Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Základní škola a Mateřská škola Nemilany VYUČUJÍCÍ:Mgr. Iveta Šlahařová TÉMATICKÁ OBLAST:Starověk PŘEDMĚT:DROČNÍK:6. NÁZEV MATERIÁLU:Starověké Řecko-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Základní škola a Mateřská škola Nemilany VYUČUJÍCÍ:Mgr. Iveta Šlahařová TÉMATICKÁ OBLAST:Starověk PŘEDMĚT:DROČNÍK:6. NÁZEV MATERIÁLU:Starověké Řecko-"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Základní škola a Mateřská škola Nemilany VYUČUJÍCÍ:Mgr. Iveta Šlahařová TÉMATICKÁ OBLAST:Starověk PŘEDMĚT:DROČNÍK:6. NÁZEV MATERIÁLU:Starověké Řecko- období egejské, homérské a archaické TYP DOKUMENTU:Microsoft PowerPoint ANOTACE: Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli. Prezentace podává základní informace o starověkém Řecku, věnuje se úvod do tématu a více rozebírá období egejské kultury, období homérské a archaické. Prezentace je doplněna obrazovým materiálem.

2 STAROVĚKÉ ŘECKO

3 Z ÁKLADNÍ INFORMACE Do které skupiny starověkých států řadíme Řecko? klasické otrokářské státy Jak se dnes nazývá poloostrov, jehož je Řecko součástí? Balkánský Které moře obeplouvá Řecko? Středozemní

4 Vylušti pojem, jímž… a) …Řekové označovali sami sebe: _EL_ N _ _ É b) …Řekové označovali cizince: B_ R_ _ _ I c) … bývá označováno starověké Řecko: K_ LÉ_ _A _V_ O_ _ KÉK_L_ _R_ ŘEŠENÍ:a) Helénové b) Barbaři c) Kolébka evropské kultury

5 Z DROJ OBŽIVY hornatý povrch, málo vody mírné deštivé zimy, horká suchá léta → pěstování pšenice, vinné révy, oliv, fíků → chov koz a ovcí → rybolov obchod Řecko obilíolivový olej

6 O BDOBÍ VÝVOJE STAROVĚKÉHO Ř ECKA 1) období egejské kultury (2000-1100 přnl.) 2) homérské období (1100-800 přnl.) 3) archaické období (800-500 přnl.) 4) klasické období (500-338 přnl.) 5) helénské období (338 přnl.- 1.st. nl.)

7 1) OBDOBÍ EGEJSKÉ KULTURY (2000- 1100 přnl.) období krétsko- mykénské Kréta = kolébka řecké kultury

8 K RÉTA nutnost obchodovat → kvalitní lodě, výborní mořeplavci vysoce zdobená keramika stavba vybavených paláců (koupelny s vanou)

9 palác v Knóssu - král Minos ( → minojské období) - labyrint

10 písmo slabičné (nerozluštěné) společnost: 1) panovník 2) aristokracie, úřednictvo 3) zemědělci, řemeslníci, obchodníci 4) otroci výbuch sopky → zničení paláců → příchod pevninských Achájů

11 M YKÉNY mísení s krétskou kulturou

12 stavba paláců- velikostně menší - chráněné kyklopským zdivem

13 období temných staletí básník Homér („rukojmí“): epos Illias a Odyssea (Trojská válka) 2) HOMÉRSKÉ OBDOBÍ (1100- 800 přnl.)

14 T ROJSKÝ KŮŇ

15 příchod Dórů → 1. řecká kolonizace → úpadek kultury Podle dějepisného atlasu zjisti, která území Řekové osídlili. Území Malé Asie a ostrovů v Egejském moři.

16 rozdělení společnosti: král aristokracie zemědělci a řemeslníci bezzemci otroci

17 obchod s Blízkým Východem → řecká alfabeta (nejstarší evropské písmo)

18 období formování řeckých polis rozvoj řemesel, výroby a obchodu Slovem polis se ve starověkém Řecku označovala: a) pole b) osady (státy) c) řemesla 3) ARCHAICKÉ OBDOBÍ (800- 500 přnl.) Polis = osady, městské státy, státy

19 Velká (druhá) řecká kolonizace : „přátelské dobývání“ dalších oblastí, kam Řekové přinášeli svou vyspělou kulturu zakládání nových osad = polis

20 Řecké polis: samostatné, nezávislé obce rozlohou velmi malé nejvýznamnější jsou Athény a Sparta

21 poloostrov Attika centrum vzdělání a umění, ale i řemesel a obchodu svoboda slova i činů vznik demokracie (= vlády lidu) → volební právo pro každého athénského občana A THÉNY

22 Solón: jeden z 9 archontů zrušil dlužní otroctví rozdělil občany do 4 majetkových skupin razil mince, zavedl soustavu měr a vah

23 Peloponéský poloostrov nejvýznamnější vojenský stát, ale řemeslo, obchod a umění na nízké úrovni disciplína, vojenská služba, izolace od cizinců v čele 2 králové S PARTA

24 Sparťanská výchova: slabé a nemocné děti zabíjeny od 7 let chlapci ve výchově státu od 20 do 60 let aktivní vojenská služba

25 Z DROJE : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Greece_prefectures_ map_nocoord.png?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Minoan_- _Goddess_or_Priestess_-_Walters_711090.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Dauphins_de_knosso s.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Knossos_R01.jpg?us elang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Soldiers_Mycenae_.j pg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/6265_- _Archaeological_Museum%2C_Athens_-_Silver_rhyton_from_Mycenae_- _Photo_by_Giovanni_Dall%27Orto%2C_Nov_13_2009.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Lions_gate_cyclopea n_walls%2C_at_Mycenae%2C_back.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Tholos_of_Atreus.jpg? uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Homer.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Brad-Pitt%27s- horse-in-Canakkale.jpg

26 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Happy_Valley_Beijing_3.jp g http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Troi.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfabeto_macedonio.gif?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Greek_Colonization.png?us elang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Parthenon_from_West_with _deep_blue_sky.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/2004_02_29_Ath%C3%A8n es.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Solon.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Hoplit.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Spartan_Warrior_Agoge.jp g http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Athens_map.png?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Sparta_map.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Ancient_sparta_theater.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crete_relief_map.svg


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Základní škola a Mateřská škola Nemilany VYUČUJÍCÍ:Mgr. Iveta Šlahařová TÉMATICKÁ OBLAST:Starověk PŘEDMĚT:DROČNÍK:6. NÁZEV MATERIÁLU:Starověké Řecko-"

Podobné prezentace


Reklamy Google