Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0691 Č í slo materi á lu VY_32_INOVACE_DE15 N á zev š koly C í rkevn í středn í odborn á š.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0691 Č í slo materi á lu VY_32_INOVACE_DE15 N á zev š koly C í rkevn í středn í odborn á š."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Č í slo materi á lu VY_32_INOVACE_DE15 N á zev š koly C í rkevn í středn í odborn á š kola Bojkovice Husova 537, Bojkovice Autor Mgr. Zuzana Jančov á Vzděl á vac í oblast Společenskovědn í vzděl á v á n í Vzděl á vac í obor Dějepis Tematický okruh Starověk - antika T é ma Kultura Říma Ročn í k I.M Datum tvorby Anotace Materi á l usnadňuje studentům pochopení a vhled do tématu kulturního odkazu Římské říše. Ukazuje zásadní odkaz kultury Říma pro naši společnost. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výkladový materiál. Pokud nen í uvedeno jinak, použitý materi á l je z vlastn í ch zdrojů autora.

2 KULTURA ŘÍMA JAZYK LITERATURA DIVADLO VĚDA ARCHITEKTURA MALÍŘSTVÍ SOCHAŘSTVÍ

3 JAZYK = LATINA vulgární (= lidová) latina – základ románských jazyků klasická latina - jazyk vzdělanců (mezinárodní dorozumívací jazyk na univerzitách a v církevních kruzích)  ◦ odborná terminologie většiny vědeckých disciplín založena na latině (např. medicína, práva) ◦ velká většina mezinárodně užívaných slov je latinského původu – např.  PC – personal computer (osobní počítač)  z lat. persona = osoba + computo = počítám

4 LITERATURA hrdinský a didaktický epos: ◦ Publius VERGILIUS Maro: Aeneis (hrdinský epos) epické básně: ◦ Publius OVIDIUS Naso: Umění milovat, Proměny řečnictví: ◦ Marcus Tullius CICERO lyrika: ◦ témata: příroda, láska a lidské city, politika ◦ Gaius Valerius CATTULUS – psal také satiry

5 DIVADLO inspirace Řeckem ze začátku hry jenom překládali, až později vlastní tvorba tragédie ◦ většinou řecké náměty (báje a pověsti) ◦ více než Řekové se věnovali historickým tématům komedie ◦ Titus Maccius PLAUTUS – hry posloužily jako předlohy novověkých autorů (Shakespeare, Moliére)

6 VĚDA Římany zajímalo to, co se dalo využít v praxi ◦ etika – nejdůležitější spisy: Marcus Tullius CICERO, SENECA ml. dbali o hygienu - vysoká úroveň lékařských poznatků: ◦ spalování mrtvých ◦ pohřebiště mimo město ◦ přísun pitné vody do měst ◦ vysoušení bažin (zdroje nemocí přenášených komáry) ◦ budování kanalizací ◦ veřejné lázně lékařství ◦ lékaři byli zpočátku otroci, až koncem republiky se tento názor změnil  lékařské specializace ◦ Galenos – osobní lékař císaře Marka Aurelia – jeho spisy uznávány i ve středověku

7 ARCHITEKTURA památky v celém Středomoří a jeho okolí Typy staveb: ◦ vojenské tábory ◦ opevnění ◦ chrámy ◦ divadla ◦ amfiteátry ◦ vítězné oblouky ◦ akvadukty inspirovali se řeckými vzory, ale přebírali také od Etrusků (oblouk a klenba) používali asfalt, vápennou maltu

8 Pantheon = chrám zasvěcený všem bohům - kruhový půdorys - jediná dochovaná antická kupole Obr. č. 1: Pantheon

9 Divadla - Římané vycházeli z řeckého vzoru - neomezovali se přírodou, ale budovali divadla tam, kde se to hodilo jim Obr. č. 2: Antické divadlo

10 Amfiteátry - sedadla umístěna ze všech stran kolem oválného prostoru, který byl uprostřed - gladiátorské zápasy - nejznámější: Colosseum v Římě Obr. č. 3: Colosseum

11 Triumfální oblouky - na oslavu vítězství - velká, osamoceně stojící brána - na stěnách reliéfy - existovalo jich několik set, zachováno je něco přes sto Obr. č. 4: Titův oblouk

12 Veřejné lázně - složité komplexy - oddělená mužská a ženská část - obsahovaly: šatny, bazény, sauny, cvičiště, někdy společenské místnosti a knihovny - velká obliba lázní Obr. č. 5: Římské lázně

13 Vodovody (akvadukty) - vedly většinou pod zemí, ale měly i podobu nadzemních arkádovitých staveb s několika patry Obr. č. 6: Akvadukt ve španělské Segovii z dob císaře Traiana

14 Silnice - přímé, bez ohledu na hory a bažiny – kvůli rychlým přesunům vojska - jedna z nejznámějších silnic: Via Appia Obr. č. 7: Via Appia

15 Městské domy – 2 typy: - činžovní – měly i několik pater - rodinné - typický: atriový dům (uprostřed místnost (atrium) s otvorem ve střeše a nádržkou na dešťovou vodu pod ním - existovaly také vily na venkově Obr. č. 8: Římský dům

16 MALÍŘSTVÍ nástěnné malby ◦ Etruskové – zdi hrobek  náměty: hostiny, zápasy a výjevy z mytologie, podsvětní démoni ◦ Římané - zdi domů  zvětšování prostoru – falešné sloupy a průhledy skrze ně  ornamenty  mytologická tematika mozaiky ◦ prosté černobílé dlažby ve vchodech domů

17 Fresky (malby zhotovené na vlhké omítce) Obr. č. 9: Freska v domě v Pompejích

18 SOCHAŘSTVÍ podobné řeckému část soch z bronzu sochy bohů, bájných hrdinů, císařů, významných Římanů vynikali v umění portrétu – neidealizovali, drželi se skutečnosti historický reliéf – na triumfálních obloucích a sloupech (na Traianově sloupu, Augustově Oltáři míru apod.) ◦ výjevy z vítězných vojenských tažení ◦ události historické a mytologické

19 Historický reliéf Obr. č. 10: Část reliéfu z Traianova sloupu

20 Obrázky Obr. č. 1: Pantheon. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Obr. č. 2: Antické divadlo. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Obr. č. 3: Koloseum. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Obr. č. 4: Titův oblouk. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Obr. č. 5: Římské lázně. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Obr. č. 6: Akvadukt ve španělské Segovii. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Obr. č. 7: Via Appia. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW:

21 Obr. č. 8: Římský činžovní dům. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Obr. č. 9: Freska v domě v Pompejích. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: Obr. č. 10: Část reliéfu z Traianova sloupu. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW:

22 Literatura a zdroje POPELKA, Miroslav, VÁLKOVÁ, Veronika: Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN, ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena, SLEPIČKA, Pavel: Odmaturuj z dějepisu 1. Brno: Didaktis, 2006.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0691 Č í slo materi á lu VY_32_INOVACE_DE15 N á zev š koly C í rkevn í středn í odborn á š."

Podobné prezentace


Reklamy Google