Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza textu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza textu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Analýza textu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_32_INOVACE_180108 3. února 2014

2 2 Analýza textu V testech OSP se pracuje s dlouhými i krátkými texty, přičemž je kladen důraz na čtenářskou gramotnost. Čtenář tedy musí dobře porozumět textu a rozhodnout, zda dané tvrzení z úryvku vyplývá či nikoliv. Výukový materiál Analýza textu představuje spíše obecnější vhled na výše zmíněnou problematiku a slouží jako vhodné rozcvičení před typickými úlohami vyskytujícími se v OSP. 2

3 3 Text 1 Také Pythagorova filozofie se v něčem podobala Ježíšově. Kázal například, že bychom měli milovat své nepřátele. V tomto ohledu měl ovšem všeobecně blíž ke svému současníkovi Siddhárthu Gautamu Buddhovi. Oba věřili v reinkarnaci, včetně podoby zvířete, proto ve zvířeti mohla sídlit lidská duše. A jelikož oba uctívali všechno živé, neuznávali tehdy běžný zvyk obětovat zvířata a hlásali přísné vegetariánství. Říká se, že Pythagoras jednou zarazil člověka při bití psa, když jej upozornil, že ve zvířeti poznal svého starého přítele, který se do něj převtělil. 3

4 4 Otázky k textu 1 U otázek 1 až 3 vyberte jednu z možností ANO (tvrzení vyplývá z textu) – NE (tvrzení nevyplývá z textu) : 1. Z textu vyplývá, že Ježíš a Pythagoras byli současníci. 2. Pythagoras byl příznivcem vegetariánství. 3. Pythagorův přítel se ve stáří převtělil. 4. Zvolte nejvhodnější nadpis k uvedenému textu: a) Ochrana zvířat b) Pythagorovi učitelé c) Život filozofa 4

5 5 Řešení 1.Z textu vyplývá, že Ježíš a Pythagoras byli současníci. NE (V první větě textu se uvádí: „Také Pythagorova filozofie se v něčem podobala Ježíšově“. Nemluví se zde ovšem o tom, že by oba byli současníci.) 2. Pythagoras byl příznivcem vegetariánství. ANO („ … oba - Pythagoras i Buddha - uctívali všechno živé, neuznávali tehdy běžný zvyk obětovat zvířata a hlásali přísné vegetariánství … “.) 3. Pythagorův přítel se ve stáří převtělil. NE (Pythagoras údajně poznal v psovi svého přítele, ale není zde žádná zmínka o tom, že se přítel převtělil, nebo že se vůbec dožil stáří.) 5

6 6 Řešení 4. Zvolte nejvhodnější nadpis k uvedenému textu: a) Ochrana zvířat b) Pythagorovi učitelé c) Život filozofa Text popisuje část Pythagorova života. Zmiňuje podobnost jeho myšlenek s Ježíšem a Buddhou, ale nehovoří o tom, že by byli jeho učiteli. A jelikož se na začátku píše o Pythagorově filozofii, je nejvhodnějším nadpisem možnost (C). Pythagorovy ohledy na zvířata nejsou ústředním tématem úryvku. 6

7 7 Text 2 Svou filozofii „tu zboř zeď a tam ji zase posuň“, aplikoval i na mapu Evropy. Rozšířil území své franské říše tak, že „zboural“ hranice svých sousedů, Langobardů, Bavorů a Sasů. Stal se dominantní silou v Evropě a všude, kam pronikl, zavedl římský katolicismus. Pokud by se už ale nezmohl na nic jiného, ztělesňoval by jen dalšího krále, který toužil ovládnout svět. Karel Veliký však – stejně jako kdysi Alexandr Veliký – podporoval vzdělání. Protože si uvědomil, že postrádá dostatek učitelů, povolal na svůj dvůr v Cáchách nejvýznamnější pedagogy z celého království i z cizích zemí a založil Palácovou školu. 7

8 8 Otázky k textu 2 U otázek 1 až 3 vyberte jednu z možností ANO (tvrzení vyplývá z textu) – NE (tvrzení nevyplývá z textu) : 1. Karel Veliký podporoval vzdělání Langobardů. 2. Území franské říše bylo rozšířeno. 3. V Palácové škole se vyučoval římský katolicismus. 4. Zvolte nejvhodnější nadpis k uvedenému textu: a) Významný panovník b) Filozof na trůně c) Evropa v troskách 8

9 9 Řešení 1.Karel Veliký podporoval vzdělání Langobardů. NE („Rozšířil území své franské říše tak, že „zboural“ hranice svých sousedů, Langobardů, …“). 2. Území franské říše bylo rozšířeno. ANO (Vyplývá to např. z úryvku v předcházející odpovědi). 3. V Palácové škole se vyučoval římský katolicismus. NE („ …a všude, kam pronikl, zavedl římský katolicismus“, text uvádí, že římský katolicismus byl Karlem Velikým na dobytých územích zaváděn, ale nebyl vyučován – natož v Palácové škole). 9

10 10 Řešení 4. Zvolte nejvhodnější nadpis k uvedenému textu: a) Významný panovník b) Filozof na trůně c) Evropa v troskách V úryvku se píše o tom, že Karel Veliký mimo své vojenské aktivity kladl důraz i na podporu vzdělávání. Nebyl jen obyčejným dobyvatelem a ničitelem (možnost (C)), ale nebyl ani žádným filozofem. 10

11 11 Citace MLODINOW, Leonard. Eukleidovo okno. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-900-9. 11


Stáhnout ppt "Analýza textu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google