Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminární práce z fyziky Práce na jednoduchých strojích-kladka,páka,šroub,nakloněná rovina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminární práce z fyziky Práce na jednoduchých strojích-kladka,páka,šroub,nakloněná rovina."— Transkript prezentace:

1 Seminární práce z fyziky Práce na jednoduchých strojích-kladka,páka,šroub,nakloněná rovina

2 Úvod -jednoduché stroje jsou využívány především kvůli tomu, aby lidem usnadnily práci -jednoduché stroje nešetří práci, umožní je jen vykonávat menší silou nebo silou působící ve výhodnějším směru -základním principem jednoduchých strojů je působení menší sílou po delší dráze -společnými znaky jednoduchých strojů jsou : jednoduchá konstrukce : jednoduchý princip -lidé užívají jednoduchých strojů denně v každodenních potřebách např. : dveře (páka) houpačka (páka) otvírák (páka) výtah (kladka) - jednoduché stoje se dále často užívají ve stavebnictví, strojírenství, domácnostech,…..

3 Kladka -kladku dělíme na : pevnou volnou -kladka je kolo zavěšené na provaze nebo řetězu -spojení několika kladek = kladkostroj Pevná kladka -využívá se tam, kde je výhodnější působit silou v jiném směru -na jedné straně působí těleso a na druhé straně kladky působí člověk svojí silou -pevná kladka na rozdíl od volné neušetří sílu -aby došlo k rovnováze musí na obou koncích působit stejně velké síly -na pevné kladce může člověk zvedat těleso těžké jako je on sám -pevná kladka se využívá např. : lanová dráha, stavebnictví, ….. W=F. s Zadání : m = 65kg = 650N s = 12m W = ? W = F. s W = 650. 12 W= 7800 J Výpočet pevné kladky ˇ

4 Volná kladka -na jedné straně je kladka zavěšená a na druhé straně působí síla, břemeno se zavěšuje na třmen kladky -volná kladka ušetří cca polovinu síly W = F/2. 2s nebo W= 2F. s/2 Výpočet volné kladky Zadání : s 1 = 2s 1 F = 250 N s = 12 m W = ? W = F. s 1 W = F. 2s 1 W = 250. 2. 12 W = 6000 J Kladkostroj W = F/n. n.s -kladkostroj vznikne spojením pevné kladky a volné kladky (případně více kladkami)

5 -každá tyč otáčivá kolem své osy - páka je jednoduchý stroj pracující na principu rovnováhy momentu sil -tyč v jednom místě podepřená -tři nejdůležitější části jsou : rotace, rameno břemene a rameno síly - nejčastěji se používá pro zmenšení síly - může mít různé tvary např. : zahnutý(klika), tvar kola(volant) - páka je skrytá v kladce a v kole na hřídeli - páku dělíme podle umístění ramen na jednozvratnou a dvojzvratnou Páka

6 Páka jednozvratná -sily působí na jedné straně od místa odepření ( např. : kolečko, otvírák, louskáček,... ) -ramena obou sil na stejné straně od osy otáčení Páka dvojzvratná -sily působí na opačných stranách od osy otáčení : a) rovnoramenná ( váhy) b) nerovnoramenná ( houpačka )

7 Otáčivý účinek síly -závisí na velikosti síly a její vzdálenosti od osy otáčení -moment síly = fyzikální veličina, která popisuje otáčivý účinek síly Rovnováha na páce - výslednice sil je rovna nule -výsledný otáčivý moment je roven nule F 1.a = F 2.b -rovnice rovnováhy na páce PLATÍ PRO VŠECHNY PÁKY !!!

8 Šroub -hlavní část šroubu je závit -otáčením závitu dochází k posouvání šroubu nebo tělesa -základní křivka se nazývá šroubovice -v praxi se používají šrouby s různými druhy hlav -např. : svěrák, zvedák, ….

9 Nakloněná rovina -jednoduchý stroj -jehož jedinou částí je nakloněná rovina vzhledem k vodorovnému směru, po níž se zvedá těleso vzhůru -nakloněná rovina ušetří sílu potřebnou ke zvedání tělesa (břemene) -velikost potřebné síly závisí na úhlu nakloněné roviny nebo na délce a výšce nakloněné roviny

10 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednoduchý_stroj http://rocnikovka.yc.cz/index.php Prezentaci vytvořily : Lucie Nováková a Marina Bondarenko


Stáhnout ppt "Seminární práce z fyziky Práce na jednoduchých strojích-kladka,páka,šroub,nakloněná rovina."

Podobné prezentace


Reklamy Google