Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a literatura (klíčová aktivita III/2) Téma Národní divadlo Ročník 2. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Cílem prezentace je seznámit žáky s budovou Národního divadla v Praze – představit historii budov, jejich podobu, nejslavnější představení a herce. Žáci si tak vytvoří základní komplexní představu a rozšíří všeobecné znalosti. Datum tvorby9. 6. 2013

2 NÁRODNÍ DIVADLO © Dušan Kráčmar 2013

3 NÁRODNÍ DIVADLO VZNIK MYŠLENKY v období národního obrození byla pro zachování a rozvoj identity českého národa velmi důležitá snaha uchování existence českého jazyka v psané i mluvené podobě krom poezie a prózy bylo pro úspěch této snahy klíčové především divadlo – mělo značnou popularitu, dokázalo oslovit i lidové vrstvy (často negramotné), existovalo mnoho ochotnických spolků atd. české hry se sice hrály i na některých pražských scénách (Nosticovo divadlo, Bouda), chybělo však divadlo, které by cele reprezentovalo zájmy českého národa = ˃ myšlenka na vznik Národního divadla

4 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE první myšlenky na vznik Národního divadla v Českých zemích se začaly objevovat už v době národního obrození, ve 40. letech 19. století pod předsednictvím Františka Palackého byl ustanoven Sbor pro zřízení českého národního divadla v Praze, započaly veřejné sbírky krom tradovaných drobných příspěvků chudých vrstev české společnosti byli štědrými mecenáši pro výstavbu i císařský dvůr Františka Josefa I., šlechta a podnikatelé František PalackýFrantišek Josef I.

5 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE pozemek pro budovu byl zakoupen na vltavském nábřeží v roce 1852 touto koupí se však finanční zdroje velmi vyčerpaly, proto byl pozemek dlouhodobě pronajímán a v roce 1862 bylo něm bylo postaveno tzv. Prozatímní divadlo

6 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE základní kámen národního divadla byl položen v roce 1868 – ve skutečnosti to bylo celkem 19 kamenů z historicky památných míst pro český národ (Říp, Blaník, Vyšehrad, Trocnov, Žižkov atd.) hlavním architektem a autorem návrhu stavby byl Josef Zítek, na výtvarné výzdobě se podíleli mj. Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, František Ženíšek (autor první opony), Václav Brožík nebo Bohuslav Schnirch

7 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE Josef Zítek Mikoláš Aleš J. V. Myslbek Václav Brožík František Ženíšek Bohuslav Schnirch

8 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE Národní divadlo bylo otevřeno 11. 6. 1881 uvedením opery Libuše od Bedřicha Smetany, následně v něm bylo uvedeno dalších 11 představení a poté bylo kvůli dokončovacím pracím divadlo opět uzavřeno Původní opona Národního divadla od Františka Ženíška

9 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE 12. 8. 1881 vypukl na střeše divadla požár, který se nepodařilo uhasit a divadlo bylo z velké části zcela zdevastováno příčiny vzniku požáru jsou dodnes nejasné, za viníky požáru byli zřejmě mylně označeni na střeše pracující klempíři, mnoho odborníků se kloní k teorii úmyslného zapálení (národnostní motiv???)

10 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE bezprostředně po požáru se zrodila myšlenka na obnovu divadla a ihned započaly nové sbírky, významně opět přispěl císařský dvůr Františka Josefa I. novým architektem se stal Josef Schulz, původní shořelou oponu nahradila opona Vojtěcha Hynaise znovuotevření se pak konalo 18. 11. 1883 opět Smetanovou operou Libuše Josef SchulzVojtěch Hynais

11 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE současná opona Národního divadla od Vojtěcha Hynaise

12 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORIE Národní divadlo poté sloužilo svému účelu až do 60. let 20. století, kdy vyvstaly nové provozní potíže – nutnost rekonstrukce historické budovy a výstavba tzv. Nové scény, kde by našla uplatnění především činohra a balet tato rekonstrukce a výstavba byla zahájena v roce 1977 a ukončena v roce 1983, kdy bylo symbolicky na den stého výročí divadlo opět otevřeno i s novou scénou (tradičně Libuše v historické budově, Tylův Strakonický dudák na Nové scéně) v současnosti spadá pod Národní divadlo celkem pět scén, kromě dvou výše zmíněných ještě např. Stavovské divadlo má celkem tři soubory – činohru, balet a operu ředitelem Národního divadla se od 1. 8. 2013 stane Jan Burian

13 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORICKÁ BUDOVA

14 výška 26 m kapacita 986 sedadel nad hledištěm visí lustr s 260 lampičkami nad třemi oponami (železná, historická a sametová) je nad jevištěm nápis Národ sobě v prostorách divadla lze najít malby především Mikoláše Alše a Františka Ženíška

15 NÁRODNÍ DIVADLO HISTORICKÁ BUDOVA

16 pro svá představení využívá historickou scénu jak opera, tak i činohra a balet nejdražší místa v první řadě v přízemí a v lóžích stojí 1100 resp. 1000,- Kč na jedno představení, 24 míst vyhražených k stání se prodává za 50,- Kč

17 NÁRODNÍ DIVADLO NOVÁ SCÉNA

18 budovu projektoval Bohuslav Fuchs, po jeho smrti plány dopracoval Pavel Kupka pro svá představení ji využívá Laterna Magika (kombinace herců s nahraným zvukem a filmovým obrazem), činohra a balet Nejdražší vstupenky stojí 1000,- Kč, nejlevnější 120,- Kč

19 NÁRODNÍ DIVADLO DIVÁCKY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PŘEDSTAVENÍ v celé historii divadla bylo na všech scénách odehráno mnoho legendárních přestavení, divácky nejúspěšnější je však nenáročná komedie italského autora Carla Goldoniho (1707 – 1793) s názvem Sluha dvou pánů premiéra se odehrála na podzim 1994 a na repertoáru činohry je dodnes (!!!), celkem bylo odehráno více než 500 repríz, přičemž představení jsou často vyprodaná v hlavní roli vystupuje od počátku Miroslav Donutil, dále hrají Oldřich Vlček, Kristýna Hrušínská, Martin Donutil a další představení režíruje Ivan Rajmont

20 NÁRODNÍ DIVADLO NEJSLAVNĚJŠÍ POSTAVY HISTORIE Václav Talich (dirigent) Beno Blachut (operní pěvec) Eduard Haken (operní pěvec) Vlastimil Harapes (balet) Dana Medřická (herečka) Karel Höger (herec) Josef Kemr (herec) Rudolf Hrušínský (herec)

21 NÁRODNÍ DIVADLO ZDROJE Pacovský, J.: Historie budovy Národního divadla. 1. vyd. Praha, Panorama 1983. 160 s. ISBN neuvedeno. Ivanov, M.: Požár Národního divadla aneb příliš mnoho náhod. 2. vyd. Praha, Academia 2000. 211 s. ISBN 8020007865 Literatura pro 2. Ročník středních škol – Učebnice. 1. Vyd. Brno, Didaktis 2009. 151 s. ISBN 978-80.7358-129-9 AUTOR NEUVEDEN. simonak.eu [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/5_16.htm AUTOR NEUVEDEN. Národní divadlo [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo VILÍMEK, Jan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg BLAAS, Julius Von. Wikipedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaiser_franz.jpg ROUBALÍK, Bohumír. Národní divadlo [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prozatimn%C3%AD_divadlo AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ales_Portrait.jpg VILÍMEK, Jan. Wikipedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Vaclav_Myslbek_Vilimek.jpg VILÍMEK, Jan. Wikipedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_V%C3%A1clav_Bro%C5%BE%C3%ADk.jpg VILÍMEK, Jan. Wikipedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Franti%C5%A1ek_%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek.jpg AUTOR NEUVEDEN. Prostor - architektura, interiér, design [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/pvychod/podebrady/schnirch.htm AUTOR NEUVEDEN. BOZP a PO [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://bozppo.vfn.cz/pozar.htm

22 NÁRODNÍ DIVADLO ZDROJE VILÍMEK, Jan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Schulz.png VILÍMEK, Jan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Vojt%C4%9Bch_Hynais.jpg HYNAIS, Vojtěch. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hynais,_curtain,_1833_.jpg AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Praha_2005-09- 20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg DEZIDOR. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo,_interi%C3%A9r _(3).jpg FIŠEROVÁ, Hana. Metodický portál RVP [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/27217/=p1030958.jpg DEZIDOR. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo,_interi%C3%A9r_(2).jpg FIŠEROVÁ, Hana. Metodický portál RVP [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/27221/=p1030985.jpg CHE. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/27221/=p1030985.jpg AKTRON. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Nov%C3%A9_m%C4%9Bsto,_Laterna_magika_v_noci_II.JPG CHE. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Miroslav_Donutil.jpg AUTOR NEUVEDEN. Zdenda - vášnivý sběratel [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://zdendovi- autogramy.blog.cz/en/gallery/hudba-a-film/hudba/hudebnici-a-skladatele/picture/44363107 UNKNOWN. Zdenda - vášnivý sběratel [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beno_Blachut_1.jpg MHORNIK. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VHarapes.JPG SINGINGDAISIES. Wikimedia Commons [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eduard_Haken2.jpg AUTOR NEUVEDEN. Co je co? [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://lite.cojeco.cz/img.php?id=1190 AUTOR NEUVEDEN. plajka.blog.cz [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://plajzka.blog.cz/0906/karel- hoger AUTOR NEUVEDEN. rimanka.blog.cz [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://rimanka.blog.cz/0906/josef- kemr AUTOR NEUVEDEN. latrynaskblog.cz [online]. [cit. 9.6.2013]. Dostupný na WWW: http://latrynask.blog.cz/1001/rudolf-hrusinsky

23 NÁRODNÍ DIVADLO DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Český jazyk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google