Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravopis S / Z. Pravidla psaní předpony s ● Směr dohromady ● - sejít se, shon, sjet, sjednotit, sblížit se... ● Směr shora dolů, z porchu pryč ● - slízat,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravopis S / Z. Pravidla psaní předpony s ● Směr dohromady ● - sejít se, shon, sjet, sjednotit, sblížit se... ● Směr shora dolů, z porchu pryč ● - slízat,"— Transkript prezentace:

1 Pravopis S / Z

2 Pravidla psaní předpony s ● Směr dohromady ● - sejít se, shon, sjet, sjednotit, sblížit se... ● Směr shora dolů, z porchu pryč ● - slízat, setřít, smýt, sešlapat, snést..... ● Ustálené případy ● - skonat, skončit, strávit, stěžovat si.....

3 Pravidla psaní předpony z ● Změna stavu ● - zdokonalit, zdůraznit, zkapalnit... ● Výsledek děje ● - zchudnout, zblednout, zúžit, zezelenat... ● Ustálené případy ● - zkoušet, zřídit, zpytovat, zkoumat...

4 Příslovečné spřežky U příslovcí vzniklých z předložkových výrazů ( u tzv. příslovečných spřežek ) píšeme s nebo z. např. Sbohem, stěží, shora, svrchu, zcela, zčásti, zleva, ztěžka, zticha

5 Cvičení......... Vymyslete další příslovečné spřežky a doplňte správnou předponu..............

6 Dvojice slov rozlišené jen předponami s / z sedřít zedřít ( kůži z těla ) ( příliš námahy ) sjednat zjednat ( mír, smlouvu) ( pořádek ) smazat zmazat ( mazáním setřít ) ( umazat ) svolit zvolit ( souhlas ) ( vyvolit ) smotat zmotat ( svinout ) ( poplést )

7 Pravidla psaní předpony vz ● Směr vzhůru ● - vzlétnout, vzpírat ● vzplanout, vzpřímit, ● vzrůstat...

8 Úkol.............. Vymyslete další slova, která jsou rozlišena jen předponami. Nápovědu hledejte v PRAVIDLECH ČESKÉHO PRAVOPISU

9 Procvičování Doplňte předpony s -, z -, vz -, ● Stůj -přímeně. ● Před pódiem se -shluklo nejvíce fanoušků. ● Třída po příchodu učitele -tichla. ● Chlapeček se – mazal od hlavy k patě. ● Válečný -běh se ukrýval po lesích. ● Naše cesty se několikrát – křížily. ● - poura byla potlačena během krátké chvíle.

10 Kontrola.................... ● Vzpřímeně = směr vzhůru ● Shluklo = směr dohromady ● Zmazal = ušpinil ● Zběh = uprchlík ● Zkřížily = výsledek děje ● Vzpoura = směr vzhůru

11 Cvičení Pokuste se objasnit významový rozdíl mezi dvojicemi slov : ●s●sběh – zběh ●s●sužovat - zužovat ●s●stěžovat si – ztěžovat si ●s●shlédnout - zhlédnout

12 Kontrola....... ● Sběh – shluk lidí ● Zběh – uprchlík ● Sužovat – trápit ● Zužovat – činit úzkým ● Stěžovat – naříkat ● Ztěžovat – činit obtížným ● Shlédnout – shora dolů ● Zhlédnout – spatřit, podívat se na film...

13 Předložky S, Se Předložky Z, Ze

14 Předložka s, se Předložka s ( se ) se pojí se 7.pádem ● s tebou, se synem, s radostí, s penězi ● se 4.pádem ● Být s to, kdo s koho

15 Předložka z, ze Předložka z ( ze ) se pojí s 2. pádem ● vstát ze židle ● pochází z Olomouce ● sejde z očí

16 Cvičení Doplňte správnou předložku: Shlíželi – okna na děti hrající si na písku – bábovičkami. - tohoto hlediska je vše jasné. Po návratu – dovolené nás čekala schránka plná pošty.Utřel si pot - čela.

17 Shlíželi z okna na děti hrající si na písku s bábovičkami. Z tohoto hlediska je vše jasné. Po návratu z dovolené nás čekala schránka plná pošty.Utřel si pot z čela. Kontrola.......

18 Souhrnná cvičení Doplňte : Dědeček -bil – prkýnek ptačí budku. - plnou pusou nemluv. Chodí spát –e slepicemi. Obě -nepřátelené strany -jednali přímří.- vrhl sklenici – mlékem -e stolu.-práva o příjezdu babičky – Olomouce nás potěšila.

19 Kontrola.............. Dědeček sbil z prkýnek ptačí budku. S plnou pusou nemluv. Chodí spát se slepicemi. Obě znepřátelené strany sjednali příměří. Svrhl sklenici s mlékem ze stolu. Zpráva o příjezdu babičky z Olomouce nás potěšila.

20 Najděte správné zdůvodnění ● Zbělět ● Zprava ● Svléknout ● Skonat ● Zbít ● Příslovečná spřežka ● Natlouci někomu ● Ustálený případ ● Z povrchu pryč ● Výsledek děje

21 Výsledky Zbít = někomu natlouci Zprava = příslovečná spřežka Skonat = ustálený případ Svléknout = z povrchu pryč Zbělět =výsledek děje

22 Opravte chyby : ● Naše cesty se skřížily. Samolibě se shlížela v zrcadle. Peníze si směníme po cestě.Válečný sběh se ukrýval v lesích. Navstekej se! Chlapeček se smazal od hlavy až k patě. Shlíželi s okna na děti harající si z bávovičkami na písku. Nejsem z to určit, kdo za to může. Moře na obzoru splývalo s nebem.

23 Kontrola.................. ● Naše cesty se několikrát zkřížily. Samolibě se zhlížela v zrcadle.Peníze si směníme po cestě.Válečný zběh se ukrýval v lesích. Nevztekej se! Chlapeček se zmazal od hlavy až k patě. Shlíželi z okna na děti hrající si s babovkami. Nejsem z to určit, kdo za to může. Moře na obzoru splývalo s nebem.

24 Úkol.......................... ● Zdůvodněte své opravené chyby.......

25 Použitá literatura Styblík Vlastimil a kol. : Cvičení z pravopisu, SPN, Praha, 2002 Hartmanová Věra : Pravidla českého pravopisu, Nakladatelství Olomouc, 2003 Mašlíková Drahuše : Český jazyk – přehled středoškolského učiva,Nakladatelství Cyrila Boudy, 2006 www.google.cz


Stáhnout ppt "Pravopis S / Z. Pravidla psaní předpony s ● Směr dohromady ● - sejít se, shon, sjet, sjednotit, sblížit se... ● Směr shora dolů, z porchu pryč ● - slízat,"

Podobné prezentace


Reklamy Google