Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_17_1_ S češtinou na výletě Číslo skupiny:1 Autor: Mgr. Alena Valachová Vzdělávací obor/Předmět/Téma::Jazyk a jazyková komunikace/Český jazyk a literatura/Jazyková výchova Druh učebního materiálu: prezentace Metodický list:ne Anotace: opakování učiva českého jazyka druhého ročníku na téma turistika, slova spisovná, nespisovná, opačná, citově zabarvená, slovní druhy, druhy vět, řazení vět, vlastní jména měst, párové souhlásky, doplňování y-i, oprava chybného textu, žáci pracují na interaktivní tabuli Ověřeno ve třídě:II.B Datum ověření: 13. 6. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:13. 6. 2012Podpis:

2 S češtinou na výletě

3 Vyhledej slova nespisovná a nahraď je spisovnými. V sobotu jsme vyrazili na čundr. Já, můj brácha, kámoš Honza a Punťa. Punťa je Honzův hafan. V poledne jsme si sedli na šutr a dali si sváču. Potom jsme si to štrádovali dolů z kopce.

4 Seřaď věty, jak mají jít za sebou.  Potom jsme šli po turistické cestě.  V poledne jsme si dali svačinu.  V neděli jsme se vydali na výlet.  Příští neděli zase někam pojedeme.  Nejdříve jsme jeli vlakem.  Odpoledne jsme si prohlédli zámek.  Večer jsme se vrátili domů.

5 Doplň první písmena měst. _raha, _rno, _ lomouc, _iberec, _lzeň, _strava, _ěčín, _ ost, _eplice, _arlovy _ary, _ihlava Jaká písmena jsi doplnil? Velká! Jsou to vlastní jména.

6 Řekni slovo opačné. velkývenku rychlýúzký unavenýráno těžkývlevo dlouhýzima

7 Změň ve větách podtržené slovo na opačné. Šli jsme širokou cestou. Nesli jsme těžký batoh. Kráčeli jsme nejdříve nahoru a potom vlevo. Z kopce jsme šli pomalu. Prošli jsme přes hustý les.

8 Urči druhy vět. V neděli půjdeme na výlet do přírody. Co si vezmu s sebou ke svačině? Půjde se mnou kamarádka ze třídy. Vezmi si pohodlné boty.

9 Který druh věty chyběl? přací  Udělej z této poslední věty větu přací. Vezmi si pohodlné boty.

10 Rozděl větu na slova. Oprázdnináchubabič kybudemechoditdol esanahouby. Kolik slov jsi napočítal?

11 Ve větách urči slovní druhy. V neděli půjdeme na výlet. Jirka a Eva mají těžké batohy.

12 Co si bereme s sebou na výlet? Škrtni nehodící se výrazy. aktovku, batoh, panenku, náplast, svačinu, pití, pláštěnku, rádio, mapu, šampon, řetěz, nůž

13 Doplň i - y J_rka a H_nek byli o prázdn_nách v Děč_ně. Navšt_vili tam zámek, šli do zoologické zahrad_. Zpátk_ se vrát_li vlakem. Na nádraž_ si ještě koupili tř_ čokolád_.

14 Doplň písmeno na konci slova a odůvodni. hři_, příko_, chlé_, hla_, kamará_, kvě_, posvi_, necho_, bře_, ho_, věte_, Jose_, prova_, paře_, nů_

15 Jaký, jaká, jaké. Přidej vhodné výrazy. výlettráva botabatoh leshrad stromrybník kámenhřib

16 Utvoř slova citově zabarvená. veverkatráva šiškabatoh lesbota stromcesta nůžslunce

17 Přidej správnou předložku. _____ výletě ___vody ___ výlet ___ hrad ___ vlaku ___ kamarádem ___ nádraží ___ potoka ___ cestě ___ lávku

18 Škrtni z nabídky slova, která nemůžeš použít. V neděli jsme ___ na výlet. (šli, byli) Celý den se ___. ( vydařil, podařil) Na konci cesty se ___ nehoda.(stala, udělala) Vláďa ___. (běžel, pelášil) Zakopl a ___ na kámen.( upadl, uhodil) Rozbil si koleno a ___ bundu.(rozbil, roztrhl) Naštěstí se ___ nic horšího.(nenastalo,nestalo)

19 Petr napsal pozdrav z výletu. Kolik chyb v něm udělal? Dokážeš opravit a odůvodnit? Milá maminko, posílám pozdraf z výletu. Mám se krásně, jen mě trochu tlačí boti. Už se těším domú. Petr

20 A na závěr luštění. V neděli bylo droved. Michal si vzal kyplav a šel se patkou. Na hubře rybníka rozložil kude. Za lichví přijela Pavlína. Loko dala do vytrá a šla vatpla.

21 Výlet skončil, došli jsme do cíle.

22 Obrázek turisty 1 http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=v%C3%BDlet&ex=1#ai:MC900212919| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=v%C3%BDlet&ex=1#ai:MC900212919| obrázek turisty 2 http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=turistika&ex=1#ai:MC900212909| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=turistika&ex=1#ai:MC900212909| Texty, rébusy vlastní


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google