Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_14_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Ústecký kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_14_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Ústecký kraj."— Transkript prezentace:

1 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_14_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Ústecký kraj Autor: Mgr. Jakub Černý Ověřeno: 1.3. 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1185

2 Anotace Žáci získají základní informace o Ústeckémkraji a seznámí se s jeho nejznámějšími pamětihodnostmi. Materiál lze využít během výkladu učitelem na interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně na PC. Zdroje obrázků či textu jsou uvedeny v Poznámkách

3 Ústecký kraj

4 Poloha

5 Symboly 1. pole - český lev: dvouocasý lev ve skoku v červeném štítě. 2. pole - Porta Bohemica: stylizovaná jako brána vystavěná z kvádrů a zakončená 7 cimbuřími s polootevřenou zlatou mříží jako symbolem prosperity; pod bránou je pruhy znázorněno vodstvo, v pozadí pak pohoří Ústeckého kraje. 3. pole - přemyslovský pluh: z Ústeckého kraje pocházel Přemysl Oráč, zakladatel prvního českého panovnického rodu. Pluh jako základní symbol odvěkého tvořivého soužití kulturního člověka s přírodou a zároveň historický symbol české státnosti má v občanech kraje vyvolávat pocit hrdosti na to, že v Ústeckém kraji žijí. 4. pole - znak města Ústí nad Labem: lev, který má místo přilby loďku s vesly. Na hlavě lva je bílá přilba, na hrudi bílé kroužkové brnění, lemované zlatými špičkami. Na přílbě spočívá zlatá koruna, z níž vyrůstají dvě složená zlatá křídla.

6 Porta Bohemica údolí Labe mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem Brána Čech (latinsky Porta Bohemica) se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Českého středohoří.

7 Základní údaje k 1. 1. 2012 Krajské město: Ústí nad Labem Hejtman: Oldřich Bubeníček (KSČM) Rozloha: 5 335 km² Počet obyvatel: 828 026 Hustota zalidnění: 155 obyvatel/km² Nejvyšší bod: vrchol Macecha (1 113 m n.m.), Klínovec (1 244 m) Historické země: Čechy Počet okresů: 7 Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností: 16 Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem: 30

8 Základní charakteristika Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Na východě sousedí s Libereckým krajem, na jihovýchodě se Středočeským krajem, na jihu má kratičký úsek společné hranice s Plzeňským krajem, na jihozápadě hraničí s Karlovarským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen) na severozápadě. Rozloha kraje je 5 335 km 2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Nejvyšším bodem je vrchol Macecha (1 113 m n.m.) v Krušných horách, nejnižším bodem je hladina Labe u Hřenska (115 m n.m.).

9 Administrativní dělení Ústecký kraj a další kraje byly vytvořeny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. a zákonem o krajích (č. 129/2000 Sb.). Území kraje je vymezeno územími okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov. Na jeho území se v současné době nachází 16 obcí s rozšířenou působností.

10 Přírodní podmínky Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdílný, příroda je rozmanitá a pestrá. Podél hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými pískovci a Lužickými horami. Na jihovýchodě kraje se rozprostírají roviny, které pocházejí z druhohor, tzv. Česká křídová tabule, ze kterých vystupuje historicky nejznámější hora Čech, Říp a České středohoří se svým nejvyšším vrcholem Milešovkou. Nejvýše položené místo na území kraje leží na úbočí nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce, jehož vrchol se nachází již na území kraje Karlovarského. Nejvyšším bodem je vrchol Macecha (1 113 m n.m.) v Krušných horách Nejníže položeným bodem kraje hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.), což je zároveň nejníže položené místo v ČR.

11

12 Vodstvo Největším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, zleva se vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje Ploučnice, posledním pravostranným přítokem na našem území je řeka Kamenice. V kraji jsou rovněž prameny minerálních a termálních vod. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž, vybudovaná na řece Ohři v západní části kraje.

13 Labe u HřenskaSoutok Ohře a Labe u Litoměřic Pramen Ohře Bílina ve Stadicích Kamenice v Hřensku Labe u Lovosic Vodní nádrž Nechranice Rozlohou 1338 ha pátá největší přehradní nádrž České republiky a také přehradní nádrž s nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě (3280 m). Vybudována na řece Ohři v letech 1961 až 1968, zejména jako zdroj vody pro nedaleké elektrárny v Tušimicích. V současnosti je především využívána k rekreaci.

14 Hospodářství Hospodářský význam kraje je historicky dán značným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky hnědého uhlí, uloženými nízko pod povrchem. Hnědouhelná pánev se rozkládá pod svahy Krušných hor, táhne se od Ústí nad Labem až po Kadaň. Z dalších důležitých surovin, těžících se v kraji, jsou významná ložiska kvalitních sklářských a slévárenských písků a stavebního kamene.

15 Hospodářství V kraji lze vymezit čtyři oblasti, které se od sebe významně odlišují. 1) Je to oblast s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou, která je soustředěna především v Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem). Z odvětví má významné postavení energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. 2) Další oblastí je Litoměřicko a Lounsko, které jsou významné svou produkcí chmele a zeleniny. Zvláště Polabí a Poohří jsou proslulé ovocnářské oblasti, nazývané Zahrada Čech. Skvělou pověst mají i vína pěstovaná na Litoměřicku. V posledních letech se i oblast Mostecka stává známou vinařskou oblastí, kde se vinná réva pěstuje především na pozemcích zrekultivovaných po těžbě hnědého uhlí. 3) Oblast Krušných hor je velmi řídce osídleným horským pásem s omezenými hospodářskými aktivitami 4) Oblast Děčínska není ani územím s koncentrací těžkého průmyslu ani oblastí zemědělskou. Jeho severní část Šluknovsko je svou odlehlostí a obtížnou dostupností z centrální části kraje typicky periferním územím.

16 Hospodářství V blízkosti uhelných povrchových dolů se nacházejí největší české uhelné elektrárny (Prunéřov, Tušimice, Ledvice a Počerady).PrunéřovTušimiceLedvice Počerady Významně je zastoupen průmysl chemický. V Livínově se nachází největší česká rafinérie ropy (120 tis. barelů ropy denně), na jejichž produkty navazuje chemický průmysl zpracovatelský (výroba polymerů, amoniaku, vodíku, kyslíku, motorových paliv, topných olejů apod.). největší česká rafinérie ropy Přímo v krajském městě Ústí nad Labem je významný chemický průmysl (Setuza - výroba epoxidových pryskyřic, chloru, hydroxidu sodného, vodíku, barviv, umělých drahokamů aj.) a průmysl potravinářský.Setuza V Lovosicích je významná výroba umělých hnojiv a viskózových vláken. V neposlední řadě též papírenský průmysl (Štětí), dále průmysl stavebních hmot (cementárna Čížkovice), průmysl zpracování železných kovů (Chomutov) a mědi (Povrly), průmysl textilní (Varnsdorf) a keramický (Teplice).keramický

17 Elektrárna Prunéřov

18 Průmyslová činnost z minulosti měla a dosud má nepříznivý dopad na kvalitu životního prostředí. Silně rozvinutá povrchová těžba značně poškodila přirozenou tvář krajiny, která se postupně obnovuje jen velmi nákladnou rekultivací. Dobře známy jsou i problémy s emisní situací v kraji. V posledním desetiletí došlo k výraznému zlepšení, což lze dokumentovat snižujícím se množstvím emisí, ale i přesto je kraj vnímán jako oblast s nejpoškozenějším životním prostředím. Neslavné prvenství kraj zaujímá v měrných emisích (t/km 2 ) oxidu siřičitého, oxidů dusíku a uhlovodíků. V srpnu 2002 byl kraj významně poškozen povodněmi, zvláště oblasti v blízkosti toku řeky Labe. V 60.-80. letech docházelo k rozsáhlému a systematickému poškozování krajinného rázu oblastí kraje, které bylo způsobeno především důlní činností. Těžbě uhlí ustoupilo také mnoho obcí se svou mnohasetletou historií, včetně starého královského města Mostu. Po společenských změnách v roce 1989 dochází v první polovině 90. let nejen k útlumu těžby hnědého uhlí, ale také celého sektoru těžkého průmyslu. Průmyslové podniky kraje http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/ustecky-kraj/regionalni-informace/ekonomicke- subjekty/

19 Zemědělství Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % území kraje, lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy na 2 % území. Oblast Polabí a Poohří obsahuje velmi úrodnou půdu. Pěstuje se zde především ovoce, těmto krajinám říkáme ovocnářské oblasti. Krajinu v okolí Litoměřic nazýváme Zahrada Čech. Díky příznivému podnebí a vhodné půdě se v oblasti kolem Žatce, Loun a Litoměřic daří pěstování chmele, suroviny k výrobě piva. Jedná se o naše nejznámější chmelařské oblasti. V regionu je zastoupeno také vinařství (Roudnice nad Labem, Velké Žernoseky). http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zemedelstvi-xu

20

21 Doprava Kraj má důležitou dopravní polohu danou vazbou na Evropskou unii. Teplickým a litoměřickým okresem prochází významná mezinárodní silniční trasa E 55 spojující sever a jih Evropy, která u Lovosic přechází v dálnici D 8. Významná je také spojnice ze SRN přes Chomutov a Louny do Prahy. Hlavním železničním tahem je mezinárodní trať ze SRN přes Ústí nad Labem do Prahy. Řeka Labe je nejdůležitější vodní cestou v České republice a umožňuje lodní přepravu do Hamburku. V posledních letech se také rozvíjí řada forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Labe, dále je to Euroregion Krušnohoří.

22

23 Obyvatelstvo Počet obyvatel: 828 026 Hustota zalidnění: 155 obyvatel/km² Převážná část obyvatelstva byla německá, proto bylo území kraje před druhou světovou válkou odtrženo od Československa a připojeno k Německu. Po válce bylo naopak německé obyvatelstvo vyhnáno a území osídleno Čechy, Slováky, volyňskými Čechy a Cikány. Nejhustěji je osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev, nižší zalidnění se nachází v oblasti Krušných hor. V okresech Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. Charakteristickým rysem kraje je relativně mladé obyvatelstvo, průměrný věk je 38,3 let. Kraj se řadí na třetí místo v počtu živě narozených na 1 000 obyvatel (11,1), ale je zde jedna z nejvyšších úmrtností v republice (10,7 zemřelých na 1 000 obyvatel). Ústecký kraj se počtem rozvodů na 1 000 obyvatel (3,1) řadí na třetí místo a počtem potratů na 100 narozených (46,5) na první místo v celorepublikovém srovnání.

24 Školství Univerzita Jana Evangelisty Purkyně: o skládá se ze sedmi fakult (Fakulta filozofická, Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta umění a designu, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta životního prostředí, Fakulta výrobních technologií a managementu) a Ústavu zdravotnických studií. pobočka ČVUT v Děčíně o Fakulta architektury a Fakulta dopravy Fakulta architektury Fakulta dopravy

25 http://www.ujep.cz/

26 Cestovní ruch Vzhledem k bohaté historii osídlení má Ústecký kraj velké množství historických památek. téměř 300 kostelů, více než 100 zámků, desítky hradů, klášterů a tvrzí románská rotunda na Řípu, gotický kostel v Mostě, barokní zámek v Duchcově, kláštery v Oseku a Doksanech a zámky Ploskovice a Libochovice Litoměřice, Úštěk a Terezín byly vyhlášeny městskými památkovými rezervacemi a Roudnice nad Labem má památkově chráněné městské jádro. Několik vsí na Litoměřicku bylo vybráno za vesnické památkové rezervace. V oblastní galerii v Litoměřicích jsou mimořádně hodnotné sbírky obrazů. Litoměřická kapitula byla založena již roku 1057, v jejích listinách lze nalézt vůbec nejstarší zápisy psané česky. Lázeňské město Teplice: Císařské lázně, Kamenné lázně, Tereziny lázně, Lázně Mšené

27 V okolí obcí Chlumec, Přestanov, Stradov, Žandov a Telnice zuřila v létě roku 1813 po Slavkovu druhá největší bitva napoleonských válek svedená na rakouském území. Tyto události připomíná několik pomníků. V průběhu celého roku jsou pořádány na výstavišti v Litoměřicích různé typy akcí. Nejznámější z nich je prodejní výstava Zahrada Čech zaměřená na pěstitelství ovoce a zeleniny, veletrh bytového a stavebního zboží Můj dům, můj hrad atd. Z přírodních krás jsou nejznámější národní park České Švýcarsko s Pravčickou bránou, půvabná labská cesta s Portou Bohemicou, skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska a mnoho dalších. I sportovně založeným návštěvníkům má Ústecký kraj co nabídnout. Je to moderní dostihové závodiště hipodrom, autodrom, golfové hřiště, vše v městě Most. Krajem prochází také několik cyklostezek, z nichž jedna má v budoucnu spojit Prahu s Drážďany. Krušné, ale i Lužické hory nabízejí skvělé podmínky pro lyžování.

28 ÚSTÍ NAD LABEM -krajské město, přístav -Mariánský most -ZOO, Planetárium -univerzita -průmysl: chemický, potravinářský -kostel Nanebevzetí P. Marie

29 Děčín -přístav na Labi -zámek s Růžovou zahradou -ZOO, Muzeum – dějiny labské plavby Teplice -nejstarší české lázně -Muzeum lázeňství -zámek, Botanická zahrada -sklářský průmysl (Sklounion), Český porcelán

30 Most -kostel Nanebevzetí P.Marie byl kvůli těžbě hnědého uhlí posunut o 841m -Planetárium Chomutov -radnice s muzeem - kostel Nanebevzetí Panny Marie s městskou věží -Podkrušnohorský zoopark se skanzenem Stará Ves -hutní průmysl

31 Litoměřice -MPR, na soutoku Labe a Ohře -katedrála sv. Štěpána -středisko ovocnářské oblasti -výstava Zahrada Čech Žatec -MPR, Kněžská brána -středisko pěstování a zpracování chmele -Chmelařské muzeum

32 Mšené - lázně

33 Francouzský pomník ve Stradově Ruský pomník v Přestanově

34 Rotunda sv. Jiří na Řípu Poprvé se v písemných pramenech zdejší rotunda připomíná k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž. Z této skutečnosti plyne, že stavba byla založena již dříve.

35 Zámek byl vybudován hrabětem Gundakarem z Ditrichštejna který se rozhodl postavit nový a mohutný zámek. Práce byly zahájeny roku 1682. Dílo vedl lobkovický stavitel Antonio della Porta, jehož dílem byl mimo jiné také zámek v Roudnici nad Labem. Výsledkem byl mohutný a nepravidelný obdélník se zkosenou stranou hlavního průčelí ve směru k řece Ohři, které spočívá na mohutné podezdívce z velkých kvádrů dochovaných z původního renesančního zámku. V roce 1787 se na zámku narodil Jan Evangelista Purkyně. Zámek Libochovice

36 Zámek Duchcov Zámek Duchcov je barokní zámek s klasicistní úpravou z počátku 19. století v Duchcově na severu České republiky. Zámek byl založen v 13. století jako pevnost hrabišické dynastie, která sídlila na hradě Osek. Kolem roku 1527 dynastie Lobkoviců přestavěla pevnost na renesanční palác s jedním křídlem. Mezi lety 1785 a 1798 zde jako knihovník působil Giacomo Casanova, který zde i zemřel. V historické zbrojnici jsou erby rodů, které na zámku žily, od Hrabišiců po Valdštejny.

37 Hrad Střekov Hrad Střekov patří mezi nejlépe dochované hradní zříceniny v České republice. Tvoří výraznou dominantu a symbol města Ústí nad Labem. Stojí na 100 m vysoké nepřístupné znělcové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad dal před rokem 1319 vybudovat Jan Lucemburský k ochraně labské plavby.

38 Zámek Teplice Zámek je rozlehlý komplex budov, uspořádaný do pěti křídel s nádvořím otevřeným do zámeckého parku. V celé východní části zámku byly v 50. letech objeveny rozsáhlé zbytky románského kláštera benediktinek z poloviny 12. století a půdorys trojlodního kostela, který uzavíral zhruba čtvercový dvůr (dnes přístupné). V zámku dnes sídlí muzeum s pozoruhodnou sbírkou soch.

39 Hrad Hazmburk Hazmburk (Zaječí hrad, Zajícův hrad, někdy též Házmburk, nebo ve starších pramenech Hanžburek) je zdaleka viditelný čedičový vrch a zřícenina gotického hradu u vsi Klapý, 3,5 km severozápadně od města Libochovice. Vrch samotný se také někdy označuje jako Klapý. Zřícenina gotického hradu je chráněna jako kulturní památka České republiky. Vrch je krajinnou dominantou dolního Poohří a konkuruje i hoře Říp. Hrad byl sídlem rodu Zajíců od roku 1335 do roku 1558, kdy pozbyl významu, jako v té době i ostatní hrady. Po opuštění zpustl.

40 Terezín Terezín (německy Theresienstadt) je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, kraj Ústecký, zhruba 3 km jihovýchodně od Litoměřic, při řece Ohři nedaleko jejího soutoku s Labem. Město leží na obou stranách řeky, které je rozděluje na Malou a Velkou pevnost Terezín. Pevnost byla založena roku 1780 Josefem II. Jméno městu císař udělil na počest své matky císařovny Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během prusko- rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Pevnost byla vystavěna na samém konci éry bastionových opevnění podle návrhů pevnostní školy ve francouzském Meziéres a představuje ve světovém měřítku špičkový pevnostní systém. Své obranné vojenské poslání však nikdy aktivně nemusela splnit, její existence k odstrašení pruského útočníka postačila (zato se později mnohokrát osvědčila coby výborný žalář. Během druhé světové války Hlavní pevnost na levém břehu řeky sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá pevnost na pravém břehu Ohře, umístěná při silnici do Prahy, pak smutně proslula coby věznice pražského gestapa (mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen koncentrační tábor).

41 Říp Říp (455,2 m) je zdaleka viditelný vrch 4 km jižně od Roudnice nad Labem. Vrchol Řípu s románskou rotundou vystupuje cca 200 m nad okolní plochou krajinu. Říp je památné místo české mytologie a historie. Podle pověsti sem přišel praotec Čech, přehlédl okolní krajinu a rozhodl se zde usadit. Svým tvarem je Říp stolová hora s vrcholovou plošinou ve tvaru elipsy s delší osou ve směru S-J dlouhou 850 m a kratší osou 500 m. Jde o pozůstatek jádra třetihorního vulkánu, který se tyčil do výšky více než 1 km nad úroveň dnešního vrcholu. Temeno a boky hory (střední část) tvoří pevný sloup třetihorního čediče, vlastně průnikový komín původní sopky, kdežto úpatí obklopuje čtvrtohorní obruba z volně nakupených čedičových balvanů, úlomků, drti a z navátých, převážně křemenných písků a vápnité spraše.

42 Pravčická brána Národní přírodní památka Pravčická brána je skalní brána vzniklá v kvádrových pískovcích křídového stáří. Nachází se na území Národního parku České Švýcarsko, asi 3 km severovýchodně od obce Hřensko v okrese Děčín. S rozpětím 26,5 metrů a výškou 16 metrů se jedná o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě.

43 Milešovka je nejvyšší hora Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,5 metrů nad mořem. Jméno získala podle nedalekého Milešova (2 km). Z vrcholu hory je kruhový rozhled do dalekého okolí, Milešovka totiž všechny ostatní vrchy v Českém středohoří výrazně převyšuje. Také proto se jedná o místo s nejdrsnějším podnebím v Čechách. Milešovka je považována za největrnější horu Česka, bezvětří je tu jen osm dní v roce. Milešovka

44 Zlatý vrch Zlatý vrch je národní přírodní památka na stejnojmenném vrchu na severu České republiky, v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, přibližně 4 km severovýchodně od města Česká Kamenice, v západní části Lužických hor. Důvodem ochrany je dokonale vyvinutá sloupcová odlučnost v tělese olivínického alkalického čediče (kamenné varhany) s mimořádnou, až 30 metrovou kamenných délkou sloupů.

45 Údolí Labe u Děčína Údolí Labe Mariánská skála v Ústí n. L. Výhled na údolí řeky Labe z přírodní památka Divoká rokle u Ústí nad Labem Foto - Údolí Labe

46 Několik NEJ o Ústeckém kraji http://www.kr- ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=850835&p1=95306


Stáhnout ppt "Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_14_Člověk a příroda_Zeměpis_ČR_Ústecký kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google