Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasicismus - literatura made by M & H Bulín, J Korec, D Smolík, K Mourková, M Votíková KVINTA | 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasicismus - literatura made by M & H Bulín, J Korec, D Smolík, K Mourková, M Votíková KVINTA | 2008."— Transkript prezentace:

1 Klasicismus - literatura made by M & H Bulín, J Korec, D Smolík, K Mourková, M Votíková KVINTA | 2008

2 Klasicismus – základní rysy umělecký evropský směr 17. a 18. století hlavně ve Francii, ale objevuje se i v jiných evropských zemích navazuje na ideály renesance střídmost; důraz na rozum, pravdu (bez vášní); jasně daná pravidla, rozvaha, příroda; vyrovnanost člověka; zájmy jedince podřízeny zájmům společnosti; zobrazují se různé char. rysy; vzor v antice (ale odmítá vyumělkovanost) ‏ v dílech platí Aristotelova zásada 3 jednot – zásada místa, času a děje (tj. Děj na 1 místě, odehrává se asi 24 hodin a nemá vedlejší epizody) ‏ pevný řád odpovídá organizaci společnosti (hlavně ve Francii – absolutismus), pevně stanovená estetická pravidla => dokonalost

3 alexandrin = druh verše – 12ti slabičný verš se stálou přerývkou po 6 slabice a metrickým důrazem na konci se střídá se 13ti slabičným veršem, který má nedůrazné zakončení pravdila klasicismu zformuloval v básni „Umění básnické“ Nicolas Boileau – kánon klasicistní literatury celé Evropy

4 ...dělení literatury... vysoká - tragédie, ódy, didaktické básně, úvahy, eseje - téma = historické, statečné činy příslušníků urozených vrstev - rýmovaný verš nízká - komedie, fraška, bajka a satira - náměty ze současnosti

5 Pierr Corneille ➲ - vysoká literatura Cid ➲ - dílo: Cid tragédie lásky a cti hlavní postavy: Rodrigo de Bivar, Xiména (jeho snoubenka) ‏ děj: odehrává se v 11. století. Rodrigo Cid zabil Ximénina otce a ona, ačkoliv ho miluje, žádá krále, aby ho potrestal (rodová čest důležitější než láska). Rodrigo se vyznamenal v boji proti Maurům, proto mu král udělí titul cid = pán, a vysloví se pro jejich sňatek. rozpor: láska x rodová čest konflikt je řešen racionálně (cit musí ustoupit, důležitější rodová čest, zájmy státu) ‏ postavy: hrdé, neústupné, zásadové, řídí vlastní osud, důraz na pravdu, rozum výše než city, čest rodiny.

6 Jean Racine ➲ - vysoká literatura FAIDRA ➲ - dílo: FAIDRA tragédie námět od Euripida děj: Královna Faidra vzplane v době nepřítomnosti svého muže Thésea láskou ke svému nevlastnímu synovi – Hippolytovi, dlouho to skrývá, nakonec vyjeví své city, on ji ale odmítne. Faidřina služebná obviní Hyppolita před králem, že se sám nabízel Faidře -> proklíná svého syna, vyžene ho ze země, on umírá. Faidra si uvědomí své hrůzné jednání a těsně před tím, než vypije jed, vše řekne svému muži.

7 Moliere (Jean Baptiste Poquelin [pokelén]) ‏ ➲ - nízká literatura změnil si své jméno kvůli rodině, aby neudělal ostudu vlastní kočovná společnost – herec, ředitel, režisér vedl boj s královským dvorem a církví díla = kritický pohled na společnost, humor, komičnost, postavení žen ve společnosti, napodobování šlechty měšťany,... jeho postavy: nadčasová platnost – lakota, pokrytectví, bezcharakternost

8 Moliere - díla „Tartuffe“ (Svatoušek)‏ „Tartuffe“ (Svatoušek)‏ hlavní téma: pokrytectví, neupřímnost kritika církve mohla vyjít až po zásahu krále (církev byla proti) ‏ hl. postava: Tartuffe – pokrytecký „svatoušek“, získá si měšťana Orgona. Postupně ho ovládá. Chce získat i jeho ženu, později i dceru. Celá rodina ho prohlédne, kromě Orgona. V závěru hry, na rozkaz krále, nepřijde o svůj majetek. „Don Juan“ „Don Juan“ - typ rozmařilého a pokryteckého šlechtice „Misantrop“ „Misantrop“ - o povrchnosti a vypočítavosti u dvora, nespravedlnost „Lakomec“ „Lakomec“ - námět od Plouta – „O Hrnci“ - hl. postava: Harpagon „Měšťák šlechticem“ „Měšťák šlechticem“ - napodobování šlechtických mravů „Zdravý nemocný“ „Zdravý nemocný“ - hl. postava: Argan – hypochondr, snaží se provdat svoji dceru za starého doktora, aby měl lékařskou péči zdarma -> sobectví, chamtivost

9 Jean de La Fontaine comedia dell´ arte herci neměli k dispozici psaný text, ale pouze základní dějovou kostru – byli nuceni improvizovat Carlo Goldoni „poprask na lagunĚ“ „poprask na lagunĚ“ „bajky“ „bajky“

10 ...zdroje... ➲ kamarádi a přátelé ➲ internetový portál wikipedie.cz ➲ informace z hodiny čj od p. Prof. Kebortové M & H Bulín, J Korec, D Smolík, K Mourková, M Votíková | 2008


Stáhnout ppt "Klasicismus - literatura made by M & H Bulín, J Korec, D Smolík, K Mourková, M Votíková KVINTA | 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google