Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_006_Vznik Československa Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_006_Vznik Československa Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_006_Vznik Československa Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Základní škola Čelákovice

2 Autor: Mgr. František Šturma Vytvořeno: 4. 11. 2011 Stupeň a typ vzdělávání: II. stupeň ZŠ – 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Téma: Vznik Československa Anotace: Prezentace přibližuje události vedoucí ke vzniku samostatného československého státu – bojovou činnost čs. legií, práci čs. zahraničního i domácího odboje, situaci v českých zemích krátce před koncem války, vyhlášení ČSR 28. října 1918. Druh učebního materiálu: prezentace Očekávaný výstup: Žáci porozumí významu činnosti čs. legií pro vznik budoucího státu. Charakterizují činnost našeho zahraničního a domácího odboje. Vysvětlí okolnosti vyhlášení samostatného státu 28. října 1918. Vznik Československa

3  jednotky našeho zahraničního vojska z řad přeběhlíků a v cizině žijících krajanů  působení na francouzské, italské a hlavně ruské frontě  konkrétní výraz touhy po samostatnosti a ochoty se pro ni obětovat  legie ve Francii  asi 10 000 mužů  bitvy u Terronu, Chemin des Dames a Arrasu  legie v Itálii  asi 20 000 vojáků  bitva u Doss Altu Čs. legionáři Rusko Itálie Francie

4  vytvoření České družiny z řad našich krajanů v Rusku (1914)  zformování vlastních legií po Únorové revoluci  rychlý početní růst až na 100 000 příslušníků  první bojové vystoupení u Zborova 2. července 1917  situace legií po Říjnové revoluci  snaha o přesun do Francie  po tzv. čeljabinském incidentu (bolševický pokus legie odzbrojit) ovládnutí území kolem sibiřské magistrály a zapojení do občanské války  návrat do samostatného Československa v roce 1920 ve zborovských zákopech

5  odchod T. G. Masaryka do zahraničí (konec roku 1914)  Švýcarsko, Francie  zahájení akce k osamostatnění českých zemí  emigrace E. Beneše (září 1915)  začátek zahraniční spolupráce s T. G. Masarykem  zapojení M. R. Štefánika do zahraničního odboje  syn slovenského evangelického kněze, astronom  na počátku války důstojník francouzské armády  jako uznávaný vědec (delší dobu již žil v Paříži) umožnil Masarykovi přístup k předním francouzským politikům

6  vytvoření Československé národní rady (únor 1916)  propagace československé samostatnosti  získání podpory dohodových mocností  vytvoření vlastních vojenských jednotek (legií) M. R. Štefánik a Edvard Beneš (v době, kdy byli studenty T. G. Masaryka) M. R. Štefánik a Edvard Beneš (v době, kdy byli studenty T. G. Masaryka)

7 M. R. Štefánik E. Beneš T. G. Masaryk Čs. zahraniční odboj

8  Pittsburská dohoda  31. května 1918  Masarykova dohoda o společném státu s vedoucími představiteli amerických Slováků  příslib slovenské autonomie  Washingtonská deklarace  18. října 1918  vyhlášení demokratických principů budoucí republiky T. G. Masarykem za podpory prezidenta Wilsona W. Wilson pamětní deska v Bratislavě pamětní deska v Bratislavě

9  činnost Národního výboru (ustaven 13. července 1918)  složen ze zástupců politických stran na základě výsledků voleb z roku 1911  v čele Karel Kramář  příprava politických a hospodářských opatření k vyhlášení samostatného státu  předpoklad platnosti starých zákonů s výjimkou základních ústavních článků  příprava hospodářských změn, aby mohl být přerušen styk s Vídní a Budapeští K. Kramář

10  Socialistická rada  společný orgán soc. demokracie a národních sociálů  snaha prosazovat socialistické požadavky vůči ostatním politickým partnerům  v praxi podřízení autoritě Národního výboru  organizace generální stávky (14. října 1918)  protest proti vývozu potravin z českých zemí  na řadě míst spontánně vyhlašován samostatný stát

11  Andrássyho nóta (27. října)  po zhroucení rakouské fronty v Itálii  prohlášení rakousko-uherského ministra zahraničí J. Andrássyho o přistoupení na mírové podmínky prezidenta Wilsona  součástí též uznání práv Čechoslováků a Jihoslovanů  chápána jako konec staré monarchie  převzetí moci Národním výborem (28. října )  řízeno předsednictvem Národního výboru („muži 28. října“)  převzetí kontroly nad zásobovací centrálou (Obilní ústav) a pražským místodržitelstvím  v novinách vychází zpráva o Andrássyho nótě  živelné shromáždění lidu na Václavském náměstí  strhávání symbolů rakouské moci z veřejných budov Julius Andrássy

12  „Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa.“ oslavy samostatnosti na Václavském náměstí a u Národního divadla

13 Jiří Stříbrný Vavro Šrobár František Soukup Antonín Švehla Alois Rašín Muži 28. října A. Švehla V. Šrobár J. Stříbrný F. Soukup A. Rašín

14 * 1. Co byly československé legie a v čem spočíval jejich význam pro vznik samostatného státu? * 2.Jmenujte hlavní představitele našeho zahraničního odboje a popište jejich činnost. * 3.Co bylo obsahem Pittsburské dohody a Washingtonské deklarace? * 4.Charakterizujte situaci domácího odboje v posledním válečném roce. * 5.Popište okolnosti vedoucí bezprostředně k vyhlášení samostatného státu. Kdo patřil mezi „muže 28. října“?

15 Text: Mgr. František Šturma Použité obrázky: Soubor:Příslušníci_7_roty_ve_Zborovských_zákopech.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Příslušníci_7_roty_ve_Zborovských_zákopech.jpg>. Soubor:Milan_Rastislav_Štefánik.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: . Soubor:Stávka_14.10.1918.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stávka_14.10.1918.jpg>. Soubor:Ww28.gif. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ww28.gif>. Soubor:Bratislava_tabula_Cesko-Slovenska_dohoda.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bratislava_tabula_Cesko-Slovenska_dohoda.jpg>.

16 Soubor:Andrassy2.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Andrassy2.jpg>. Soubor:28._říjen_1918.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-11-02]. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28._říjen_1918.jpg>. Mahler, Z. Ano, Masaryk Praha: Primus, 2002 student M. Štefánik, maturant E. Beneš (str. 30) Karel Kramář (str. 56) Olivová, V. Československá republika v letech 1918 – 1938 Praha: SPN, 1993 „Mužové 28. října“ (str. 9) Pečenka M. a kol. Dějiny moderní doby Praha: SPL – Práce, 2000 čs. legionáři (str. 37) Pokorný, J. Dějepis pro 9. ročník ZŠ Praha: Práce, 1995 Ant. Švehla, A. Rašín, F. Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár 28 říjen 1918 u Národního divadla Edvard Beneš Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_006_Vznik Československa Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google