Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.15 Stavba věty - opakování Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.15 Stavba věty - opakování Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo."— Transkript prezentace:

1  Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.15 Stavba věty - opakování Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd k zopakování, procvičení a upevnění vědomostí o stavbě věty. Žáci plní zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2 _eská _epublika sousedí na _everu s _olskem, na _ihu s _akouskem, na _ýchodě se _lovenskem a na _ápadě s _ěmeckem. O prázdninách se chystáme do _rancie ke _tředozemnímu _oři, ale první zastávka bude cestou v _aříži. Loni jsme sjížděli na loďkách _eky _erounku a _ltavu. V zimě pojedeme lyžovat do _eskyd, nebo nás _onda vezme s sebou na _umavu. Východočeské _ěsto _radec _rálové patří mezi královská města. Naší nejvyšší _orou je _něžka a já ji letos opět s _abičkou _ůženkou a _ědečkem _epou navštívím.

3 Horolezci si na chvilku oddychli. Čekal je náročný výstup. Lidský věk se prodlužuje. Péče o člověka se zlepšuje. Vaříme na plynovém sporáku. Jídlo je rychle připravené. Sportovec musí být houževnatý. Mohl neustále zlepšovat své výkony. Lesní požár byl rozsáhlý. Lidé neztráceli odvahu s ním bojovat.

4 Vzpomněli jsme si, že ___________________________________. Víte, co _______________________________________________ ? Kdybych nedbal na čistotu, _______________________________. Protože jsem zaspala, ___________________________________. Viděli, jak _____________________________________________. Snaž se pořádně, abys __________________________________ !

5 U rybníka Kolem rybníka se zelenal_ louk_. _a protějš_ch strán_ch se táhl_ ní_ké les_ky. Po rybníku plaval_ kachn_. Co chv_l_ se v_mrštil_ nad hlad_nu mrštn_ kapř_. Na mělč_ně se koupal_ d_ti. Chla_ci skákal_ z břehu do vod_. Na hráz_ rostl_ vrb_. V_soko na neb_ kroužil_ ostříž_. Vlašto_ky přeletoval_ ní_ko na_ hlad_nou. Ch_tal_ ve vzduchu mouch_ a j_ný hm__. Mezi rákos_m s_dl_l_ l_sky. V bl_zkosti vod pob_val_ konipas_ a čáp_. Na rybn_ku kvetl_ b_lé leknín_. Pod stav_dl_ odtékal_ proud_ vody. Zeměd_lc_ zde p_stoval_ ob_l_ a ře_ku olejku. _elé okol_ b_lo p_vabné.

6 Co budeš dělat v sobotu ptala se Eva Jany Dopoledne musím pomáhat mamince odpověděla Jana ale potom mám volno Co bys řekla na to navrhovala Eva kdybychom zašly do muzea Jana odpověděla To je dobrý nápad kdy se sejdeme Ve dvě hodiny před muzeem řekla Eva „Co budeš dělat v sobotu?“ ptala se Eva Jany. „Dopoledne musím pomáhat mamince,“ odpověděla Jana, „ale potom mám volno.“ „Co bys řekla na to,“ navrhovala Eva, „kdybychom zašly do muzea?“ Jana odpověděla: „To je dobrý nápad, kdy se sejdeme?“ „Ve dvě hodiny před muzeem,“ řekla Eva.

7 Česká republika sousedí na severu s Polskem, na jihu s Rakouskem, na východě se Slovenskem a na západě s Německem. O prázdninách se chystáme do Francie ke Středozemnímu moři, ale první zastávka bude cestou v Paříži. Loni jsme sjížděli na loďkách řeky Berounku a Vltavu. V zimě pojedeme lyžovat do Beskyd, nebo nás Tonda vezme s sebou na Šumavu. Východočeské město Hradec Králové patří mezi královská města. Naší nejvyšší horou je Sněžka a já ji letos opět s babičkou Růženkou a dědečkem Pepou navštívím. J S J S J S

8 Horolezci si na chvilku oddychli, neboť je čekal náročný výstup. Lidský věk se prodlužuje, protože se péče o člověka zlepšuje. Jelikož vaříme na plynovém sporáku, je jídlo rychle připravené. Sportovec musí být houževnatý, aby mohl neustále zlepšovat své výkony. Lesní požár byl rozsáhlý, ale lidé neztráceli odvahu s ním bojovat. 1.1.3.3.7.7.1.1.5.5.8.8.3.3.5.5.2.2.1.1.

9 Vzpomněli jsme si, že nemáme dopsané úkoly. Víte, co budou dnes hrát v divadle? Kdybych nedbal na čistotu, byl bych brzy nemocný. Protože jsem zaspala, přišla jsem pozdě do školy. Viděli, jak spadl do rybníka. Snaž se pořádně, abys dostal hezké známky! V1, že V2. V1, co V2? Kdybych V1, V2. Protože V1, V2. V1, jak V2. V1, abys V2!

10 U rybníka Kolem rybníka se zelenaly louky. Na protějších stráních se táhly nízké lesíky. Po rybníku plavaly kachny. Co chvíli se vymrštili nad hladinu mrštní kapři. Na mělčině se koupaly děti. Chlapci skákali z břehu do vody. Na hrázi rostly vrby. Vysoko na nebi kroužili ostříži. Vlaštovky přeletovaly nízko nad hladinou. Chytaly ve vzduchu mouchy a jiný hmyz. Mezi rákosím sídlily lysky. V blízkosti vod pobývali konipasi a čápi. Na rybníku kvetly bílé lekníny. Pod stavidly odtékaly proudy vody. Zemědělci zde pěstovali obilí a řepku olejku. Celé okolí bylo půvabné.

11  ŠTĚRBOVÁ Ludmila, BEDNÁŘOVÁ Lenka. Čeština pro 4. ročník ZŠ – pracovní sešit. Úvaly: JINAN, 1997, č.j. 12680/93-22  MIKULENKOVÁ Hana a kol. Český jazyk 4, 2.díl.Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 80-85806-93-2  ŠPULÁKOVÁ Ivana, JANÁČKOVÁ Zita. Opakujeme češtinu ve 3. – 5. ročníku, Pravopisná cvičení, diktáty: Nová škola 2001, ISBN 80-85607- 69-7  STYBLÍK Vlastimil a kol. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4.ročník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4  Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt " Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.15 Stavba věty - opakování Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google