit Nabídkové zaměření projektů –předpoklad že výzkum je dobrý a použití v praxi se vždy najde –vědecká konkurenceschopnost místo ekonomické –možnost dosáhnout na spolupráci se zahraničním místo přilákat zahraniční vědce a vytvářet mezinárodní týmy v ČR Problémy zaměření projektových záměrů

12 Problémy relevance projektových záměrů některé projekty jsou koncipovány velmi široce, u aktivit není jasná vazba na potřeby regionu/ČR a dosavadní aktivity, „slepování“ různých aktivit do jednoho projektu, „nabalování“ aktivit na projekt kvůli umožnění větších investic nedostatečný popis obsahu a zaměření výzkumu, nejasný popis očekávaných výsledků výzkumu, vymísťování činností z Prahy kvůli získání podpory nedostatečná specifïkace očekávaných dopadů v aplikační sféře – jaký přínos bude pravděpodobně výzkum mít v praxi a pro jaké typy příjemců (nejčastěji firem) naopak někdy „přímý průmyslový výzkum“ pro malou, omezenou skupinu příjemců – problém veřejné podpory přenos do praxe považován za automatický, popis mechanismů a institucí, zodpovědných za přenos výsledků výzkumu do praxe chybí

13 Partnerství příliš obecně popisováno: –není zřejmé, co bude který partner v projektu dělat –jaké přínosy bude pro projekt mít, co do projektu vloží –někdy za partnery označování klienti/uživatelé výsledků projektu –rizika konfliktů s veřejnou podporou Popis investic – budov či technologií – příliš obecný –není zřejmé, jaké technologie a k čemu se budou pořizovat –není zřejmé, v jakém rozsahu budou stavěny či rekonstruovány budovy a zdali je to zcela nezbytné –obtíže při odhadu potřebnosti/výše požadovaných nákladů –některé investice do budov nemusí být podpořeny Problémy obsahu projektů a partnerů

14 Institucionální udržitelnost: –obecně v pořádku, ALE není zřejmé, odkud půjde nárůst nových pracovníků VaV (souhrnem řádově v tis. v průběhu 2009-13) –zájem o výsledky výzkumu, způsob přenosu do praxe nedořešeny, počátají se jako samozřejmé Finanční udržitelnost a financování projektu –i v případě PO 4 se požaduje 100% od státu – PO 4 výslovně požaduje spolufinancování žadatele –spoléhání na státní rozpočet při udržitelnosti projektu a jeho výsledků –opomíjení nutnosti hmotné reprodukce pořízeného majetku Projektová dokumentace soustředěna na technické záležitosti, nikoliv na finanční či věcné (poptávka) Problémy připravenosti a udržitelnosti

15 návaznost na výzkumné projekty – pro projekty EU ne zcela dostatečné málo četné záměry připravovat projekty do OP VpK, nebo do jiných prioritních os OP VaVpI (např. komercializace, propagace) potenciálně synergické projekty zahrnovány přímo do předkládaného projektového záměru (např. výzkum a investice do výuky) nejasný obsah návaznosti projektu – proč a jak bude jiný projekt navazovat – často se uvádějí nepřímé návaznosti Problémy synergie projektu, návaznosti

16 Většina projektových záměrů ve fázi koncepční či návrhu základních parametrů projektů – tedy převážně záměry, nikoliv projekty Institucionální zázemí a připravenost projektů patrně mnohem lepší, než ukazuje posuzování – předkladateli stabilní instituce s historií Nevyjasněné otázky konsorcií, forem a požadavků na spolupráci se soukromou sférou ze strany státu – brání některým formálním krokům při přípravě projektů Většina projektů (zdaleka ne všechny) má přes uváděné nedostatky velký potenciál přispět k naplňování požadavků OP VaVpI. Závěry


Stáhnout ppt "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum a vývoj pro inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google