Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.1 Podstatná jména – vzory rodu středního a skloňování Název sady:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.1 Podstatná jména – vzory rodu středního a skloňování Název sady:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.1 Podstatná jména – vzory rodu středního a skloňování Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd k seznámení se vzory podstatných jmen rodu středního a se skloňováním. Žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2 P ODSTATNÁ JMÉNA Vzory rodu středního a skloňování

3 V ZORY PODSTATNÝCH JMEN Rod střední:město, moře, kuře, stavení Jak postupovat při rozhodování, ke kterému vzoru podstatné jméno patří: 1. Urči rod to kolo – rod střední 2. Řekni si slovo v 1. pádě čísla jednotného, koukni na koncovku kolo – koncovka – o 3. Řekni si slovo v 2. pádě čísla jednotného, koukni na koncovku (bez) kola – koncovka – a 4. Srovnej koncovky slova 1. a 2. pádu s koncovkami vzoru kol o – kol a jako měst o - měst a Podstatná jména tvoří podle rodu a koncovek skupiny, které se skloňují stejně. Jedno slovo skupiny bylo vybráno jako vzor.

4 S KLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO ( NEUTER ). číslopádvzor jednotné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. měst o měst a měst u měst o měst o ! měst ě (mužstv u ) měst em moř e moř i moř e moř e ! moř i moř em kuř e kuř ete kuř eti kuř e kuř e ! kuř eti kuř etem staven í staven í ! staven í staven ím množné 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. měst a měst měst ům měst a měst a ! měst ech (měst ečkách ) měst y moř e moř í moř ím moř e moř e ! moř ích moř i kuř ata kuř at kuř atům kuř ata kuř ata ! kuř atech kuř aty staven í staven ím staven í staven í ! staven ích staven ími

5 1. P ODTRHNI KONCOVKU PODSTATNÉHO JMÉNA, ZAPIŠ HO V 2. PÁDU SINGULÁRU A 7. PÁDU PLURÁLU, URČI JEHO VZOR. dřevo______________ ________________________ nebe______________ ________________________ údolí______________ ________________________ tele______________ ________________________ kotě______________ ________________________ obydlí ______________ ________________________ pole______________ ________________________ slovo______________ ________________________

6 2. P ODSTATNÁ JMÉNA V ZÁVORKÁCH UŽIJ VE SPRÁVNÝCH TVARECH. V cizích zemích se platí různými (platidlo) ________. Pavouci jsou vybaveni silnými (kusadlo) ________. Na nočním (nebe) _________ zářily hvězdy. Nad (rákosí) ________ se vznášelo hejno vodních ptáků. Po ( Labe) ________ pluly lodě. Na (pole) ________ se honili dva zajíci. Největším (bohatství) ________ člověka je pevné (zdraví) ________. Medvědice s malými (medvídě) ________ se vydala na průzkum lesa. Máme rádi knedlíky se (zelí) ________. Několika (slovo) ________ jsem vyjádřil svůj názor. Uviděl jsem v noře lišku se dvěma (lišče) ________. Skladba cvičenců se (švihadlo) ________ se mi líbila nejvíc.

7 3. D OPLŇ SPRÁVNÉ KONCOVKY A ZDŮVODNI PRAVOPIS. z chráněného územ___zelené údol__ voňavými mýdl__širokými křídl__ na obilných pol__dozrávající obil__ s plachými zvířat__v hustém křov__ růžovými poupat__umýt nádob__ domovní znamen__mávat pádl__ ševcovskými šídl__knedlíky se zel__ bez dlouhého loučen__hra s čísl__ za čistými skl__na modrém neb__ studené podneb__chutnými jídl__

8 Ř EŠENÍ 1. P ODTRHNI KONCOVKU PODSTATNÉHO JMÉNA, ZAPIŠ HO V 2. PÁDU SINGULÁRU A 7. PÁDU PLURÁLU, URČI JEHO VZOR. dřevodřevadřevyMĚSTO nebenebenebiMOŘE údolíúdolíúdolímiSTAVENÍ teleteletekuřataKUŘE kotěkotětekoťatyKUŘE obydlíobydlíobydlímiSTAVENÍ polepolepoliMOŘE slovoslovaslovyMĚSTO

9 Ř EŠENÍ 2. P ODSTATNÁ JMÉNA V ZÁVORKÁCH UŽIJ VE SPRÁVNÝCH TVARECH. V cizích zemích se platí různými (platidlo) platidly. Pavouci jsou vybaveni silnými (kusadlo) kusadly. Na nočním (nebe) nebi zářily hvězdy. Nad (rákosí) rákosím se vznášelo hejno vodních ptáků. Po ( Labe) Labi pluly lodě. Na (pole) poli se honili dva zajíci. Největším (bohatství) bohatstvím člověka je pevné (zdraví) zdraví. Medvědice s malými (medvídě) medvíďaty se vydala na průzkum lesa. Máme rádi knedlíky se (zelí) zelím. Několika (slovo) slovy jsem vyjádřil svůj názor. Uviděl jsem v noře lišku se dvěma (lišče) liščaty. Skladba cvičenců se (švihadlo) švihadly se mi líbila nejvíc.

10 Ř EŠENÍ 3. D OPLŇ SPRÁVNÉ KONCOVKY A ZDŮVODNI PRAVOPIS. z chráněného územízelené údolí voňavými mýdlyširokými křídly na obilných políchdozrávající obilí s plachými zvířatyv hustém křoví růžovými poupatyumýt nádobí domovní znamenímávat pádly ševcovskými šídlyknedlíky se zelím bez dlouhého loučeníhra s čísly za čistými sklyna modrém nebi studené podnebíchutnými jídly

11 P OUŽITÁ LITERATURA JANÁČKOVÁ Zita, MŰHLHAUSEROVÁ Hana, PŘÍBORSKÁ Olga, ZBOŘILOVÁ Jitka. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2011, ISBN 978-80-7289-087-3 MIKULENKOVÁ Hana a kol. Český jazyk 4, 2.díl.Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 80-85806-93-2 STYBLÍK Vlastimil a kol. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4.ročník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4 Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.1 Podstatná jména – vzory rodu středního a skloňování Název sady:"

Podobné prezentace


Reklamy Google