Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Norimberské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Norimberské."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Norimberské zákony Autor Mgr. Lenka Nečilová Tematický okruh Antisemitismus a holocaust Ročník třetí Datum tvorby AnotaceNorimberské zákony, antisemitismus Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Procvičovací cvičení lze použít jako test. Možnosti využití: promítání ve třídě při výkladu Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Norimberské zákony základní dokument, který právně zaštítil diskriminaci a následnou genocidu židovského obyvatelstva v Německu a jím okupovaných zemích před 2. světovou válkou a během ní. již od dubna 1933 docházelo k omezování činnosti a bojkotu židovských obchodníků, lékařů, bankéřů, advokátů. byla také provedena rasová očista státního aparátu. Bylo ale třeba tyto kroky právně podepřít, a proto je připravována komplexní zákonná úprava nápis na židovském obchodě z roku 1933: Němci! Braňte se! Nenakupujte u Židů!

3 semitic_signs.jpeg Nápis hlásá: „Němci, varujte se zde nakupovat. Nakupující budou vyfotografováni. Žádný slušný Němec nenakupuje u Žida!“ V pozadí muži v uniformách SA. Štítek na berlínské ordinaci: „Oprávněn výhradně k lékařské péči pro Židy“ juedischeAerzte.jpg

4 jedná se o dva ústavní zákony, který přijal Říšský sněm 15. září 1935 v Norimberku 1. Zákon o říšském občanství 2. Zákon na ochranu německé krve a německé cti platily ve všech okupovaných zemích, v Protektorátu Čechy a Morava byly poprvé použity v červnu 1939 S vyhlášením Norimberských zákonů přestaly také platit různé výjimky z předchozích protižidovských opatření (např. pro veterány z 1. světové války).

5 ke dvěma základním zákonům můžeme řadit i další zákonná opatření, která omezují práva "rasově méněcenného" obyvatelstva - např. zákon o vlajce, zákon o zdravém manželství... zákon byl doplněn o 13 prováděcích nařízení, první z nich stanovilo, kdo je považován za Žida a kdo za židovského míšence Rozhodovalo přihlášení se k judaismu (současné i dřívější), a to nejen u jedince samotného, ale jeho rodičů či prarodičů. Pokusy některých Židů vyhnout se pronásledování tím, že přestoupí např. ke katolické víře, byly neúspěšné.

6 Žid člověk pocházející nejméně ze tří židovských prarodičů míšenec 1. stupně ten, kdo měl dva židovské prarodiče a k datu přijetí zákonů nebyl členem židovské obce nebo nežil v namželství se Židem. Pokud některou z těchto podmínek nesplňoval, byl považován za plného Žida. Na míšence 1. stupně se vztahovala některá další omezení, např. při vstupu do manželství. míšenec 2. stupně ten, kdo měl 1 židovského prarodiče. I na ně se vztahovala některá omezení, ale obecně se počítalo s jejich zapojením do německé společnosti V řadě povolání (hlavně státních) museli zájemci dokazovat svůj nežidovský - árijský původ

7 oad.wiki media.or g/wikiped ia/comm ons/7/7d /Nuremb erg_laws. jpg

8 politická a jiná práva mají pouze Němci a státní příslušníci s příbuznou krví židé již nejsou německými občany a jsou postupně zbaveni všech občanských práv. § 2 stanovil, že „říšským občanem je jen státní příslušník německé krve nebo krve podobného charakteru“. Říšské občanství se získávalo udělením dekretu o říšském občanství. d.wikimedia.org/wikipe dia/commo ns/a/ad/Bu ndesarchiv_ Bild_183- B04490A%2 C_Berlin%2 C_%C3%84lt ere_Frau_m it_Judenster n.jpg

9 zakazuje manželské i mimomanželské vztahy mezi Židy a ne- Židy uzavírání sňatků v zahraničí je nelegální Židé nesmí zaměstnávat ne-Židy § 1: Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru jsou zakázány. Uzavřená manželství jsou neplatná, i když byla uzavřena v zahraničí. Muži v uniformách SA hlídají před obchodem židovského majitele. Nápis na ceduli: „Pozor Němci! Tento židovský majitel obchodu 5P je škůdce a hrobař německého řemesla. Platí německým zaměstnancům žebráckou mzdu. Hlavním majitelem je Žid Nathan Schmidt.“ a.org/wikipedia/commo ns/b/b0/Boycot_of_Jew ish_shops_april_1_1933.jpeg

10 § 2: Mimomanželský styk mezi Židy a státními příslušníky německé krve nebo krve podobného charakteru je zakázán. § 3: Židé nesmějí zaměstnávat ve své domácnosti ženské státní příslušnice německé krve nebo krve podobného charakteru mladší 45 let. § 4: Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou státní vlajku či užívat jejích barev. V dalších paragrafech byly uvedeny přísné tresty v případě porušení těchto nových zákonů. Německý advokát židovského původu Dr. Michael Siegel pochoduje za trest bos ulicí Mnichova s nápisem: „Nebudu už víckrát obtěžovat policii.“ R99542%2C_M%C3%BCnchen%2C_Judenverfolgung%2C_Michael_Siegel.jpg

11 a.org/wikipedia/comm ons/a/ab/Blutschutzge setz_v _- _RGBl_I_1146gesamt.j pg a.org/wikipedia/comm ons/f/f5/RGBL_I_1935_ S_1333.png

12 Otázky Kdy začaly platit Norimberské zákony? Ve kterých státech platily? Vysvětlete 1. zákon. Jaké měl důsledky? Vysvětlete 2. zákon. Jaké měl důsledky? Kdo to byl míšenec?

13 Zdroje použitých obrázků citovány přímo v textu Informace jsem čerpala ze vzdělávacích seminářů pořádaných Památníkem Terezín a Židovským muzeem v Praze Materiál stažen Zdroje:


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu INOVACE_32_Norimberské."

Podobné prezentace


Reklamy Google