Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceLiteratura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceLiteratura."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceLiteratura – rozbor tematického plánu Klíčová slovaLiterární dílo, plán tematický, kompoziční a jazykový, téma, děj, postava, čas a prostředí PředmětČeský jazyk a literatura Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad Potřebné pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. ročník Mechanik seřizovač, Podnikání Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední snímek Tematický plán literárního díla 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_34_691

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje L I T E R Á R N Í D Í L O Literární dílo je jednotou obsahu a formy. OBSAH = souhrn skutečností, o nichž dílo vypovídá. (děj, postavy, prostředí, autorův záměr a jeho postoje, názory, společenský dopad díla,…) FORMA = způsob, jak je umělecké dílo ztvárněno P L Á N Y L I T E R Á R N Í H O D Í L A 3 TematickýKompozičníJazykový

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Tematický plán literárního díla Složky tematického plánu : 1. Téma - osobitě zpracovaný námět – autorova volba, jeho pohled na určitou skutečnost, hlavní téma (ústřední), nejdůležitější – jím je určováno celé dílo vedlejší téma je podřízeno hlavnímu, podle témat se literatura dělí např. na historickou, válečnou, přírodní, současnou,… Často je vyjádřeno téma již samotným názvem díla : Eduard Bass: Cirkus Humberto J. Škvorecký : Tankový prapor epizoda – větší tematický úsek (celek, příběh, dějový úsek,vložený do hlavního děje, např. Viktorčin příběh v Babičce B. Němcové 2. Děj - vše, co se v díle odehrává – může být jednoduchý děj( v pohádce, v pověsti, v písni…- má jednu dějovou linii složitý děj – má děj hlavní a děje vedlejší – odbočky ( epizody) 3.Postava – aktér = člověk zachycený v literárním díle – obraz člověka vedle lidí i personifikovaná zvířata(včelka Mája, Ferda-mravenec, cínový vojáček,… někdy : abstraktní jevy – Dobro. Zlo, Rozum, Pýcha,… nadpřirozené bytosti : drak, víla, vodník,-…

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje může jí být i sám vypravěč – autobiografické dílo obvykle však téma člověka, jeho vztahy k jiným lidem, jeho osud, jeho činy, Postava je uvedena: a) jejím popisem, b) její charakteristikou - 1. přímou – přímé konstatování vlastností, 2. nepřímou – tzv. situační – vlastnosti se projeví v jednání za určité situace, např. při požáru,… 3. charakteristika jménem ( nomen – omen: baron Prášil), někdy i jazykem- mluvou ( např. postavy Strakonického dudáka). Rozdělení postav: většinou podle toho, jakou mají úlohu v díle :postava hlavní - protagonista (literární hrdina), postavy vedlejší, postava epizodická ( vystupuje pouze v epizodě – např. Viktorka v Němcové Babičce). Význam postavy autor často naznačí tím, že její jméno uvede v názvu díla – titulní postava ( F. L. Věk od A. Jiráska, Maryčka Magdonova od P. Bezruče. Postavy kladné x záporné, protikladné( anděl x ďábel, praktik x idealista. Pokud vlastnosti jedné postavy zároveň shrnují vlastnosti určité skupiny lidí, hovoříme o literárním typu – např. typ lakomce, pokrytce, typ žárlivce- Othello, Harpagon. Některé literární postavy se staly proslulými tak, že dnes samy označují jistý typ člověka( Don Quijote, Švejk).

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 4. Děj se odehrává v určitém čase a v prostředí. Čas a prostor mohou být přirozené – reálné (připomínají běžnou skutečnost) – K. Poláček: Bylo nás pět – příběhy ze života dětí, fantastické – fiktivní( nereálná místa a prostředí, fikční svět časté obrovské časové přesuny do minulosti, budoucnosti,… - literatura sci-fi, - přirozené a fantastické prvky se někdy prolínají ( např. v pohádkách, mýtech), - někdy jsou čas a prostor přesně vymezeny, někdy jsou neurčité, idealizované. 5. Vypravěč - mluvčí díla - může mít různou formu: obvykle se ztotožňuje s autorem, s jednající postavou, vypravuje a komentuje události, uvádí a charakterizuje postavy. a) vypravěč autorský- tradiční, vševědoucí o všem je informován, do děje však přímo nezasahuje( od děje má etický odstup), stojí nad ostatními postavami, 3 b) osobní – personální – vystupuje z anonymity, má charakter určité postavy – hlavní nebo typy vedlejší, je přímým účastníkem děje, c) neosobní vypravěč - tzv. „oko kamery“ – vliv filmové techniky – záznam situací, chování, výroků postav bez autorova komentáře

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje lyrický subjekt - mluvčí básnického díla – vyjadřuje své vlastní vztahy k určitým osobám, k přírodě, k vlasti, domovu, národu,… vlastní city, pocity, nálady,… používá většinou ich – formu, je-li méně objektivní, pak užívá er- formu. Vyprávěcí způsoby : ich- forma ( v 1. os. sg. - forma důvěrnější) er- forma (v 3. os.) 6. Titul ( z lat. titulus = nápis, návěstí, jméno) - nadpis díla = důležitá součást díla, pojmenovává ho, většinou jde o hutné sdělení obsahu a autorova záměru. a) naznačuje tematiku – Jirásek : Temno, b) postavy – Němcová : Babička, Jirásek: Vojnarka, c) zvířecího hrdinu - Medvídek Pú, d) prostředí- Hálek : Na statku a v chaloupce, e) žánr – Neruda: Povídky malostranské, f) postoj k tématu - Simmel: Láska je jen slovo, Akronym - složený z počátečních písmen nebo slabik víceslovného pojmenování např. Jar. Havlíček : Helimadoe název složen ze začátečních 5 ženských jmen - hrdinek díla.

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Někdy je využíváno i doplňku – podtitulu – vedlejšího titulu: J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen B.Němcová: Babička aneb Obrazy venkovského života Před začátkem vlastního díla - první kapitoly - je užito motto ( naznačuje základní ideu díla, je předznamenáním díla ), např. B. Němcová : Babička „ Dávno, dávno již tomu, co jsem se posledně dívala do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky; dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré její ruce! – Není více dobré stařenky! Dávno již odpočívá v chladné zemi!...“

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní zdroje Marie Sochrová Teorie literatury pro střední školy Do dlaně pro SŠ Fragment 2002 ISBN 80- 7200- 698- 3


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceLiteratura."

Podobné prezentace


Reklamy Google