Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDPONY Autor: Mgr. Martina Durinová Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 ZPÍVAT SPÍVAT SHROMÁŽDIT ZHROMÁŽDIT SHLÉDNOUT ZHLÉDNOUT ZPRÁVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDPONY Autor: Mgr. Martina Durinová Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 ZPÍVAT SPÍVAT SHROMÁŽDIT ZHROMÁŽDIT SHLÉDNOUT ZHLÉDNOUT ZPRÁVA."— Transkript prezentace:

1 PŘEDPONY Autor: Mgr. Martina Durinová Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 ZPÍVAT SPÍVAT SHROMÁŽDIT ZHROMÁŽDIT SHLÉDNOUT ZHLÉDNOUT ZPRÁVA SPRÁVA

2 Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 VYBER Z NABÍDKY SPRÁVNÁ TVRZENÍ O PŘEDPONÁCH  předpony jsou samostatná slova  předpony najdeme před podstatnými jmény  předpony jsou jen částmi slov  Předpony najdeme za kořenem  Předpony nenajdeme nikdy před slovesem  Předpony najdeme před kořenem  Předpony spojují věty v souvětí  Některé předpony se skládají jen z jednoho písmene  Všechny předpony se skládají ze tří písmen

3 ZNĚJÍ STEJNĚ, ALE PÍŠÍ SE ODLIŠNĚ PAMATUJ! VŽDY ZÁLEŽÍ NA VÝZNAMU VĚTY! shlédnout zhlédnout (ze shora dolů) (film) stěžovat ztěžovat (naříkat si) (dělat těžším) směna změna (pracovní) (počasí) Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5

4 PAMATUJ! PŘEDPONU S - NAJDEME VE VÝZNAMU: SMĚR DOHROMADY SBĚR SCHÁZET SE SHROMÁŽDĚNÍ SKAMARÁDIT SE 1. 2. 3. Z POVRCHU PRYČ, DOLŮ SHODIT SESKOČIT SFOUKNOUT V USTÁLENÝCH VÝRAZECH SHOŘET, SKONAT, SPÁCHAT, SPASIT, STVOŘIT, SKOČIT, SHNÍT, STRAVA, STESK, SCHVÁLIT, STRNOUT, SPATŘIT, SPROPITNÉ

5 Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 PAMATUJ! PŘEDPONU Z - NAJDEME VE VÝZNAMU: 1. 2. 3. 4. 5. V USTÁLENÝCH VÝRAZECH ZPĚV, ZPŮSOB, ZPOVĚĎ, ZKOUŠKA, ZPYTOVAT U SLOVES ODVOZENÝCH OD PODSTATNÝCH NEBO PŘÍDAVNÝCH JMEN ZHUDEBNIT, ZDŮRAZNIT VE VÝZNAMU ODLUKY ZBĚHNOUT, ZŘÍCI SE VE VÝZNAMU DOKONČENÍ DĚJE ZEMŘÍT, ZCHÁTRAT VE VÝZNAMU ZMĚNY STAVU ZNIČIT, ZBAVIT SE, ZHROUTIT SE, ZHUBNOUT

6 Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 DOPLŇTE SPRÁVNOU PŘEDPONU S/Z __ lomená noha srnečkovi __ rostla a __ hojila se bez komplikací. Řeky mývají na svém horním toku prudký __ pád. Petře __ plývají vlasy až do půl zad. __ padlé listí bylo __ červenalé. __ polečné zájmy lidi __bližují. __bystři svoje smysly. Byla to pořádná __ prška a slunce vysvitlo teprve před chvílí. OBTÍŽNĚJŠÍ VERZE PŘEDEŠLÉHO CVIČENÍ __ lomená noha srnečkov__ __ rostla a __ hojila se be__ komplikací. Řeky m _ vají na svém horním toku pru__ký __ pád. Petře __ pl__vají vlasy až do půl za__. __ padlé listí b__lo __ červenalé. __ polečné zájm__ lidi __bl__žují. __b__stři svoje sm__sl__. B__la to pořádná __ pr__ka a slunce v__s__itlo teprve pře__ chv__l__.

7 Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 ZHUBNOUT ZEMŘÍT lose weight ZHUDEBNIT of sth musicalize sth SKAMARÁDIT SE becomebecome friends friends SHOŘET burn down SESKOČIT jump down

8 Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 synonymum k oznámit synonymum k zemřít zvedat ze země scelit se(např. o zlomenině) svinout provaz odstranit vodu svědomí můžeme … synonymum k dohodnout hodně někoho polít DOPLŇTE KŘÍŽOVKU A ZAPIŠTE TAJENKU TAJENKA __________________ BYLINA, KTERÁ SE POUŽÍVÁ K OCHUCENÍ NĚKTERÝCH POKRMŮ NEBO JAKO ODVAR, KTERÝ ZLEPŠÍ NÁLADU ČLOVĚKA.

9 Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 http://office.microsoft.com/cs-cz Psaní předpon a předložek (Nová škola) ISBN 978-80-7289-231-0 POUŽITÉ ZDROJE


Stáhnout ppt "PŘEDPONY Autor: Mgr. Martina Durinová Elektronické učební materiály – I. stupeň Český jazyk 5 ZPÍVAT SPÍVAT SHROMÁŽDIT ZHROMÁŽDIT SHLÉDNOUT ZHLÉDNOUT ZPRÁVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google