Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamické vlastnosti osobnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamické vlastnosti osobnosti"— Transkript prezentace:

1 Dynamické vlastnosti osobnosti

2 Dynamické vlastnosti osobnosti
Soustava vlastností, které se projevují způsobem reagování , chování a prožívání.

3 Typologie osobnosti Každý člověk má kromě individuálních vlastností i vlastnosti společné s určitou skupinou Použitím znaků typů lze osobnost lépe a rychleji charakterizovat

4 Klasická typologie dle Hippokrata
Dle této teorie se lidé chovají podle toho jaká tekutina jim v těle převládá Jedná se o tyto tekutiny: a) krev – sanguis b) žluč – cholé c) černá žluč – melan – cholé d) hlen, sliz - phlegma

5 Hippokrates 460 – 377 př.n.l. nejslavnější lékař řecké kultury
a zakladatel vědeckého lékařství

6 Sangvinik Záporné vlastnosti Kladné vlastnosti Nestálost Optimismus
Nesoustředěnost Nerozvážnost Povrchnost citových zážitků Kladné vlastnosti Optimismus Veselost Přizpůsobivost Pohyblivost

7 Optimistická povaha, neustálá
Sangvinik Optimistická povaha, neustálá aktivita, energičnost, různorodost jsou typické vlastnosti pro sangvinika.

8 Cholerik Kladné vlastnosti Velká práceschopnost Agilnost Důkladnost
Samostatnost Záporné vlastnosti Výbušnost Podrážděnost Hněvivost Nespokojenost

9 Cholerik bývá rázný, nepokojný, občas „vypění“
a projevuje se nevyrovnaně.

10 Flegmatik Kladné vlastnosti - Vyrovnanost - Vytrvalost - Trpělivost
- Rozvážnost Záporné vlastnosti Lhostejnost Slabost citů Nepořádnost Pomalost

11 Flegmatik Nic ho nerozhází, umí se ovládat, vyrovnaný,
klidný, pasivní.

12 Melancholik Kladné vlastnosti Svědomitost Citovost Houževnatost
Vědomí zodpovědnosti Záporné vlastnosti Pesimismus Plachost Rychlé vyčerpání Nepružnost

13 Bývá tichý, samotář s velmi citlivou duší. Rád se drží
Melancholik Bývá tichý, samotář s velmi citlivou duší. Rád se drží při zemi, dobře se ovládá a je na sebe přísný.

14 Typologie podle I.P.Pavlova
Podmíněna typem vyšší nervové činnosti Základ rozdílů spočívá ve vlastnostech nervové soustavy: a) v síle procesů vzruchů a útlumů b) v jejich pohyblivosti c) vyrovnanosti mezi nimi

15 I.P. Pavlov (1849 – 1936) ruský fyziolog, psycholog, lékař

16 Čtyři typy temperamentu

17 a) slabý - nezvládá silné podněty, citlivost, plachost
(melancholik) b) silný, nevyrovnaný - vyznačuje se velkou silou obou procesů, ale převládá vzruch nad útlumem (cholerik) c) silný, vyrovnaný a nepohyblivý - malá pohyblivost nervových procesů (flegmatik) d) silný vyrovnaný a pohyblivý - vyznačuje se dostatečnou silou a vyrovnaností nervových procesů (sangvinik)

18 Eysenckova typologie V popisu osobnosti užívá termínů
- extrovert labilita - introvert stabilita

19 Hans Jurgen Eysenck 1916 – 1997 britský psycholog (německého původu)
zabýval se především, psychologií osobnosti

20 Introvert – tichý, uzavřený, úzký okruh
přátel, trpělivý Extrovert – družný, společenský, impulsivní, není na něho vždy spolehnutí Labilita – slabá odolnost vůči zátěži, neklidný, úzkostný Stabilita – klidný, vyrovnaný, nervová stálost

21 Eysenckova typologie

22 Kretschmerova typologie
Základem je stavba těla Rozlišuje tři základní tělesné typy a) atletik b) astenik c) piknik

23 Ersnt Kretschmer 1888 – 1964 německý psychiatr - poukazoval na vztah
mezi tělesnou stránkou, vlastnostmi osobnosti a jejími poruchami

24 Astenik Atletik Piknik

25 Astenik Postava – vyšší - pohublý Vlastnosti - uzavřený - vážný
- podrážděný - plachý - důsledný - bývá přecitlivělý nebo chladný (může se střídat)

26 Atletik Postava – souměrná Vlastnosti – společenský - vyrovnaný
- ctižádostivý - klidný - flegmatický temperament

27 Piknik Postava – nižší - zavalitější Vlastnosti – družný - veselý
- občasný přechod k depresím

28 Použitá literatura a zdroje
Čáp, J. Čechová, V., Rozsypalová, M. : Psychologie 1. Praha, SPN 1995 Štefanovič, J.: Psychologie pro gymnasia a pedagogické školy. Bratislava, SPN 1974 Štefanovič, J., Greisinger, J.: Psychologie. Praha, Avicenum 1985

29


Stáhnout ppt "Dynamické vlastnosti osobnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google