Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dynamické vlastnosti osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti Soustava vlastností, které se projevují Soustava vlastností, které se projevují způsobem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dynamické vlastnosti osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti Soustava vlastností, které se projevují Soustava vlastností, které se projevují způsobem."— Transkript prezentace:

1 Dynamické vlastnosti osobnosti

2 Dynamické vlastnosti osobnosti Soustava vlastností, které se projevují Soustava vlastností, které se projevují způsobem reagování, chování a prožívání. způsobem reagování, chování a prožívání.

3 Typologie osobnosti - Každý člověk má kromě individuálních vlastností i vlastnosti společné s určitou skupinou - Použitím znaků typů lze osobnost lépe a rychleji charakterizovat a rychleji charakterizovat

4 Klasická typologie dle Hippokrata Dle této teorie se lidé chovají podle toho Dle této teorie se lidé chovají podle toho jaká tekutina jim v těle převládá jaká tekutina jim v těle převládá - Jedná se o tyto tekutiny: a) krev – sanguis a) krev – sanguis b) žluč – cholé b) žluč – cholé c) černá žluč – melan – cholé c) černá žluč – melan – cholé d) hlen, sliz - phlegma d) hlen, sliz - phlegma

5 Hippokrates Hippokrates 460 – 377 př.n.l. 460 – 377 př.n.l. nejslavnější lékař řecké kultury nejslavnější lékař řecké kultury a zakladatel vědeckého lékařství a zakladatel vědeckého lékařství

6 Sangvinik Kladné vlastnosti Kladné vlastnosti - Optimismus - Veselost - Přizpůsobivost - Pohyblivost Záporné vlastnosti - Nestálost - Nesoustředěnost - Nerozvážnost - Povrchnost citových zážitků zážitků

7 Sangvinik Sangvinik Optimistická povaha, neustálá Optimistická povaha, neustálá aktivita, energičnost, aktivita, energičnost, různorodost jsou typické různorodost jsou typické vlastnosti pro sangvinika. vlastnosti pro sangvinika.

8 Cholerik Kladné vlastnosti - Velká práceschopnost - Agilnost - Důkladnost - Samostatnost Záporné vlastnosti - Výbušnost - Podrážděnost - Hněvivost - Nespokojenost

9 Cholerik bývá rázný, nepokojný, občas „vypění“ a projevuje se nevyrovnaně. a projevuje se nevyrovnaně.

10 Flegmatik Kladné vlastnosti Kladné vlastnosti - Vyrovnanost - Vyrovnanost - Vytrvalost - Vytrvalost - Trpělivost - Trpělivost - Rozvážnost - Rozvážnost Záporné vlastnosti Záporné vlastnosti - Lhostejnost - Slabost citů - Nepořádnost - Pomalost

11 Flegmatik Flegmatik Nic ho nerozhází, umí se Nic ho nerozhází, umí se ovládat, vyrovnaný, ovládat, vyrovnaný, klidný, pasivní. klidný, pasivní.

12 Melancholik Kladné vlastnosti Kladné vlastnosti - Svědomitost - Citovost - Houževnatost - Vědomí zodpovědnosti Záporné vlastnosti Záporné vlastnosti - Pesimismus - Plachost - Rychlé vyčerpání - Nepružnost

13 Melancholik Melancholik Bývá tichý, samotář s velmi citlivou duší. Rád se drží Bývá tichý, samotář s velmi citlivou duší. Rád se drží při zemi, dobře se ovládá a je na sebe přísný. při zemi, dobře se ovládá a je na sebe přísný.

14 Typologie podle I.P.Pavlova Podmíněna typem vyšší nervové činnosti Podmíněna typem vyšší nervové činnosti Základ rozdílů spočívá ve vlastnostech nervové soustavy: Základ rozdílů spočívá ve vlastnostech nervové soustavy: a) v síle procesů vzruchů a útlumů a) v síle procesů vzruchů a útlumů b) v jejich pohyblivosti b) v jejich pohyblivosti c) vyrovnanosti mezi nimi c) vyrovnanosti mezi nimi

15 I.P. Pavlov I.P. Pavlov (1849 – 1936) (1849 – 1936) ruský fyziolog, psycholog, ruský fyziolog, psycholog, lékař lékař

16 Čtyři typy temperamentu

17 a) slabý - nezvládá silné podněty, citlivost, plachost a) slabý - nezvládá silné podněty, citlivost, plachost (melancholik) (melancholik) b) silný, nevyrovnaný - vyznačuje se velkou silou b) silný, nevyrovnaný - vyznačuje se velkou silou obou procesů, ale převládá vzruch nad obou procesů, ale převládá vzruch nad útlumem (cholerik) útlumem (cholerik) c) silný, vyrovnaný a nepohyblivý - malá pohyblivost c) silný, vyrovnaný a nepohyblivý - malá pohyblivost nervových procesů nervových procesů (flegmatik) (flegmatik) d) silný vyrovnaný a pohyblivý - vyznačuje se d) silný vyrovnaný a pohyblivý - vyznačuje se dostatečnou silou a vyrovnaností nervových dostatečnou silou a vyrovnaností nervových procesů (sangvinik) procesů (sangvinik)

18 Eysenckova typologie V popisu osobnosti užívá termínů V popisu osobnosti užívá termínů - extrovert - labilita - extrovert - labilita - introvert - stabilita - introvert - stabilita

19 Hans Jurgen Eysenck Hans Jurgen Eysenck 1916 – 1997 1916 – 1997 britský psycholog britský psycholog (německého původu) (německého původu) zabýval se především, zabýval se především, psychologií osobnosti psychologií osobnosti

20 Introvert – tichý, uzavřený, úzký okruh přátel, trpělivý přátel, trpělivý Extrovert – družný, společenský, impulsivní, není na něho vždy spolehnutí není na něho vždy spolehnutí Labilita – slabá odolnost vůči zátěži, neklidný, úzkostný neklidný, úzkostný Stabilita – klidný, vyrovnaný, nervová stálost

21 Eysenckova Eysenckova typologie typologie

22 Kretschmerova typologie Základem je stavba těla Základem je stavba těla Rozlišuje tři základní tělesné typy Rozlišuje tři základní tělesné typy a) atletik a) atletik b) astenik b) astenik c) piknik c) piknik

23 Ersnt Kretschmer Ersnt Kretschmer 1888 – 1964 1888 – 1964 německý psychiatr německý psychiatr - poukazoval na vztah - poukazoval na vztah mezi tělesnou stránkou, mezi tělesnou stránkou, vlastnostmi osobnosti vlastnostmi osobnosti a jejími poruchami a jejími poruchami

24 Astenik Astenik Atletik Atletik Piknik Piknik

25 Astenik Postava – vyšší - pohublý - pohublý Vlastnosti - uzavřený - vážný - vážný - podrážděný - podrážděný - plachý - plachý - důsledný - důsledný - bývá přecitlivělý - bývá přecitlivělý nebo chladný nebo chladný (může se střídat) (může se střídat)

26 Atletik Postava – souměrná Vlastnosti – společenský - vyrovnaný - vyrovnaný - ctižádostivý - ctižádostivý - klidný - klidný - flegmatický - flegmatický temperament temperament

27 Piknik Postava – nižší - zavalitější - zavalitější Vlastnosti – družný - veselý - veselý - občasný přechod k depresím - občasný přechod k depresím

28 Použitá literatura a zdroje Čáp, J. Čechová, V., Rozsypalová, M. : Psychologie 1. Praha, SPN 1995 Praha, SPN 1995 Štefanovič, J.: Psychologie pro gymnasia a pedagogické školy. Bratislava, SPN 1974 a pedagogické školy. Bratislava, SPN 1974 Štefanovič, J., Greisinger, J.: Psychologie. Praha, Avicenum 1985 Avicenum 1985

29 http://ografologii.blogspot.cz/2007/10/4-klasick-temperamenty.html http://ografologii.blogspot.cz/2007/10/4-klasick-temperamenty.html http://www.lsg.musin.de/geschichte/geschichte/6-griechen/hippokrates.htm http://zdravi.dama.cz/clanek.php?id=19643 http://www.cas.sk/clanok/96410/mamickini-synacikovia-macovia- drzgrosi.html http://www.vivo.sk/upload http://www.rodicum.cz/clanek/nesmelost-a-plachost-jsou-pro-dite-prekazkou/748/ http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-diety/159284/hubnete-podle- povahy-melancholik-potrebuje-pravidelnou-stravu-sangvinik-stridmost.html http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kretschmer.htm http://www.hipa.at/psycho/typologien.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Eysenck http://pavlov.amr-museum.ru/galery/gal27_e.htm http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Four_temperament.PNG


Stáhnout ppt "Dynamické vlastnosti osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti Soustava vlastností, které se projevují Soustava vlastností, které se projevují způsobem."

Podobné prezentace


Reklamy Google