Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_VII_2_10 past simple „to be“ – negative, questions Šablona číslo: VII Sada číslo: 2 Pořadové číslo DUM: 10 Autor: Mgr. Radmila Smolíková

2 Anotace: past simple „to be“ – questions, negative Očekávaný výstup: žáci se naučí tvořit otázky i zápor v minulém čase slovesa „to be“ Typická věková skupina: 11-12 let Klíčová slova: was, were, wasn´t, weren´t, was I? were you? Pomůcky a materiál: interaktivní tabule, sešit, psací potřeby Potřebný čas pro výuku DUM: 35 minut Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Učitel žákům prezentuje látku na interaktivní tabuli, při procvičování se žáci aktivně zapojují. Cvičení realizují žáci ústně i písemně do sešitů. Kontrolní překlady jsou promítány na interaktivní tabuli.

3 zdroje PROJECT - Students´ Book 2, Tom Hutchinson, Oxford University Press 1999 PROJECT – pracovní sešit 2, Tom Hutchinson, Oxford University Press 1999

4 Sloves „to be“ v minulém čase prostém: I was you were he was she was it was we were you were they were

5 Zopakování a shrnutí: „to be“ v přítomném čase„to be“ v minulém čase I amI was you areyou were he ishe was she isshe was it isit was we arewe were you areyou were they arethey were

6 Zkus z přítomného času vytvořit minulý (věty si zapisuj do sešitu, naučíme se z nich tvořit otázku a zápor): 1. I am good at English. 2. We are at home. 3. He is my penfriend. 4. My parents are at the cinema. 5. Jane is in bed. 6. You are ill. 7. The pop concert is great. 8. They are on holiday. 1. I was good at English. 2. We were at home. 3. He was my penfriend. 4. My parents were at the cinema. 5. Jane was in bed. 6. You were ill. 7. The pop concert was great. 8. They were on holiday.

7 Pamatuješ si, kdy používáme minulý čas prostý (past simple)? O Minulý čas prostý u slovesa užíváme, pokud hovoříme o určité době v minulosti, např. last week, yesterday, yesterday afternoon, last night,..

8 A teď něco nového – tvoření záporu: Zápor v minulém čase prostém slovesa „to be“ tvoříme pomocí „not“ za slovesem: „was not“ zkracujeme na „wasn´t“, „were not“ zkracujeme na „weren´t“.

9 Z vět, které sis opsal do sešitu, vytvoř zápor: 1. I was good at English. 2. We were at home. 3. He was my penfriend. 4. My parents were at the cinema. 5. Jane was in bed. 6. You were ill. 7. The pop concert was great. 8. They were on holiday. 1. I wasn´t good at English. 2. We weren´t at home. 3. He wasn´t my penfriend. 4. My parents weren´t at the cinema. 5. Jane wasn´t in bed. 6. You weren´t ill. 7. The pop concert wasn´t great. 8. They weren´t on holiday.

10 A ještě se naučíme tvořit otázku: V otázce stojí sloveso před podmětem. Příklad: He was angry. – Was he angry? Otázku lze také utvořit pomocí tázacích výrazů jako Where ….?, When ….?, Why……? (Kde…..?, Kdy……?, Proč……?.) Příklad: Why was he angry? (Proč byl rozzlobený?)

11 Jednoduše vytvoř otázky: 1. I was good at English. 2. We were at home. 3. He was my penfriend. 4. My parents were at the cinema. 5. Jane was in bed. 6. You were ill. 7. The pop concert was great. 8. They were on holiday 1. Was I good at English? 2. Were we at home? 3. Was he my penfriend? 4. Were my parents at the cinema? 5. Was Jane in bed? 6. Were you ill? 7. Was the pop concert great? 8. Were they on holiday?

12 Podívej se, co už umíš se slovesem „to be“ v minulém čase prostém: kladná větazáporotázka I wasI wasn´twas I? you wereyou weren´twere you? he washe wasn´twas he? she wasshe wasn´twas she? it wasit wasn´twas it? we werewe weren´twere we? you wereyou weren´twere you? they werethey weren´twere they?

13 Zkus přeložit do angličtiny (budeme si „hrát“ s jednou větou): 1. Byl jsem doma. 2. Nebyl jsem doma. 3. Byl jsem doma? 4. Kdy jsem byl doma? 5. Proč jsem byl doma? 6. Kde jsem byl doma? 1. I was at home. 2. I wasn´t at home. 3. Was I at home? 4. When was I at home? 5. Why was I at home? 6. Where was I at home?

14 Co ses dnes naučil/naučila? O Zopakoval/zopakovala sis tvary slovesa „to be“ v minulém čase prostém. O U slovesa „to be“ umíš v minulém čase prostém tvořit otázku a zápor. O Víš, že minulý čas prostý u slovesa užíváme, pokud hovoříme o určité době v minulosti, např. last week, yesterday, last night, …….


Stáhnout ppt "Název školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2862 Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google