Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_21_02 Název materiáluRozpočet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_21_02 Název materiáluRozpočet."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_21_02 Název materiáluRozpočet domácnosti a jeho sledování AutorMgr. Pavel Lintner Tematická oblastFinanční gramotnost Tematický okruhFinanční trh Ročník2 Datum tvorbyzáří 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Rozpočet domácnosti a jeho sledování

3 Rozpočet  je soubor peněžních částek rozdělených do dvou rovin – na příjmy a výdaje  dává nám informaci o naší současné finanční situaci  informuje nás o našem chování a hospodaření s penězi

4 Rozpočet  napomáhá nám uvědomit si, zda by naše peníze mohly být použity jiným efektivnějším způsobem  je pro nás vodítkem pro dosažení našich krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů

5 Požadavky na rozpočet  pravdivý rozpočet by měl pravdivě a přesně zachycovat všechny příjmy i výdaje (i drobné)

6 Požadavky na rozpočet  přehledný a kontrolovatelný rozpočet by měl být sestaven tak, aby bylo jasné, na jaké účely a kdy budou vynaloženy jaké částky

7 Požadavky na rozpočet  přiměřeně podrobný rozpočet by měl zachycovat přesně příjmy a relativně přesně výdaje – především výdaje plánované drobné výdaje může pokrývat pouze paušálně – je ale třeba dbát na jejich nepřekročení

8 Požadavky na rozpočet  správný v čase očekávané příjmy zahrnout do rozpočtu teprve tehdy, až budou naplněny taktéž budoucí výdaje zahrnout až v době jejich realizace

9 Požadavky na rozpočet  realistický rozpočet nesmí nadhodnocovat příjmy a podhodnocovat výdaje

10 Typy rozpočtu  vyrovnaný rozpočet výdaje se rovnají příjmům – všechny peníze, které získáme, beze zbytku spotřebujeme

11 Typy rozpočtu  přebytkový rozpočet příjmy jsou vyšší než výdaje přebytek v hospodaření by měl být využit na tvorbu finančních rezerv a na dlouhodobé spoření vždy by měl být naším cílem

12 Typy rozpočtu  schodkový (deficitní) rozpočet příjmy jsou nižší než výdaje krátkodobě udržitelný při využití rezerv a úspor dlouhodobě neudržitelný – končí vysokým zadlužením se všemi tragickými následky

13 Pravidla pro sestavení rozpočtu  měl by být naplánován na celý rok, tj. měli bychom mít daný celoroční cíl, např. ušetřit 50 tisíc korun  měl by být rozplánovaný po měsících – v průběhu roku se mohou příjmy nebo mandatorní výdaje změnit (např. doplacení úvěru)

14 Pravidla pro sestavení rozpočtu  na fyzické podobě rozpočtu nezáleží, měl by ale být udělán přehledně a tak, aby jeho podoba umožňovala vést souběžně účetnictví  měl by být udělán tak, aby ukazo- val příslušný vývoj rodinných financí v čase – cash flow

15 Pravidla pro sestavení rozpočtu  do rozpočtu zapisujeme jen pravidelné čisté příjmy za dané období  do rozpočtu zahrnujeme všechny, i drobné, výdaje za dané období  odečtením výdajů od příjmů určíme typ rozpočtu

16 Pravidla pro sestavení rozpočtu  pokud náš rozpočet vychází jako schodkový, je nutné přehodnotit své výdaje a návyky s nimi spojené – nepodaří-li se nám celkové výdaje snížit alespoň na úroveň celkových příjmů, musíme zajistit zvýšení příjmů (většinou obtížnější)

17 Pravidla pro sestavení rozpočtu  dodržujme svůj rozpočet a aktualizujme jej na základě změny poměrů v rodině (např. narození dítěte, ztráta zaměstnání apod.), změny cílů hospodaření nebo po uplynutí určité doby (např. jednoho roku)

18 Doporučený poměr příjmů a výdajů  mandatorní výdaje – nejvýše 33 % disponibilních příjmů  nutné výdaje – nejvýše 25 % disponibilních příjmů  zbytné výdaje – nejvýše 27 % disponibilních příjmů  rezervy a spoření – nejméně 15 % disponibilních příjmů

19 Použité zdroje: PETRÁŠKOVÁ, V. – HORVÁTHOVÁ, Z.: Vybrané kapitoly z finanční gramotnosti. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. 133 s. ISBN 978-80-7394-233-5. DVOŘÁKOVÁ, Z. – SMRČKA, L. a kol.: Finanční vzdělávání pro střední školy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 312 s. ISBN 978-80-7400-008-9.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_62_INOVACE_21_02 Název materiáluRozpočet."

Podobné prezentace


Reklamy Google