Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR ŠKOLENÍ pro knihovníky v kraji Vysočina Havlíčkův Brod 18. května 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR ŠKOLENÍ pro knihovníky v kraji Vysočina Havlíčkův Brod 18. května 2010."— Transkript prezentace:

1 Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR ŠKOLENÍ pro knihovníky v kraji Vysočina Havlíčkův Brod 18. května 2010 Eva Svobodová Národní knihovna ČR

2 Souborný katalog ČR je  reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog  z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají  dostupný na adresách http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.czhttp://skc.nkp.czwww.caslin.cz výsledek i nástroj spolupráce

3 SK ČR umožňuje uživatelům  vyhledat konkrétní dokument cca 3.950.000 záznamů  zjistit, která knihovna má dokument ve fondu (propojení do Adresáře knihoven)  ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě dostupný 6.589.604 propojení do lokálních katalogů z 224 přispívajících knihoven - stav květen 2010 (pro srovnání stav 07/2009 - 5.822.728 propojení z 203 knihoven)  vyhledat dokument jinde (JIB)  zobrazit plný text, získat abstrakt článku atd. (u seriálů)

4 Vyhledávání : Jak se zbavit stresu ?

5 Nalezeno : 7 různých záznamů

6 Která knihovna má knihu ve fondu ?

7 Je kniha nyní k dispozici ?

8 Dále SK ČR nabízí uživatelům :  vidět obálky (obálkový server)  propojit se na Google Book Search (plné texty/ výběrově plné texty…)  otevřít obsahy (z NK, VK OL, MZK) připojeny k 30.088 záznamům (stav 05/2010 ) (pro srovnání stav 31.8.2009 - obsahy připojeny k 23.127 záznamům)  objednat zhotovení digitální kopie (EOD – službu poskytuje VK Olomouc a MZK Brno )  najít informace o existenci digitální kopie dokumentu (v ideálním případě přístup k této kopii)

9

10

11

12

13 Možnost objednat zhotovení digitální kopie (EOD – službu poskytuje VK Olomouc a MZK Brno )

14 Zdigitalizované dokumenty 11.418 záznamů v SK ČR propojeno s digitálními kopiemi vytvořenými v rámci projektu Kramerius ( stav 05/2010) (pro srovnání stav 31.8.2009 – připojeno 4290 dig. kopií) Monografie – grafika – noviny – mapy ….

15 Ukázka 1 : Digitální kopie - kniha

16 Ukázka 2 : Digitální kopie - grafika

17 Ukázka 3 : Digitální kopie - noviny

18 Ukázka 4 : Digitální kopie –mapa

19 Knihovníkům SK ČR umožňuje  objednávat pro uživatele dokumenty prostřednictvím MVSMVS  on-line editovat údaje v SK ČR i bázi ADR  on-line připojit údaje o digitalizovaném dokumentu  exportovat záznamy ze SK ČR (využíváno u seriálů)  stahovat záznamy ze SK ČR protokol Z39.50 – UNIMARC a MARC 21 http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html  kontrolovat správnost zpracování záznamů (týká se knihoven, které dodávají záznamy do SK ČR v elektronické podobě)

20 Objednávka MVS

21 Statistika o odeslaných obj. MVS

22

23 Statistika k MVS (stav k 11.5. 2010)  MVS v prostředí SK ČR bylo přihlášeno v roce : 2007 - 137 knihoven (1473 obj.) 2008 - 166 knihoven (3515 obj.) 2009 - 240 knihoven (5910 obj.) 2010 – 266 knihoven (2578 obj.)  prakticky službu v roce 2009 použilo 80 knihoven / 2010 - použilo zatím 80 knihoven  V roce 2009 bylo o MVS požádáno 119 knihoven / 2010 - požádáno zatím 117 knihoven  nejaktivnější knihovna v 2009 byla KVG001 – 544 obj. / v roce 2010 CHG001 – 310 obj.  nejoblíbenější knihovna v roce 2009 byla OLA001 – 776 obj. / v roce 2010 stále OLA001 – 328 obj.

24 Využívání odkazů do lokálních katalogů  V roce 2009 242.489 x byl použit odkaz do lokálního katalogu některé z přispívajících knihoven  k 13. 5. 2010 150.067 x byl použit odkaz do lokálního katalogu některé z přispívajících knihoven

25 SK ČR v číslech (k 30.4.2010)  3,950.000 záznamů monografií, seriálů a speciálních druhů dokumentů z 429 knihoven (které dodaly údaje elektronicky (270), on-line nebo v tištěné podobě)  7,367.923 připsaných sigel (odběrů)  6.589.604 propojení do lokálních katalogů 214 knihoven

26

27

28 Knihovny z Vysočiny a SK ČR Dokumenty dodané do SK ČR ZáznamyPoužití odkazů do lokál.ktg (2009-2010) objednávky MVS (od zapojení ke službě) HBG001 4555244590 (Využili – 4x) Obdrželi – 24x JIG001 6219561646351 (Využili – 152x) Obdrželi – 85x PEG001 114643811245 Nežádali o přístup TRG001 6777221nesledováno Nežádali o přístup ZRG001 385837nesledováno Nepoužili Celkem 8884970478186 (Využili – 156x) Obdrželi – 109 x

29 Co nás trápí V SK ČR je velké množství duplicitních záznamů  Výsledky analýzy duplicit v SK ČR (vytvořeno pro školení AACR2 2009) z 472 záznamů náhodně vybraných z 21 knihoven přispívajících do SK ČR vytvořilo 298 záznamů duplicitu v SK ČR tj. 63 %  V roce 2009 poslaly knihovny do SK ČR přes 1.000.000 záznamů Z toho cca 420.000 bylo importováno jako originální záznamy ? 63% duplicitních ? = > 264.000 z nich potenciálně vytvořilo duplicitu Správci SK ČR se podařilo ručně odstranit 24.000 z těchto potenciálních duplicit)

30

31 Co mohou veřejné knihovny nabídnout SK ČR  záznamy dokumentů, které nejsou ve fondech jiných knihoven (např. regionální literaturu)  rychlé zpracování nové literatury  aktuální informace o odběrech seriálů  informaci o dostupnosti literatury MVS  aktuální informace pro bázi ADR  své čtenáře  ????

32 Co může SK ČR nabídnout veřejným knihovnám  „Zviditelnění“ (propojení záznamů do báze ADR)ADR  kontrolu formálně logických chyb a kontrolu na UNIMARC, MARC21 (při dodávání dat do SK ČR v elektronické podobě) – (fa Lanius koordinuje kontroly s SK ČR)UNIMARC MARC21  interaktivní formuláře pro aktualizaci odběru  Vyhledávání cca 3.950.000 záznamů Vyhledávání  informace o dostupnosti dokumentů a objednávku MVS (propojení s bází ADR + propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu)  přebírání záznamů (http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html)http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html  školení pro knihovny (AACR2, školení na konkrétních pracovištích ….. )  ???

33 Kdo se chce připojit k budování SK ČR  Najde informace na http://www.caslin.czhttp://www.caslin.cz  Může se se zeptat JAK ? e—mailem : Helena.wagnerova@nkp.cz Jan.matejovic@nkp.cz nebo zavolat na tel : 221 663 205 Základní podmínka  dodržovat dohodnuté knihovnické standardy

34

35 Formy spolupráce se SK ČR Dodávání dat DÁVKOVĚDÁVKOVĚ  Dávkové dodávání dat v elektronické podobě (přes FTP server, prostřednictvím OAI) ON-LINE - pomocí interaktivního formuláře  aktualizace periodik  přípis /odpis monografií a speciálních druhů dokumentů  informace o digitalizaci + URL adresy  aktualizace dat o knihovně v bázi ADR Sk ČR zajistí školení na vašem pracovišti (financováno z VISK9) v papírové podobě  zasílání katalogizačních lístků (CEZL)  aktualizace periodik (pomocí seznamu)

36 Jak konkrétně začít ? Nebojte se zjistit, jak jste dobří ! Zaslání vzorku dat do SK ČR cca 20- 50 záznamů (export z vašeho katalogu) předání : FTP, disketa, e-mail … konzultace: helena.wagnerova@nkp.czhelena.wagnerova@nkp.cz jan.matejovic@nkp.cz  fa Lanius : http://www.lanius.cz/caslin.htmhttp://www.lanius.cz/caslin.htm

37 Co je třeba dodržovat : STANDARDY  výměnný formát UNIMARC /MARC 21  standard pro jmenné zpracování – ISBD  pravidla pro jmenné zpracování - AACR2  pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt)  Instrukce – MINIMÁLNÍ ZÁZNAM pro SKInstrukce stanoví strukturu a obsah záznamu

38 Formát dat  MARC21 - exportní soubor Aleph500  MARC21 - ISO 2709  UNIMARC - exportní soubor Aleph500  UNIMARC - exportní soubor Aleph300  UNIMARC - ISO 2709  UNIMARC řádkový

39 Kódování češtiny  Unicode UTF-8  PC Latin 2 (+ GIZMO)  kód Kamenických (+ GIZMO)  ISO 8859-2 (+ GIZMO)  CP-1250 (+GIZMO)

40 Proběhne testování dat a pak ….  správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která je při každém importu znovu automaticky kontrolovánakvalitativní váhu  podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR jako správcem souborného katalogu a knihovnou jako novým účastníkem souborného katalogusmlouvy o spolupráci - dohoda o způsobu (FTP / OAI ) a frekvenci zasílání datOAI - údaje k propojení do lokálního katalogu knihovny

41 http://www.knihovnatr.cz/katalog/l.dll?cll~

42 Statistiky o importech  zaslané/přijaté záznamy  záznamy přijaté jako originální / duplicitní  výpisy chyb v jednotlivých záznamech Statistiky najdete na adrese:  http://sigma.nkp.cz/web/skc/sigla/sigla.htm: Konkrétní příklad statistiky : http://sigma.nkp.cz/web/skc/jig001/jig001.htm

43 Správce SK ČR předpokládá, že  dodávající knihovna statistiku otevře  záznamy, které nebyly v pořádku ve svém katalogu opraví  opravené záznamy zašle znova do SK ČR nebo  záznamy ve svém katalogu ponechá tak, jak jsou, ale dokumenty připíše prostřednictvím on- line formuláře do SK ČR Správce SK ČR nemá žádný nástroj na to, aby zkontroloval, zda to dodávající knihovna skutečně udělala

44 Uživatel jistě ocení pokud dodávající knihovna zajistí odepsání titulu (nikoliv exempláře) ze SK ČR pokud titul vyřazuje ze svého fondu  Odebrání sigly prostřednictvím on-line formuláře u jednotlivých titulů  Dávkový odpis více titulů najednou Dávkový odpis  Správce SK ČR nemá žádný nástroj na to, aby zkontroloval, zda to dodávající knihovna skutečně udělala

45 K dobré vzájemné spolupráci přispěje : pokud dodávající knihovna bude správce SK ČR informovat o následujících situacích :  přechod na jiný knihovnický systém (nebo vyšší verzi stávajícího systému) a s tím spojené dočasném přerušení spolupráce se SK ČR  přečíslování databáze (zvláště pokud má na základě systémových čísel zajištěno propojení do svého lokálního katalogu) a případné změně url adresy zajišťující propojení do lokálního katalogu  Ideálně neobsazovat záznamy odepsaných dokumentů záznamy nově získaných dokumentů – nebo dát o tom správci SK ČR vědět

46 Správce SK ČR přivítá  pokud spolupracující knihovna upozorní na jakékoliv nesrovnalosti v SK ČR ( duplicitní záznamy, překlepy, chybné údaje v záznamech … atd)  Formulář zpráva pro správce Formulář zpráva pro správce (v roce 2009 – zasláno více než 3500 zpráv)

47 Spolupráce na budování SK ČR – ON-LINEON-LINE  aktualizace periodik aktualizace periodik  přípis /odpis monografií a speciálních druhů dokumentů přípis /odpis  informace o digitalizaci + URL adresy  aktualizace dat o knihovně v bázi ADR aktualizace dat o knihovně v bázi ADR Sk ČR zajistí školení na vašem pracovišti (financováno z VISK9)

48 Co nás čeká v nejbližší době  Nová koncepce SK ČR 2011-2014 (bude vycházet z Koncepce rozvoje knihoven na období 2011-2014, která se nyní připravuje)  Dotazník pro knihovny - (cílem zjistit spokojenost a potřeby uživatelů/knihovníků) Dotazník

49 Děkuji za pozornost. eva.svobodova@nkp.cz http://www.caslin.cz


Stáhnout ppt "Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR ŠKOLENÍ pro knihovníky v kraji Vysočina Havlíčkův Brod 18. května 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google