Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada44 Anotace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada44 Anotace."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada44 Anotace Manažery můžeme rozdělit podle úrovně řízení ( vrcholný, střední a nejnižší) a stylů řízení ( autokratický, demokratický a liberální ). Manažerské funkce: plánování, organizování, vedení, výběr pracovníků a kontrola. Klíčová slovaRole, manažer, řízení, funkce, plánování, organizování, vedení, výběr, kontrola PředmětManagement Autor, spoluautorMgr. Jitka Vavřincová JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace PowerPoint Potřebné pomůckyPC, dataprojektor Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina18 – 21 let, obor Podnikání Speciální vzdělávací potřebyNe ZdrojeSeznam viz poslední snímek Role manažera 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_44_889

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Role manažera

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

4 4

5 5 Střední management Tady patří vedoucí útvarů firmy jako např. vedoucí marketingového oddělení, vedoucí nákupu, vedoucí kontroly jakosti apod. Tito vedoucí jsou podřízeni vrcholovému managementu a zároveň jsou nadřízeni nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. Skupina středního managementu je výrazně početnější, než tomu bylo u vrcholového managementu.

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Nejnižší management Jak již napovídá sám název, sem zařadíme manažery na nejnižším stupni řízení, kteří jsou nadřízeni pouze výkonným pracovníkům, tedy např. mistr dílny, vedoucí závodní jídelny apod. Tato skupina manažerů je ve firmě nejpočetnější. Neočekává se od ní koncepční řízení, ale především řízení operativní, perfektivní znalost detailů a schopnost zvládat řešení každodenní dílčích problémů.

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

8 8 Autokratický styl Je charakteristický pro vedoucího, který sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným bez ohledu na jejich návrhy a náměty. Autokrat detailně s systematicky kontroluje, zda byly přesně splněny jeho příkazy. Dále je tento styl úspěšný v situacích, kdy je třeba rychle se rozhodnout a není čas radit se s kolektivem.

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Demokratický styl Vedoucí, o kterém hovoříme, že je demokrat, bere ohled na názory svých podřízených, o problémech diskutuje, konečné rozhodnutí však musí udělat sám a kontroluje jeho splnění. Tento stal je výhodný, pokud podřízení mají o svou práci, přemýšlet o ní a snaží se ji zlepšit. To je například při projektování, u marketingových činností, plánování a podobných tvůrčích pracích.

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Liberální styl Liberální vedoucí již nepoužívá přímých řídících příkazů. Tento styl je vhodný v organizacích, kde pracují tvůrčí pracovníci s vysokoškolským vzdělaním, kteří nají vysokou vnitřní motivaci k práci – např. výzkumná pracoviště, vysoké školy apod. Úkolem vedoucího je zde především vytvářet podmínky pro dobrou práci, organizovat týmovou práci.

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Manažerská funkce Jsou typické úlohy, které vedoucí pracovníci řeší v procesu své řídící práce. Plnění poslaní managementu je nejlépe zajištěno vzájemným souladem těchto funkcí. Pro naše potřeby zvolíme jedno z nejpoužívanějších členění manažerských funkcí :

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Plánování Manažer stanovuje cíle a zároveň postupy k jejich dosažení.

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Organizování Manažer potřebuje k zajištění cílů provést řadu činností – stanoví a uspořádá role lidí a těmto rolím přidělí konkrétní práci. Pro určitou práci je potřeba většinou více lidí – k tomuto účelu manažer zajišťuje sdružení rolí lidí do vhodných pracovních skupin, firemních útvarů, vymezuje jejich vztahy a tím vzniká tzv. organizační sktruktura.

14 14 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Výběr a rozmisťování pracovníků V této manažerské funkci řídící pracovník vybírá a získává konkrétní pracovníky do své organizačních struktury, aby plnili vymezené role. Součástí této funkce je i hodnocení podřízených.

15 15 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Vedení lidí Mezi lidmi ve firmě vznikají vzájemné vztahy nadřízenosti a spolupráce. Tyto vztahy musí vedoucí pracovník řídit, přímo či nepřímo usměrňovat tak, aby lidé ve firmě plnili vytyčené úkoly.

16 16 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Kontrola Kontrola hodnotí kvalitu a kvantitu průběžných a konečných výsledků a vyvodí příslušné závěry.

17 17 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Úkol: 1)Jaký styl vedení byste upřednostňovali a proč? 2)Jaká funkce manažera je podle vás nejdůležitější?

18 18 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje JENA, Švarcová a kol. Ekonomie - stručný přehled. Zlín: CEED, 2009, ISBN 978-80-903433-8-2.


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada44 Anotace."

Podobné prezentace


Reklamy Google