Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Norimberské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Norimberské."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Norimberské zákony Autor Mgr. Lenka Nečilová Tematický okruh Antisemitismus a holocaust Ročník třetí Datum tvorby 19. 12.2012 AnotaceNorimberské zákony, antisemitismus Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Procvičovací cvičení lze použít jako test. Možnosti využití: promítání ve třídě při výkladu Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Norimberské zákony základní dokument, který právně zaštítil diskriminaci a následnou genocidu židovského obyvatelstva v Německu a jím okupovaných zemích před 2. světovou válkou a během ní. již od dubna 1933 docházelo k omezování činnosti a bojkotu židovských obchodníků, lékařů, bankéřů, advokátů. byla také provedena rasová očista státního aparátu. Bylo ale třeba tyto kroky právně podepřít, a proto je připravována komplexní zákonná úprava nápis na židovském obchodě z roku 1933: Němci! Braňte se! Nenakupujte u Židů! http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Antisemitisme_Duitsland_1933.jpg

3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Jews_forced_to_walk_with_anti semitic_signs.jpeg Nápis hlásá: „Němci, varujte se zde nakupovat. Nakupující budou vyfotografováni. Žádný slušný Němec nenakupuje u Žida!“ V pozadí muži v uniformách SA. Štítek na berlínské ordinaci: „Oprávněn výhradně k lékařské péči pro Židy“ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/NS- juedischeAerzte.jpg

4 jedná se o dva ústavní zákony, který přijal Říšský sněm 15. září 1935 v Norimberku 1. Zákon o říšském občanství 2. Zákon na ochranu německé krve a německé cti platily ve všech okupovaných zemích, v Protektorátu Čechy a Morava byly poprvé použity v červnu 1939 S vyhlášením Norimberských zákonů přestaly také platit různé výjimky z předchozích protižidovských opatření (např. pro veterány z 1. světové války). http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Neurenberger_Laws_in_newspaper.jpg

5 ke dvěma základním zákonům můžeme řadit i další zákonná opatření, která omezují práva "rasově méněcenného" obyvatelstva - např. zákon o vlajce, zákon o zdravém manželství... zákon byl doplněn o 13 prováděcích nařízení, první z nich stanovilo, kdo je považován za Žida a kdo za židovského míšence Rozhodovalo přihlášení se k judaismu (současné i dřívější), a to nejen u jedince samotného, ale jeho rodičů či prarodičů. Pokusy některých Židů vyhnout se pronásledování tím, že přestoupí např. ke katolické víře, byly neúspěšné.

6 Žid člověk pocházející nejméně ze tří židovských prarodičů míšenec 1. stupně ten, kdo měl dva židovské prarodiče a k datu přijetí zákonů nebyl členem židovské obce nebo nežil v namželství se Židem. Pokud některou z těchto podmínek nesplňoval, byl považován za plného Žida. Na míšence 1. stupně se vztahovala některá další omezení, např. při vstupu do manželství. míšenec 2. stupně ten, kdo měl 1 židovského prarodiče. I na ně se vztahovala některá omezení, ale obecně se počítalo s jejich zapojením do německé společnosti V řadě povolání (hlavně státních) museli zájemci dokazovat svůj nežidovský - árijský původ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Nuremberg_Laws_marriage.jpeg

7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Nurembergracechart.jpg http://upl oad.wiki media.or g/wikiped ia/comm ons/7/7d /Nuremb erg_laws. jpg

8 politická a jiná práva mají pouze Němci a státní příslušníci s příbuznou krví židé již nejsou německými občany a jsou postupně zbaveni všech občanských práv. § 2 stanovil, že „říšským občanem je jen státní příslušník německé krve nebo krve podobného charakteru“. Říšské občanství se získávalo udělením dekretu o říšském občanství. http://uploa d.wikimedia.org/wikipe dia/commo ns/a/ad/Bu ndesarchiv_ Bild_183- B04490A%2 C_Berlin%2 C_%C3%84lt ere_Frau_m it_Judenster n.jpg

9 zakazuje manželské i mimomanželské vztahy mezi Židy a ne- Židy uzavírání sňatků v zahraničí je nelegální Židé nesmí zaměstnávat ne-Židy § 1: Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru jsou zakázány. Uzavřená manželství jsou neplatná, i když byla uzavřena v zahraničí. Muži v uniformách SA hlídají před obchodem židovského majitele. Nápis na ceduli: „Pozor Němci! Tento židovský majitel obchodu 5P je škůdce a hrobař německého řemesla. Platí německým zaměstnancům žebráckou mzdu. Hlavním majitelem je Žid Nathan Schmidt.“ http://upload.wikimedi a.org/wikipedia/commo ns/b/b0/Boycot_of_Jew ish_shops_april_1_1933.jpeg

10 § 2: Mimomanželský styk mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru je zakázán. § 3: Židé nesmějí zaměstnávat ve své domácnosti ženské státní příslušnice německé krve nebo krve podobného charakteru mladší 45 let. § 4: Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou státní vlajku či užívat jejích barev. V dalších paragrafech byly uvedeny přísné tresty v případě porušení těchto nových zákonů. Německý advokát židovského původu Dr. Michael Siegel pochoduje za trest bos ulicí Mnichova s nápisem: „Nebudu už víckrát obtěžovat policii.“ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Bundesarchiv_Bild_183- R99542%2C_M%C3%BCnchen%2C_Judenverfolgung%2C_Michael_Siegel.jpg

11 http://upload.wikimedi a.org/wikipedia/comm ons/a/ab/Blutschutzge setz_v.15.9.1935_- _RGBl_I_1146gesamt.j pg http://upload.wikimedi a.org/wikipedia/comm ons/f/f5/RGBL_I_1935_ S_1333.png

12 Otázky Kdy začaly platit Norimberské zákony? Ve kterých státech platily? Vysvětlete 1. zákon. Jaké měl důsledky? Vysvětlete 2. zákon. Jaké měl důsledky? Kdo to byl míšenec?

13 http://commons.wikimedia.org/wiki/ Zdroje použitých obrázků citovány přímo v textu Informace jsem čerpala ze vzdělávacích seminářů pořádaných Památníkem Terezín a Židovským muzeem v Praze Materiál stažen 20.11. 2012 Zdroje:


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Norimberské."

Podobné prezentace


Reklamy Google