Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRIMÁRNÍ SEKTOR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRIMÁRNÍ SEKTOR."— Transkript prezentace:

1 PRIMÁRNÍ SEKTOR

2 SVĚTOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Zemědělství poskytuje – potraviny, suroviny pro průmysl (textilní vlákna,olejniny) Ve světě rozdíly ve výkonnosti zemědělství: 1) ZEMĚDĚLSTVÍ VYSPĚLÝCH ZEMÍ: produkce pro trh (velké přebytky), 5% aktivního obyvatelstva, velké výnosy plodin a užitkovost zvířat (hnojení, mechanizace, moderní technologie).

3 2) ZEMĚDĚLSTVÍ ROZVOJOVÝCH ZEMÍ:
Málo výkonné – není schopno uživit rychle rostoucí počet obyvatel (hlad a podvýživa) – 50% aktivního obyvatelstva, samozásobitelské zemědělství (žárové,usedlé,závlahové). Vývoj: rozšiřování zemědělských ploch vede k úbytku lesů a šíření pouští.

4 PLANTÁŽNICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – zaměřené na pěstování plodin určených na vývoz, v tropech, pěstuje se tabák, bavlna, káva, kaučuk a čaj

5

6 Samostatné úkoly – svět. zemědělství
Jaký je hlavní cíl zemědělství? Jak se liší zemědělství ve vyspělých a málo vyspělých zemích? Co je to agrokomplex, zelená revoluce, specializace, intenzifikace? Jak se OSN podílí na řešení problémů nedostatku potravin na zemi? V tabulkách vyhledej produkci a spotřebu hnojiv (tabulky str. 101). Nakreslete kruhový graf využití půdního fondu dvou nejlidnatějších zemí světa (podle údajů v tabulkách na str. 102).

7 Rostlinná výroba Dělení: produkce potravin (lidi), krmiv (zvířata) a surovin (průmysl) Rozmístění plodiny určují: přírodní podmínky (podnebné pásy, výšková stupňovitost, úrodnost půd) a hospodářská vyspělost státu Světové obilnice: - Evropská (Francie-Ukrajina) – pšenice - Severoamerická (USA a Kanada) – pšenice a kukuřice - Asijská (monzunová oblast) – 90% světové produkce rýže - Jihoamerická (Laplatská nížina) – pšenice - Australská – pšenice

8 PLODINY VÝZNAMNÉ PRO SVĚTOVÝ OBCHOD
KÁVA – Latinská Amerika - Brazílie, Kolumbie KAKAO – Afrika – Pobřeží Slonoviny, Ghana ČAJ – Asie – Čína, Indie, Srí Lanka (Cejlon) BANÁNY – Latinská Amerika – Ekvádor, Kostarika CUKR.TŘTINA – Brazílie, Kuba, Indonésie CITRUSY – jižní Evropa, jih USA, severní Afrika BAVLNA – jih USA, Brazílie, Čína, Indie, střední Asie VÍNO – jižní Evropa, Kalifornie, Argentina, Austrálie

9 8.A BRAMBORY – TABÁK – SÓJA – KOKOSY -

10 8.B

11 Samostatné úkoly – rostlinná výroba
Co ovlivňuje rozmístění plodin na Zemi? Do které skupiny plodin patří: kukuřice, čočka, vinná réva, káva, chmel, cibule, jetel, maniok…. Doplň dvě plodiny, které se pěstují v tropech, subtropech, mírném pásu. Ukaž významné obilnice, na jaký vegetační a podnebný pás se vážou? Jaké plodiny se pěstují v blízkosti vašeho bydliště? Pomocí tabulek vyhledej největší producenty pšenice (str. 103) a rýže (str. 105).

12 CHOV ZVÍŘAT Význam – výživa (živočišné bílkoviny), suroviny (kůže, hedvábí, vlna), dopravní prostředek. Nejdůležitější je chov – skotu (USA, Argentina), prasat (mírný pás), ovcí (Austrálie) a drůbeže (celosvětově).

13 TYPY CHOVU a) kočovné pastevectví
b) extenzivní pastevectví (velké počty zvěře na velkých plochách – USA, Alpy) c) intenzivní chov (velkochovy) d) alternativní (ekologické) – návrat zvířat do přírodní krajiny (Nizozemsko)

14 Samostatné úkoly – chov zvířat
Které druhy hospodářských zvířat se nejvíce chovají v mírném podnebném pásu? Které v jiných klimatických podmínkách? Jaké suroviny produkuje živočišná výroba? Proč jsou důležité bílkoviny a kde je najdeme? Co je: intenzivní, extenzivní, kočovné a ekologické pastevectví?

15 OPAKOVÁNÍ Ve kterých částech světa se chová nejvíce ovcí? Proč?
Popište, jaký charakter má chov drůbeže ve vyspělých zemích? Vysvětlete, co to je alternativní zemědělství? Jaký má význam?

16 OTÁZKY Které druhy hospodářských zvířat jsou pro lidstvo nejdůležitější? Jaké formy chovu hospodářských zvířat se vyskytují ve vašem okolí? Které části oceánů jsou největšími lovišti ryb? Pomocí obrázku na str.36 charakterizujte tradiční a moderní způsob rybolovu. Čím se liší tropické lesy od lesů mírného pásu?

17 RYBOLOV lov mořských (90%) a sladkovodních (10%) ryb. Místa výlovu:
Šelfová moře (dostatek živin z řek) Oblast mísení studených a teplých proudů (dostatek planktonu) Umělé chovy (sádky, rybníky, přehrady, rýžoviště aj.) Problém: znečištění oceánů, úbytek ryb, zvýšení výlovu aj.

18 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Význam: zdroj dřeva, zadržování vody, zdroj kyslíku, brání erozi půdy, domov živočichů aj. Využití: palivo, nábytek, papírny, stavebnictví aj.

19 Významná místa: -severské lesy(Tajga)-jehličnany -lesy mírného pásu – listnaté -tropické lesy – vzácná dřeva a druhová pestrost Problém: odlesňování naší planety, průmyslové emise, monokultury a škůdci aj.

20 Samostatné úkoly – rybolov a lesy
Uveďte státy, které zaujímají přední postavení v lovu mořských ryb. Mezi lovené mořské ryby nepatří: treska, sardinka, pstruh, tuňák, losos, kapr. Najděte v mapě šelfová moře a místa mísení mořských proudů (teplé a studené). Vyjádřete význam lesů pro lidskou společnost. Čím se liší pás tropických a severských lesů?

21 SVĚTOVÝ RYBOLOV


Stáhnout ppt "PRIMÁRNÍ SEKTOR."

Podobné prezentace


Reklamy Google