Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce se Souborným katalogem ČR Školení AACR2 pro účastníky SK ČR NTM ČR Praha – 3.- 6. května 2011 Eva Svobodová Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce se Souborným katalogem ČR Školení AACR2 pro účastníky SK ČR NTM ČR Praha – 3.- 6. května 2011 Eva Svobodová Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce se Souborným katalogem ČR Školení AACR2 pro účastníky SK ČR NTM ČR Praha – 3.- 6. května 2011 Eva Svobodová Národní knihovna ČR

2 Souborný katalog ČR  reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog  z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají  dostupný na adresách http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.czhttp://skc.nkp.czwww.caslin.cz výsledek i nástroj spolupráce

3 SK ČR umožňuje uživatelům  vyhledat konkrétní dokument z cca 4.460 000 záznamů  zjistit, která knihovna má dokument ve fondu (propojení do Adresáře knihoven)  ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě dostupný (propojení do lokálního katalogu)  vyhledat dokument jinde (prostřednictvím JIB)  zobrazit plný text nebo digitální kopii dokumentu, získat abstrakt článku (u seriálů) atd.

4 Vyhledávání : Jak se zbavit stresu ?

5 Nalezeno : 7 různých záznamů

6 Která knihovna má knihu ve fondu ?

7 Je kniha nyní k dispozici ?

8 Dále SK ČR nabízí uživatelům :  vidět obálky (obálkový server)  propojit se na Google Book Search (plné texty/ výběrově plné texty…)  otevřít obsahy (z NK, VK OL, MZK)  objednat zhotovení digitální kopie (EOD – službu poskytuje VK Olomouc a MZK Brno)  najít informace o existenci digitální kopie dokumentu - v ideálním případě přístup k této kopii

9

10

11

12

13 Možnost objednat zhotovení digitální kopie (EOD – službu poskytuje VK Olomouc a MZK Brno )

14 Zdigitalizované dokumenty 13329 záznamů v SK ČR propojeno s digitálními kopiemi vytvořenými především v rámci projektu Kramerius Monografie – grafika – noviny – mapy ….

15 Ukázka 1 : Digitální kopie - kniha

16 Ukázka 2 : Digitální kopie - grafika

17 Ukázka 3 : Digitální kopie - noviny

18 Ukázka 4 : Digitální kopie –mapa

19 Ukázka 5 : Digitální kopie – starý tisk  Digitální kopii u starého tisku najdete např. u titulu :Ducatus Silesiae LigniciensisDucatus Silesiae Ligniciensis - údaje dodala společně se záznamem MZK Brno (BOA001) : - 85641 |u http://almor.mzk.cz/moll/AA23/076.html |y Digitalizovaná mapahttp://almor.mzk.cz/moll/AA23/076.html

20 Knihovníkům SK ČR umožňuje  objednávat pro uživatele dokumenty prostřednictvím MVSMVS  on-line editovat údaje v SK ČR i bázi ADR  on-line připojit údaje o digitalizovaném dokumentu  exportovat záznamy ze SK ČR (využíváno u seriálů)  stahovat záznamy ze SK ČR protokol Z39.50 – UNIMARC a MARC 21 http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html  kontrolovat správnost zpracování záznamů (týká se knihoven, které dodávají záznamy do SK ČR v elektronické podobě)

21 Objednávka MVS

22 Statistika o odeslaných obj. MVS

23 Využívání odkazů do lokálních katalogů  Od počátku roku 2010- do 13. 5. 2010 150.067 x byl použit odkaz do lokálního katalogu některé z přispívajících knihoven  Od počátku roku 2011- do 2.5. 2011 188.588 x byl použit odkaz do lokálního katalogu některé z přispívajících knihoven

24 SK ČR v číslech (k 4.4.2011)  4.460.321 záznamů monografií, seriálů a speciálních druhů dokumentů a starých tisků z 382 knihoven (které dodaly údaje elektronicky (cca 300), on-line nebo v tištěné podobě)  8.609.310 připsaných sigel (odběrů)  62.977 záznamů starých tisků

25 Školení AACR2 2011 pro účastníky SK ČR účastní se 38 knihoven  z toho 12 zatím nepřispívá do SK ČR 2 spolupráci se SK ČR testují 24 se SK ČR už spolupracuje  z toho 13 knihoven dodalo alespoň jeden „záznam“ starého tisku  celkem dodány informace o 55.189 starých tiscích Celkově v SK ČR je 62.977 záznamů starých tisků

26 Co mohou knihovny nabídnout SK ČR  záznamy dokumentů, které nejsou ve fondech jiných knihoven (např. regionální literaturu v případě regionálních muzeí)  rychlé zpracování nové literatury  aktuální informace o odběrech seriálů  informaci o dostupnosti literatury MVS  aktuální informace pro bázi ADR  své čtenáře  ????

27 Co může SK ČR nabídnout knihovnám  „Zviditelnění“ (propojení záznamů do báze ADR)ADR  kontrolu formálně logických chyb a kontrolu na UNIMARC, MARC21 (při dodávání dat do SK ČR v elektronické podobě)UNIMARC MARC21  interaktivní formuláře pro aktualizaci odběru  Vyhledávání cca 4.4 mil. záznamů Vyhledávání  informace o dostupnosti dokumentů a objednávku MVS (propojení s bází ADR + propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu)  přebírání záznamů (http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html)http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html  školení pro knihovny (AACR2, školení na konkrétních pracovištích ….. )  ???

28 Kdo se chce připojit k budování SK ČR  najde informace na http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani -dat/ http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani -dat/  může se se zeptat JAK ? e—mailem : helena.wagnerova@nkp.cz jan.matejovic@nkp.cz nebo zavolat na tel : 221 663 205 Základní podmínka  dodržovat dohodnuté knihovnické standardy standardy

29 Formy spolupráce se SK ČR Dodávání dat DÁVKOVĚDÁVKOVĚ  Dávkové dodávání dat v elektronické podobě (přes FTP server, prostřednictvím OAI) ON-LINE - pomocí interaktivního formuláře  aktualizace periodik  přípis /odpis monografií a speciálních druhů dokumentů  informace o digitalizaci + URL adresy  aktualizace dat o knihovně v bázi ADR Sk ČR zajistí školení na vašem pracovišti (financováno z VISK9) v papírové podobě  zasílání katalogizačních lístků (CEZL)  aktualizace periodik (pomocí seznamu)

30 Jak konkrétně začít ? Nebojte se zjistit, jak jste dobří ! Zaslání vzorku dat do SK ČR cca 20- 50 záznamů (export z vašeho katalogu) předání : FTP, disketa, e-mail … konzultace: helena.wagnerova@nkp.czhelena.wagnerova@nkp.cz jan.matejovic@nkp.cz

31 Co je třeba dodržovat : STANDARDY  výměnný formát UNIMARC /MARC 21  standard pro jmenné zpracování – ISBD  pravidla pro jmenné zpracování - AACR2  pro věcné zpracování - notace MDT /konspekt  Instrukce – MINIMÁLNÍ ZÁZNAM pro SK Instrukce stanoví strukturu a obsah záznamu (minimální záznam pro staré tisky : http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/stare- tisky-minimalni-zaznam/ ) http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/stare- tisky-minimalni-zaznam/  Názvovou konvenci při odesílání souborů dat do SK ČR (př. : osa001lg.uis_050110 ) Názvovou konvenci

32 Formát dat  MARC21 - exportní soubor Aleph500  MARC21 - ISO 2709  UNIMARC - exportní soubor Aleph500  UNIMARC - exportní soubor Aleph300  UNIMARC - ISO 2709  UNIMARC řádkový

33 Kódování češtiny  Unicode UTF-8  PC Latin 2 (+ GIZMO)  kód Kamenických (+ GIZMO)  ISO 8859-2 (+ GIZMO)  CP-1250 (+GIZMO)

34 Proběhne testování dat a pak ….  správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která je při každém importu znovu automaticky kontrolovánakvalitativní váhu  podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR jako správcem souborného katalogu a knihovnou jako novým účastníkem souborného katalogusmlouvy o spolupráci - dohoda o způsobu (FTP / OAI ) a frekvenci zasílání datOAI - údaje k propojení do lokálního katalogu knihovny

35 http://www.knihovnatr.cz/katalog/l.dll?cll~

36 Příklad pro staré tisky (ABA001, OLA001)  Bonus iudex, amplissimis regiae Prag: triurbis... http://aleph.nkp.cz/F/?local_base=STT&func =find-c&ccl_term=ICZ=stt20010000510 http://aleph.nkp.cz/F/?local_base=STT&func =find-c&ccl_term=ICZ=stt20010000510  Drey-fache Cron http://aleph.vkol.cz/F/?local_base=SVK01&fu nc=find-c&ccl_term=IDN=vkol000759085 http://aleph.vkol.cz/F/?local_base=SVK01&fu nc=find-c&ccl_term=IDN=vkol000759085

37 Statistiky o importech  zaslané/přijaté záznamy  záznamy přijaté jako originální / duplicitní  výpisy chyb v jednotlivých záznamech Statistiky najdete na adrese:  http://sigma.nkp.cz/web/skc/sigla/sigla.htm: Konkrétní příklad statistiky : http://sigma.nkp.cz/web/skc/jig001/jig001.htm

38 Správce SK ČR předpokládá, že  dodávající knihovna statistiku otevře  záznamy, které nebyly v pořádku ve svém katalogu opraví  opravené záznamy zašle znova do SK ČR nebo  záznamy ve svém katalogu ponechá tak, jak jsou, ale dokumenty připíše prostřednictvím on-line formuláře do SK ČR Správce SK ČR nemá žádný nástroj na to, aby zkontroloval, zda to dodávající knihovna skutečně udělala

39 Uživatel jistě ocení pokud dodávající knihovna zajistí odepsání titulu (nikoliv exempláře) ze SK ČR pokud titul vyřazuje ze svého fondu  Odebrání sigly prostřednictvím on-line formuláře u jednotlivých titulů  Dávkový odpis více titulů najednou Dávkový odpis  Správce SK ČR nemá žádný nástroj na to, aby zkontroloval, zda to dodávající knihovna skutečně udělala

40 K dobré vzájemné spolupráci přispěje : pokud dodávající knihovna bude správce SK ČR informovat o následujících situacích :  přechod na jiný knihovnický systém (nebo vyšší verzi stávajícího systému) a s tím spojené dočasné přerušení spolupráce se SK ČR  přečíslování databáze (zvláště pokud má na základě systémových čísel zajištěno propojení do svého lokálního katalogu) a případné změně url adresy zajišťující propojení do lokálního katalogu  Ideálně neobsazovat záznamy odepsaných dokumentů záznamy nově získaných dokumentů – nebo dát o tom správci SK ČR vědět

41 Správce SK ČR přivítá  pokud spolupracující knihovna upozorní na jakékoliv nesrovnalosti v SK ČR ( duplicitní záznamy, překlepy, chybné údaje v záznamech … atd.)  Formulář zpráva pro správce Formulář zpráva pro správce

42 Spolupráce na budování SK ČR – ON-LINEON-LINE  aktualizace periodik aktualizace periodik  přípis /odpis monografií a speciálních druhů dokumentů přípis /odpis  informace o digitalizaci + URL adresy  aktualizace dat o knihovně v bázi ADR aktualizace dat o knihovně v bázi ADR SK ČR zajistí školení na vašem pracovišti (financováno z VISK9)

43 Děkuji za pozornost. eva.svobodova@nkp.cz http://www.caslin.cz


Stáhnout ppt "Spolupráce se Souborným katalogem ČR Školení AACR2 pro účastníky SK ČR NTM ČR Praha – 3.- 6. května 2011 Eva Svobodová Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google