Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie druhů čeledi Orchideaceae- vstavačovitých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie druhů čeledi Orchideaceae- vstavačovitých."— Transkript prezentace:

1 Biologie druhů čeledi Orchideaceae- vstavačovitých

2 Stavba těla rostliny –zelené, nezelené (endotrofní mykorrhiza) –epifytické, terestrické lodyhy –popínavé, plazivé, vzpřímené –listnaté, bezlisté oddenky (s kořeny, bez kořenů), hlízy

3 květy P 3+3, zygomorfní, skládají (hroznovitá) květenství P je rozestálé nebo tvoří přilbu (úplnou-z 5 plátků, neúplnou ze 3) pysk - vzniká přeměnou horního prostředního lístku vnitřního kruhu P (resupinace) ostruha-vzniká jako vakovitá prohlubeň pysku tyčinky- redukce na 1-2 gynostemium- sloupek- vzniká srůstem čnělky a tyčinky pollinium- brylka- vzniká spojením tetrád pylových zrn

4 Opylování specializovaní opylovači entomofilie, ornitofilie, kantarogamie, autogamie (kleistogamie, allogamie) šálivé květy vegetativní rozmnožování (Goodyera repens, Hammarbya paludosa)

5 Rudohlávek jehlancovitý Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich.

6 Znaky: Rostlina s 2 kulovitě vejčitými hlízami. Lodyha 20-80 cm. Lupenité listy 4-10, Květenství kuželovité až vejčité, prodlužující se, dlouhé 2-10 cm. Květy světle až tmavě nachově červené nebo bílé. Ostruha dlouhá 10-15 mm, tlustá 0,5 mm. Stanoviště: chudé louky, světlé lesy a křoviny; do 2000 m; na suchých až střídavě vlhkých, zásaditých půdách. Doba květu: březen až červen Rozšíření: v Evropě, severní Africe a Malé Asii z meridionální po temperátní zónu; chybí ve východní Evropě. Kavkaz a severní Persie.

7 Okrotice bílá Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

8 Znaky: Rostlina s krátkým plazivým oddenkem. Lodyha vysoká 15-60 cm. 2-3 šupinaté listy při bázi, 2-5 lupenitých listů do 10 cm Květenství řídké, s 3-20 květy. Květy bělavě krémové. Stanoviště: lesy; do 1800 m, roste většinou ve stínu nebo i polostínu, zejména na zásaditých půdách. Doba květu: květen až červenec Rozšíření: v Evropě a Malé Asii z meridionální po temperátní zónu; do kontinentální východní Evropy však téměř neproniká. I v oblasti Kavkazu, na východě po severní Persii

9 Okrotice dlouholistá Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

10 Znaky: Rostlina s krátkým plazivým oddenkem. Lodyha vysoká 15-60 cm. 4-12 lupenitých listů až 18 cm. Květenství řídké, s 3-20 květy. Listeny se směrem nahoru postupně zmenšují, velikostí se příliš neliší od listů. Květy bílé. Stanoviště: světlé lesy; do 2000 m, roste většinou ve stínu nebo i polostínu, zejména na zásaditých půdách. Doba květu: duben až červenec Rozšíření: v Evropě, S Africe a Malé Asii z meridionální po temperátní zónu; do kontinentální východní Evropy však téměř neproniká. I v oblasti Kavkazu, na východě přes Persii po Himaláj.

11 Okrotice červená Cephalanthera rubra (L.) L. C. Richard

12 Znaky: Rostlina s krátkým plazivým oddenkem. Lodyha vysoká 20-60 cm. Květenství hustě žlaznaté. Květy nachové až červené. Stanoviště: polostinné lesy; do 2000 m, na zásaditých půdách, zejména na vápencích. Doba květu: květen až červenec Rozšíření: v Evropě, S Africe a Malé Asii, z meridionální po temperátní zónu. Vzácně v pontské a atlantské květenné oblasti.

13 Vemeníček zelený Coeloglossum viride (L.) Hartman

14 Znaky: Rostlina s dlanitě dělenou hlízou. Lodyha vysoká 5-30 cm. 3-7 lupenitých listů. Výrazné listeny Květenství řídké, s 5-25 květy. Květy žlutozelené, popř. červeně naběhlé. Stanoviště: světlé lesy, chudé louky, keříčkovitá vřesoviště; do 2900 m, roste zejména na kyselých půdách. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: v Evropě a Malé Asii, z meridionální po temperátní zónu. Vzácně v mediteránní oblasti oblasti.

15 Korálice trojklaná Corallorhiza trifida Chatelain

16 Znaky: Rostlina s korálovitě rozvětveným oddenkem. Lodyha vysoká 7-30 cm. Bez lupenitých listů Květenství řídké, s 2-12 květy. Květy žlutozelené s bělavým skvrnitým pyskem. Stanoviště: stinné humidní lesy; do 2000 m, roste většinou na kyselých půdách. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: v Evropě a Malé Asii, od arktické po meridionální zónu. Cirkumpolárně. V pohořích dále na jih.

17 Střevíčník pantoflíček Cypripedium calceolus L.

18 Znaky: Rostlina s plazivým oddenkem. Lodyha vysoká do 60 cm. Listy vejčité až 17 cm Květ se 2 tyčinkami. Stanoviště: lesy, křoviny; do 2000 m, roste většinou v polostínu, zejména na vápenitých půdách. Doba květu: květen až červenec Rozšíření: zejména v Evropě, v temperátní a boreální zóně

19 Prstnatec fuchsův Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sóo

20 Znaky: Rostlina s podzemními hlízami. Lodyha vysoká 15-60 (100) cm. Lupenité listy 3-9 (12) Květenství husté, krátké až prodloužené Květy proměnlivé - nachové až bílé (s kresbou). Stanoviště: světlé lesy, chudé louky, keříčkovitá vřesoviště, slatiny; do 2200 m, roste na zásaditých i kyselých půdách. Doba květu: květen až červenec Rozšíření: v Evropě a Asii od submeridionální po arktickou zónu. V temperátní zóně po Sibiř.

21 Prstnatec pleťový Dactylorhiza incarnata (L.) Sóo

22 Znaky: Rostlina s podzemními hlízami. Lodyha vysoká 25-80 cm. Květenství dlouhé 4-12 cm, s až 50 květy. Květy barvy pleťové. Stanoviště: mokré louky; do 2100 m, roste zejména na zásaditých půdách. Doba květu: duben až červen Rozšíření: v Evropě a Malé Asii od submeridionální po boreální zónu; též v boreální a temperátní zóně na V po Turkestán

23 Prstnatec májový Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes

24 Znaky: Rostlina se zploštělými laločnatými hlízami. Lodyha vysoká 15-60 cm, dutá s 3-9 lupenitými listy, často skvrnitými. Listeny delší než květy. Květenství husté, 4-17 cm. Květy nachové. Stanoviště: podmáčené louky; do 2500 m, roste na výživných půdách. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: zejména v temperátní v Evropě, na J po Španělsko na S Balkánu

25 Prstnatec bezový Dactylorhiza sambucina (L.) Sóo

26 Znaky: Rostlina s 2 vejčitými rozeklanými hlízami. Lodyha dutá, vysoká 10-30 cm. Květenství husté, bohaté. Květy ve 2 barevných variantách. Stanoviště: světlé lesy, chudé louky; do 2100 m, roste většinou na zásaditých až mírně kyselých suchých až střídavě vlhkých půdách. Doba květu: březen až červenec Rozšíření: v Evropě od meridionální po temperátní zónu, na V po horní tok Dněpru

27 Kruštík tmavočervený Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

28 Znaky: Rostlina s krátkým oddenkem. Lodyha vysoká 25-80 cm. Květenství bohaté, jednostranné, chlupaté. Květy nachové až hnědočervené, voní po vanilce. Stanoviště: světlé lesy a křoviny, písečné přesypy, chudé louky; do 2200 m, většinou na vápnitých půdách. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: v Evropě z boreální po submeridionální zónu, na V v temprátní zóně po Sibiř

29 Kruštík širolistý Epipactis helleborine (L.) Crantz

30 Znaky: Rostlina s krátkým plazivým oddenkem. Lodyha vysoká až 100 cm. Květy nazelenalé s fialovým nádechem. Stanoviště: lesy, křoviny; do 2000 m, roste většinou ve stínu nebo i polostínu, zejména na čerstvých půdách. Doba květu: červen až srpen Rozšíření: v Evropě od meridionální po temperátní zónu, ve Skandinávii po boreální zónu

31 Kruštík růžkatý Epipactis muelleri Godf.

32 Znaky: Rostlina s oddenkem. Lodyha vysoká 20-60 (80) cm. Květenství chlupaté, až 20 cm. Květy nící, P zelenožluté. Stanoviště: světlé lesy, okraje, chudé křovinaté louky; do 1100 m, roste většinou ve stínu nebo i polostínu, zejména na zásaditých půdách. Doba květu: červen až srpen Rozšíření: zejména v J Evropě

33 Kruštík bahenní Epipactis palustris (L.) Crantz

34 Znaky: Rostlina s dlouhým plazivým oddenkem. Lodyha vysoká 15-80 cm. Květenství řídké, hustě krátce chlupaté. Květy nazelenale a hnědočerveně naběhlé. Stanoviště: slatiny, mokré svahy dun, mokré louky; do 2000 m, roste většinou na zásaditých půdách bohatých na vápník. Doba květu: červen až srpen Rozšíření: v Evropě v temperátní a submeridionální zóně hojný, proniká do Skandinávie, J Itálie, na V po Sibiř

35 Smrkovník plazivý Goodyera repens (L.) R. Br.

36 Znaky: Rostlina s dlouhými nadzemními výběžky. Lodyha vysoká 10-30 cm. Květenství slabě spirální, s 5-15 květy. Květy bílé až bělavě krémové. Stanoviště: mechovité jehličnaté lesy; do 2100 m, roste většinou ve stínu, zejména na zásaditých půdách. Doba květu: červen až září Rozšíření: v Evropě a Malé Asii v boreální až submeridionální zónu, vzácně v Z Evropě

37 Pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

38 Znaky: Rostlina s 2 rozeklanými hlízami. Lodyha vysoká 20-60 (100) cm. Květenství řídké až husté Květy růžové s dlouhou ostruhou. Stanoviště: světlé lesy, vlhké louky, slatiny; do 2800 m, roste na kyselých a zásaditých půdách. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: v Evropě a Malé Asii, vzácně v mediteránu, Kavkaz, Persie, Čína

39 Měkkyně bažinná Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze

40 Znaky: Rostlina s kolmým oddenkem. Lodyha vysoká 5-25 cm. Květenství řídké, dlouhé 2-15 cm. Květy zelené. Stanoviště: vrchoviště, přechodová rašeliniště; do 1100 m, na chudých kyselých půdách. Doba květu: červenec až srpen Rozšíření: v Evropě v temperátní a boreální zóně, (cirkumpolární)

41 Toříček jednohlízný Herminium monorchis (L.) R. Br.

42 Znaky: Rostlina s kulovitou hlízou. Lodyha vysoká 7-30 cm. Květenství řídké, 1,5-10 cm. Květy bělavě zelené, voní po medu. Stanoviště: chudé louky, pastviny, slatiny; do 2000 m, roste většinou na vápencových půdách. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: v temperátní zóně Evropy, proniká na apeniny, balkán i Skandinávii. Japonsko, Čína

43 Jazýček jadranský Himantoglossum adriaticum Baumann

44 Znaky: Rostlina s krátkým plazivým oddenkem. Lodyha vysoká 30-95 cm. Květenství řídké, s 15-50 květy. Květy bělavě růžové, protažené P (11 cm). Stanoviště: chudé louky a stepi, sv. lesy; do 1400 m, roste většinou na zásaditých suchých půdách. Doba květu: květen až červen Rozšíření: v Evropě Panonie (Itálie, Jugoslávie, Maďarsko)

45 Hlízovec Loeselův Liparis loeselii (L.) L. C. Richard

46 Znaky: Rostlina s plazivým vodorovným oddenkem. Lodyha vysoká 5-25 cm. Květenství řídké, s 3-18 květy. Květy žlutavě zelené. Stanoviště: slatiny, přechodová rašeliniště; do 900 m, roste na mokrých vápnitých půdách. Doba květu: květen až červenec Rozšíření: v temperátní Evropě po Sibiř, temperátní S Amerika

47 Bradáček srdčitý Listera cordata (L.) R. Br.

48 Znaky: Rostlina s plazivým oddenkem. Lodyha vysoká 5-15 cm, nahoře spoře chlupatá. Přízemní listy přibližně stejně široké jako dlouhé. Květenství řídké, až s 25 květy. Květy žlutozelené. Stanoviště: listnaté lesy, křoviny, bažiny; do 2200 m, roste na chudých kyselých čerstvých půdách. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: v Evropě a Malé Asii těžiště v boreální zóně, vyznívá v horách meridionální zóny

49 Bradáček vejčitý Listera ovata (L.) R. Br.

50 Znaky: Rostlina s plazivým oddenkem. Lodyha vysoká 20-60 cm, nahoře hustě chlupatá. Květenství dlouhé, s 20-80 květy. Květy žlutozelené. Stanoviště: lesy, křoviny, louky, slatiny; do 2000 m, roste na hlubokých zásaditých čerstvých půdách. Doba květu: květen až červenec Rozšíření: v Evropě a Malé Asii od boreální po meridionální zónu

51 Hlístník hnízdák Neottia nidus-avis (L.) L. c. Richard

52 Znaky: Nezelená rostlina s krátkým plazivým oddenkem hustě porostlým hnízdovitými kořeny. Lodyha vysoká 20-45 cm. Květenství bohaté, při bázi řidší, jemně žláznaté. Květy hnědavé. Stanoviště: listnaté lesy (bukové), smíšené bory; do 2000 m, roste zejména na zásaditých půdách. Doba květu: květen až červen Rozšíření: v Evropě hojně, S Africe, Malé Asii na V v temperátní zóně po Himaláje

53 Tořič včelonosný Ophrys apifera Huds.

54 Znaky: Rostlina s 2 kulovitě vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 20-50 cm. Květenství řídké, protažené s 3-17 květy. Květy- pysk s velkým přívěskem dolů obráceným. Stanoviště: listnaté a jehličnaté lesy; do 1800 m, roste zejména na vlhkých zásaditých půdách. Doba květu: březen až červenec Rozšíření: v Evropě, S Africe, Malé Asii v meridionální až temperátní zóně, na S proniká v oceánské Evropě

55 Tořič čmelákovitý Ophrys holosericea (Burm. f.)

56 Znaky: Rostlina s 2 kulovitě vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 10-40 cm. Květenství řídké, protažené s 2-10 květy. Květy- pysk s velkým přívěskem nahoru obráceným. Stanoviště: listnaté lesy; lemy;do 1400 m, roste zejména na vlhkých vápnitých půdách. Doba květu: březen až červen Rozšíření: v Evropě (J, Z)

57 Tořič hmyzonosný Ophrys insectifera L.

58 Znaky: Rostlina s 2 kulovitě vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 15-40 cm. Květenství řídké, protažené s 2-10 květy. Květy- pysk hnědý bez přívěsku, dělený. Stanoviště: světlé bory, chudé louky; do 1700 m, roste na střídavě vlhkých vápnitých půdách. Doba květu: květen až červen Rozšíření: v temperátní a submeridionální Evropě, vzácně v kontinentální Evropě a Skandinávii

59 Tořič pavoukonosný Ophrys sphegodes Mill.

60 Znaky: Rostlina s 2 kulovitě vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 15-40 cm. Květenství řídké, protažené s 2-10 květy. Květy- pysk hnědý bez přívěsku, nedělený. Stanoviště: světlé lesy, chudé louky; do 1300 m, roste na střídavě vlhkých zásaditých půdách. Doba květu: leden až červen Rozšíření: těžiště Středomoří, Z a střední Evropa

61 Vstavač štěničný Orchis coriophora L.

62 Znaky: Rostlina s 2 kulovitě vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 15-60 cm. Květenství husté, bohaté, 5-15 cm. Květy- hnědé, červené, růžové, nazelenalé, P vytváří přilbu. Stanoviště: světlé lesy, chudé louky; do 2500 m, roste na suchých až vlhkých zásaditých půdách. Doba květu: duben až červen Rozšíření: v Evropě, S Africe a Malé Asii od meridionální po temperátní zónu, Kavkaz, Kurdistán, Persie

63 Vstavač mužský znamenaný Orchis mascula L. subsp. signifera (Vest) Sóo

64 Znaky: Rostlina s 2 vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 20-60 cm. Lupenité listy v přízemní růžici (skvrnité). Květenství řídnoucí, s 10-40 květy. Květy růžové – vnější P netvoří přilbu, nazpět ohnuté. Stanoviště: světlé lesy, chudé louky; do 1800 m, roste většinou vápnitých půdách. Doba květu: duben až červen Rozšíření: V Alpy, Karpaty, středoevropská a balkánská středohoří.

65 Vstavač vojenský Orchis militaris L.

66 Znaky: Rostlina s 2 vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 20-45 cm. Lupenité listy v přízemní růžici Květenství řídnoucí, s 10-40 květy. Květy – P přilba lila, vnitřní růžové, skvrnité. Stanoviště: světlé lesy, chudé louky; do 1800 m, roste většinou vápnitých půdách. Doba květu: duben až červen Rozšíření: v Evropě v submeridionální a temperátní zóně, na J po Španělsko

67 Vstavač obecný Orchis morio L.

68 Znaky: Lodyha vysoká 10-50 cm, lupenité listy kopinaté. Květenství s 5-25 květy. Variace: Často se rozlišují dvě rasy, které však nejsou ostře oddělené. Varianta Morio a varianta Picta Stanoviště: do 2000 m Doba květu: únor až květen Rozšíření: v Evropě, S Africe a Malé Asii od meridionální po temperátní zónu, doznívá v kontinentální východní Evropě. Kavkaz, S a Z Persie a Kurdistán.

69 Vstavač bledý Orchis pallens L.

70 Znaky: Rostlina s 2 vejčitě oválnými hlízami. Lodyha 15-40 cm. Přízemní listy oválné až vejčité. Květenství husté a bohaté. Květy světle žluté, vonící po bezu. Stanoviště: smíšené listnaté lesy, řidčeji jehličnaté lesy a chudé louky, ve vyšších polohách též na vlhčích loukách; do 2400 m; na čerstvých vápnitých půdách. Doba květu: duben až červen Rozšíření: v Evropě a Malé Asii v submeridionální a temperátní zóně, od Řecka po meridionální zónu; v atlantské Evropě chybí. Též na Kavkaze.

71 Vstavač nachový Orchis purpurea Huds.

72 Znaky: Rostlina s vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 30-90 cm. Květenství bohaté, dole řídké. Květy zevně hnědočervené, P přilbovitě skloněné. Stanoviště: chudé louky, světlé lesy, lemy; do 1800 m, roste na zásaditých půdách. Doba květu: duben až červen Rozšíření: v Evropě, S Africe a Malé Asii meridionální až temperátní zóna, na V Kavkaz.

73 Vstavač osmahlý Orchis ustulata L.

74 Znaky: Rostlina s 2 vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 10-45 cm. Květenství bohaté, dole řídké, s 3-20 květy. Květy zevně černohnědé, P přilbovitě skloněné. Stanoviště: hole, chudé louky, světlé lesy; do 2500 m, roste na zásaditých půdách (bez vápníku). Doba květu: duben až srpen Rozšíření: v Evropě meridionální až temperátní zóna, na V po Kavkaz; vzácně mediterán.

75 Vemeník dvoulistý Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard

76 Znaky: Rostlina s vejčitě podlouhlými hlízami. Lodyha vysoká 20-80 cm. Květenství řídké, široké. Květy menší, bělavé, pouzdra brylek rovnoběžná. Stanoviště: vlhké světlé lesy, sušší i podmáčené louky, slatiny; do 2300 m, roste na různých podkladech. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: v Evropě, S Africe a Malé Asii v temperátní, vzácněji v meridionální zóně; Sibiř, Kavkaz, Persie

77 Vemeník zelenavý Platanthera chlorantha (Cluster) Rchb.

78 Znaky: Rostlina s vejčitě podlouhlými hlízami. Lodyha vysoká 20-80 cm. Květenství řídké, široké. Květy bělavě nazelenalé. Stanoviště: vlhké světlé lesy, sušší i podmáčené louky, slatiny; do 2200 m, roste zejména na vápencových půdách. Doba květu: květen až srpen Rozšíření: v Evropě, S Africe a Malé Asii v temperátní a meridionální zóně; ve Skandinávii v boreální zóně. Sibiř, Kavkaz, Persie

79 Švihlík krutiklas Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

80 Znaky: Rostlina s vejčitými hlízami. Lodyha vysoká 15-60 cm. Květenství dlouhé 3-15 cm, s 6-30 květy. Spirálně uspořádané Květy nazelenale bílé. Stanoviště: chudé louky a pastviny, sv. jehličnaté lesy; do 1200 m, roste většinou na kyselých půdách. Doba květu: srpen až říjen Rozšíření: v Evropě těžiště na JZ, S Afrika, Kavkaz, S Persie

81


Stáhnout ppt "Biologie druhů čeledi Orchideaceae- vstavačovitých."

Podobné prezentace


Reklamy Google