Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Substantiva 4. a 5. deklinace Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Substantiva 4. a 5. deklinace Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung."— Transkript prezentace:

1 Substantiva 4. a 5. deklinace Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung

2 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – slovníkový tvar nebo:

3 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – slovníkový tvar nebo: Srovnej:

4 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – vzory

5 Podle vzoru ductus skloňujeme například tato substantiva: ● prōcessus, ūs, m. (výběžek) ● arcus, ūs, m. (oblouk) ● sinus, ūs, m. (žilní splav, dutina /kostěná obsahující vzduch/) ● plexus, ūs, m. (pleteň) ● apparātus, ūs, m. (aparát, ústrojí) ● meātus, ūs, m. (chodba, průchod) ● manus, ūs, f. (ruka) ● sēnsus, ūs, m. (smysl) Podle vzoru genū skloňujeme jen: ● cornū, ūs, n. (roh)

6 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – skloňování

7 Srovnej: X X

8 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – skloňování

9 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – příklady Příklad 1: ● Pojmenujme patku (pediculus) obratlového oblouku (arcus vetebrae/vertebrālis). ● Substantivum „arcus, ūs, m.“ je v genitivu singuláru. ● Spojení zní: pediculus arcūs vertebrae/vertebrālis. Pediculus arcus vertebrae/vetebralis

10 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – příklady Příklad 2: ● Jedna z kyčelních tepen, která provází chámovod (ductus dēferēns), se nazývá doslova artérie chámovodu, latinsky: artēria ductūs dēferentis. ● Substantivum „ductus“ je opět v genitivu singuláru. ● Adjektivum „dēferēns“ je rovněž v genitivu singuláru. arteria iliaca communis arteria ductus deferentis

11 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – příklady Příklad 3: ● Systém dutinek v labyrintu kosti čichové nazýváme sinūs ēthmoīdālēs. ● Dělíme je na: ● sinūs anteriōrēs (přední sklípky čichové) ● sinūs mediī (střední sklípky čichové) ● sinūs posteriōrēs (zadní sklípky čichové) sinus ethmoidales sinus anteriores sinus medii sinus posteriores

12 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – příklady Příklad 4: ● ligāmenta cruciāta genūs/genuālia (zkřížené kolenní vazy) ● Zkřížené vazy jsou: ● ligāmentum cruciātum anterius ● ligāmentum cruciātum posterius ● ligāmentum trānsversum genūs/genuāle ligamenta cruciata genus/genualia ligamentum cruciatum anterius ligamentum cruciatum posterius ligamentum transversum genus/genuale

13 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 4. deklinace – příklady Příklad 5: ● Pojmenujme smyslové orgány: ● organa sēnsōria/sēnsuum (smyslové orgány) ● Opět máme dvě možnosti specifikace substantiva: – a) pomocí adjektiva (dosl. smyslové orgány), – b) pomocí substantiva (dosl. orgány smyslů /subst. sēnsus, ūs, m. je zde v gen. pl.) ● Smyslové orgány jsou např.: ● organum vīsūs/vīsuāle (dosl. orgán zraku/zrakový orgán) ● organum olfactūs/olfactōrium (dosl. orgán čichu/čichový orgán) ● organum gustūs/gustātōrium (dosl. orgán chuti/chuťový orgán) ● organum audītūs (dosl. orgán sluchu)

14 Substantiva 4. a 5. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost ● Podobnost se v anatomické terminologii často vyjadřuje pomocí adjektiv s příponami: ● -īdeus, -īdea, -īdeum (jedná se o adjektiva 1. a 2. deklinace) ● -īdālis, -īdāle (jedná o dvojvýchodná adjektiva 3. deklinace) ● Oba dva typy přípon jsou odvozeny z řeckého slova „eidos (podoba)“. ● Před výše zmíněnými předponami jsou kmeny řeckých substantiv (tj. substantiva bez koncovky), např.: ● mastoīdeus, a, um = mastos (řec. bradavka) + -īdeus, a, um: – Adjektivum tedy dosl. znamená: „podobný bradavce“, tedy „bradavkový“ ● sphēnoīdālis, e = sphén (řec. klín) + -īdālis, e: – Dosl. podobný klínu, tedy „klínový“

15 Substantiva 4. a 5. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost Příklady: ● prōcessus coracoīdeus (zobcovitý výběžek): řec. korax (havran) ● prōcessus xiphoīdeus (mečovitý výběžek): řec. xifos (meč) ● prōcessus styloīdeus (bodcovitý výběžek): řec. stýlos (sloup, bodec) ● os ēthmoīdāle (čichová kost): řec. éthmos (cedník) – tato kost má otvory jako cedník ● mūsculus deltoīdeus (deltový sval): tj. podobný řeckému písmenu delta (Δ) ● cōlon sigmoīdeum (esovitý tračník): tj. podobný řeckému písmenu sigma (Σ)

16 Substantiva 4. a 5. deklinace Adjektiva vyjadřující podobnost processus coracoideus processus xiphoideus processus mastoideus processus styloideus

17 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 5. deklinace – slovníkový tvar ● Nominativ singuláru je vždy zakončen koncovkou –ēs. ● Genitiv singuláru má vždy koncovku -ēī. ● Všechna substantiva 5. deklinace jsou feminina. ● V anatomii se setkáme pouze se slovem: „faciēs, ēī, f.“ (plocha, obličej). ● Ve stomatologii je častý termín „cariēs, ēī, f. (kaz).

18 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 5. deklinace – skloňování

19 Substantiva 4. a 5. deklinace Substantiva 5. deklinace – příklady ● faciēs externa ossis frontālis (vnější plocha kosti čelní) ● faciēs superior tālī (horní plocha kosti hlezenní) ● ossa faciēī (kosti obličeje) ● zubní kazy (výběr, výčet je neúplný): ● podle časového průběhu: – cariēs rapida (akutní kaz, dosl. rychlý) – cariēs tarda (chronický kaz, dosl. pomalý) ● podle rozsahu: – cariēs incipiēns (počínají kaz) – cariēs superficiālis (povrchový kaz) – cariēs media (prostřední kaz) – cariēs profunda (hluboký kaz)


Stáhnout ppt "Substantiva 4. a 5. deklinace Achilleus obvazující rány svému příteli Patroklovi, červenofigurový pohár, okolo 500 př.n.l., Berlin, Antikensammlung."

Podobné prezentace


Reklamy Google