Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předrománské umění Kulturní okruhy: západní Evropa, východní Evropa Časové vymezení: konec antiky – 10. století Etapy: Křesťanská antika Západoevropské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předrománské umění Kulturní okruhy: západní Evropa, východní Evropa Časové vymezení: konec antiky – 10. století Etapy: Křesťanská antika Západoevropské."— Transkript prezentace:

1 Předrománské umění Kulturní okruhy: západní Evropa, východní Evropa Časové vymezení: konec antiky – 10. století Etapy: Křesťanská antika Západoevropské umění raného středověku »doba karolínská »doba ottonská »velkomoravské umění

2 Umění křesťanské antiky Souvisí s pronikáním a šířením křesťanství na území impéria období pozdní říše římské 313 – edikt milánský legalizace – křesťanství hromadným jevem

3 Domus ecclesiae Neformální křesťanské svatyně – domy (utajení) Patrová pohřebiště (katakomby) Malby s křesťanskými symboly

4 Domus ecclesiae

5 Architektura raného křesťanství kostely bazilikálního typu vedle boha oslavují císaře, který konvertoval ke křesťanství jsou odvozeny z architektury římské Řím, Jeruzalém, Betlém, Konstantinopolis ve 2. polovině 4. století se tyto kostely ustálily jako určitý stavební typ

6 Starokřesťanská bazilika tři části: atrium – dvůr nartex – předsíň pro dosud nepokřtěné vlastní bazilika – podélná stavba o lichém počtu lodí loď hlavní – vyšší než lodě vedlejší kněžiště (apsida); chór; (triumfální oblouk)

7 Přednosti baziliky Prostředí splňující určité požadavky prostor s osvětlením (okna v bočních lodích) poloha svatyně prostor pro kněze prostorné shromaždiště k bohoslužbám a ke kázáním

8 Bazilika sv. Petra v Římě

9 Bazilika sv. Petra - Řím - rekonstrukce

10 Bazilika sv. Petra- Řím - interér

11 Bazilika sv. Sepulchra v Jerusalémě

12 Stavby s centrálním půdorysem (Centrály) Půdorys kruhu, oktagonu, nebo řeckého kříže baptistéria – křtitelnice, stavba doprovázející kostely

13 Centrální památky ze Splitu, Dalmácie a Zadaru

14 Malířství raně křesťanského období Nástěnné malířství v katakombách 1.-7. století stěny a stropy pokryty ornamentální dekorací i figurálními obrazy Křesťanské symboly – příklady palmaolivakotvapávryba beránek orantdobrý pastýř od 2. stol. postavy Krista a Panny Marie

15 Malířství 4.- 6.století křesťanství se stalo náboženstvím státu 2 varianty: monumentální a knižní změny v ikonografii; Kristus hlavní postavou –Kristus v majestátu –symbol kříže – nástroje spásy –svatozář (nimbus) kolem hlavy Krista –Kristův monogram

16 Malířství 4.- 6.století Formy mozaiky – východořímská říše, Ravenna strnulost, symetrie, frontalita vytváření uměleckých prototypů knižní malby převaha kodexu nad antickým svitkem ilustrace náboženských knih; biblí, žaltářů, žalmů a evangeliářů

17

18 Předkarolínské období 7.-8. století (dějepisně – doznívání a důsledky stěhování národů) 4 kulturní okruhy 1. Langobardsko-italský 2. Vizigótsko-španělský 3. Franko-merovejský 4. Ostrovní (Británie, Irsko)

19 Předkarolínské období Germánské umění pouze dekorativní, neznali monumentální architekturu Architektura navazovala na raně křesťanské typy, baziliky dostaly podobu latinského kříže; sochařská výzdoba ve formě reliéfů Tempietto langobardo v Cividale (Itálie) Baptistéria v Poitiers a Aix

20 Knižní malba - iluminace vznik iniciály – od 5. století zvětšování prvních písmen odstavců a vět zdobení geometrické a zoomorfní iluminované rukopisy merovejské ostrovní: jižní Anglie – benediktinské vlivy; Irsko – keltská tradice Book of Durrow; Book of Lindisfarne; Book of Kells

21 Book of Durrow

22 Book of Lindisfarne

23 Book of Kells

24

25 Karolínské umění

26 Ottonské umění Spojeno s dynastií saskou (Ottoni) – 10. Století Myšlenka ottonské renesance (Renovatio Imperii Romanorum) Přesto však umění ottonské doby bylo antice vzdáleno

27 Architektura v době ottonské Profánní Falce – královské paláce Donjonové hrady Sakrální Kostely basilikálního typu Emporové kostely Rozvoj klášterů –Ambit, rajský dvůr, kapitulní síň, konvent, refektář, dormitář

28 Ottonská iluminace: škola z Reichenau; Codex Egberti

29 Žaltář ze Stuttgartu

30 Byzantské umění – časové rozčlenění Raně byzantské umění: (6.-9. století) Vrcholné období byzantského umění: (9. - 15. století) Byzantské umění ve slovanských oblastech: (9. – 15.století)

31 Raně byzantské umění Umění doby císaře Justiniána (6. Století) Umění oslavující majestát císaře Kánony Orientální vlivy –Architektura (Hagia Sofia, San Vitale) –Mozaiková výzdoba –Sochařství (zánik v 6. Století, nebylo obnoveno)

32 Hagia Sofia - Konstantinopol

33 Hagia Sofia – mozaiky v interiéru

34 Hagia Sofia - interiéry

35 Vrcholné byzantské období Chrám Sv. Marka – Benátky –Stavba započata v 9. Století, dnešní podoba pochází z 11. století –Styl odráží těsné styky Byzance a benátské republiky; kombinace prvků byzantských a křesťanských –Trojlodní bazilikální půdorys, bohatý interiér, užití drahocenných materiálů; zastřešen 5 kupolemi

36 Chrám S. Marka - Benátky

37 Chrám a náměstí Sv. Marka - Benátky

38 Chrám sv. Marka

39 Byzantské umění ve slovanských oblastech Rusko Bulharsko Srbsko –Architektura (Kremelské chrámy) –Malířství ( ikony s námětem bohorodičky)


Stáhnout ppt "Předrománské umění Kulturní okruhy: západní Evropa, východní Evropa Časové vymezení: konec antiky – 10. století Etapy: Křesťanská antika Západoevropské."

Podobné prezentace


Reklamy Google