Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA ŠPANĚLSKOANGLIEHOLANDSKO Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA ŠPANĚLSKOANGLIEHOLANDSKO Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA ŠPANĚLSKOANGLIEHOLANDSKO Mgr. Michal Oblouk

2 LOPE DE VEGA (1562 – 1635) - dramatik, básník a prozaik, nejplodnější spisovatel „zlatého věku španělské literatury“ - narodil se ve šlechtické rodině - studoval teologii a filozofii - krátký čas studoval na univerzitě, prošel i armádou, v níž se účastnil invaze do Anglie - od mládí se u něj projevoval umělecký talent a dobrodružné sklony, po celý život ho provázely skandální milostné pletky - napsal přibližně 2000 her, dochovalo se 425 (historické hry a tzv. hry „pláště a dýky“ – podle tehdejších součástí oděvu šlechtice) - d- dílo: OVČÍ PRAMEN – historická hra, dílo dostalo název podle svobodné vesnice, která se vzbouří, protože komtur Goméz, představitel rytířského řádu, neuznává svobodná práva vesničanů, pronásleduje její obyvatele a znásilňuje ženy sedláků, proto je zabit, král vyšle do vsi soudce dona Rodriga, aby vraha potrestal, obyvatelé se však na soud připraví, na otázku, kdo je vrahem, zazní společná odpověď: „My, Fuente Ovejuna!“- jednota vesničanů tak zmaří vykonání trestu Narození Kristovo, Stvoření světa, Zamilovaný Amor, Vypálený Řím, Císařská koruna, Hvězda sevillská, Velkovévoda moskevský

3 MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA (1547 – 1616) - n- nejvýznamnější postava španělské literatury, spisovatel „zlatého věku“ renesance - narodil se v chudé rodině ranhojiče, jeho vzdělání tedy bylo nedostatečné a nesoustavné - r. 1570 vstoupil do vojska a bojoval v námořní bitvě u Lepanta, ve které přišel o levou ruku. 1575 byl zajat berberskými piráty a na 5 let se stal otrokem v Alžíru (po obrovském úsilí celé rodiny byl vykoupen) - zaměstnání nenašel, manželství ztroskotalo, byl obžalován pro podezření z vraždy, uvězněn a vyobcován z církve emřel chudý, nepochopený a zbídačený

4 DŮMYSLNÝ RYTÍŘ DON QUIJOTE DE LA MANCHA - 2dílný rytířský román, vrcholné dílo španělské renesanční prózy - první část románu popisuje první dvě výpravy a končí „nalezenými“ epitafy na dona Quijota, druhá část popisuje třetí výpravu rytíře a končí popisem jeho smrti - r- román začíná představením hlavní postavy – chudého šlechtice neznámého jména z kraje La Mancha, který všechen svůj čas tráví čtením starých rytířských románů, fiktivní svět ho tak pohltí, že se sám stane potulným rytířem, vytáhne tedy starou rezavou zbroj po předcích, opraví ji a svou starou bílou herku ve stáji přejmenuje na Rosinantu, dá si vznešenější jméno "Don Quijote de la Mancha" a z prosté venkovské dívky učiní dámu a paní svého srdce pod novým jménem Dulcinea, společně se svým zbrojnošem Sanchem Panzou pak vyráží na cesty, od jeho bláznovství a putování se ho snaží odradit jeho neteř, farář a holič, ale nakonec má i Sancho často značné pochybnosti o pánově zdravém rozumu, jedno z nejznámějších dobrodružství pojednává o boji s větrnými mlýny, kdy místo nich viděl obry a snažil se s nimi bojovat

5 LAZARILLO Z TORMESU - španělský anonymní pikareskní román (odvozeno ze španělského termínu picaro - šibal, taškář, šejdíř, pobuda, což je také označení hlavního hrdiny tohoto románu), vyšel poprvé roku 1554 - příběh je napsán v první osobě a realisticky líčí syrovou skutečnost tehdejší společnosti pohledem chudáka - obsahem je z epizod zkomponované vyprávění o mazaném tulákovi, který se protlouká jak jen může - je průvodcem lakomého slepého žebráka, sluhou ještě lakomějšího kněze nebo druhem v nouzi chudého šlechtice (hidalga), nakonec najde své „štěstí“ jako veřejný vyvolavač a manžel služebné chlípného vikáře PIKARESKNÍ ROMÁN = hlavní hrdina je většinou záporná postava, intrikán, podvodník, pochází většinou z nižších sociálních vrstev či přímo ze spodiny společnosti, často je zaměstnán jako sluha, může být humorný či satirický, obsah románu je zcela soustředěn na postavu hlavního hrdiny, děj je založen na popisu jeho služby, často také jeho cest, může být humoristický či satirický

6 GEOFFREY CHAUCER (asi 1340 – 1400) - n- největší básník anglického středověku, politik - byl synem obchodníka s vínem - do r. 1357 byl pážetem v královské rodině, účastnil se invaze do Francie, kde byl zajat a vykoupen - od r. 1367 byl váženým vládním úředníkem, často byl vysílán do ciziny na tajná jednání, naučil se francouzsky a italsky - d- dílo: CANTERBURSKÉ POVÍDKY – sbírka 26 povídek (včetně prologu a zavírky), většina je veršovaná, pouze dvě jsou v próze, několik povídek není dokončeno, příběhy si vyprávějí poutníci při cestě k hrobu sv. Tomáše Becketa do Canterbury, obraz soudobé Anglie, v prologu je představeno a podrobně (a někdy dost sarkasticky) vylíčeno třicet postav, patřících k různým povoláním, společenským vrstvám a psychologickým typům, sejdou se v hostinci U Kabátce, kde jim hostinský navrhne, aby si navzájem vyprávěli příběhy, aby jim cesta lépe uběhla, kdo povypráví nejlepší příběh, tomu na závěr pouti ostatní zaplatí večeři

7 CHRISTOPHER MARLOWE (1564 – 1593) - anglický dramatik pozdní renesance (období tzv. alžbětinského divadla) - pocházel z rodiny obuvníka - studoval na univerzitě v Cambridge - měl pro svou svobodomyslnost, nevázaný způsob života a pověst ateisty, rouhače, homosexuála, pijáka a rváče potíže s úřady - d- dílo: DOKTOR FAUST – tragédie učence, který kvůli poznání obětuje vlastní duši Tamerlán Veliký - dvoudílná hra založená na životě turkotatarského vojevůdce Tamerlána Maltský žid - hra plá intrik a zločinů, přináší na pozadí osudu žida Barabáše kritický pohled na židovské, muslimské i křesťanské náboženství Masakr v Paříži - tragédie drasticky zobrazující události Bartolomějské noci s hlavním hrdinou vévodou de Guise Edward II. - historická hra, hlavním hrdinou je slabošský a homosexuální král vzbuzující nejprve odpor a později soucit

8 WILLIAM SHAKESPEARE (1564 – 1616)

9 ŽIVOT W. SHAKESPEARA největší anglický i světový dramatik, významný básník a herec narodil se ve Stratfordu nad Avonou v rodině rukavičkáře vzdělával se na latinské škole v 18 letech se oženil s 26letou Anne Hathaway, měli spolu 3 děti není známo, kdy přesně se dostal do Londýna a kdy zde začala jeho divadelní kariéra – o jeho životě se dochovalo málo informací a bylo vyřčeno mnoho spekulací, dokonce o skutečném autorství jeho her po r. 1599 byl spolumajitelem, dramatikem a hercem divadla GLOBE během své kariéry pobýval v Londýně a ve Stratfordu, kde i zemřel dochovalo se 38 jeho divadelních her a 154 sonetů jeho dílo je zcela světské, bez zjevných náboženských motivů pro jeho dramata je typický tzv. blankvers — nerýmovaný verš, sestávající z pěti jambických stop ve svých dílech zobrazuje ženy jako emancipované osobnosti, které si dovolují odporovat mužům a mít vlastní názor

10 HISTORICKÉ A POHÁDKOVÉ HRY Jindřich IV. Jindřich V. Jindřich VI. Jindřich VIII. Král Jan Richard II. Richard III. Bouře – děj této hry se odehrává na Sicílii a v Čechách (autor naší zemi přisoudil moře) Zimní pohádka – děj této hry se odehrává na Sicílii a v Čechách (autor naší zemi přisoudil moře) Cymbelín Perikles Dva vznešení příbuzní

11 KOMEDIE Komedie omylů Zkrocení zlé ženy Dva šlechtici z Verony Marná lásky snaha Sen noci svatojánské Kupec benátský Mnoho povyku pro nic Veselé paničky windsorské Jak se vám líbí Večer tříkrálový Dobrý konec vše napraví Něco za něco

12 Athénský vévoda Theseus přemohl v boji královnu Amazonek Hippolytu a připravuje svou svatbu s ní. Předstupuje před něj občan Egeus se žalobou na svou dceru. Krásná Hermia si má podle jeho vůle vzít za muže přítomného Demetria, ale je zamilovaná do Lysandra. Otec jí hrozí krutým trestem podle athénského práva, když ho neuposlechne. Proto se Hermia domluví s Lysandrem, že spolu utečou z Athén. Mají se setkat v čarovném lese. Hermia však prozradí tento úmysl své přítelkyni Heleně a ta přemluví Demetria, do kterého je zamilovaná, aby spolu rovněž odešli do lesa. Do tohoto lesa se také chystá divadelní společnost složená z anglických řemeslníků zkoušet srdceryvnou tragédii o Pyramovi a Thisbě. V lese se potkají královna víl Titania a král elfů Oberon. Oberon chce od Titanie zpět páže, které mu odebrala. Proto pošle jednoho ze svých elfů pro kouzelný květ, jehož dotykem se jakýkoliv člověk zamiluje do toho, koho prvního spatří. Oberon chce, aby se Titania zamilovala do nějaké příšery. Oberon schovaný za křovím si vyslechne prudkou hádku mezi Demetriem a Helenou a nařídí elfu Pukovi, aby očaroval Demetria. Puk se však splete a potře kytkou Lysandra místo Demetria. Lysandr se probudí a hned se zamiluje do Heleny. Hermii nechá opuštěnou v lese. Titania se rovněž probudí a zamiluje se do řemeslníka (herce) Klubka s oslí hlavou, kterou mu přičaroval Oberonův elf. Když si Puk uvědomí svoji chybu, očaruje i Demetria, aby se zamiloval do Heleny. Demetrius, Lysandr, Helena a Hermia se potkají. Jak Lysandr, tak Demetrius jsou zamilovaní do Heleny, ta si však myslí, že si z ní oba dělají blázny. Hermia se velmi hněvá na Helenu kvůli Lysandrovi. Lysandr a Demetrius chtějí o Helenu bojovat. Oberon, který to vše pozoruje, za nimi pošle Puka. Díky elfovi se Lysandr a Demetrius minou a kvůli únavě usnou. Na stejné místo dojde Helena a po ní i Hermia. Obě usnou a elf napraví, co zkazil. Titania vrátí Oberonovi páže. Ten ji zbaví kouzla a Klubkovi odčaruje oslí hlavu. Ráno už jsou spolu Hermia s Lysandrem a Helena s Demetriem. V lese se objeví také athénský vévoda Theseus se svou budoucí manželkou. Klubko se vrátí ke zbytku herců. V Athénách se slaví tři svatby - vévody Thesea a královny Amazonek Hippolyty, Lysandra a Hermie a Demetria s Helenou. Po svatbě zahrají herci na hostině svoji hru. SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

13 TRAGÉDIE Titus Andronicus Romeo a Julie Julius Caesar Hamlet Othello Macbeth Král Lear Antonius a Kleopatra Coriolanus Timon Athénský Troilus a Kressida

14

15 ROMEO A JULIE Příběh se odehrává v italském městě Verona, kde žily dva významné rody – Kapuleti a Montekové. Mezi nimi se již léta táhl dávný spor. Děj příběhu začíná popisem střetu mezi Monteky a Kapulety na náměstí ve Veroně, který ukončí až vévoda Eskalus. Těmito vyhrocenými spory mezi oběma rody je naplněno první jednání tragédie. Nyní se však po celé Veroně šíří zpráva, že u Kapuletů bude velký maškarní ples a při této příležitosti má být oznámeno zasnoubení Julie s Paridem. Toto se dozví i Montek Romeo a se svými dvěma věrnými druhy, Merkuciem a Benvoliem, se rozhodne navštívit tento ples, přestože se koná v domě úhlavních nepřátel. Romeo tam se svými druhy pod rouškou plesové masky skutečně pronikne a ocitne se na plese, kde jsou přítomni všichni příbuzní a známí rodiny Kapuletů. Tybalt však Romea pozná a chce ho zostudit tím, že vyprovokuje bitku za to, že si dovolil vstoupit na ples Kapuletů. Starý Kapulet ale jeho počínání zastaví s tím, že nechce skandál po celé Veroně. Romeo tedy se svými přáteli zůstává na plese a spatří zde Julii. Ta se mu zdá překrásná a říká, že doposud nepoznal lásku, dokud nespatřil tuto ženu. Láska na první pohled. Ples pomalu končí, ale oba mladí lidé na sebe musí pořád myslet. Romeo v noci tajně navštíví zahradu Kapuletů a tajně slyší Juliino vyznání vřelých citů k němu. Sám se pak dá poznat a pod balkónem u Juliiny ložnice jí otevřeně vyzná lásku. Druhý den oba milence tajně oddá otec Vavřinec, který mladou dvojici podporuje, protože doufá, že sňatek Romea a Julie pomůže jejich rodiny usmířit. Jenže Tybalt, Juliin bratranec, nenávidí Romea. Odpoledne v den svatby zabije Tybalt Romeova přítele Merkucia, který přijme výzvu k boji místo Romea (ten Tybalta nyní považuje za příbuzného), a Romeo následně zabije Tybalta. Za vraždu Tybalta je vyhoštěn z města Verony a odchází do Mantovy. Mladí manželé se musí rozloučit. Pan Kapulet, který samozřejmě nic neví o sňatku své dcery, má pro Julii zprávu, že již zítra bude mít svatbu s Paridem. Julie s tím nesouhlasí, ale otec jí dá jen dvě možnosti: buď svatba s Paridem, nebo ať táhne z jeho domu. Proto zoufalá Julie s pomocí chůvy požádá otce Vavřince o pomoc. Ten zajistí nápoj, po kterém bude Julie vypadat jako mrtvá, a Romeo si pro ni nakonec přijde do hrobky Kapuletů. Nápoj ji uspí a Julie skutečně vypadá jako mrtvá. O jejím pohřbu se dozví i Romeo, ke kterému shodou náhod nedorazil posel od otce Vavřince se zprávou, že Julie ve skutečnosti nezemřela. Posel nedorazil, protože nebyl vpuštěn do města kvůli zdejšímu moru. Romeo si koupí jed u lékárníka v Mantově, vrátí se zpět do Verony a jde naposledy políbit Julii. Na hřbitově potká Parise a v souboji jej zabije. Romeo poté vstoupí do hrobky Kapuletů a spatří Julii. Zoufá si nad osudem a její smrtí a znovu jí vyznává svou lásku. Po rozloučení se světem pije Romeo jed. Julie se probouzí, ale vedle ní leží již mrtvý Romeo. Zdrcená Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny usmířil až smutek nad ztrátou jejich dětí. Nechaly vystavět zlaté sochy Romea a Julie, které dodnes stojí ve Veroně.

16 ERASMUS ROTTERDAMSKÝ (1469 – 1536) -holandský myslitel, augustiniánský řeholník a představitel zaalpské renesance a humanismu -vlastním jménem Gerrit Gerritszoon -je považován za předchůdce reformace, ačkoli sám se stavěl velmi kriticky k jejím projevům, byl přívržencem náboženské tolerance -v letech 1495 - 1499 studoval v Paříži -jako kněz procestoval celou Evropu -od roku 1514 žil v Basileji, po získání města na stranu reformace Ulricha Zwingliho odešel na protest do Freiburgu -dílo: Chvála bláznivosti – nejznámější spis/satira, je napsán formou monologu, kritizuje různé vrstvy společnosti – především církev, učence, krále a filozofy, upozorňuje na nedokonalost lidí O výchově křesťanského vladaře - knihu věnoval jako radu mladému králi Karlu V. Příručka křesťanského vojáka, Kazatel, Čistota křesťanské církve

17 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer http://famouspoetsandpoems.com/poets/geoffrey_chaucer/photo http://famouspoetsandpoems.com/poets/geoffrey_chaucer/photo http://famouspoetsandpoems.com/poets/geoffrey_chaucer/photo http://cs.wikipedia.org/wiki/Christopher_Marlowe http://cs.wikipedia.org/wiki/Christopher_Marlowe http://cs.wikipedia.org/wiki/Christopher_Marlowe http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare http://cs.wikipedia.org/wiki/Pikareskn%C3%AD_rom%C3%A1n#Pikareskn.C3.AD_rom. C3.A1n http://cs.wikipedia.org/wiki/Pikareskn%C3%AD_rom%C3%A1n#Pikareskn.C3.AD_rom. C3.A1n http://cs.wikipedia.org/wiki/Pikareskn%C3%AD_rom%C3%A1n#Pikareskn.C3.AD_rom. C3.A1n http://cs.wikipedia.org/wiki/Pikareskn%C3%AD_rom%C3%A1n#Pikareskn.C3.AD_rom. C3.A1n https://cs.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Rotterdamsk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Rotterdamsk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Rotterdamsk%C3%BD https://cs.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_y_Saavedra https://cs.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_y_Saavedra https://cs.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes_y_Saavedra https://cs.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega https://cs.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega https://cs.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega https://cs.wikipedia.org/wiki/Lazarillo_z_Tormesu https://cs.wikipedia.org/wiki/Lazarillo_z_Tormesu https://cs.wikipedia.org/wiki/Lazarillo_z_Tormesu https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFmysln%C3%BD_ryt%C3%AD%C5%99_Don_ Quijote_de_la_Mancha https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFmysln%C3%BD_ryt%C3%AD%C5%99_Don_ Quijote_de_la_Mancha https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFmysln%C3%BD_ryt%C3%AD%C5%99_Don_ Quijote_de_la_Mancha https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFmysln%C3%BD_ryt%C3%AD%C5%99_Don_ Quijote_de_la_Mancha https://cs.wikipedia.org/wiki/Canterbursk%C3%A9_pov%C3%ADdky https://cs.wikipedia.org/wiki/Canterbursk%C3%A9_pov%C3%ADdky https://cs.wikipedia.org/wiki/Canterbursk%C3%A9_pov%C3%ADdky https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Lear https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Lear https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Lear https://cs.wikipedia.org/wiki/Macbeth https://cs.wikipedia.org/wiki/Macbeth https://cs.wikipedia.org/wiki/Macbeth https://cs.wikipedia.org/wiki/Othello_(drama) https://cs.wikipedia.org/wiki/Othello_(drama) https://cs.wikipedia.org/wiki/Othello_(drama) https://cs.wikipedia.org/wiki/Romeo_a_Julie https://cs.wikipedia.org/wiki/Romeo_a_Julie https://cs.wikipedia.org/wiki/Romeo_a_Julie https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen_noci_svatoj%C3%A1nsk%C3%A9 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen_noci_svatoj%C3%A1nsk%C3%A9 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen_noci_svatoj%C3%A1nsk%C3%A9


Stáhnout ppt "SVĚTOVÁ RENESANČNÍ LITERATURA ŠPANĚLSKOANGLIEHOLANDSKO Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google