Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Dějepis 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_29_Opakování učiva 6. ročníku Autor Řehořková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Dějepis 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_29_Opakování učiva 6. ročníku Autor Řehořková."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Dějepis 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_29_Opakování učiva 6. ročníku Autor Řehořková Jarmila

2 Opakování učiva 6. ročníku

3 Kdo je to archeolog? Vykopává a zkoumá hmotné nálezy Dějepis? Dějiny? Historie? Vysvětli pojmy Klikni na

4 Paleolit Mezolit Neolit Eneolit Starší doba kamenná Mladší doba kamenná Pozdní doba kamenná Střední doba kamenná Jak je to správně? klinkni

5 Homo habilis Člověk zručný Člověk vzpřímený Homo erectus Člověk dnešního typu Homo sapiens sapiens Člověk rozumný Homo sapiens Homo habilis Člověk zručný

6 O jaké prameny se jedná? hmotné písemné obrazové hmotné 1 2 3 4 5 Klikni na obrázek

7 Znázorni na časové přímce: 200 př.n.l., 150 n.l., 300 n.l., 300 př.n.l. 300 200 0 150 300 Klikni na obrázek

8 Jak jdou jednotlivá období za sebou? 3 středověk 1 pravěk 5 nejnovější doba 2 starověk 4 novověk Klikni na správný obrázek

9 Malá tlupa Velká tlupa Lov velké zvěře Lov malé zvěře Umí rozdělat oheň Převisy skal Luk a šíp Sekáče a úštěpy Člověk zručný Člověk vzpřímený Člověk rozumný Člověk dnešního typu Rod Zařaď pojmy k určitému typu člověka Dolní Věstonice, Pavlov pěstní klín

10 Rod Člověk zručný Člověk vzpřímený Člověk rozumný Dolní Věstonice, Pavlov Člověk dnešního typu Tak je to správně Luk a šíp Pěstní klín

11 V roce 10 000 př.n.l. se ……………………. Nastává období …………………………doby kamenné Lidé se začali zabývat ………………… a …………………….čím? Nejlepší podmínky byly v oblasti ……………………….. Rod se usadil na jednom místě a vznikaly……………… Nástroje z kamene byly opracované ………………… a ……………………… Půdu obdělávali zemědělci ………………čím?….. Lidé si stavěli ………………………., v tomto domě žila ………………… Kromě zemědělství se zabývají …………………………… a ……………………………… Potom následuje období…………………………………… Oradlo bylo tažené …………………. a k dopravě užívali ……………. Objevují se už i kovy např. …………………a …….…. Dokážeš doplnit text?

12 V roce 10 000 př.n.l. se oteplilo. Nastává období mladší doby kamenné. Lidé se začali zabývat zemědělstvím a chovem dobytka. Nejlepší podmínky byly v oblasti Blízkého východu. Rod se usadil na jednom místě a vznikaly vesnice. Nástroje z kamene byly opracované broušením a vrtáním. Půdu obdělávali zemědělci motykou a hákem. Lidé si stavěli dlouhé domy v tomto domě žila velkorodina. Kromě zemědělství se zabývají hrnčířstvím a tkaním látek. Potom následuje období pozdní doby kamenné. Oradlo bylo tažené dobytkem a k dopravě užívali vůz. Objevují se už i kovy např. bronz později železo. Tak je to správně

13 Jak souvisí tyto obrázky s mladší dobou kamennou? Napiš, čím se lidé v té době zabývali. chov dobytka tkaní látek zemědělství pěstování obilí hrnčířstsví zpracování vlny klikni na obrázek

14 Keltové Germáni Marobud Markomani pivo oppida sklo neopevněné vesnice Závist u Zbraslavi hrnčířský kruh druidové Kvádové Kam zařadíš tyto pojmy? klikni

15 Škrtni co se nevztahuje k mladší době kamenné a k době kovů. pazourek hrnčířský kruh obilí zemnice škrabadla stálá tábořiště jednoduché chaty zemědělství a chov dobytka rodina dlouhý dům jeskyně tesla vrtání a broušení pěstní klín putování za zvěří venuše bronz opidda hák kovolijec

16 pazourek hrnčířský kruh obilí zemnice škrabadla stálá tábořiště jednoduché chaty zemědělství a chov dobytka rodina dlouhý dům jeskyně tesla vrtání a broušení pěstní klín putování za zvěří venuše bronz opidda hák kovolijec Tak je to správně

17 Dokážeš poznat o jaký stát se jedná a jaká řeka jím protéká? Mezopotámie Eufrat a Tigris Čína Chuang-che Indie Indus a Ganga Egypt Nil klikni na mapku

18 terakotová armáda sfinga hieroglyfy znakové písmo klínové písmo faraon papír mumie zikkurat hinduismuskanopy Ištařina brána Oko za oko, zub za zub buddhismus Babylon Sumérové papyrus kasty Spoj pojmy, které spolu ve sloupcích souvisí

19 terakotová armáda sfinga hieroglyfy znakové písmo klínové písmo faraon papír mumie zikkurat hinduismus kanopy Ištařina brána Oko za oko, zub za zub buddhismus Babylon Sumérovépapyrus kasty Tak to je správně EgyptMezopotámie IndieČína

20 Tutanchamon Džoser Champolion Buddha Ašóka Gilgameš Chammurabi K jakým státům se vztahují tato jména? Čchin Konfucius Egypt Čína Indie Mezopotámie

21 Jak se jmenuje spisovatel na obrázku a kde se nachází kůň o kterém píše? HomérTrója klikni na obrázek

22 Poznáš stát podle mapy? Řecko. Řekové se dovedli i dobře bavit, pěstovali své tělo. Měli hodně slavností, při kterých se konaly různé hry. Nejdůležitějšími se staly hry konané jednou za 4 roky a nazývaly se olympijské hry

23 V které větě není chyba? Řecko-perské války se odehrály v místech: a)Marathon,Thermopyly, Salamína, Olymp b)Thermopyly, Sprint, Plataje, Salamína c)Sparta, Athény, Olymp, Mykény d)Marathon, Thermopyly, Plataje, Salamína Marathon, Thermopyly, Plataje, Salamína

24 l. dovršení demokracie v Athénách a. Thermopyly 2. Miltiades b. Salamina 3. Leonidas c. Perikles 4. námořní bitva d. Dareios 5. perský král e. vítěz bitvy u Marathonu Vyber správné dvojice 1 c 2 e 3 a 4 b 5 d

25 1.Klasické 2.Archaické 3.Mykénské 4.homérské Seřaď správně období Řecka 3. mykénské 4. homérské 2. archaické 1. klasické

26 Leonidas Dareios Hippokrates Archimédes Sofokles Pythagoras Herodotos Myrón Aristofanes H. Schliemann Miltiades Aristoteles Kdo byl kdo? spartský král perský král lékař fyzik psal tragédie matematik dějepisec sochař psal komedie objevitel Troji vítěz bitvy u Marathonu filosof

27 Na obrázku je jaký poloostrov ? Jaký stát? Jaké hlavní město? 753 př.n.l. 510 př.n.l. 27 př.n.l. 395 n.l. 476 Republika Císařství Království Zánik západořímské říše Rozdělení říše Apeninský Itálie Roma - Řím Království Republika Císařství Rozdělení říše Zánik západořímské říše klikni Spoj letopočty s událostmi

28 Ženy a cizinci měli právo zúčastnit se lidového shromáždění Patricijové byli potomci starých urozených rodů. Patricijové mohli sloužit ve vojsku. Plebejové byli potomci přistěhovalců nebo zchudlí Římané. Plebejové byli také plnoprávní Zástupcem plebejů byl tribun. Patricijové získali právo veta. V době nebezpečí byl volen konzul. Nejvyššími úředníky byli dva voleni konzulové. Doplň ano - ne ne ano ne ano ne ano

29 Co mají společného tito muži Oktavián Augustus Dioklecián Konstantin Traján Marcus Aurelius Jejich titul zní ……………………………… Jeden z nich byl l. císařem. Který? …………………………. Jeden z nich nejvíce rozšířil říši. Který?............................ Jeden z nich bývá nazýván „filosof na trůně.“ Který?............... Jeden z nich si zvolil spoluvladaře. Který?............................. Jeden si zvolil nové hlavní město. Který? ……………………………………

30 Tak je to správně Jejich titul zní. císař Jeden z nich byl l. císařem. Který? Oktavian Augustus Jeden z nich nejvíce rozšířil říši. Který? Traján Jeden z nich bývá nazýván „filosof na trůně“. Který? Marcus Aurelius Jeden z nich si zvolil spoluvladaře. Který? Dioklecián Jeden si zvolil nové hlavní město. Který? Konstantin

31 Spartakovo povstání bylo poraženo v roce a/ 76 př.n.l. b/ 73 n.l. c/ 71 př.n.l. Znáš správnou odpovědˇ? Populáři byli a/ stranou podporující reformy a opírající se o lidové shromáždění b/ podporující reformy a opírající se o senát c/ nepodporující reformy a opírající se o císaře a/ stranou podporující reformy a opírající se o lidové shromáždění Bratři Gracchové prosadili a/ zákon o službě v armádě b/ zákon o volbě úředníků c/ pozemkový zákon c/ v roce 71 př.n.l.

32 Z etruského stavitelství převzali Římané a/ oblouk b/ sloup c/ trojúhelníkový štít Žoldnéři byli a/ zemědělci b/ otroci cvičení k boji c/ vojáci najatí za plat V letech 264 – 146 př.n.l. probíhaly a/ punské války b/ peloponéská válka c/ římské války a/ oblouk c/ vojáci najatí za plat a/ punské války Pořadí císařů bylo a/ Tiberius - Caligula – Octavianus – Nero b/ Octavianus – Tiberius – Caligula – Nero c/ Octavianus – Caligula – Nero - Tiberius b/ Octavianus – Tiberius – Caligula - Nero

33 Stěhování národů proběhlo v roce a/ 376 b/ 374 c/ 375 Limes Romanus jsou a/ shromaždiště vojáků b/ opevněné hranice římské říše c/ nejvyšší úředníci c / roku 375 Stěhování národů způsobili a/ Hunové b/ Markomané c/ Vandalové a/ Hunové První triumvirát tvořili a/ Caesar – Pompeius - Crassus b/ Caesar – Marcus Antonius – Lepidus c/ Marcus Antonius – Lepidus - Octavianus a/ Caesar – Pompeius - Crassus b/ opevněné hranice římské říše

34 Náčelníkem Hunů byl a/ Attila b/ Marobud c/ Nero a/ Attila V roce 395 se římská říše rozdělila na a/ východořímskou a jižní provincie b/ severořímskou a východořímskou c/ východořímskou a západořímskou

35 Které zvíře je symbolem Říma Jak tato zvířata souvisí s dějinami římské říše? vlčice Vlčice vychovala dvojčata Romula a Remuse Hannibal v čele Punů přešel Alpy Klikni na obrázek

36 Výborně pravěk Zvládli jsme pravěk starověk středověku a teď s chutí do středověku

37 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homer_British_Museum.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Troi.jpg Použité zdroje Klipart web Office.com 2010 Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Dějepis 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_29_Opakování učiva 6. ročníku Autor Řehořková."

Podobné prezentace


Reklamy Google