Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_02_14_ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938 Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/ VLASTIVĚDA/ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938 Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list:NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují s obdobím prvních let existence ČSR, osobností T. G. Masaryka, národnostními, hospodářskými, kulturními poměry. Prezentace slouží jako podklad pro zápis látky do sešitu. Materiál je vytvořen v prezentačním programu Power Point. Je doplněn animačními přechody. Materiál je určen k práci na počítači a interaktivní tabuli. Nutno zapnout internet. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 17. 12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 17. 12. 2013Podpis:

2 ČESKOSLOVENSKO 1918- 1938 Život za první republiky

3 Československá republika – demokratický stát  Roku 1919 se k ČSR připojili Rusíni, žijící v Podkarpatské Rusi (na východ od Slovenska).  ČSR (Československá republika) se skládala ze čtyř zemí: ČECHY – hlavní město Praha MORAVA + SLEZSKO – Brno SLOVENSKO – Bratislava PODKARPATSKÁ RUS - Užhorod Československo po roce 1918

4 Obyvatelstvo ČSR  Kromě Čechů a Slováků žilo v Československé republice mnoho: Němců, Maďarů, Rusínů, Ukrajinců, Poláků.  Všechny výsady šlechty byly zrušeny. Na vládě se podíleli volení zástupci občanů.  Byla vytvořena nová ústava, která zaváděla rovnoprávnost všech občanů bez rozdílu majetku, náboženství a národnosti.

5 Tomáš Garrigue Masaryk 1850-1937  T. G. Masaryk se narodil v Hodoníně v roce 1850.  Nejprve se učil kovářem, poté studoval na německém gymnáziu v Brně, studia dokončil na univerzitě ve Vídni.  Stal se profesorem na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze.  Vložil se do sporu kolem rukopisů Zelenohorského a Královédvorského – pochyboval o jejich pravosti a usiloval o jejich řádné prozkoumání.

6  Během 1. světové války odešel do zahraničí a společně se svými spolupracovníky E. Benešem a M. R. Štefánikem, vystupoval proti dalšímu setrvání českých zemí v rámci Rakousko-Uherska.  Po návratu ze zahraničí byl zvolen prvním prezidentem ČSR – za zásluhy o její vznik.  Prezidentem byl zvolen ještě třikrát – naposledy roku 1934, ze zdravotních důvodů však roku 1935 abdikoval.

7 vlajka 1918-20vlajka 1920-39  T. G. Masaryk byl velmi vzdělaný a čestný člověk. Vždy vystupoval proti nespravedlnosti a lži.  Propagoval náboženskou snášenlivost.  Byl velmi oblíbeným politikem. Obvykle bývá nazýván „tatíčkem“.  Oženil se s dcerou amerického podnikatele Charlottou Garrigue, s kterou se seznámil během studií v Německu, měli spolu 6 dětí. Syn Jan byl také politicky činný, stal se ministrem zahraničí. Dcera Alice se ujala role první dámy po smrti své matky.

8 Hospodářství  Jednotlivé země ČSR nebyly stejně hospodářsky vyspělé, nejvyspělejší byly české země.  Po skončení 1. světové války bylo postaveno mnoho průmyslových závodů.  ČSR začala do světa vyvážet obuvnické zboží, stroje, zbraně, sklo, textil – vše pod značkou Made in Czechoslovakia. Československo se stalo jedním z nejvyspělejších průmyslových států v Evropě.  Životní podmínky dělníků se výrazně zlepšily, byla zavedena osmihodinová pracovní doba.  I zemědělství zaznamenalo změny – velkostatky byly rozděleny drobným dělníkům.  Začal se vyvážet cukr, pivo a chmel.

9 Baťovy závody ve Zlíně999,-Kč  Tomáš Baťa – majitel firmy se proslavil díky zavádění nejnovějších amerických způsobů výroby, např. zavedl pásovou výrobu.  V jeho továrnách dostávali dělníci vysoké platy a nechal pro ně vystavět rodinné domky.  Nejlepší dělníci měli možnost uplatnit se i na jiných špičkových místech.  Kvalita a dobrá cena – „Baťovy boty“ neměly konkurenci. Víte, čím byla a stále je charakteristická cena „baťovek?“

10 Kultura  Ve 20. letech začala kromě státních divadel vznikat i menší soukromá divadla, nejvíce navštěvovaným bylo Osvobozené divadlo.  Jiří Voskovec a Jan Werich zakladatelé Osvobozeného divadla byli nejen herci, ale také autoři divadelních her. Hudbu k nim psal hudební skladatel Jaroslav Ježek.  Další výraznou osobností tohoto období byl spisovatel Karel Čapek, autor divadelních her, románů a povídek. Psal i knihy pro děti, například – Dášenka, čili život štěněte. Později se stal blízkým přítelem T. G. Masaryka a organizátorem pátečních setkání, na kterých prezident diskutoval s vědci, spisovateli a novináři.

11 Jak se žilo za první republiky?  Poctivá práce řemeslníka, dělníka, obchodníka, učitele, lékaře, rolníka zaručovala slušný život jeho rodině.  Mezi obyvateli existovaly sociální rozdíly.  Ženy zůstávaly v domácnosti, muži je uživili.  Ve vztazích mezi muži a ženami bylo více slušnosti, zdvořilosti a úcty.  Bylo více času pro rodinu a děti.  Lidé si vážili vzdělání i vzdělaných spoluobčanů.  Pracovalo se i v sobotu, v neděli se vyráželo na výlety (vlakem, autobusem, pešky, výletním parníkem).  Lidé více šetřili. Dovolenou trávili u příbuzných na venkově nebo v levných penzionech. Do ciziny se jezdilo málo.  Oblíbenou zábavou byl biograf, zpočátku němý a také rozhlas.  Po několika letech trvání ČSR hodnotil T. G. Masaryk takto: „Začínali jsem s holýma rukama, bez armády … Máme zemi, kterou učinila bohatou a krásnou příroda a lidská práce … Máme dějiny, které nás zavazují k vzestupu a pokroku.“

12 Zánik ČSR  Sousední státy s výjimkou Rumunska vznášely územní požadavky, proto se vztahy s nimi stávaly stále více napjatější.  Velmi nebezpečná byla situace s Německem, kde se k moci dostali nacisté v čele s Adolfem Hitlerem.  Od září roku 1938 Hitler otevřeně vyhrožoval válkou, proto se v německém městě Mnichově uskutečnila schůzka Hitlera s představiteli Anglie, Francie, Itálie.  Bez přizvání zástupců ČSR proběhla dohoda, která pro ČSR znamenala ztrátu pohraničních území (tzv. Sudety) a jejich připojení k Německu.  Díky této zradě západních států přestalo demokratické Československo postupně existovat.

13 Dějiny udatného českého národa http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230098/  96. Československo, rozvoj průmyslu mezi válkami http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230096/video/#pageContent http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230096/video/#pageContent  97. Kultura v meziválečném Československu http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230097/video/#pageContent http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230097/video/#pageContent  98. Velká hospodářská krize http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230098/video/#pageContent http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230098/video/#pageContent  99. Mnichov http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230099/video/#pageContent http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230099/video/#pageContent

14 Citace: Snímek č. 1, 2, 3 – mapa ČSR - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Czechoslovakia1920-38.jpg/400px-Czechoslovakia1920-38.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Prvn%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_do_1928.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Czechoslovakia1920-38.jpg/400px-Czechoslovakia1920-38.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Prvn%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_do_1928.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/R%C4%8Cs._Pom%C4%9Bry_n%C3%A1rodnostn%C3%AD.jpg/800px- R%C4%8Cs._Pom%C4%9Bry_n%C3%A1rodnostn%C3%AD.jpg Snímek č. 4,5, 6 – T. G. Masaryk + jeho podpis - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG/220px- Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG/220px- Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/T._G._Masaryk_Signature.svg/128px-T._G._Masaryk_Signature.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Masaryk_kulaty.png/220px-Masaryk_kulaty.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Masaryk.jpg/220px-Masaryk.jpg Snímek č. 7 – Rukopis zelenohorský - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Rukopis_Zelenohorsk%C3%BD.jpg/220px- Rukopis_Zelenohorsk%C3%BD.jpg Snímek č. 8 – Památník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Masaryk_a_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg/220px- Masaryk_a_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg Snímek č. 9, 10 – Příjezd T. G. Masaryka do ČSR - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12. 2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/TGM_Tabor_21.12.1918_3460a.jpg/200px- TGM_Tabor_21.12.1918_3460a.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/TGM_Tabor_21.12.1918_3462a.jpg/200px- TGM_Tabor_21.12.1918_3462a.jpg Snímek č. 11,12 – vlajka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Flag_of_Czechoslovakia.svg/100px-Flag_of_Czechoslovakia.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Flag_of_Bohemia.svg/110px-Flag_of_Bohemia.svg.png Snímek č. 13,14 – státní znak - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Czechoslovakia_COA_large.svg/220px- Czechoslovakia_COA_large.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Czechoslovakia_COA_small_2.svg/80px- Czechoslovakia_COA_small_2.svg.png Snímek č. 15 – Standarta prezidenta republiky - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Presidential_Standard_of_the_Republic_of_Czechoslovakia_%281918- 1939%29.png/160px-Presidential_Standard_of_the_Republic_of_Czechoslovakia_%281918-1939%29.png Snímek č. 16 – J. Masaryk - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Jan_Masaryk.jpg/191px-Jan_Masaryk.jpg

15 Citace: Snímek č. 17 – Ch. Garrigue Masaryk - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Charlotta_Garrigue.jpg/250px-Charlotta_Garrigue.jpg Snímek č. 18 – Výroba skla - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Skl%C3%A1rna_Nena%C4%8Dovice%2C_04.jpg/220px- Skl%C3%A1rna_Nena%C4%8Dovice%2C_04.jpg Snímek č. 19 – Pivo - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Budvar-mug.JPG/250px-Budvar-mug.JPG Snímek č. 20 – Chmel - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Illustration_Humulus_lupulus0.jpg/250px-Illustration_Humulus_lupulus0.jpg Snímek. č. 21 – Porcelán - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013%2C_Selb%2C_Porzellan- Manufaktur_Heinrich.jpg/220px-Bundesarchiv_B_145_Bild-F006621-0013%2C_Selb%2C_Porzellan-Manufaktur_Heinrich.jpg Snímek č. 22 – T. Baťa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Tomas_Bata.jpg/220px-Tomas_Bata.jpg Snímek č. 23 – Baťovy domky - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Batovy_domky_2.jpg/220px-Batovy_domky_2.jpg Snímek č. 24 – Logo firmy Baťa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Bata-shoe-logo.jpg/200px-Bata-shoe-logo.jpg Snímek č. 25 – Prodejna Baťa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Bata_Shoes_store%2C_Wenceslas_Square.JPG/200px- Bata_Shoes_store%2C_Wenceslas_Square.JPG Snímek č. 26 – Dámské lodičky - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Red_High_Heel_Pumps.jpg/220px-Red_High_Heel_Pumps.jpg Snímek č. 27, 28 – Karel Čapek, jeho podpis, s Masarykem - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Karel-capek.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Karel-capek.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/PODPISKARLA%C4%8CAPKA.jpg/128px-PODPISKARLA%C4%8CAPKA.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/T._G._Masaryk_a_K._%C4%8Capek.gif/220px-T._G._Masaryk_a_K._%C4%8Capek.gif Snímek č. 29 - Voskovec + Werich - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Voskovec_a_Werich.jpg/225px-Voskovec_a_Werich.jpg Snímek č. 30 – foxteriér - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Foxterrier_als_Familienhund.jpg/220px-Foxterrier_als_Familienhund.jpg Snímek č. 31- Dáma - herečka - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Lillian_Gish-edit1.jpg/220px-Lillian_Gish-edit1.jpg Snímek č. 32 – V. Burian - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Vlast_Burian.JPG/220px-Vlast_Burian.JPG Snímek č. 33 – Výletní parník - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Parn%C3%ADk_Vy%C5%A1ehrad_pod_Vy%C5%A1ehradem.jpg/220px- Parn%C3%ADk_Vy%C5%A1ehrad_pod_Vy%C5%A1ehradem.jpg

16 Citace: Snímek č. 34 – A. Hitler, jeho podpis - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Hitler%2C_recoloured.jpg/188px-Hitler%2C_recoloured.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Hitler_Signature2.svg/128px-Hitler_Signature2.svg.png Snímek č. 35 – Znak NSDAP - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Parteiadler_der_Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei_%281933%E2%80%931945%29.png Snímek č. 36 – Mnichovská dohoda - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Bundesarchiv_Bild_183-R69173%2C_M%C3%BCnchener_Abkommen%2C_Staatschefs.jpg/220px- Bundesarchiv_Bild_183-R69173%2C_M%C3%BCnchener_Abkommen%2C_Staatschefs.jpg Snímek č. 37 – Mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Sudetendeutsche_gebiete.svg/220px-Sudetendeutsche_gebiete.svg.png Snímek č. 38 – Odstraňování hraničních sloupů - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Bundesarchiv_Bild_183-58507-003%2C_Besetzung_des_Sudetenlands%2C_Grenzpfahl.jpg/220px- Bundesarchiv_Bild_183-58507-003%2C_Besetzung_des_Sudetenlands%2C_Grenzpfahl.jpg Snímek č. 39 – Večerní slovo - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12..2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/VE%C4%8CERN%C3%8D_%C4%8CESK%C3%89_SLOVO_22._9._1938.jpg/220px- VE%C4%8CERN%C3%8D_%C4%8CESK%C3%89_SLOVO_22._9._1938.jpg Snímek č. 40 – Odsun - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.Petersburg (Florida): [cit.15.12.2012].Dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Vertreibung.jpg/220px-Vertreibung.jpg Videa – Dějiny udatného českého národa, č. 96,97,98,99 http://i3.ytimg.com/vi/B-l_0fPdU6Y/mqdefault.jpg http://i4.ytimg.com/vi/omdbgzuK2xU/mqdefault.jpg http://i3.ytimg.com/vi/JkHk128riEY/mqdefault.jpg http://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda+99 ČAPKA, František. Vlastivěda 5 Významné události nových českých dějin. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2005, ISBN 80-7289-070-0.  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google