Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_10_ Světová náboženství Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_10_ Světová náboženství Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_10_ Světová náboženství Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 7. ročník. K výkladu učební látky světová náboženství. Žák pozná světová náboženství, jejich základní znaky, kulturu, tradice.

2 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

3 Nejstarší náboženství Nejstarší formy náboženství: Animismus: víra v existenci nadpřirozených sil Totemismus: nadpřirozené síly jsou uctívány jako zvířata a rostliny – totemy Fetišismus: uctívání předmětů

4 Světová náboženství Dokážeš k obrázkům přiřadit správně náboženství? křesťanství islám budhismus judaismus hinduismus

5 Judaismus Židovské náboženství Monoteistické náboženství Založeno na desatero božích přikázáních. Desatero předal bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj. Bůh je Jahve. Písmo svaté = Hebrejská Bible (ze tří částí) Jedna z částí je Tóra (zákon) Co Ti říkají slova: Synagoga, Rabín, Šabat, Chanuka, Barmicva, židovská hvězda

6 Synagoga – budova sloužící k bohoslužbám a setkávání Rabín – kazatel, vykladač Zákona, kantor, hlava židovské obce Šabat – vyvrcholení židovského týdne (neděle), sváteční den odpočinku Chanuka – svátek světel, na začátku zimy Pesach – velikonoce Znaky: obřízka u chlapců, barmicva, košer pokrmy, pokrývka hlavy u mužů

7 Křesťanství Náboženství vyplývající z učení Ježíše Krista. Monoteistické náboženství. NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ náboženství světa. Hlavní církve jsou: pravoslavná, protestantská a římskokatolická. DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ Bůh – Ježíš Kristus kniha – Bible (Starý a Nový zákon)

8 Svátky křesťanství Vánoce: narození Kristovo Velikonoce: umučení a vzkříšení Krista Bohoslužba: je veřejná, spojená s kázáním… Svátečním dnem je neděle, slavena na památku Kristova zmrtvýchvstání. Křest, biřmování, pokání, svátost manželská

9 ISLÁM Nejmladší monoteistické náboženství. Alláha Víra v jediného boha Alláha. Jeho prorok Mohamed. Svatá kniha – Korán Korán rozdělen do 114 kapitol zvaných Súry. Islám je nejen náboženstvím, ale i právním a mravním systémem, způsobem života a kulturou.

10 Náboženství a etiketa Islámu Modlitba: Modlitba: pětkrát denně, čelem k Mecce Dobročinnost: Dobročinnost: bohatí muslimové odevzdávají část majetku Půst: Půst: v měsíci ramadánu, od V do Z slunce zákaz jídla, pití, kouření, pohlavního styku Pouť: Pouť: každý Muslim musí jednou za život do Mekky. Islám dovoluje polygamii, rozvod, ženy mají druhořadé pořadí.

11 Budhismus Zakladatel Siddhárta Gautama. Buddha byl skutečně žijící osobností. Polyteistické náboženství Buddha neučí náboženství, ale cestě, jak se osvobodit z utrpení. Princ Siddhárta Gautama, se v 29 letech rozhodl žít duchovním životem – dosáhl osvícení a stal se Buddhou.

12 Etiketa Buddhistů 1)Nezabíjet jakékoli bytosti a neubližovat jim 2)Nebrat si, co není dáno 3)Nedopouštět se pohlavní nemravnosti 4)Nelhat 5)Neužívat alkohol a jiné drogy Reinkarnace, Meditace, Askeze

13 Hinduismus Náboženství, společenský systém, filozofie…. Vznikl v Indii. Polyteistické náboženství – uznávají mnoho bohů Nejvýznamnější bohové: Brahma - stvořitel Višnu – udržovatel světa Šiva – bůh plodnosti a smrti Náboženské spisy = Védy

14 Hinduistické svátky Náboženství je v celém životě indického člověka. 11.2. – Svátek jara a bohyně modrosti Sarasvatí 14.4. – Narození Boha Rámy 16.9.-29.9. – období věnované vzpomínce na předky

15 Použitá literatura a odkazy Obrázky použity ze sady Office Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M., ČEČILOVÁ, A. Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-325-6. Citováno dne 13.12.2011


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_10_ Světová náboženství Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google