Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský rozměr vzdělávání v oblasti aktivit v přírodě Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. UK FTVS Praha Katedra Sportů v přírodě Oddělení Turistiky, sportů a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský rozměr vzdělávání v oblasti aktivit v přírodě Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. UK FTVS Praha Katedra Sportů v přírodě Oddělení Turistiky, sportů a."— Transkript prezentace:

1 Evropský rozměr vzdělávání v oblasti aktivit v přírodě Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. UK FTVS Praha Katedra Sportů v přírodě Oddělení Turistiky, sportů a výchovy v přírodě Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Hledání společného jmenovatele  Pro sledování vzdělávání v oblasti aktivit v přírodě je důležité uvědomit si různé termíny zahrnující v sobě aktivity v přírodě.  Jen v angličtině existuje několik desítek vzájemně se překrývajících termínů.  Je možné sledovat trendy v anglicky, německy a francouzsky mluvících zemích, žádoucí by byla rovněž ruština a španělština.  Některé z termínů : Outdoor Activities, Outdoor Education, Adventure Education, Outdoor Sports, Outdoor Training; Outdoor Activities, Outdoor Education, Adventure Education, Outdoor Sports, Outdoor Training;  Outdoor Aktivitäten,, Erlebnispädagogik, Abenteuerpädagogik, Freizeitpädagogik,Natursportarten;

3 Vybrané evropské instituce  V Evropě není žádná střešní organizace, která by sledovala rozvoj vzdělávání prostřednictvím aktivit v přírodě.  Některé z organizací, kde lze získat informace:  International Council of Sport Science and Physical Education – ICSSPE (byra pro Evropu);  International Council on Health, Physical Education and Recreation ICHPER (evropská sekce);  Association Internationale des Ecoles Supérieres d´Education Physique – AISEP;  International Society for Comparative Physical Education and Sport - ISCPES;  European Network of Sport Sciences in Higher Education (výbory - Recreation and Tourism,Physical Education).

4 Vybrané evropské instituce I.  Oblast volného času: - Comitee“Sport and Leisure“; - European Leisure and Recreation - Association-ELRA (Charta výchovy pro volný čas); - European Association for Leisure Time - Institutions of Children and Youth – EAICY.  Europäische Wandervereingnigung-EWV.  UIAA a další asociace sportů v přírodě

5 Vybrané evropské instituce II.  Council of Europe – Comittee for the Development of Sport.  The European Physical Education Association (EUPEA).  International Arbeitskreis für Sport- und Freizeitanlagen (IAKS)  Dále je možné sledovat nepřeberné množství informací v různých výchovných projektech EU (viz dále).

6 Webové stránky EU zabývající se výchovou a učením  EU Education, Training & Youth EU Activities (http://europa.eu.int/pol/educ/index_en.htm) EU Education, Training & Youth EU Activities EU Education, Training & Youth EU Activities  EU Education Legislative Summaries (http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19001.htm) EU Education Legislative Summaries EU Education Legislative Summaries  EU Education Policy Overview (http://www.eurunion.org/legislat/ste/euredpol.htm) EU Education Policy Overview EU Education Policy Overview  EU Education & Training Legislation (http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_1630.html) EU Education & Training Legislation EU Education & Training Legislation  European Parliament Culture and Education Committee (http://www.europarl.eu.int/activities/expert/committees/ presentation.do?committee=1246) European Parliament Culture and Education Committee European Parliament Culture and Education Committee –Website (http://www.europarl.eu.int/committees/cult_home.htm) Website

7 Webové stránky EU zabývající se výchovou a učením I.  European Centre for the Development of Vocational Training: CEDEFOP (http://www.cedefop.eu.int/) European Centre for the Development of Vocational Training: CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training: CEDEFOP  European Training Foundation: ETF (http://www.etf.eu.int/) European Training Foundation: ETF European Training Foundation: ETF  EU Centers in the US (http://www.eurunion.org/infores/eucenter.ht m) EU Centers in the US EU Centers in the US

8 Webové stránky EU zabývající se výchovou a učením II  European Commission Education & Culture Directorate General (DG) (http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm) European Commission Education & Culture Directorate General (DG) European Commission Education & Culture Directorate General (DG)  Education & Training, Education & Culture DG (http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html) Education & Training, Education & Culture DG Education & Training, Education & Culture DG  EU Education Programs (http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ programmes_en.html) EU Education Programs EU Education Programs  Leonardo da Vinci (http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ leonardo/leonardo_en.html) Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci  Socrates (http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ Socrates

9 Webové stránky EU zabývající se výchovou a učením III.  Socrates (http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ socrates/socrates_en.html) Socrates –Comenius (http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/socrates/comenius/index_en.html) Comenius –Learning Abroad (http://europa.eu.int/comm/education/ policies/abroad/lear_abroad_en.html) Learning Abroad Learning Abroad  Ploteus Portal (http://europa.eu.int/ploteus/ portal/home.jsp) Ploteus Portal Ploteus Portal  Erasmus Mundus Program (http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/mundus/index_en.html) Erasmus Mundus Program Erasmus Mundus Program –GRUNDTVIG (http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/socrates/grundtvig/home_en.html) GRUNDTVIG –LINGUA (http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/socrates/lingua/index_en.html) LINGUA –Minerva (http://europa.eu.int/comm/education/programmes/ socrates/minerva/index_en.html) Minerva

10 Webové stránky EU zabývající se výchovou a učením IV.  Socrates Observation & Innovation (http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/socrates/observation/index_en.html) Socrates Observation & Innovation Socrates Observation & Innovation  EURYDICE Information Network on Education in Europe (http://www.eurydice.org/accueil_menu/ en/frameset_menu.html) EURYDICE Information Network on Education in Europe EURYDICE Information Network on Education in Europe  ARION (http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/socrates/arion/index_en.html) ARION  NARIC (http://europa.eu.int/comm/education/ programmes/socrates/agenar_en.html) NARIC

11 Velká Británie  Velké množství univerzit a vysokých škol nabízí studijní programy, kde jsou ve velké míře využívány AP jako prostředky učení a výchovy.  Vybrané školy : University of Central Lancashire,Bicton College, Lakes College West Cumbria, Kingston Maurward College, The University in Cheshire, Moray House School of Education (Edinburgh), St. Martin College, Cornwall College, University College Chichester, Sheffiled Hallam University, Bournemouth University, School of Education Bangor, University of Leeds, College of St. Mark and St. John, Brathay Hall Trust. University of Central Lancashire,Bicton College, Lakes College West Cumbria, Kingston Maurward College, The University in Cheshire, Moray House School of Education (Edinburgh), St. Martin College, Cornwall College, University College Chichester, Sheffiled Hallam University, Bournemouth University, School of Education Bangor, University of Leeds, College of St. Mark and St. John, Brathay Hall Trust.

12 Francie  Země s výraznou tradicí. Velký podíl na rozvoji sportů v přírodě.  Nejkvalitnější přípravu odborníků v lyžování a horolezectví.  Vznik hnutí budovatelů překážkových drah a areálů.  Nejméně 8 universit má studijní programy zaměřené na volný čas a turistiku.

13 Německo  V Německu vzrůstá zájem o studijní programy, které v sobě mimo jiné zahrnují i AP.  Universität Marburg-Abenteuer-und Erlebnispädagogik, Universität Augsburg, Universität Lüneburg, Universität Köln, Universität Duisburg-Essen, Sporthochschule Köln, Fachhochschule Frankfurt am Main, Fachhochschule München, Fachhochschule Jena,Fachhochschule Düsseldorf, Fachhochschule Braunschweig, Katholische Hochschule für soziale Arbeit – Saarbrücken.

14 Rakousko, Švýcarsko  Universität Wien- Integrative Outdoor- Aktivitäten.  Pädagogische Akademie Linz, Pedagogische Akademie Krems.  Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Luzern.

15 Další státy EU  Výrazný nárůst programů využívajících AP najdeme ve Finsku, počet roste i ve Švédsku a Dánsku, tradiční programy Friluftslive nacházíme v Norsku.  Situaci podobnou ČR nacházíme ve Slovenské republice, velmi aktivně si počínají školy i organizace ve Slovinsku, Polsko prožívá rychlý nárůst zájmu o programy spojené s „outdoor“.

16 Literatura  Fischer,T. (Editor) Hochschule und Erlebnispädagogik. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 2006.  Higgins,P.,Humberstone,B. Outdoor Education and Experiential Learning in UK. Zeitschrift für Erlebnispädagogik 19, 1999, č.9,10,11.  Neuman,J. Možnosti začleňování ČR do EU v oblasti „Aktivity v přírodě, výchova v přírodě a učení v přírodě“ In Tilinger,P., Rychtecký,A.,Perič,T. (Editoři) Sborník příspěvků národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, UK FTVS 2001,s. 56-60  Průcha,J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, 1999.


Stáhnout ppt "Evropský rozměr vzdělávání v oblasti aktivit v přírodě Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. UK FTVS Praha Katedra Sportů v přírodě Oddělení Turistiky, sportů a."

Podobné prezentace


Reklamy Google