Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady 09 Číslo DUM 14 Předmět Český jazyk Tematický okruh Mluvnice Název materiáluObohacování slovní zásoby Autor Mgr. Petra Karfíková Datum tvorby Ročník 2. ročník EKL Anotace Výukový materiál s cvičeními pro 2. ročník SŠ. Metodický pokyn Žáci sledují výklad učitele, zapisují si a vypracovávají cvičení dle jednotlivých zadání Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Karfíková Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obohacování slovní zásoby Způsoby obohacování: 1) Změna významu slov 2) Tvoření nových slov a) odvozování b) skládání c) zkracování 3) Spojování slov v sousloví 4) Přejímání slov z jiných jazyků

3 1. Změna slovního významu - většina slov má více významů  zužování významu – slovo mělo původně širší význam dobytek – původně něco dobytého (kořist) - nyní – zvířata palec – původně jakýkoliv prst - nyní jediný prst  rozšiřování významu – slovo mělo původně užší význam limonáda – původně jen citronová voda - dnes jakákoliv ovocná šťáva zápas – původně boj (chytání za pas) - dnes jakýkoliv boj

4  přenesení pojmenování METAFORA – přenesení názvu na základě podobnosti vzhledu nebo funkce kočičky – domácí zvířata - květy jívy (hebké jako kočičí srst) METONYMIE - přenesení názvu na základě věcné souvislosti psaní – činnost - dopis

5 Úkol: 1. Vymyslete co nejvíc významů ke slovům: STOLIČKAHŘEBENKOHOUTEK 2. Vysvětlete lidová rčení: -Mít husí kůži - ________________________ -Házet hrách na stranu - _________________ -Mít za ušima - ________________________ -Mazat někomu med kolem pusy - _________ -Hrát první housle - ____________________ _

6 2. Tvoření nových slov a)ODVOZOVÁNÍ -na základě existujících slov tvoříme nová slova pomocí předpon, přípon a koncovek základové slovo = slovo, od kterého je nové slovo odvozeno smrk → smrkovýled → ledový → ledovec kořen = nejmenší část slova společná všem slovům příbuzným tisk – potisk, přetiskni, tiskne, … kmen = část slova, která zbyde po oddělení koncovky (učitelka – učitelk)

7 Prostředky odvozování: -předpona (prefix) = část slova před kořenem - využívá se ke změně slovesného vidu (psát – napsat, číst – přečíst) -koncovka (flexivní sufix) = mění se při skloňování nebo časování

8 -přípona (sufix) = část slova za kořenem - dochází ke střídání hlásek (hrad – hrádek, ráno – ranní) a) názvy pracovníků – tavič, doručovatel, průvodčí, stavbař b) přechýlené názvy – kadeřnice, ministryně, mistrová, frézařka c) nástroje – chladič, dopravník, sbíječka, svěrák) d) názvy vlastností – neprodyšnost, hustota e) ženská příjmení – přípona -ová (Nováková), -ská (Kučeská), -á (Veselá)

9 Úkoly: 1.Rozčleňte slova na předponu, kořen, příponu a koncovku : DOPISOVATELÉZÁLESÁK NEODBYTNÝNAFIALOVĚLÁ 2. Pojmenujte pracovníka, který: -provádí výzkum - _______________ -topí - ______________________ ___ -pase ovce -____________________ -vyrábí hrnce - _______________ ___ -slouží na lodi - _________________ -vede hostinec - ______________ __

10 3. Utvořte od mužských jmen přechýlená ženská jména: -laborant - _____________________ -dědic - ____________________ ___ -svědek - ______________________ -průvodce - _______________ ___ -mistr v továrně _________________ -mistr v biatlonu - ____________ ___

11 4. Utvořte jména míst, kde -se čeká - ______________________________ - se skladuje seno - ______________________ -se závodí - ____________________________ -se vyrábějí cihly - _______________________ 5. Doplňte správná písmena a odůvodněte: ob_dnat, vřelé ob_tí, udělat vědom_, bezv_tří, zakázaný v_zd, ob_vit, sb_r surovin, v_žový dům, upřím_, dom_nka, výsm_ch, skrom_ě

12 b) SKLÁDÁNÍ -spojování dvou i více slovních základů  pravá složenina – první část složeniny se ke druhé připojuje spojovací souhláskou -o (ropovod), -e (koželuh), -i (desetiboj  nepravá složenina – dají se rozložit na slovní spojení beze změny složek (obranyschopný, sebekritika)  hybridní složeniny – jedna část je cizího původu, druhá českého (fotobuňka, elektroléčba, autodoprava)

13 P ravopis složenin -p íšeme dohromady – pokud přídavná jména mají vztah podřadný (historickosrovnávací, literárněvědný) -píšeme s pomlčkou – dvě souřadně spojená přídavná jména (česko-polský,) (při těsné významové vazbě – českomoravský, hluchoněmý, sladkokyselý)

14 Úkol: 1.Z kterých slov byly vytvořeny složeniny: veselohra, teploměr, zlozvyk, knihtisk, strojvůdce, drahokam 1.Utvořte přídavná jména s tímto významem: chladná krev - _____________________ mluvící pravdu - ____________________ Karlovy Vary - ______________________ žeroucí hmyz - ______________________

15 c) ZKRACOVÁNÍ -při víceslovném pojmenování je potřeba název zkrátit  ZKRATKA – z počátečních písmen slov (ČVUT, ČR, OSN, OA a SOŠ) - obvykle se vyslovují po písmenech  ZKRATKOVÉ SLOVO – vytvořeno z počátečních hlásek nebo slabik (Sazka, Čedok, Lostr) - vyslovuje se jako slovo, skloňuje se  ZKRATKY FREKVENTOVANÝCH SLOV -např., tj, atd, a.s. -symboly veličin – m, g, NaCl -tituly – MUDr,. Ing., Mgr.

16 3. Spojování slov v sousloví -tvoření víceslovných pojmenování mající jeden význam -nelze od nich odvozovat další slova -např. osobní vlak, základní škola, skok vysoký, dávat pozor, … -někdy se k sousloví tvoří slova synonymní jednoslovná (nemusí být spisovná)

17 Úkol: 1.Utvořte k sousloví slova jednoslovná = UNIVERBIZACE -sekaná pečeně - __________________ -svíčková pečeně - ____________ _____ -písemná práce - __________________ -panelový dům - ______________ _____ -plzeňské pivo - ____________________ -tryskový letoun - _____________ ______ 2. Z jednoslovného výrazu utvořte sousloví = MULTIVERBIZACE -dokázat - ________________________ -zkoumat - _______________________

18 4. Přejímání slov z cizích jazyků -během vývoje českého jazyka došlo k přejímání z různých cizích jazyků -některá zdomácněla (škola, víno, jablko) Přejatá slova z: -latiny, řečtiny – kosmonautika, dentista -italštiny – tenor, violoncello -francouzštin y – bujón, volán, róba -angličtin y – svetr, tenis, hard rock, software -ruštin y – prověrka, nářečí, řešit -polštiny – obřad, úvaha, mluvnice

19 Úkol: Spojte synonyma: empatiepřizpůsobení asimilacevýluh pamflet3. pád macerátvcítění se tangramhanopis dativčtverec rozdělený na 7 částí

20 Citace: TEJNOR, Antonín. HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 300 s. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN X., s. 117–142.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google