Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektorát češtiny Slezská univerzita Katowice - Polsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektorát češtiny Slezská univerzita Katowice - Polsko."— Transkript prezentace:

1 Lektorát češtiny Slezská univerzita Katowice - Polsko

2 Město, název instituce  Katowice – Sosnowiec, Universytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej

3 Adresa lektorátu  Universytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Grota – Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec

4 Kontakt  tel. 269-18-19  fax 291-47-84  e-mail: filslow@ares.fils.us.edu.plfilslow@ares.fils.us.edu.pl  web: www.slaw.us.edu.pl

5 Současný lektor českého jazyka  Doc. PhDr. Eva Pallasová, CSc.  Působí od 1. října 2007.

6 Charakteristika pracoviště  Bohemistika se na Slezské univerzitě studuje jako komplexní jazykovědná disciplína v rámci srovnávací slovanské filologie a zahrnuje kromě zvládnutí praktického jazyka rovněž teoretické obory jazykovědné a literární. Značná pozornost se věnuje i studiu českých reálií v kontextu dějin slovanských národů a slovanské kultury.

7 Charakter studia  Studenti slovanské filologie zapisují vždy jeden slovanský jazyk jako hlavní obor a kromě toho volí ještě další dva slovanské jazyky jako volitelné předměty. Všichni studenti povinně zapisují také ruský jazyk. V akademickém roce 2008/2009 se čeština studovala jako povinný hlavní předmět ve 2., 3. a 5. ročníku; jako druhý volitelný předmět se studovala ve 3. a 2. ročníku.

8 Forma studia  Denní

9 Pracovní úvazek lektora  V průběhu zimního a letního semestru akademického roku je průměrně 570 hodin.  Týdenní úvazek tedy představuje v průměru 20 hodin.

10 Poměr výuky jazyka a literatury v jednotlivých ročnících  Česká literatura se vyučuje v samostatných přednáškách a seminářích. I do výuky praktického jazyka se zařazuje četba, překlad a interpretace některých literárních děl.  Výuka je věnována hlavně praktickému jazyku.

11 Časové dotace jazyka/literatury v jednotlivých ročnících  V akademickém roce 2008/2009 2. ročník jako hlavní jazyk 60 hodin v zimním s. 60 hodin v letním s. 3. ročník jako hlavní jazyk 60 hodin v zimním s. 60 hodin v letním s. 5. Ročník jako hlavní jazyk 30 hodin v zimním s. 30 hodin v letním s. Jako druhý volitelný jazyk 2. ročník 75 hodin v zimním i v letním s. 3. ročník 45 hodin v zimním s. /15 hodin v letním s. Lektor vyučuje také české reálie v rámci přednášky Kultura Słowian v rozsahu průměrně 15 hodin za semestr.

12 Počty studentů češtiny v akad. roce 2008/2009  Čeština jako hlavní předmět: 2. ročník: 23 studentů 3. ročník: 16 studentů 5. ročník: 15 studentů  Čeština jako druhý volitelný předmět: 2. ročník: 17 studentů 3. ročník: 23 studentů

13 Nejčastější výukové materiály  Remediosová, H. - Čechová. O.: Chcemy mówić po czesku (1). Liberec 2005.  Rešková, I.- Pintarová, A.: Communicative Czech, Intermediate, Work Book. Praha 1999.  Čadská, M. - Turzíková, M.: Čeština pro cizince (nástavbový kurz pro humanitní obory).  Praha 1998.  Čejka, M. - Karlík, P. - Krčmová, M. - Rusínová, Z.: Cvičení z českého jazyka. Brno 1994.  Šlosar, D.- Rusínová, Z.: Základní kurs češtiny pro cizince. Brno 1994.  Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé. Praha 1997.  Poldauf, I. - Šprunk, K.: Čeština jako cizí jazyk. Praha 1968.

14 Knihovna lektorátu  Knihy, které docházejí na lektorát, jsou zařazovány do oborové knihovny Filologické fakulty Slezské univerzity.

15 Další činnost lektora  Lektor se podílí na práci poroty literární a překladatelské soutěže pořádané ve spolupráci bohemistických pracovišť na polských univerzitách s Velvyslanectvím České republiky ve Varšavě.

16 Pracovněprávní vztah lektora se zahraničním pracovištěm  Lektor má se Slezskou univerzitou podepsánu pracovní smlouvu.

17 Ubytování lektora  Zaměstnavatel poskytuje lektorovi ubytování v Akademickém domě bezplatně.

18 Mezinárodní kontakty lektorátu  Zájem o studium českého jazyka je na Slezské univerzitě podporován blízkým vztahem mezi českou a polskou částí Slezska.  Studenti mají možnost navštěvovat Českou republiku a seznamovat se s českými reáliemi v přímém kontaktu s českým prostředím.  Bohemistika má velmi dobré pracovní kontakty s univerzitami v Olomouci, Ostravě, Opavě, Brně i v Praze.


Stáhnout ppt "Lektorát češtiny Slezská univerzita Katowice - Polsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google