Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezopotámie uč. str. 47 – 55

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezopotámie uč. str. 47 – 55"— Transkript prezentace:

1 Mezopotámie uč. str. 47 – 55 http://historika.fabulator.cz/Mezopot%C3%A1mie.html

2 Oblast Předního východu mapa uč. str. 47

3 Přírodní podmínky, zemědělství, obchod Meziříčí (řecky) = oblast mezi řekami Eufrat a Tygrid sever – náhorní plošina, dostatek srážek jih – záplavy z řek budování sítí kanálů, nádrží, odvodňovacích zařízení obilí, sezam, vinná réva ovce, kozy, prasata, mezci, osli, 2. tisíciletí př. n.l. kůň (tah i jízda) rybolov obchodní spojení s jinými oblastmi – nedostatek surovin kromě hlíny a rákosu

4 Nejstarší období od 5. tisíciletí př.n.l. v Mezopotámii starověk (písemné památky) = ve střední Evropě doba kamenná vesnice – lidé živící se zemědělstvím nadprodukce umožnila oddělení řemeslníků, kněží, bojovníků a úředníků 3. tisíciletí př.n.l. – budování opevněných sídlišť, která ovládala i okolí = vznik městských států centrem chrám – hlavní osobou velekněz – řídil hospodářskou činnost, zástupce hlavního boha, majitel půdy a úrody

5 Sumerové 2 900 – 2340 př.n.l. uč.str. 49 poč. 3. tisíciletí v jižní Mezopotámii národ Sumerů název území = Sumer volení úředníci spravovali zem války mezi městskými státy – moc získali vojevůdci = stanou se z nich králové despocie = neomezená moc králů = zástupce bohů na zemi, pomoc kněží vynález kola, hrnčířského kruhu, vůz tažený dobytkem nebo koňmi

6 nejstarší známé vyobrazení kola http://www.ateismus.com /his/sum/sum2.jpg

7 Hospodářství 1/ chrámové hospodářství = centrem státu chrám – patřila mu půda i úroda, úroda shromážděná v chrámech byla kněžími přerozdělena mezi lid 2/ palácové hospodářství = období králů (vojevůdců) – vlastníkem úrody král, shromažďovala se v paláci, rozdělovali ji úředníci Někde se udrželo chrámové hospodářství – obě existovala v Mezopotámii zároveň.

8 Asýrie 20. stol. – 612 př.n.l.

9 poč. 2. tisíciletí dva státy: Asýrie a Babylonie - semitské národy Asýrie – severní Mezopotámie centrem město Aššúr hlavně obchod, zřizování obchodních osad v Malé Asii vývoz – látky, vlna, olovo, cín výměnou za zlato, stříbro a měď.l. největší rozsah v 7. stol.př.n.l. - král Aššurbanipal – sídelní město Ninive, rozsáhlá knihovna – 23 000 hliněných tabulek sousední Babylonie, část malé Asie, Sýrie, Palestina, Egypt

10 https://cs.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1 urbanipalova_knihovna nápory cizích kmenů, spory o trůn po Aššúrbanipalově smrti 612 př.n.l. Asýrie dobyta Babylonií

11 Babylonie 1900 – 539 př.n.l.

12 jižní Mezopotámie město Babylon – sídlo králů 18. stol. př.n.l. nejvýznamnější panovník Chammurapi dokonalá správa státu (úřady), zákoník ukázky ze zákoníku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_z%C3%A1kon%C3%ADkhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Chammurapiho_z%C3%A1kon%C3%ADk po smrti Chammurapiho úpadek říše – dočasně nadvláda Asýrie 6. stol.př.n.l. Nabukadnezar II. – rozšíření říše, dobyl Jeruzalém tlak Peršanů – území dnešního Íránu – 539 př.n.l. perský král Kýros obsadil bez boje Babylon

13 Kultura v Mezopotámii uč. str. 52 Písmo psaní na hliněné tabulky nejprve obrázkové, potom slabičné – velký význam písařů – současně vznik písma v Egyptě 4. tisíciletí př.n.l. klínové písmo – podle tvarů tahů do měkké hlíny velké množství písemných projevů – ukládány v archivech - archiváři

14 Epos o Gilgamešovi vychází ze starých sumerských zpěvů lidská touha po nesmrtelnosti Sumerský vládce Gilgameš se chce stát nesmrtelným, pochopí však, že se nesmrtelným stane, když udělá něco pro ostatní – vystaví pevné hradby pro město Uruk některá vyprávění z eposu převzala Bible (o potopě – v Sumeru trvala 7 dní a nocí)

15 Test: Poznáš písmo? http://zena.centrum.cz/deti/grafika/2015/02/24/test-runy-svabach-hieroglyfy-poznate- pismo/ http://zena.centrum.cz/deti/grafika/2015/02/24/test-runy-svabach-hieroglyfy-poznate- pismo/

16 Klínové písmo http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADnov%C 3%A9_p%C3%ADsmo

17 Vývoj klínového písma http://www.ateismus.com/his/sum/sum4.jpg

18 Vzdělanost školy u chrámů - určené pro chlapce čtení, psaní, přírodopis, zeměpis, matematika, cizí jazyky – vznik slovníků škola = „dům tabulek“ počítání – šedesátinná a desítková soustava astronomie – počítání zatmění Slunce a Měsíce

19 Umění a architektura zruční řemeslníci reliéfy = sochařské výtvory vystupující z podkladu http://historika.fabulator.cz/Mezopot%C3%A1mie.html http://www.mymania.estranky.cz/clanky/dejiny-vytvarne-kultury/mezopotamie---socharstvi.html

20 velkolepě budovaná města s mohutnými hradbami např. Ninive, Babylon barevné cihly, ornamenty zikkuraty = stupňovité stavby, chrámové věže http://crg.cz/sekce/historie/referaty/starovek/mezopotamie/zikkurat.htm zikkurat v Uru Babylonská věž = zikkurat 90 x 90m, 90m vysoká Zikkurat v Uru dnes http://www.b-a-n.cz/ur/tradicni-a-vseobecne-informace.html http://www.b-a-n.cz/ur/tradicni-a-vseobecne-informace.html

21 Plán Babylonu http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylon

22 Ištařina brána v Pergamském muzeu v Berlíně Byla osmou bránou babylónského vnitřního města. K její výstavbě došlo kolem roku 575 př. n. l. z příkazu novobabylonského krále Nabukadnesara II. a byla zasvěcena babylonské bohyni plodnosti, lásky a války, Ištar. Většinu jejího povrchu pokrývaly modře glazované cihly se zvířecími motivy, především draky a býky. Procházela jí procesní cesta po níž každoročně procházely průvody. Stěny průchodu zdobily nízké reliéfy se lvy. http://cs.wikipedia.org/wiki/I%C5%A1ta%C5%99i na_br%C3%A1na

23 Zahrady Semiramidiny, reprodukce z 20. století http://cs.wikipedia.org/wiki/Visut%C3%A9_zahrady_Semiramidiny

24 Rekonstruované hradby Babylonu http:// cs.wikipedia.org/wiki/Babylonie

25 Mene, tekel prorok Daniel vysvětlil, co tato neznámá slova na zdi Babylonu znamenají = zváženo, sečteno dny Babylónu byly sečteny 539 př.n.l. perský král Kýros dobyl Babylónii, Babylón však nechal vzkvétat dál Alexandr Veliký z něj chtěl udělat svoje hlavní město 7. stol. př.n.l. vpády Arabů město zničily


Stáhnout ppt "Mezopotámie uč. str. 47 – 55"

Podobné prezentace


Reklamy Google