Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: dějepis Ověření ve výuce Třída:Datum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Pilař. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Románská architektura v Čechách PŘEDMĚT: dějepis, společenskovědní seminář KLÍČOVÁ SLOVA: rotunda centrální kostel centrální kostel jednolodní podélný kostel jednolodní podélný kostel bazilika bazilika donjon donjon hradiště hradiště JMÉNO AUTORA: Mgr. Ondřej Pilař

3 Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad románské architektury v Čechách na vyšším stupni gymnázia. Materiál je určen pro výklad románské architektury v Čechách na vyšším stupni gymnázia. Část prezentace obsahuje rozšiřující učivo k danému tématu.

4 Románské umění ČASOVÉ ROZVRŽENÍ ČASOVÉ ROZVRŽENÍ 10. a 11. století: předrománské umění; 10. a 11. století: předrománské umění; 12. stol. – polovina 13. stol.: románské umění; 12. stol. – polovina 13. stol.: románské umění; kolem 1250 – vznik tzv. přechodného slohu (prvky gotiky); kolem 1250 – vznik tzv. přechodného slohu (prvky gotiky); ROZŠÍŘENÍ ROMÁNSKÉHO UMĚNÍ V ČECHÁCH ROZŠÍŘENÍ ROMÁNSKÉHO UMĚNÍ V ČECHÁCH velký vliv sousední Sv. říše římské; velký vliv sousední Sv. říše římské; zpočátku koncentrace kolem knížecího dvora; zpočátku koncentrace kolem knížecího dvora; důležitá role církevních řádů. důležitá role církevních řádů.

5 Charakteristické prvky románské architektury Zaklenutí stropu Zaklenutí stropu valená klenba; valená klenba; tlak klenby nesly mohutné zdi. tlak klenby nesly mohutné zdi. PRÁCE S OBRÁZKEM Najdi na obrázku klenební pás, pomož si názvem. Najdi na obrázku klenební pás, pomož si názvem. Měl funkci zdobnou či nosnou? Měl funkci zdobnou či nosnou? obr. 2 obr. 1

6 Charakteristické prvky románské architektury Zaklenutí stropu Zaklenutí stropu křížová klenba; křížová klenba; průnik dvou valených kleneb. průnik dvou valených kleneb. obr. 4 obr. 3

7 Charakteristické prvky románské architektury Románské sloupy Románské sloupy hlavice hojně krychlový tvar; hlavice hojně krychlový tvar; zdobena listy či figurálními motivy; zdobena listy či figurálními motivy; u patky často drápky. u patky často drápky. PRÁCE S OBRÁZKY PRÁCE S OBRÁZKY ● Srovnej výzdobu románských ● Srovnej výzdobu románských a antických hlavic podle pestrosti. a antických hlavic podle pestrosti. obr. 6 Obr. 5

8 Charakteristické prvky románské architektury Ústupkový portál Ústupkový portál směrem vně se rozšiřuje; směrem vně se rozšiřuje; 1. tympanon; 2. archivolty (čistý půloblouk); 3. sloupky v ústupcích ostění. obr. 7 obr. 7 3 2 1

9 Charakteristické prvky románské architektury Románské okno sdružené Románské okno sdružené několik oken (většinou dvě či tři) oddělených románským sloupkem. několik oken (většinou dvě či tři) oddělených románským sloupkem. Špaletové okno Špaletové okno úzké, podlouhlé okno; úzké, podlouhlé okno; špaleta – plocha v síle zdi, kolem okna, trychtýřovitě se otvírá. špaleta – plocha v síle zdi, kolem okna, trychtýřovitě se otvírá. Obr. 8 Obr. 9

10 Stavební typy románské architektury v Čechách CÍRKEVNÍ ARCHITEKTURA rotundy; rotundy; centrální kostely; centrální kostely; jednolodní podélné kostely; jednolodní podélné kostely; baziliky. baziliky. SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA hrad typu falc; hrad typu falc; hrad typu donjon; hrad typu donjon; měšťanské domy. měšťanské domy.

11 Církevní architektura Rotunda Rotunda rotunda sv. Jiří na Řípu. rotunda sv. Jiří na Řípu. PRÁCE S OBRÁZKEM Popiš vzhled rotundy, její půdorys. Popiš vzhled rotundy, její půdorys. Jaký typ oken vidíš na obrázku? Jaký typ oken vidíš na obrázku? Objekt rotundy doplňuje apsida, ukaž ji na obrázku. Objekt rotundy doplňuje apsida, ukaž ji na obrázku. obr. 10

12 Církevní architektura rotunda sv. Longina v Praze; rotunda sv. Longina v Praze; rotunda rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. Obr. 11 Obr. 12

13 Církevní architektura Centrální kostely Centrální kostely kostel sv. Mikuláše ve Vinci. kostel sv. Mikuláše ve Vinci. PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Jaký půdorys má kostel na obrázku? Jaký půdorys má kostel na obrázku? Dokumentuj na obrázku apsidu. Dokumentuj na obrázku apsidu. Obr. 13

14 Církevní architektura centrální kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích; centrální kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích; bílá loď z pozdějšího období; bílá loď z pozdějšího období; čtvercový půdorys; čtvercový půdorys; osmiboká věž; osmiboká věž; na každé straně apsida – tzv. čtyřlístek. na každé straně apsida – tzv. čtyřlístek. Obr. 14

15 Církevní architektura Jednolodní podélné kostely typ kostela často stavěný šlechtou (tzv. panský kostel); typ kostela často stavěný šlechtou (tzv. panský kostel); důkaz vzestupu a emancipace rané české šlechty; důkaz vzestupu a emancipace rané české šlechty; typickým prvkem interiéru tribuna (empora) – prostor pro šlechtice při bohoslužbě, vyjadřuje jeho postavení. typickým prvkem interiéru tribuna (empora) – prostor pro šlechtice při bohoslužbě, vyjadřuje jeho postavení. Obr. 15

16 Církevní architektura jednolodní podélný tribunový kostel v Mohelnici nad Jizerou; jednolodní podélný tribunový kostel v Mohelnici nad Jizerou; jednolodní podélný jednolodní podélný tribunový kostel tribunový kostel ve Vroutku. Obr. 15 Obr. 16

17 Církevní architektura Bazilika znak – hlavní loď vyšší než lodě vedlejší, má vlastní okna; znak – hlavní loď vyšší než lodě vedlejší, má vlastní okna; velké románské baziliky v Čechách méně časté; velké románské baziliky v Čechách méně časté; většinou součástí kláštera nebo církevního centra (biskupství, kapituly). většinou součástí kláštera nebo církevního centra (biskupství, kapituly). Obr. 17

18 Církevní architektura bazilika v Tismicích. bazilika v Tismicích. PRÁCE S OBRÁZKEM PRÁCE S OBRÁZKEM Ukaž na obrázku hlavní a vedlejší lodě. Ukaž na obrázku hlavní a vedlejší lodě. Dokumentuj také apsidy. Dokumentuj také apsidy. Najdeš na bazilice obloučkový vlys? Najdeš na bazilice obloučkový vlys? Obr. 19

19 Církevní architektura bazilika sv. Jiří v Praze na Hradě; bazilika sv. Jiří v Praze na Hradě; bazilika sv. Prokopa bazilika sv. Prokopa v Třebíči. v Třebíči. Obr. 18 Obr. 17

20 Románské kláštery Význam: Význam: kolonizování nových území, podíl na rozvoji říše; kolonizování nových území, podíl na rozvoji říše; přinášení nových technologii z vyspělejších států; přinášení nových technologii z vyspělejších států; podíl na vzestupu vzdělanosti; podíl na vzestupu vzdělanosti; podíl na rozšíření románského umění, zvláště stavitelství, později také gotiky. podíl na rozšíření románského umění, zvláště stavitelství, později také gotiky.

21 Románské kláštery premonstrátský klášter v Teplé; premonstrátský klášter v Teplé; 1. řád – benediktýni 1. řád – benediktýni klášter sv. Jiří na Hradě klášter sv. Jiří na Hradě (10. stol., nejstarší, ženský); břevnovský klášter břevnovský klášter (10. stol., nejstarší mužský); cisterciáci a premonstráti cisterciáci a premonstráti Sedlec, Plasy Sedlec, Plasy (12. stol., cisterciácké); Strahov, Teplá Strahov, Teplá (12. stol., premonstrátské). Obr. 20

22 Světská architektura velká tradice hradišť; velká tradice hradišť; stará slovanská kmenová hradiště z předstátního období; stará slovanská kmenová hradiště z předstátního období; 10. století – tzv. hradská soustava – vznik menších, modernějších hradišť (součástí knížecí správy říše); 10. století – tzv. hradská soustava – vznik menších, modernějších hradišť (součástí knížecí správy říše); 12. století – v souvislosti s vrcholící románskou kulturou a vznikem šlechty – první hrady (donjon); 12. století – v souvislosti s vrcholící románskou kulturou a vznikem šlechty – první hrady (donjon); vliv vyspělého souseda – Sv. říše římské. vliv vyspělého souseda – Sv. říše římské.

23 Světská architektura Pražský hrad Pražský hrad podoba kolem roku 1000; podoba kolem roku 1000; knížecí hradiště na vrcholku Žiži, obehnané hradbami a palisádou; knížecí hradiště na vrcholku Žiži, obehnané hradbami a palisádou; palác, rotunda sv. Víta, benediktýnský klášter sv. Jiří, biskupský dům. palác, rotunda sv. Víta, benediktýnský klášter sv. Jiří, biskupský dům. rotunda sv. Víta …………………...... knížecí palác ………… bazilika a klášter sv. Jiří …………………… Obr. 25

24 Světská architektura Hrad typu falc Hrad typu falc falc v Chebu; falc v Chebu; falc – netypická pro české prostředí; falc – netypická pro české prostředí; zařazení – 12. století, období, kdy Chebsko patřilo Sv. říši římské. zařazení – 12. století, období, kdy Chebsko patřilo Sv. říši římské. Obr. 21 Obr. 22 Obr. 23

25 Světská architektura Hrad typu donjon hrad Přimda; hrad Přimda; donjon – obytná, kamenná, hranolová věž; donjon – obytná, kamenná, hranolová věž; do Čech se tento typ hradu dostává ze Sv. říše římské. do Čech se tento typ hradu dostává ze Sv. říše římské. Obr. 24

26 ZDROJE: ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-26-0. KOCH, Wilfried. Evropská architektura. 2. rozšířené vyd. Banská Bystrice: Euromedia Group, k.s.-Universum, 2008. ISBN 978-80-242-2029-1 KOCH, Wilfried. Evropská architektura. 2. rozšířené vyd. Banská Bystrice: Euromedia Group, k.s.-Universum, 2008. ISBN 978-80-242-2029-1 Obr. 1: Mats Halldin [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 1: Mats Halldin. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tunnvalv.png Obr. 2: Morburre. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 2: Morburre. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boscodon-nef.jpg Obr. 3: Yosemite [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 3: Yosemite. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Groined_vault_001.png Obr. 4: MOSSOT. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 4: MOSSOT. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champdeniers-Saint-Denis_-_Eglise_Notre-Dame_-2.JPG Obr. 5: LeZibou [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 5: LeZibou. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:StGenisdesFontaines_Cloitre_02.jpg

27 Obr. 6: [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 6: [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conques_abbaziale_st_foy_capitello_535.JPG Obr. 7: [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrusice_CZ_St_Wenceslas_church_Romanesque_portal.148.jpg Obr. 8: Kleon3.[cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 8: Kleon3. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sint-Truiden,_StPieterskerk06.jpg Obr. 9: rlevente.[cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 9: rlevente. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B3mai_katolikus_templom_(Szent_Imre)_(6578._sz%C3% A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k)_4.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B3mai_katolikus_templom_(Szent_Imre)_(6578._sz%C3% A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k)_4.jpg Obr. 10: Matt Borak. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rotunda_na_Ripu.jpg Obr. 11: [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZnojmoRotundaKateriny.jpg Obr. 12: Benjamín Skála [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 12: Benjamín Skála. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rotunda_of_St_Longin-Prague-Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto.jpg Obr. 13: Zdeněk Fiedler. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Vinec).JPG

28 Obr. 14: Dendrofil. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%98eznovice_rom%C3%A1nsk%C3%BD_chr%C3%A1m_sv. _Petra_a_Pavla_2.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%98eznovice_rom%C3%A1nsk%C3%BD_chr%C3%A1m_sv. _Petra_a_Pavla_2.JPG Obr. 15: Elis J. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_Mohelnici_nad_Jizer ou.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_Mohelnici_nad_Jizer ou.JPG Obr. 16: Miloš Hlávka. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudig-2010-06-23-KostelSvatehoJakubaVetsiho.JPG Obr. 17: Ria svoboda. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tr-castle002.jpg Obr. 18: Dezidor. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad_(33).jpg Obr. 19: Gampe. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tismice_01.JPG Obr. 20: Harald Rossa [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 20: Harald Rossa. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stift_Tepl_04.JPG Obr. 21: [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb-blick-vom-schwarzen-turm.jpg

29 Obr. 22: Jan Sokol.[cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 22: Jan Sokol. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb_hrad_falc_1188_DSCN1465.JPG Obr. 23: [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheb_hrad_4.jpg Obr. 24: Roman Grabolle.[cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 24: Roman Grabolle. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burg_Primda_Gesamtansicht.jpg Obr. 25: Aribau[cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 25: Aribau. [cit. 2013-12-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maqueta_del_castell_de_praga.JPG


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google