Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05A_19_ Křesťanská antika III TEMA:Historie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05A_19_ Křesťanská antika III TEMA:Historie."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05A_19_ Křesťanská antika III TEMA:Historie umění starověku ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:10.01.2013

2 ANOTACE Prezentace je určena pro výklad, opakování a upevnění nového tématu z historie umění s motivačními úkoly pro interaktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Svým obsahem navazuje na vyučovací celek o raně křesťanské architektuře a rozvíjí jej. Jejím tématem je starokřesťanské malířství a sochařství pozdně antického období ve svých počátcích před přijetím křesťanství. V úvodu je zařazena interaktivní část (viz snímky č. 4 až 14) pro zopakování a upevnění probraného učiva o architektuře v období křesťanské antiky. Žáci odpovídají na 10 otázek na snímku č. 4. Správné odpovědi si následně mohou zobrazit pomocí šipky vpravo, která je odkáže na snímek s řešením. Na stránku s otázkami se dostanou zpět klikem na šipku na snímku vpravo dole. Tuto část lze využít i k ústnímu nebo písemnému ověřování znalostí žáků. Poté následuje část s výkladem tématu s názornými ukázkami. Materiál může být využit i k samostatnému studiu žáků. Látka je určena pro studenty 1. ročníku čtyřletého a 2. ročníku šestiletého gymnázia. Vzdělávací cíle:  seznámit žáky se základními tendencemi vývoje starokřesťanského malířství a sochařství v tomto období a vysvětlit příčiny procesu změn v pojetí světa a jeho ztvárňování  rozšířit slovní zásobu žáků o nové pojmy z oboru malířství a sochařství  zopakovat interaktivní formou znalosti žáků z předcházejícího učiva

3 10

4 ARCHITEKTURA OBDOBÍ KŘESŤANSKÉ ANTIKY OPAKOVÁNÍ 1.Vymezte časově období křesťanské antiky. 2.Proč se toto období označuje právě takto? 3.Jaký jiný název se pro toto období užívá? 4.Kdo se zasloužil o zrovnoprávnění křesťanství? 5.Kdy to bylo a jak se jmenoval příslušný dokument? 6.Co znamená slovo edikt. 7.Jaké jsou dva základní dispoziční typy kostelů? 8.Které město se stalo v roce 402 n. l. hlavním městem západořímské říše? 9.Jakým adjektivem označujeme stavby sloužící náboženským účelům? 10.Co je baptisterium? Další otázka

5 2. → 6. stol. n.l.

6 FORMA = antická OBSAH = křesťanství

7 raně křesťanské umění starokřesťanské umění

8 císař Konstantin 1

9 313 n. l. → Milánský edikt 2

10 vyhláška

11 bazilika a centrála

12 Ravenna

13 sakrální

14 křtící kaple

15

16 MALÍŘSTVÍ

17 I.období I. období  křesťané byli před uznáním křesťanství často pronásledováni → první malířské projevy – malby v katakombách  ornamentální dekorace i figurální obrazy  postupný odklon od pozdně antického iluzionismu (převládá do 3. stol.) → schematismus, linearismus a plošnost  nový křesťanský symbolický význam antických motivů  starokřesťanské symboly

18 Nové křesťanské symboly  ryba a beránek = Kristus  palma = vítězství nad smrtí  oliva = mír  páv = nesmrtelnost  kotva = naděje 3

19 3 6 7 8

20 Orant Dobrýpastýř Dobrý pastýř 9 10

21 Dobrý pastýř Dobrý pastýř (Římské katakomby, kolem r. 200) 11

22 Arcosolium v cubiculu de Tellus, na Via Dino Compagni v Římě  arcosolium (lat.)  výklenek v katakombách, určený k pohřbu  cubiculum (lat.)  ložnice, pokoj pro hosty  krychlová komůrka  postava na fresce je římská bohyně země Tellus, po níž je tato hrobka také pojmenována 12

23 Priscilliny katakomby - Večeře Páně 13

24 Marcellinovy katakomby - Jonáš 14

25 Marcellinovy katakomby - Adam a Eva 15

26 Malby na Via Latina http://web.gfxs.cz/komise/vv/data/obr/35.jpg

27 Madona z Priscilliných katakomb 2. stol. n. l. 16

28 SOCHAŘSTVÍ

29 Charakteristika  volná socha mizí – výjimka sochy dobrého pastýře (= symbol zobrazení Krista a jeho péče o zbloudilé duše)  např.: Učící Kristus  hlavní odvětví – výzdoba sarkofágů  typ i výzdoba byly převzaty z římské antiky (domek se sedlovou střechou, figurky v arkádách)  od plastického reliéfu se stále více přecházelo k lineárnímu pojetí a ke stylizaci

30 Dobrý pastýř (3. stol.) Učící Kristus Učící Kristus (3. stol.) 17 18

31 Sarkofág Junia Bassa 19. Námět Kristova vjezdu do Jeruzaléma

32 Sarkofág Junia Bassa 20

33 KONEC

34 Citace: 1.Socha Konstantina: BENOIST, Jean-Christophe. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rome-Capitole-StatueConstantin.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rome-Capitole-StatueConstantin.jpg 2.Mozaika s Konstantinem: THE YORCK PROJECT: 10.000 MEISTERWERKE DER MALEREI. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. DISTRIBUTED BY DIRECTMEDIA PUBLISHING GMBH.. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byzantinischer_Mosaizist_um_1000_002.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Byzantinischer_Mosaizist_um_1000_002.jpg 3.Symbol I: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ichthys.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ichthys.svg 4.Symbol II: AUTOR NEUVEDEN. hhttp://www.religionfacts.com [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://www.religionfacts.com/christianity/symbols/peacock.htmhttp://www.religionfacts.com/christianity/symbols/peacock.htm 5.Symbol III: AUTOR NEUVEDEN. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anchor_pictogram.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Anchor_pictogram.svg 6.Symbol IV: AUTOR NEUVEDEN. http://www.museum.agropolis.fr [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://www.museum.agropolis.fr/english/pages/expos/aliments/poissons/index.htmhttp://www.museum.agropolis.fr/english/pages/expos/aliments/poissons/index.htm 7.Symbol V: AUTOR NEUVEDEN. hhttp://www.religionfacts.com [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://www.religionfacts.com/christianity/symbols/peacock.htmhttp://www.religionfacts.com/christianity/symbols/peacock.htm 8.Symbol VI: DE LA LAMA, Juan. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpa_catacumba_1.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpa_catacumba_1.jpg 10.Orant: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orante_(particolare),_catacombe_di_priscilla,_cubicolo_della_velatio,_roma_( met%C3%A0_III_secolo).jpgDobrý pastýř: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Good_shepherd_01.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orante_(particolare),_catacombe_di_priscilla,_cubicolo_della_velatio,_roma_( met%C3%A0_III_secolo).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Good_shepherd_01.jpg 11.Dobrý pastýř – malba v katakombách: AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Good_Shepherd,_Catacomb_of_Domitilla_(200_CE).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Good_Shepherd,_Catacomb_of_Domitilla_(200_CE).jpg

35 : Citace: 12.Arcosolium: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcosolium.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcosolium.jpg 13.Priscilliny katakomby - Večeře Páně: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agape_feast_05.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agape_feast_05.jpg 14.Marcellinovy katakomby – Jonáš: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jonah_thrown_into_the_Sea.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jonah_thrown_into_the_Sea.jpg 15.Adam a Eva: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_%26_Eve_01b.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_%26_Eve_01b.jpg 16.Malba madony: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madonna_catacomb.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madonna_catacomb.jpg 17.Socha Dobrého pastýře: AUTOR NEUVEDEN. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Good.Shepherd.Vatican.Museum.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Good.Shepherd.Vatican.Museum.jpg 18.Učící Kristus: AUTOR NEUVEDEN. http://apah.lakegeneva.badger.groupfusion.net [online]. [cit. 28.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://apah.lakegeneva.badger.groupfusion.net/modules/groups/group_pages.phtml?gid=87537&nid=58717&sessionid http://apah.lakegeneva.badger.groupfusion.net/modules/groups/group_pages.phtml?gid=87537&nid=58717&sessionid 19.Sarkofág Junia Bassa: SAILKO, I. http://it.wikipedia.org [online]. [cit. 29.1.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tesoro_di_san_pietro,_sarcofago_di_giunio_basso.JPGhttp://it.wikipedia.org/wiki/File:Tesoro_di_san_pietro,_sarcofago_di_giunio_basso.JPG 20.Sarkofág Junia Bassa: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1053_- _Roma,_Museo_d._civilt%C3%A0_Romana_-_Calco_sarcofago_Giunio_Basso_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto,_12- Apr-2008.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:1053_- _Roma,_Museo_d._civilt%C3%A0_Romana_-_Calco_sarcofago_Giunio_Basso_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto,_12- Apr-2008.jpg 21.Mozaika: THE YORCK PROJECT: 10.000 MEISTERWERKE DER MALEREI. DVD-ROM, 2002 DERIVATIVE WORK: TETRAKTYS RICARDO ANDRÉ FRANTZ. http://pt.wikipedia.org [online]. [cit. 31.1.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Meister_des_Mausoleums_der_Galla_Placidia_in_Ravenna_001-2.jpg http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Meister_des_Mausoleums_der_Galla_Placidia_in_Ravenna_001-2.jpg

36 Tento materiál je určen k interaktivní výuce.


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05A_19_ Křesťanská antika III TEMA:Historie."

Podobné prezentace


Reklamy Google