Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05C_09_ Bohumil Kubišta a český kubismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05C_09_ Bohumil Kubišta a český kubismus."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05C_09_ Bohumil Kubišta a český kubismus TEMA:Historie umění 20. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:11.02.2013

2 ANOTACE Prezentace je určena pro výklad, opakování a upevnění nového tématu z historie umění. Její součástí jsou motivační úkoly pro interaktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Zaměřuje se na výklad o českém malíři Bohumilu Kubištovi, jednom z nejvýznamnějších představitelů českého kubismu. Obsahově navazuje na předchozí výklad o Skupině výtvarných umělců a českém kubismu a rozvíjí toto téma. Výklad je propojen s interaktivní částí s využitím internetu. Je kombinován s filmem o Bohumilu Kubištovi s cílem aktivizovat studenty motivačními úkoly a následnou diskusí (viz snímky č.18 až 22 s odkazem na internetové stránky a metodickými podklady). Studenti si nejprve vyslechnou informace o životě a díle Bohumila Kubišty prostřednictvím prezentace s výkladem učitele. Potom shlédnou na internetu dokument o Kubištovi „Bohumil Kubišta: Svatý Šebestián“ z cyklu „Národní galerie v Praze nikdy nezavírá “ (15 min) a doplňují si své poznámky. V následující diskusi odpovídají na otázky vyučujícího a sdělují své nově nabyté poznatky o tomto slavném malíři (podklady s otázkami a poznámkami k obsahu filmu – snímky č. 20 až 22). Látka je určena pro studenty 2. ročníků čtyřletého a 4. ročníků šestiletého gymnázia. Může být využita i pro samostatné studium. Vzdělávací cíle:  seznámit žáky s osobností Bohumila Kubišty, který stál mimo Skupinu výtvarných umělců a přesto získal v českém kubismu výsadní postavení  motivovat žáky k propojení nových poznatků s jejich předcházejícím znalostmi a zkušenostmi, zopakovat a doplnit předchozí učivo

3

4 Bohumil Kubišta (1884 – 1918)  nemanželský syn z chudé venkovské rodiny  odešel z akademie  cestoval do Florencie a do Paříže  kuboexpresionismus ‒ vyjadřoval určité poselství, kompozice promýšlí, hra optiky 1

5 Autoportrét

6 Vlastní podobizna se založenýma rukama, 1911  vliv Munchovy výstavy v roce 1905  v období 1905–1907 přecházel od akademického postimpresionismu k expresionismu  zúčastnil se obou výstav Osmy v letech 1907–1908 4

7 Kuřák – Autoportrét, 1910 5

8 Zátiší, 1909 Jeho obrazy byly založené na přísném vyvažování jednotlivých formálních prvků, uplatňoval komplementární a simultánní barevné vztahy a kompoziční princip zlatého řezu. 6

9 Lom v Bráníku, 1911 7

10 Hypnotisér, 1912  1911 - seznámil se s Janem Zrzavým  host v umělecké skupině Sursum ‒ vliv okultismu ‒ zabýval se parapsychologii a spiritismem ‒ zviditelňování duchovní síly a energie 8

11 Vzkříšení Lazara, 1911  analyzoval harmonické a kompoziční principy starých i moderních mistrů (El Greco) 9

12 Zátiší s vázami, 1911 10

13 Zátiší s lebkou, 1912  studoval teorii barev (např. kontrast červené a zelené považoval za střet života a smrti) 11

14 Sv. Šebestián, 1912  geometrickou řečí kubistických forem se snažil aktualizovat náboženské motivy 12

15 Polibek smrti, 1912  střetávání osudových sil života a smrti 13

16 Oběšený, 1915  v době války - návrat k dřívějšímu, přísně analytickému stylu  jeho dílo dostalo novou, filosofickou a přitom smyslově naléhavou podobu  z existenčních důvodů vstoupil do armády ‒ krátce po konci války zemřel na španělskou chřipku 14

17

18 INTERAKTIVNÍ ČÁST Práce s filmovým dokumentem prostřednictvím internetu

19 Bohumil Kubišta  „Národní galerie v Praze nikdy nezavírá“ ‒ dokument „Bohumil Kubišta: Svatý Šebestián“ ‒ 15 minut ‒ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000 039-narodni-galerie-v-praze-nikdy- nezavira/212251000340049-bohumil-kubista- svaty-sebestian/video/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000 039-narodni-galerie-v-praze-nikdy- nezavira/212251000340049-bohumil-kubista- svaty-sebestian/video/

20 Motivační otázky pro studenty 1.Který významný evropský umělec nejvíce ovlivnil generaci mladých českých malířů na začátku 20. století? 2.S jakými vlivy se mísil český kubismus? 3.Co víte o Bohumilu Kubištovi –o jeho životě, poměrech, studijních pobytech, uměleckých vzorech, kdo jej ovlivnil a jak, čemu se věnoval, jakých se zúčastnil výstav… „Svatý Šebestián“ ―kdo byl předobrazem tohoto díla a proč si jej Kubišta vybral ―popište kompozici obrazu, barevnost – symboliku barev a jejich význam (co je caput mortum) ―co mělo vliv na umělecký styl Kubišty – jak ovlivnilo racionální založení jeho tvorbu ―co je penetrismus – vysvětlete význam tohoto slova – jak se projevil v Kubištově tvorbě ―jaké znáte jeho další obrazy…

21 Komentář k o obsahu dokumentu: ―vzory: Munch (výstava 1905 v Praze), El Greco – objev století, Cézanne, Gogh, Gauguin ―spojení kubismu s expresionismem ―dva pobyty v Paříži (1909 + 1910) – seznámení se s dílem Picassa a Braqua ―studia na UMPRUM, potom AVU, akademie do Florencie (nespokojen s výukou kopírováním antických odlitků antických soch) ―1907 – skupina Osma ―racionální založení – studium klasických děl – tvary odvozoval od geometrických obrazců, využíval princip zlatého řezu (vliv Cézanna) „Svatý Šebestián“ – obraz z roku 1912, dílo má symbolický obsah → symbol umělce- mučedníka ―předlohou byla Picassova plastika – hlava Fernandy Olivierové (1909) – sbírka V. Kramáře, tělo je založeno na geometrické kompozici ―barevnost – monochromní ladění – barevnost v hnědavých odstínech (zelená – vegetabilní tematika = symbol života, hnědá – smrt (caput mortuum – symbol zřeknutí se života v křesťanském umění) „Zátiší s lebkou“ - podobné téma ―1911 – Die Brücke (účast na jejich výstavách) ―1911 – setkání s J. Zrzavým – nová symbolistní tematika

22 Komentář k o obsahu dokumentu: 1913 – vstup do armády (důstojník pobřežního dělostřelectva, istrijská Pula) 1918 – zemřel na následky epidemie španělské chřipky Pojmy: Caput mortuum (lat. mrtvá hlava) ―práškový oxid železitý fialově červené barvy - užívá se jako pigment ve výtvarnictví penetrismus ―termín, který razil pro pojetí moderního umění B. Kubišta - vystupoval proti bezduchému akademismu - studiem starých mistrů a zlatého řezu se chtěl dobrat nadčasového, vědomě i intuitivně používaného systému 1912-1913 dospěl k vlastní vizi moderního ateismu – forma by měla být prodchnuta duchovní energií → magický realismus = prosvětlování věcí, duchovní energie je všude – výraz duchovní energie vanitas = marnost (vanitas vanitatum = marnost nad marnost)

23 Citace: 1.AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohumil_Kubista_1911.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohumil_Kubista_1911.png 2.AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AutoportretKubista.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:AutoportretKubista.jpg?uselang=cs 3.AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Kubi%C5%A1ta.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Kubi%C5%A1ta.jpg?uselang=cs 4.NEŠLEHOVÁ, Mahulena. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kubista,_Bohumil_- _vlastni_podobizna_se_zalozenyma_rukama_(1904-05).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kubista,_Bohumil_- _vlastni_podobizna_se_zalozenyma_rukama_(1904-05).jpg 5.OPHELIA2. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Kubi%C5%A1ta_- _Smoker_(Self-Portrait).JPG?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Kubi%C5%A1ta_- _Smoker_(Self-Portrait).JPG?uselang=cs 6.AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD1909.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD1909.jpg?uselang=cs 7.AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kubi%C5%A1taBran%C3%ADk.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kubi%C5%A1taBran%C3%ADk.jpg?uselang=cs 8.AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohumil_kubista_Hypnotiser.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohumil_kubista_Hypnotiser.jpg 9.AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD_Lazara.jpg?us elang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD_Lazara.jpg?us elang=cs

24 Citace: 10.AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD_s_v%C3%A1zami.jpg?usela ng=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD_s_v%C3%A1zami.jpg?usela ng=cs 11.AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kubi%C5%A1taStillifewithskull.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kubi%C5%A1taStillifewithskull.jpg?uselang=cs 12.OPHELIA2. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Kubi%C5%A1ta_- _St_Sebastian.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bohumil_Kubi%C5%A1ta_- _St_Sebastian.jpg?uselang=cs 13.NEŠLEHOVÁ, Mahulena. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kubista,_Bohumil_- _Polibek_smrti_(1912).jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kubista,_Bohumil_- _Polibek_smrti_(1912).jpg?uselang=cs 14.AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 9.2.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohumil_kubista_Obeseny.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohumil_kubista_Obeseny.jpg

25 Tento materiál je určen k interaktivní výuce.


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05C_09_ Bohumil Kubišta a český kubismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google