Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UNIX Uživatelé a skupiny © Milan Keršláger 28.9.2016

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UNIX Uživatelé a skupiny © Milan Keršláger 28.9.2016"— Transkript prezentace:

1 UNIX Uživatelé a skupiny © Milan Keršláger 28.9.2016 http://www.pslib.cz/ke/slajdy http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

2 Unixový systém ● víceúlohový ● nutné vzájemné oddělení úloh (procesů) ● proces nemůže zasahovat do paměti jiného ● nutná podpora procesoru – ochrana paměti – IBM PC: i386 (32bitový, Windows NT) – privilegovaný režim – dtto (nelze nebezpečné instrukce) – existovaly i systémy bez podpory CPU → problém ● víceuživatelský ● nutné vzájemné oddělení uživatelů ● pomocí oprávnění (soubory, adresáře, procesy) – nutná podpora v jádře operačního systému (+privileg. r.)

3 Uživatelé ● správce (administrátor) → root (UID=0) ● není jádrem OS omezován ● může se změnit na libovolného uživatele – využíváno při přihlašování (uvítací program jako root ) ● běžný uživatel → UID!=0 ● může zasahovat jen do vlastních souborů, procesů – využívá se systém oprávnění ● NEmůže se změnit na jiného uživatele ● jádro OS pracuje s UID (číslo) ● ve výpisu se překládá na jméno (srozumitelnost)

4 Definice uživatelů ● uloženo v souboru /etc/passwd ● jednoduchá databáze ( chyba → zbytek se nepoužívá ) ● 1 řádek = 1 uživatel, položky odděleny znakem „ : “ ● login:passwd:UID:GID:FullName:HomeDir:shell ● využívá se při překladu UID → jméno uživatele ( ls -l ) ● založení uživatele ● prosté přidání dalšího řádku – lze i editorem ● nástroje (GUI, useradd, userdel) – používáme kvůli zamykání (editační konflikt)

5 Data o uživatelích ● jsou uložena v textových souborech ● /etc/passwd – definice uživatelů ● /etc/shadow – hesla v chráněném souboru (uživatel nemůže ani číst) ● /etc/group – seznam skupin + členství uživatelů ve skupinách ● /etc/gshadow – hesla skupin v chráněném souboru (jako /etc/shadow )

6 /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin... huzva:x:500:500:René Hužva:/home/huzva:/bin/bash ● na prvním řádku je typicky root ● dále jsou tzv. systémové účty se speciálním využitím ● některé mají GUID=0, takže je to „malý root “ ● tři tečky naznačují řádky, které byly v ukázce smazány

7 Skrytá hesla (shadow passwords) ● heslo zakódováno jednosměrnou funkcí ● původně crypt(), později md5, sha1, sha2 – přidávána sůl (1 heslo = více zakódovaných tvarů) ● i tak lze použít útok hrubou silou – bereme všechny kombinace hesel (využití slovníku) – zakódujeme a porovnáme s uloženým tvarem – dnes tzv. „rainbow table“ → otázka vteřin (md5, sha1) ● ukrytí hesel do souboru /etc/shadow ● může číst jen root, běžný uživatel ne ● nevadí, protože před přihlášením oprávnění root

8 /etc/shadow ● opět jednoduchá databáze ● login:passwd:další:údaje:... ● další údaje upřesňují vlastnosti hesla – poslední změna hesla, platnost hesla, účtu, povinná změna, zákaz změny hesla uživatelem,... ● soubor může číst jen uživatel root – zašifrovaná hesla chráněna před zcizením – nelze použít útok hrubou silou – změna hesla uživatelem → SUID (speciální oprávnění) root:6$630fCdtG$:14632:0:99999:7::: huzva:465sWTI1pX/:14251:0:99999:7:::

9 Skupiny ● každý uživatel je členem alespoň 1 skupiny ● další skupiny v /etc/group ● primární skupina ● explicitně definována v /etc/passwd ● změna primární skupiny příkazem newgrp (nový shell) ● BSD systémy posuzují pouze primární skupinu ● SYSV systémy posuzují všechny skupiny najednou – dnes typické chování (v Linuxu volitelná vlastnost jádra)

10 /etc/group ● seznam skupin ● opět jednoduchá databáze ● názevsk:passwd:GID:login1,login2 ● BSD systémy ● všichni uživatelé ve skupině users ● SYSV systémy ● každý uživatel má vlastní stejnojmennou skupinu ● větší důraz na implicitní soukromí ● dá se nastavit (při vytváření uživatele) – /etc/default/useradd

11 /etc/gshadow ● stejná ochrana hesel, jako /etc/shadow ● názevsk:heslo:administrators:members ● typicky se hesla nepoužívají ● členství ve skupinách pevně dáno – nastaví se při přihlášení uživatele ● je-li však heslo nastaveno, může uživatel do skupiny vstoupit až po přihlášení – příkaz newgrp

12 Správa uživatelů a skupin ● různé nástroje pro GUI a příkazový řádek ● GUI se liší dle distribuce, řádkové stejné (standard) ● useradd, userdel, usermod ● groupadd, groupdel, groupmon ● passwd ● pro změnu hesla (uživatel vlastní, root všechny) ● id ● výpis aktuálních informací (UID, GID, skupiny) uid=500(huzva) gid=500(huzva) groups=500(huzva),501(www)

13 Nástroj sudo ● kontrolovaná elevace (zvýšení) oprávnění ● lze spustit příkaz jako jiný uživatel (i jako root ) ● /etc/sudoers → konfigurace ● použití: sudo příkaz – využívá distribuce Ubuntu (vkládá se heslo uživatele) ● příkaz su ● změna na jiného uživatele ● nutno znát jeho heslo ( root nemusí)

14 Jmenné služby ● externí databáze uživatelů ● nahrazuje nebo doplňuje lokální databázi (viz dříve) ● specializovaná databáze, replikace, distribuovanost ● uživatelé, skupiny, hesla, členství ve skupinách, jména tiskáren, počítačů,... ● optimalizace pro čtení a prohledávání ● aktualizace (změny) jen občasné ● LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol ) ● NIS ( Network Information Service ) ● MS Active Directory, X.500, ale též DNS

15 LDAP ● původně protokol k X.500 ● model klient – server, používá TCP/IP ● jednotný globální prostor ● autentizace uživatelů, ACL ● podpora decentralizace ● podpora různých atributů ● na TUL jméno + heslo, ale též heslo pro WiFi apod. ● OpenLDAP, Fedora Directory Server ● open source implementace LDAP ● MS Active directory privátní implementací LDAP

16 Atributy LDAP ● dle X.520 ● C – country (CZ) ● SP – state or province (Liberecký kraj) ● L – locality (Liberec) ● O – organization (Technická univerzita) ● OU – organization unit (Fakulta mechatroniky) ● CN – common name (René Hužva) – CN=René Hužva, OU=Fakulta mechatroniky, O=Technická univerzita, L=Liberec, SP=Liberecký kraj, C=CZ

17 NIS ● původně Yellow Pages (YP) ● kolidovalo s ochrannou značkou v UK ● firma Sun Microsystem ● licencováno pro unixové systémy ● dnes spíše LDAP ( blíže k tomu, co má MS Windows ) ● uživatelé, hesla, názvy počítačů, e-mailové aliasy, skupiny a členství ve skupinách,... ● novější verze: NIS+


Stáhnout ppt "UNIX Uživatelé a skupiny © Milan Keršláger 28.9.2016"

Podobné prezentace


Reklamy Google