Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.2.8 Rostliny a živočichové Evropy Téma: Česká republika jako součást.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.2.8 Rostliny a živočichové Evropy Téma: Česká republika jako součást."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.2.8 Rostliny a živočichové Evropy Téma: Česká republika jako součást Evropy Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Výkladová hodina pro žáky 5.ročníku, seznámení se rostlinami a živočichy Evropy. Žáci plní po výkladu zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně.

2 Evropa GEOGRAFICKÁ MAPA

3 Příroda Evropy V minulosti byla většina Evropy zalesněna s výjimkou malých regionů (velehorské regiony, oblasti se silným větrem, oblasti hodně podmáčené, extrémně suché oblasti s nedostatkem srážek, zaledněné oblasti). Dnes lesy pokrývají jen asi třetinu plochy světadílu a byly člověkem značně omezeny jak v rozsahu, tak i druhové skladbě. Lesní plochy jsou rozloženy nerovnoměrně, lesnatost se zmenšuje ve směru od severu na jih, což souvisí s vláhovou bilancí.

4 Vlivy na odlesnění Těžba dřeva pro vyztužení důlních šachet a výstavbu železnic, Vliv zemědělství (prohnojování, meze, velkochovy apod.), Dřevozpracující a papírenský průmysl Znečištění vod a atmosféry Rozsáhlé lesní komplexy se dosud zachovaly na Skandinávském poloostrově, kde jsou tvořeny zejména smrky.

5 Přírodní vegetační pásma - 1 Tundry jsou rozšířené na pobřeží severní Evropy od Trondheimu směrem k severovýchodu, na Islandu a nejsevernějších ostrovech. Tundry Vyznačují se bezlesou a díky nadbytku vláhy bažinatou krajinou, kde se v teplejších lokalitách vykytují zakrslé dřeviny (břízy). Hlavními zástupci vegetace jsou lišejníky a mechy Z význačných živočichů v tundře žijí např. zajíc bělák, liška polární, sob polární,mrož lední, či medvěd lední Polární liška

6 Přírodní vegetační pásma - 2 Lesy mírného pásma tvořily před 2 000 lety rozsáhlé smíšené porosty Od této doby však byly tyto lesy káceny pro pole a pastviny a nahrazovány smrkovými monokulturami. Na severu jsou lesy mírného pásma tvořeny jehličnany a listnáči, zatímco na jihu spíše pouze listnáči Charakteristickými dřevinami jsou buk lesní, habr, lípa širokolistá, některé druhy dubu a olše, osika, jeřáb, ale i borovice Lesy mírného pásma se vyznačují velmi bohatou skladbou živočichů, avšak velcí savci vyhynuli (např. zubr) nebo jsou na pokraji vyhynutí (vlk, kočka divoká, rys ostrovid).

7 Přírodní vegetační pásma - 3 Stepi - rozkládají se v oblastech, kde je roční úhrn srážek nižší než 500 mm a intenzivní výpar, přičemž hlavním srážkovým obdobím je zima nebo jaro Stepi vyznačují se velkými teplotními výkyvy typickými rostlinami jsou trávy (kostřava, kavyl, kostatec) či bodláky; pro stromy je zde sucho Nejhojnějšími obyvateli stepí jsou bezobratlí, hlodavci, ještěrky a supi; velcí savci se ve stepi neudrží.

8 Přírodní vegetační pásma - 4 Subtropická krajina - typické suché světlé vždy zelené lesy se zachovaly jen na malých plochách, neboť byly vykáceny. Pěstují se stálezelené stromy a nízké keře Olivovníky, fíkovníky, citroníky, vinná réva, tabák a další teplomilné rostliny Olivovníky Ze zvířat mají zastoupení málo druhů větších savců, hodně hmyzu a ptactva Rozšířený je chov ovcí a koz

9 Co sis zapamatoval? Lesy Tundra Subtropickém Třetinu plochy světadílu pokrývají Polární liška žije v oblasti zvané Olivovník se pěstuje v pásu

10 Citace http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa NEZNÁMÝ. zemepis.com [online]. [cit. 4.2.2012]. Dostupný na WWW: http://www.zemepis.com/zpevropy.phphttp://www.zemepis.com/zpevropy.php NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 1.1.2012]. Dostupný na WWW: http://obrazky.cz/?q=evropahttp://obrazky.cz/?q=evropa NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 2.1.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_of_Iceland.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_of_Iceland.svg NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 2.1.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Britske_ostrovy_01.PNG NEZNÁMÝ. Wikipedia.cz [online]. [cit. 1.1.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa Klipart řady Office CHALUPA, Petr a Věra ŠTIKOVÁ. Vlastivěda 5: Česká republika jako součást Evropy. Brno: Nová škola, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7289-379-9. HRONEK, Milan. Vlastivěda 5. Olomouc: Prodos, 1997. ISBN 80-85806-46-0.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.2.8 Rostliny a živočichové Evropy Téma: Česká republika jako součást."

Podobné prezentace


Reklamy Google