Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senzor mechanických vibrací s využitím optických vláken Hlavní řešitel: OPTOKON, a.s. Spoluřešitel: Vysoké učení technické v Brně Projekt:MPO FR-TI4/696.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senzor mechanických vibrací s využitím optických vláken Hlavní řešitel: OPTOKON, a.s. Spoluřešitel: Vysoké učení technické v Brně Projekt:MPO FR-TI4/696."— Transkript prezentace:

1 Senzor mechanických vibrací s využitím optických vláken Hlavní řešitel: OPTOKON, a.s. Spoluřešitel: Vysoké učení technické v Brně Projekt:MPO FR-TI4/696 29.03.2016Inteligentní technologie

2 Cíle řešení projektu 29.03.2016Inteligentní technologie navrhnout a zkonstruovat systém pro vzdálenou kontrolu rozsáhlých potrubních systémů pro dopravu médií (plyn, nafta, voda, aj.) s využitím optických vláken, systémem sledovat v blízkosti potrubních systémů jevy v podobě výskytu mechanických vibrací, jako prvek snímající vibrace využít optické vlákno tvořící rozprostřený senzor o délce mnoha kilometrů, zajistit schopnost detekce, lokalizace a klasifikace zdroje vibrací, zajistit dosah jednoho senzorového modulu až 100 km, zajistit správnost klasifikace zdroje vibrací se spolehlivostí větší než 80%, lokalizovat zdroj mechanických vibrací s přesností na desítky metrů.

3 Návrh architektury systému – funkční princip 29.03.2016Inteligentní technologie

4 Základní princip systému dohledu 29.03.2016Inteligentní technologie senzorická část je tvořena optickým vláknem, jímž prochází optický signál, a ten je ovlivňován danými jevy mechanického charakteru vyskytující se v okolí vlákna, snímáním změn optického signálu ve vlákně v čase je možno detekovat výskyt mechanických vibrací, data získaná snímáním signálu a jeho převodem do digitální podoby jsou dále zpracovávána za účelem lokalizace a následné klasifikace jevu.

5 Výběr vhodného měřicího principu 29.03.2016Inteligentní technologie - zkoumané jevy – Rayleighův, Ramanův či Brillouinův rozptyl

6 Reflektometrický způsob měření 29.03.2016Inteligentní technologie

7 Zkoumané způsoby řešení reflektometrických metod 29.03.2016Inteligentní technologie

8 Návrh sondy 29.03.2016Inteligentní technologie

9 Sonda – softwarová architektura 29.03.2016Inteligentní technologie

10 Měřicí systém – prototypové řešení 29.03.2016Inteligentní technologie Modul laseru a modulátoru Optické zesilovače Optické spojování a filtrace Elektrická část Řídicí část

11 Testovací polygon Jihlava-Znojmo (100 km) 29.03.2016Inteligentní technologie Okolní zemina Posyp – štěrk, oblázky Zásyp – prosev zeminy Křemelina, bentonit 4m 0,8 m 0,3 m Definovaný způsob uložení – 1nebo 2 linie podél produktovodu, vlnovka, jiný způsob

12 29.03.2016Inteligentní technologie Událost je automaticky klasifikována, zaznamenána a označena jako nebezpečná Kopání ruční – celá délka Kopání strojové - celá délka Vrtání, nebo řezání do potrubí - celá délka Pohyb vozidla - v nedovolené oblasti Únik média – celá délka Šum proudící vody – zvýšená intenzita v toku, výskyt mimo předpokládané místo Zemětřesení Výbuch Předpokládané události Nebezpečné události při ochraně produktovodu

13 29.03.2016Inteligentní technologie Demonstrační video

14 Dosažené výsledky 29.03.2016Inteligentní technologie systém umožňuje detekovat mechanické vzruchy v okolí vlákna i na vzdálenosti až cca 100 km s absolutním rozlišením senzoru 100 m, na kratší vzdálenosti lze rozlišení zjemňovat i pod 10 m, relativní rozlišení je 4 metry, výslednou přesnost lokalizace ovlivňuje četnost přesnost dat o optické trase, citlivost systému v dané vzdálenosti trasy závisí na vlastnostech prostředí mezi zdrojem vibrací a vláknem, jejich vzájemné vzdálenosti, a na intenzitě vibrací.


Stáhnout ppt "Senzor mechanických vibrací s využitím optických vláken Hlavní řešitel: OPTOKON, a.s. Spoluřešitel: Vysoké učení technické v Brně Projekt:MPO FR-TI4/696."

Podobné prezentace


Reklamy Google