Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceNový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceNový."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceNový občanský zákoník Klíčová slova Slovní význam, slovní význam věcný, význam gramatický, slova plnovýznamová, jednoznačná slova, mnohoznačná slova. PředmětObčanská nauka, Právo Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad Potřebné pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina2. ročník maturitního studia –Mechanik seřizovač 1. ročník oboru Podnikání Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední snímek Nový občanský zákoník 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_35_713

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012 Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 největší změna soukromého práva za 20 let Občanský zákoník Účinnost zákona Charakteristické znaky 1. - zákon představuje nejvýznamnější normu pro občany i pro podnikatele, 2. - je v něm uplatňováno soukromé právo, 3. - zakazuje ujednání odchylek pro případy porušení „dobrých mravů.“

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Nový občanský zákoník nahradí: občanský zákoník z r. 1964 a jeho novely, zákon o rodině, obchodní zákoník(ale pouze v části týkající se obchodních závazkových vztahů, v části o obchodních společnostech a družstvech - zde začne platit nový zákon o obchodních korporacích. V souvislosti s NOZ se částečně mění i zákoník práce a další zákony. Některé úpravy zasahují i do mezinárodního práva soukromého. Nově přijatý zákon č. 91/2012 sb. např. definuje pravidla pro všechny spory, do kterých zasahuje přeshraniční prvek.

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Rozdělení zákona Nový občanský zákoník (NOZ) je rozdělen na tyto části: I.Obecná ustanovení, II.Rodinné právo – manželství, příbuzenství, III.Absolutní majetková práva (vlastnická práva a právo dědické), IV.Relativní majetková práva (závazkové právo), V.Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Část první – obecná ustanovení První část zákona vymezuje : 1. soukromé právo 2. pravidla pro užití předpisů občanského práva 3. ochranu soukromých práv (kdo se cítí ve svém právu krácen, může se domáhat ochrany u soudu) 4. osoby ( fyzické nebo právnické, patří mezi ně i stát) 5. zastoupení osob( kdo je oprávněn jednat jménem FO nebo PO) 6. věci, jejich klasifikaci (co je v právním pojetí věcí a jak se věci rozdělují) 7. právní skutečnosti (vznik, změna nebo zánik práv), prekluze a promlčení. Příklady některých paragrafů § 3 (1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. (2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že a) každý má právo na ochranu svého života, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí, b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní rodinné ochrany, …………...

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká, f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. § 6 (1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. (2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Ochrana soukromých práv § 12 Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „ orgán veřejné moci „). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud.

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní zdroje Karel Eliáš a kolektiv Občanský zákoník Ostrava: Sagit,2012


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceNový."

Podobné prezentace


Reklamy Google