Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Michaela Čapková Datum: 11.12.2012 Název:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Michaela Čapková Datum: 11.12.2012 Název:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Michaela Čapková Datum: 11.12.2012 Název: VY_52_INOVACE_31_ZEMĚPIS Téma: Základní zeměpisné pojmy – Zemědělství světa Ročník: 8.-9. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2979

2

3 hospodářský sektor důležitost podmínky zaměstnanost odvětvídruhy plodin obory živočišné výroby rybolov vodní hospodářství lesní hospodářství dopad na ekologii ZEMĚDĚLSTVÍ

4 ROSTLINNÁ VÝROBA ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA RYBOLOV VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Přiřaď pojmy: zavlažování, výlov, pěstování, chov, kácení

5 ROSTLINNÁ VÝROBA ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA RYBOLOV VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Řešení: pěstování chov výlov zavlažování kácení

6 Zemědělství patří do hospodářského sektoru: a)I. (primární - prvovýroba) b)II. (sekundární - druhovýroba) c)III. (terciální) Uveď hlavní cíle zemědělské výroby:

7 Zemědělství patří do hospodářského sektoru: a)I. (primární - prvovýroba) b)II. (sekundární - druhovýroba) c)III. (terciální) Uveď hlavní cíle zemědělské výroby:  zajistit obživu obyvatel  zajistit krmivo pro hospodářská zvířata  zajistit suroviny pro některá průmyslová odvětví (např. vlnu) Řešení: Pozn. Do rezortu zemědělství je často zařazováno vodní a lesní hospodářství.

8 K obrázkům doplň podmínky ovlivňující zemědělství: Přírodní podmínky

9 Řešení: Přírodní podmínky zeměpisná šířka nadmořskávýška podnebípůda

10 K obrázkům doplň podmínky ovlivňující zemědělství: Společensko - ekonomické podmínky

11 Řešení: Společensko - ekonomické podmínky hospodářská vyspělost způsob hospodaření mechanizace využívání vědy

12 Který z uvedených států má největší % zaměstnanost v zemědělství? a)Polsko b)Kanada c)Čína d)Etiopie Z atlasu zjisti, kolika přibližně % se podílí zemědělství na tvorbě HDP:  v ČR  v Brazílii  v Indii

13 Který z uvedených států má největší % zaměstnanost v zemědělství? a)Polsko b)Kanada c)Čína d)Etiopie Z atlasu zjisti, kolika přibližně % se podílí zemědělství na tvorbě HDP:  v ČR 5%  v Brazílii 10%  v Indii 25% Řešení:

14 Nejdůležitějším druhem pěstovaných plodin jsou: a)olejniny b)obilniny c)okopaniny d)technické plodiny V kterém podnebném pásu se pěstují cirusy?

15 Nejdůležitějším druhem pěstovaných plodin jsou: a)olejniny b)obilniny c)okopaniny d)technické plodiny V kterém podnebném pásu se pěstují cirusy? Řešení: v subtropickém

16 K plodině přiřaď druh zemědělské rostliny

17 Řešení: zelenina zelenina pochutina luštěnina ovoce olejnina technická plodina pícnina pícnina obilnina obilnina rýže rajče kávovník jetel slunečnice banánytabák hrách

18 Pro jaký účel chová člověk hospodářská zvířata? (uveď alespoň 5 příkladů):  ……….

19 Pro jaký účel chová člověk hospodářská zvířata? (uveď alespoň 5 příkladů):  maso  mléko  vejce  kůži  vlnu, peří, kosti, tuky, med, přírodní hedvábí, tažný prostředek, … Řešení:

20 K obrázkům přiřaď obor živočišné výroby

21 Řešení: chov skotu chov vepřů chov drůbeže chov ovcí chov včel chov koní chov kožešinové zvěře chov tažných zvířat

22 Kde chovají lamy? Kde je tradice chovu bource morušového? Jak dělíme rybolov? (připomeň si zástupce ryb):

23 Kde chovají lamy? Kde je tradice chovu bource morušového? Jak dělíme rybolov? (připomeň si zástupce ryb): Řešení: v Jižní Americe v Číně mořský  mořský (tuňák, treska, makrela, sleď, …) sladkovodní  sladkovodní (kapr, pstruh, štika, sumec, …)

24 Člověk potřebuje vodu denně, proto s ní musí šetrně hospodařit

25 Člověk musí také šetrně hospodařit s lesy. Uveď základní významy lesa:  ……….

26  tvorba kyslíku  zadržuje vláhu  zabraňuje erozi půdy  poskytuje dřevo  prostředí pro zvěř a rostliny  relaxace člověka Řešení: Člověk musí také šetrně hospodařit s lesy. Uveď základní významy lesa:

27 Jakou část souše pokrývají lesy? Na jaké 2 typy dělíme lesy podle zeměpisné šířky?

28 Jakou část souše pokrývají lesy? Na jaké 2 typy dělíme lesy podle zeměpisné šířky? Řešení: tropické mírného pásu jednu třetinu

29 Svými neuváženými kroky člověk přírodu ničí i v zemědělství, vodním a lesním hospodářství! nevhodné hnojení - kontaminace půdy a podzemní vody neodborná těžba dřeva - eroze půdy bezohledný rybolov - úbytek kytovců bezohledný rybolov - úbytek kytovců

30 Anotace: Výukový materiál je určen žákům 8. a 9. ročníku k procvičení, zopakování a utřídění základních zeměpisných pojmů z učiva o zemědělství světa. Žáci samostatně pracují především se svými atlasy světa, učebnicemi, poznámkami a internetem. Citace: Vlastní zdroj. Použité obrázky : otevřená galerie www.office.microsoftwww.office.microsoft cs.wikipedia.org DEUTSCHE FOTOTHEK‎. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 11.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fotothek_df_n-14_0000106.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Michaela Čapková Datum: 11.12.2012 Název:"

Podobné prezentace


Reklamy Google