Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo DUM 14 Předmět Český jazyk Tematický okruh Mluvnice Název materiáluObohacování slovní zásoby Autor Mgr. Petra Karfíková Datum tvorby 15. 11. 2012Ročník 2. ročník EKL Anotace Výukový materiál s cvičeními pro 2. ročník SŠ. Metodický pokyn Žáci sledují výklad učitele, zapisují si a vypracovávají cvičení dle jednotlivých zadání Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Karfíková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obohacování slovní zásoby Způsoby obohacování: 1) Změna významu slov 2) Tvoření nových slov a) odvozování b) skládání c) zkracování 3) Spojování slov v sousloví 4) Přejímání slov z jiných jazyků

3 1. Změna slovního významu - většina slov má více významů  zužování významu – slovo mělo původně širší význam dobytek – původně něco dobytého (kořist) - nyní – zvířata palec – původně jakýkoliv prst - nyní jediný prst  rozšiřování významu – slovo mělo původně užší význam limonáda – původně jen citronová voda - dnes jakákoliv ovocná šťáva zápas – původně boj (chytání za pas) - dnes jakýkoliv boj

4  přenesení pojmenování METAFORA – přenesení názvu na základě podobnosti vzhledu nebo funkce kočičky – domácí zvířata - květy jívy (hebké jako kočičí srst) METONYMIE - přenesení názvu na základě věcné souvislosti psaní – činnost - dopis

5 Úkol: 1. Vymyslete co nejvíc významů ke slovům: STOLIČKAHŘEBENKOHOUTEK 2. Vysvětlete lidová rčení: -Mít husí kůži - ________________________ -Házet hrách na stranu - _________________ -Mít za ušima - ________________________ -Mazat někomu med kolem pusy - _________ -Hrát první housle - ____________________ _

6 2. Tvoření nových slov a)ODVOZOVÁNÍ -na základě existujících slov tvoříme nová slova pomocí předpon, přípon a koncovek základové slovo = slovo, od kterého je nové slovo odvozeno smrk → smrkovýled → ledový → ledovec kořen = nejmenší část slova společná všem slovům příbuzným tisk – potisk, přetiskni, tiskne, … kmen = část slova, která zbyde po oddělení koncovky (učitelka – učitelk)

7 Prostředky odvozování: -předpona (prefix) = část slova před kořenem - využívá se ke změně slovesného vidu (psát – napsat, číst – přečíst) -koncovka (flexivní sufix) = mění se při skloňování nebo časování

8 -přípona (sufix) = část slova za kořenem - dochází ke střídání hlásek (hrad – hrádek, ráno – ranní) a) názvy pracovníků – tavič, doručovatel, průvodčí, stavbař b) přechýlené názvy – kadeřnice, ministryně, mistrová, frézařka c) nástroje – chladič, dopravník, sbíječka, svěrák) d) názvy vlastností – neprodyšnost, hustota e) ženská příjmení – přípona -ová (Nováková), -ská (Kučeská), -á (Veselá)

9 Úkoly: 1.Rozčleňte slova na předponu, kořen, příponu a koncovku : DOPISOVATELÉZÁLESÁK NEODBYTNÝNAFIALOVĚLÁ 2. Pojmenujte pracovníka, který: -provádí výzkum - _______________ -topí - ______________________ ___ -pase ovce -____________________ -vyrábí hrnce - _______________ ___ -slouží na lodi - _________________ -vede hostinec - ______________ __

10 3. Utvořte od mužských jmen přechýlená ženská jména: -laborant - _____________________ -dědic - ____________________ ___ -svědek - ______________________ -průvodce - _______________ ___ -mistr v továrně _________________ -mistr v biatlonu - ____________ ___

11 4. Utvořte jména míst, kde -se čeká - ______________________________ - se skladuje seno - ______________________ -se závodí - ____________________________ -se vyrábějí cihly - _______________________ 5. Doplňte správná písmena a odůvodněte: ob_dnat, vřelé ob_tí, udělat vědom_, bezv_tří, zakázaný v_zd, ob_vit, sb_r surovin, v_žový dům, upřím_, dom_nka, výsm_ch, skrom_ě

12 b) SKLÁDÁNÍ -spojování dvou i více slovních základů  pravá složenina – první část složeniny se ke druhé připojuje spojovací souhláskou -o (ropovod), -e (koželuh), -i (desetiboj  nepravá složenina – dají se rozložit na slovní spojení beze změny složek (obranyschopný, sebekritika)  hybridní složeniny – jedna část je cizího původu, druhá českého (fotobuňka, elektroléčba, autodoprava)

13 P ravopis složenin -p íšeme dohromady – pokud přídavná jména mají vztah podřadný (historickosrovnávací, literárněvědný) -píšeme s pomlčkou – dvě souřadně spojená přídavná jména (česko-polský,) (při těsné významové vazbě – českomoravský, hluchoněmý, sladkokyselý)

14 Úkol: 1.Z kterých slov byly vytvořeny složeniny: veselohra, teploměr, zlozvyk, knihtisk, strojvůdce, drahokam 1.Utvořte přídavná jména s tímto významem: chladná krev - _____________________ mluvící pravdu - ____________________ Karlovy Vary - ______________________ žeroucí hmyz - ______________________

15 c) ZKRACOVÁNÍ -při víceslovném pojmenování je potřeba název zkrátit  ZKRATKA – z počátečních písmen slov (ČVUT, ČR, OSN, OA a SOŠ) - obvykle se vyslovují po písmenech  ZKRATKOVÉ SLOVO – vytvořeno z počátečních hlásek nebo slabik (Sazka, Čedok, Lostr) - vyslovuje se jako slovo, skloňuje se  ZKRATKY FREKVENTOVANÝCH SLOV -např., tj, atd, a.s. -symboly veličin – m, g, NaCl -tituly – MUDr,. Ing., Mgr.

16 3. Spojování slov v sousloví -tvoření víceslovných pojmenování mající jeden význam -nelze od nich odvozovat další slova -např. osobní vlak, základní škola, skok vysoký, dávat pozor, … -někdy se k sousloví tvoří slova synonymní jednoslovná (nemusí být spisovná)

17 Úkol: 1.Utvořte k sousloví slova jednoslovná = UNIVERBIZACE -sekaná pečeně - __________________ -svíčková pečeně - ____________ _____ -písemná práce - __________________ -panelový dům - ______________ _____ -plzeňské pivo - ____________________ -tryskový letoun - _____________ ______ 2. Z jednoslovného výrazu utvořte sousloví = MULTIVERBIZACE -dokázat - ________________________ -zkoumat - _______________________

18 4. Přejímání slov z cizích jazyků -během vývoje českého jazyka došlo k přejímání z různých cizích jazyků -některá zdomácněla (škola, víno, jablko) Přejatá slova z: -latiny, řečtiny – kosmonautika, dentista -italštiny – tenor, violoncello -francouzštin y – bujón, volán, róba -angličtin y – svetr, tenis, hard rock, software -ruštin y – prověrka, nářečí, řešit -polštiny – obřad, úvaha, mluvnice

19 Úkol: Spojte synonyma: empatiepřizpůsobení asimilacevýluh pamflet3. pád macerátvcítění se tangramhanopis dativčtverec rozdělený na 7 částí

20 Citace: TEJNOR, Antonín. HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 300 s. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-042-5313-X., s. 117–142.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google