Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Botanika cév. rostlin - Praktikum č. 2 Výtrusné cévnaté rostliny II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Botanika cév. rostlin - Praktikum č. 2 Výtrusné cévnaté rostliny II."— Transkript prezentace:

1 Botanika cév. rostlin - Praktikum č. 2 Výtrusné cévnaté rostliny II

2 Cévnaté výtrusné rostliny – kapraďorosty (převládá sporofyt): stejnovýtrusé kapradiny: haploidní výtrus – prothalium (charakter stélky, gametofyt s archegonii a antheridii) - syngamie – - diploidní zygota - sporofyt - sporangia - R - spory plavuně: gametofyt oboupohlavný přesličky: gametofyt jednopohlavný (homoiosporie)

3 Hlavní znaky skupin recentních kapraďorostů

4 Kapraďorosty, výtrusné cévnaté rostliny - mikrofylní x makrofylní vývoj. větve - elingulingulátní x lingulátní - isosporie x heterosporie - eusporangiátní x leptosporangiátní typy - biciliátní x polyciliátní spermatozoidy - 3 vývojové větve plavuně (Lycopodiophyta) přesličky (Equisetophyta) kapradiny (Polypodiophyta)

5 Izosporie Dryopteris

6 Salviniales, Salviniaceae – nepukalkovité, Salvinia natans (nepukalka vzplývající) Heterosporie

7 - eusporangiátní x leptosporangiátní typy Lycopodium eusporangiátní Osmunda protoleptosporangiátní Dryopteris leptosporangiátní

8 Vznik sporofylu: Equisetopsida Polypodiopsida Lycopodiopsida

9 - protostélé, aktinostélé, plektostélé - sifonostélé, solenostélé, diktyostélé, arthrostélé - eustélé - ataktostélé Vývoj a typy stélé: polystélé

10 Polypodiophyta – kapradiny - makrofilní vývojová větev - nečlánkovaný stonek, plný, nejčastěji diktyostélé, bez druhotného tloustnutí (výj. Ophioglossopsida), pleviny, listy obvykle složené nebo členěné, megafyly s circinátní vernací, často trofosporofyly - výtrusnice eusporangiátní, protoleptosporangiátní, leptosporangiátní (anulus, stomium), sorus, cenosorus, synangium, spermatoziody polyciliátní - většina izosporické, prokel častěji autotrofní, krátkověký - polymorfní skupina, spodní devon (z rhyniofytů), max. v karbonu, od druhohor leptosporangiátní typy

11

12 1. Psilotum nudum - 1 m, dichotomické větvení, šupinovité listy, synangia ze 3 výtrusnic - tropy celého světa, terestrické, skalní, vz. epifyty

13 Tmesipteris tannensisPsilotum triquetrum

14 Psilotum nudum

15 2. Polypodiophyta – kapradiny I. eusporangiátní, izosporické Ophioglossopsida, Ophioglossales Ophioglossaceae - hadilkovité - fertilní a sterilní část listu Botrychium lunaria – vratička měsíční - vidličnatá žilnatina, zpeřeně složené listy, výtrusnice volné, okrajové Ophioglossum vulgatum – hadilka obecná - žilnatina síťnatá (uzavřená), výtrusnice ve dvou řadách, „ponořené”, srostlé

16 I. eusporangiátní, izosporické Ophioglossopsida - tendence - synangia, dlouho žijící prokel – konvergence s Marattiopsida (paralelní vývoj) - archaická stavba vytrusnic a gametofytu - z Protopteridopsida, třetihory Ophioglossales Ophioglossaceae - hadilkovité Botrychium (vratička) Ophioglossum (hadilka)

17 Botrychium lunaria Ophioglossum vulgatum Ophioglossales

18 Botrychium lunaria Ophioglossum vulgatum

19 3. Marattiopsida, Marattiales Angipteridaceae Angiopteris evecta - výtrusnice 2-řadě v kupkách podél žilek u okraje lístečku, brvy (“ostěra”), aflebie

20 Marattiales Asterothecaceae Asterotheca (Megaphyton) Marattiaceae Marattia Angipteridaceae Angiopteris evecta D – Marattia sp. Asterotheca sp.

21 Marattiales Angipteridaceae Angiopteris evecta

22 Leptosporangiátní (vz. protoleptosporangiátní), circinátní vernace listů, výtrusnice volné, převážně v kupkách

23 4. Osmunda regalis - protoleptosporangiátní, izosporické

24 Polypodiopsida II. Protoleptosporangiátní, izosporické Osmundiidae, Osmundales Osmundaceae - podezřeňovité Osmunda regalis (podezřeň královská)

25 5. leptosporangiátní, izosporické Polypodiopsida, Polypodiidae - trofosporofyl, trofofyl, sporofyl - sorus, coenosorus (liniový, plošný) - indusium; sporangium, anulus - příklady uspořádání sporangií

26 6. Prokly kapradin - rhizoidy - antheridia, archegonia - zygota, mladý sporofyt

27 7. Polypodiales, Polypodiaceae - kupky bez ostěr Polypodium vulgare – osladič obecný Polypodium punctatum Phlebodium aureum – flebodium zlaté Platycerium alcicorne – plošný coenosorus, hvězdovité chlupy, heterofylie

28 Polypodiales s. str., Polypodiaceae - osladičovité Polypodium vulgare (osladič obecný) Phlebodium aureum Platycerium

29 Polypodiales s. str. Polypodiaceae - osladičovité Platycerium P. bifurcatum

30 8. Pteridales - kupky na okraji lístků Pteridaceae - křídelnicovité Pteris cretica, Pteris longifolia – liniový coenosorus krytý podvinutým okrajem lístku Adiantacea - Adiantum raddianum, A. peruvianum – netík - kupky kryté podvinutým okrajem laloků lístečků

31 Pteridales Pteridaceae s. lat. – křídelnicovité Pteris cretica, Pteris longifolia

32 Pteridales Pteridaceae s. lat. – křídelnicovité Pteris vittata (longifolia) Cryptogramma crispa (jinořadec kadeřavý), Cryptogrammaceae

33 Pteridales Adiantaceae - netíkovité Adiantum capillus-veneris (netík vlas Venušin)

34 9. Aspidiales – jednotlivé kupky, většinou s ostěrou Dryopteridaceae – kapraďovité – Dryopteris filix-mas – kapraď samec Athyriaceae – papratkovité - Matteuccia struthiopteris -pérovník pštrosí - trofofyly, sporofyly Aspleniaceae – sleziníkovité - výtrus. kupky čárkovité - Phyllitis scolopendrium - jelení jazyk celolistý - Asplenium trichomanes – sleziník červený - Asplenium nidus - s. hnízdový - Ceterach officinarum - kyvor lékařský

35 Polypodiopsida Polypodiidae (leptosporangiátní, izosporické kapradiny)) Dryopteris filix-mas – kapraď samec

36

37

38 Aspidiales, Dryopteridaceae (Aspidiaceae)– kapraďovité D. dilatataDryopteris filix-mas

39 Aspidiales, Athyriaceae - papratkovité Matteuccia struthiopteris (pérovník pštrosí)

40

41 Aspidiales Aspleniaceae – sleziníkovité Asplenium (sleziník) - A. trichomanes (s. červený), A. ruta-muraria (s. routička), A. septentrionale (s. severní), A. nidus Phyllitis scolopendrium (jelení jazyk obecný) Ceterach officinarum (kyvor lékařský) A. ruta-muraria A. septentrionale

42 Aspleniaceae – sleziníkovité Asplenium (sleziník) A. trichomanes (s. červený) A. nidus (s. hnízdový) A. adulterinum (s. nepravý) A. cuneifolium (s. hadcový) A. adiantum–nigrum (s. netíkový) A. viride (s. zelený)

43 Aspleniaceae – sleziníkovité Ceterach officinarum (kyvor lékařský) Phyllitis scolopendrium (jelení jazyk obecný)

44 10. Blechnales, Blechnaceae - žebrovicovité - liniový coenosorus krytý vychlípeninou střední žilky Blechnum brasiliense

45 Blechnales Blechnaceae – žebrovicovité Blechnum brasiliense Blechnum spicant (žebrovice různolistá) B. occidentale Blechnum spicant

46 11. Salviniidae Marsileales, Marsileaceae – marsilkovité kořenující, sporokarp Marsilea quadrifolia - marsilka čtyřlistá Pilulularia globulifera – míčovka kulkonosná Salviniales, Salviniaceae – nepukalkovité plovoucí, rhizophylum, kupky kryté dvojitou ostěrou (nepravé “sporokarpy”) Salvinia sp. - nepukalka

47 IV. leptosporangiátní, heterosporické, vodní Salviniidae - vodní n. bahenní (ekol. adaptace, odlišné od předchozích, ? fylogenetické vztahy) - výtrusnice bez anulu v uzavřených útvarech - mikrospor mnoho, v megasporangiu 1 megaspora (není ekol. adaptací, samostatná vývojová větev) - gametofyt redukovaný, mikroskopický - třetihory - 100 druhů, 2 vývojové větve (řády) Marsileales Salviniales

48 Marsileales Marsileaceae – marsilkovité, Marsilea quadrifolia (marsilka čtyřlistá) Pilulariaceae, Pilulularia globulifera (míčovka kulkonosná)

49 Pilulularia globulifera Marsilea quadrifolia

50 Salviniales, Salviniaceae – nepukalkovité, Salvinia natans (nepukalka vzplývající)

51 Salviniales Salviniaceae – nepukalkovité Salvinia reussii †

52 Salviniales Azolacea - azolovité Azolla filiculoides (azola americká)

53 Azolla filiculoidesSalvinia natans

54 Hlavní znaky skupin recentních kapraďorostů


Stáhnout ppt "Botanika cév. rostlin - Praktikum č. 2 Výtrusné cévnaté rostliny II."

Podobné prezentace


Reklamy Google