Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Kateřina Karbulová. nejlidnatější vyspělá země absolutistická monarchie po smrti Ludvíka XIII. nastupuje na trůn jeho pětiletý syn Ludvík XIV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Kateřina Karbulová. nejlidnatější vyspělá země absolutistická monarchie po smrti Ludvíka XIII. nastupuje na trůn jeho pětiletý syn Ludvík XIV."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Kateřina Karbulová

2

3 nejlidnatější vyspělá země absolutistická monarchie po smrti Ludvíka XIII. nastupuje na trůn jeho pětiletý syn Ludvík XIV. regentská vlády matky Anny Rakouské a kardinála Mazarina Ludvík XIV. v osmi letech

4 doba vlády 1643 - 1715 = sedmdesát dva let, nejdéle ve francouzské historii řečený Král Slunce z rodu Bourbonů

5 nejstarší dcera španělského krále Filipa III. ze španělské větve Habsburků a Markéty Habsburské bratr - král Španělska Filip IV. katolička přítelkyně kardinála Mazarina nepříliš zdařilé manželství

6 Anna Rakouská s oběma syny

7

8 italský politik a diplomat od roku 1642 až do své smrti působil jako první ministr Francie a současně měl titul kardinála na konci 30tileté války prosadil zájmy Francie = 1648 vestfálským mírem zisk části Alsaska

9 stavovský odboj 1648 -1653 fronda parlamentu = vystoupení měšťanstva proti jeho absolutismu, vysokým daním = poraženi fronda princů 165O, v čele Louis II. de Condé, podpora Španělska, Mazarin vyhnán z Francie nejednota princů a parlamentu = poraženi, návrat Mazarina, návrat k absolutismu

10 po třicetileté válce Francie evropskou velmocí absolutistický panovník, šlechta neměla podíl na vládě rozvoj, ale i úpadek Francie

11 sestřenice Ludvíka XIV. otec -španělský král Filip IV. matka Izabela Bourbonská (otec Jindřich IV. Navarský, matka Marie Medicejská, bratr Ludvík XIII.)

12 3 stavy 1.stav: král, šlechta ( 150 000 – nepodnikala), vysocí církevní hodnostáři ( biskupové, opati, kanovníci) 2. stav: duchovenstvo ( 130 000) 3. stav: buržoazie - jediná platí daně - velkoburžoazie = finančníci, bankéři, akcionáři - maloburžoazie - obchodníci, drobní podnikatelé - inteligence - lékaři, advokáti, vědci, umělci ostatní : měšťané, venkovský lid – 80 %, rolníci, velké daně, bída, úpadek zemědělství, povstání, městský lid – tovaryši, dělníci, řemeslníci, chudina

13 katolická církev ( dragonády) budování policejní sítě, intendanti = královi zplnomocněnci nad určitými oblastmi stálá profesionální armáda byrokratická úřednická státní správa vzdělaní ministři a rádci z řad bohatých měšťanů (bál se moci svých příbuzných a šlechty) tři nejdůležitější ministři Ludvíka XIV.: Jean-Baptiste Colbert - ministr financí Hugues de Lionne - ministr zahraničí Michel Le Tellier - ministr vojenství Sébastien Le Prestre de Vauban - vojenský inženýr Sébastien Le Prestre de Vauban - vojenský inženýr

14 heslo – „ Jeden král, jedna víra, jeden zákon“ 1685 zrušen Nantský edikt = opět pronásledování nekatolíků = hugenotů dragonády = násilné ubytování dragounů u hugenotů = změna víry nebo emigrace

15 feudalismus král + katolická církev + šlechta X poddaní rozmařilý, nákladný život vysoká cla, vysoký pronájem půdy, zvyšování daní = nespokojenost poddaných

16 podpora podnikání šlechta se ale bála podnikat = prvenství stále patří Anglii manufakturní výroba soustředěna na luxusní zboží ministr financí Colbert nová odbytiště, kolonie vznik Východoindické a Západoindické společnosti

17 nová odbytiště – Kanada ( kožešiny) Severní Amerika (Louisiana – třtinové plantáže) Madagaskar, Indonésie, území v Indii obchod s černošškými otroky

18

19 měla se stát Novou Francií v roce 1683 žilo v této největší francouzské kolonii už víc než 10.000 Francouzů objevena Mississippi Robert de La Salle zabral pro krále obrovské území v širokém dalekém okolí řeky, nazvané na počest francouzského krále – Louisiana v Karibiku začaly vzkvétat francouzské kolonie v Antilách - příliv otroků a pěstování koloniálních plodin, hlavně cukru Robert de La Salle

20

21 ministr financí ( i hospodářství, obchodu, námořnictva a kolonií v jedné osobě) autorem mnoha občanských, trestních, obchodních a jiných nařízení 1666 založil Akademii věd Těmito slovy se rozloučil umírající kardinál Mazarin s francouzským králem Ludvíkem XIV. Dlužím Vám mnoho,“ ale myslím, že jsme vyrovnáni, když vám dávám Colberta.“

22 hospodářská politika, merkantilismus = obchodování „merkantilismus“ = latinsky – mercator = obchodník, Mercurius = římský bůh obchodu

23 využívat zdroje z vlastní země, vlastní suroviny bohatství země je určeno množstvím drahých kovů v zemi = neplatit zlatem a stříbrem za cizí výrobky, nakupovat v cizině výměnou za vlastní výrobky vyvážet zboží do ciziny za zlato a stříbro vyhledávat trhy v cizině k prodeji vlastních výrobků bohatství se vytváří v obchodních vztazích (mezinárodní obchod) vydávání ochranných cel nakupovat v cizině výrobky v polotovaru, doma je opracovat pečovat o zalidnění země, o vzdělání

24 financování válek, zvětšování armády a loďstva, budování pevností, vydržování královského dvora a nákladné stavby jako Versailles Francie neměla žádné kolonie se zlatem a stříbrem jako Španělé neměla obchodní loďstvo jako Nizozemí, které obchodovalo s Evropou se zbožím z dalekých zemí Colbert usiloval o zisk nových a rozšíření stávajících zámořských území v Senegalu byla založena francouzská obchodní základna francouzské výboje v Indii podporoval osídlení v Severní Americe

25 v katastrofálním stavu Colbert a později jeho syn Siegnelay v Brestu, Dunkerque, Rochefortu a Toulonu rozšiřovaly a opevňovaly válečné přístavy stavby nových moderních loděnic na konci 70. let měli Francouzi v Atlantiku už 116 velkých a 80 menších válečných lodí ve Středomoří zajišťovalo ochranu francouzských zájmů 40 galér 500 obchodních plavidel Francouzské loďstvo bylo dobře připraveno na střetnutí i s nejmocnější námořní velmocí té doby – Nizozemskem.

26 v 70. letech ministrem války po svém otci špatný rádce v zahraniční politice obhajoval francouzskou dobyvačnou politiku v zahraničí a nelítostnou přísnost proti domácím odpůrcům královského režimu vznik disciplinované placené armády

27 verbování, vznik kasáren, pravidelná strava, žold první pokusy ustrojit vojáky do stejné, barevně sladěné uniformy zlepšena výzbroj - mušketa s doutnákem postupně nahrazena puškou s křesacím zámkem vymizela kopí, Vauban vynalezl systém připevnění bajonetu k hlavni pušky, který nebránil ve vlastní střelbě jízda, místo mečů šavle pistole ustoupily karabinám vylepšeno dělostřelectvo francouzská armáda skládala z pluků pěchoty, jezdectva a elitních vojenských oddílů - královské gardy a mušketýrů nově zřízeny setniny granátníků, dělostřelců a vojenských profesionálů na dobývání a obranu pevností – ženistů

28 markýz, maršál,inženýr pocházel z řad burgundské šlechty nejzkušenější osobnost na ministerstvu válku Vaubanova příručka obléhání zdokonalil obléhací metody, budoval pevnosti po celé Francii ( 30, 300 zdokonalil) severovýchodní a severní hranici státu - „železná zeď“ několikrát zachránila Francii před totální porážkou a vpádem nepřátel do nitra země až k Paříži „Město obležené Vaubanem je předem dobyté město“.

29

30 Vaubanův pomník v pařížské invalidovně. burgundský šlechtic poctivý, spravedlivý, skromný, soucitný silné sociální cítění – svými statěmi o sociální nerovnosti upadl pak v nelibost u krále a bohatých vrstev dodnes nese jeho jméno mnoho ulic náměstí, přírodních lokalit, hotelů, restaurací, kin atd.

31 nepřátelé: rakouští a španělští Habsburkové, Anglie boje s Augšpurskou ligou ( Německo, Anglie, Nizozemí, Švédsko, Španělsko):  válka o dědictví falcké ( 1688 – 1697) = tzv.„devítiletá válka“ – Francie vítězí  válka o dědictví španělské ( 1702 – 1712) – umírá bezdětný španělský král Karel II. = jeho sestry manželkami : Marie Tereza + Ludvík XIV. z rodu Bourbonu Markéta Tereza + Leopold I.z rodu Habsburků ( Rakousko) = nároky na trůn - Bourbon nebo Habsburk?

32 střídavé úspěchy i neúspěchy rozšířil Francii o část jižního Nizozemí, Alsasko, Štrasburk kompromis = na španělský trůn zvolen vnuk Ludvíka XIV. Filip z Anjou jako Ludvík V. – podmínka, že nesmí spojit Francii a Španělsko v jednu zem finanční vyčerpání *†Filip V. (*1683 –†1746) - španělský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1701 – 1746. Jeho otcem byl francouzský princ Ludvík, syn „krále Slunce“ Ludvíka XIV.

33 Po smrti Ludvíka XIV. finanční vyčerpanost země na trůně pětiletý pravnuk Ludvík XV.( 1715 – 1774) ( slabý panovník) hluboké sociální rozdíly mezi obyvatelstvem vyvolaly za Ludvíka XVI. (1774 – 1792) Velkou francouzskou revoluci zámek Versailles

34

35 Socha Ludvíka XIV. před hlavním zámkem

36 ve stylu barokního klasicismu vzor pro evropské panovníky (Petrodvorec, Schönbrunn) fontány, vodotrysky, kaskády, umělé jeskyně, geometricky zastřižené keře aj.

37 Zámek ve Versailles se nachází ve městě Versailles u Paříže. S přestávkou za vlády regenta Filipa Orleánskeho byl zámek od roku 1682 až do Francouzské revoluce (1789) sídlem královského dvora a vlády Francie. V roce 1688 byl zámek prakticky hotový; jeho údržba stála asi 25% vládních příjmů Francie.

38

39

40 absolutistický panovník (samovládce), král Slunce, vládl 1643 - 1715 matka Anna Rakouská, otec Ludvík XIII., manželka Marie Tereza Habsburská doba rozkvětu i úpadku, daně platí jen buržoazie stavovský odboj proti Mazarinovi – fronda parlamentu, princů = poražena opory - katolická církev - kardinál Mazarin, policejní aparát, stálá placená armáda, vzdělaní bohatí měšťané náboženství katolické - boj proti hugenotům, 1685 zrušen Nantský edikt,dragonády, Jeden král, jedna víra, jeden zákon“ podporoval manufaktury, budování stálé armády, obchod -merkantilismus – Colbert, pronikání do kolonií (v Americe získal kolonii Luisianu, část Indonésie, Madagaskar, část Kanady (obchod s černošškými otroky) nákladný život - přepychové šperky, móda, stavba honosného zámku Versailles = vysoké daně, cla život na venkově = tvrdý feudalismus, vysoké daně za pronájem půdy, daně feudálům = králi, církvi, šlechtě Francie ve válkách -válka o dědictví falcké, válka o španělské dědictví (získal část Španělského Nizozemí, Alsasko) po jeho smrti země finančně vyčerpaná = nespokojení poddaní i šlechta = podmínky pro vypuknutí Velké Francouzské revoluce po smrti Ludvíka – pravnuk Ludvík XV. – slabý, za Ludvíka XVI. ( 1774 – 1792) + manželka Marie Antoinetta ( dcera Marie Terezie) = krize vrcholí, popraveni za revoluce

41 http://francie.slantour.cz/foto/versailles-1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/MariaAnnaofSpain06.jpg/220px-MariaAnnaofSpain06.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mazarin.jpg http://forum.valka.cz/files/ludvik_xiii.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AnnaofAustria08.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Teresa12.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Louis_XIV_of_France.jpg http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/6_7_3.jpg http://img.signaly.cz/blogy/p/i/tka.signaly.cz/2008-7-2-louisxiv.gif http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Louis-xiv-lebrunl.jpg/220px-Louis-xiv-lebrunl.jpg http://www.galleryhistoricalfigures.com/images/Louis_XIV_Robes_Full.jpg http://forum.jajjun.com/viewtopic.php?f=52&t=4635 http://www.google.cz/imgres?q=Colbert+- +ministr+Ludv%C3%ADka+XIV.&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=j_DhcruX_ogqnM:&imgrefurl=http://forum.jajjun. com/viewtopic.php%3Ff%3D52%26t%3D4635&docid=i5W68gXXgvC3QM&imgurl=http://img146.imageshack.us/img146/5682/colbert 5ia5.jpg&w=315&h=480&ei=BTCcTsKDOovEsgaio_mBBA&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=205&dur=875&hovh=277&hovw=182&tx=1 23&ty=206&sig=111114414075059893946&page=1&tbnh=120&tbnw=91&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:7,s:0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Jean-Baptiste_Colbert.jpg/220px-Jean-Baptiste_Colbert.jpg http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/9_6.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sebastien_le_Prestre_de_Vauban.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaubaninvalides01.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaubau_par_Pierre_Duc.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Citadelle_Besan%C3%A7on.jpg http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/Baroko/barokn%C3%AD%20architektura/10.Versailles%20-%20n%C3%A1vrh.jpg http://francie.slantour.cz/foto/versailles-3.jpg http://www.visitingdc.com/images/versailles-palace-picture-4.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Versailles%2C_Chapelle_royale.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LouisXIVVersailles.jpg http://www.miss-pepper.cz/wp-content/uploads/2011/05/versailles1.jpg

42 http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/Baroko/barokn%C3%AD%20architektura/10.Versailles%20-%20interier%20- %20zrcadlov%C3%A1%20galerie.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Schloss-Versailles.jpg http://nd04.jxs.cz/143/404/170172f739_73174708_o2.jpg http://images.bigoo.ws/content/background/color_red/color_red_155.jpg http://nd01.jxs.cz/693/853/18dddbb3da_1982921_o2.jpg http://thumbs.dreamstime.com/thumb_490/126980466695Qk6J.jpg http://zdendos.inted.cz/fotky/slunce.jpg http://nd04.jxs.cz/097/280/f063e75ba5_72630967_o2.gif http://www.afrikaonline.cz/image/picture/200705242154_vychod%20Slunce%20nad%20Mawenzi.jpg http://www.backgroundimages.info/images/image/green%20background%20image.jpg http://nd01.jxs.cz/227/417/8fa8cecfd9_39995477_o2.jpg http://newlifechurchva.org/blue-background.jpg http://nu-tips.com/wp-content/uploads/2011/09/blue.jpg http://thumbnail038.mylivepage.com/chunk38/502782/599/small_POZAD%C3%8D%20-SLUNCE.gif.jpg http://wallpapers.fun4you.cz/walls/w1973/7994_e.jpg http://nd01.jxs.cz/149/438/e724ad0b53_21731903_o2.jpg http://www.internetstones.com/image-files/louis-ii-de-bourbon-the-prince-of-conde.jpg http://www.sonofthesouth.net/texas/pictures/louisiana-purchase-map.jpg http://www.frenchcreoles.com/louisiana.jpg http://wwp.greenwichmeantime.com/images/usa/mississippi.jpg http://www.tpwd.state.tx.us/learning/webcasts/texas/images/05_la_salle.jpg http://www.enchantedlearning.com/explorers/gifs/Lasallemap.GIF http://www.jimwegryn.com/Names/Ships/labelle.jpg http://cache2.artprintimages.com/p/LRG/37/3729/UZQAF00Z/art-print/robert-cavalier-sieur-de-la-salle.jpg http://pic.aceboard.net/img/5500/8828/1124392567.jpg http://leccos.com/pics/pic/filip_v._z_anjou.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Philip_V_3.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chateau-de-versailles-cour.jpg Sochrová, Marie : Dějepis v kostce II.,Fragment, 1998


Stáhnout ppt "Mgr. Kateřina Karbulová. nejlidnatější vyspělá země absolutistická monarchie po smrti Ludvíka XIII. nastupuje na trůn jeho pětiletý syn Ludvík XIV."

Podobné prezentace


Reklamy Google