Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

největší světadíl, tvořící východní část EUROASIE název Asie odvozen z asyrského slova ASÚ, které značilo východ slunce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "největší světadíl, tvořící východní část EUROASIE název Asie odvozen z asyrského slova ASÚ, které značilo východ slunce."— Transkript prezentace:

1

2 největší světadíl, tvořící východní část EUROASIE název Asie odvozen z asyrského slova ASÚ, které značilo východ slunce

3  Na jakých polokoulích se Asie nachází?  většina světadílu se rozkládá na severní polokouli  Se kterými státy Asie sousedí? Jak jsou ohraničeny? (zakreslete do mapy)  s Evropou na západě – hranice je pohoří Ural, řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, Kavkaz, Černé moře, úžina Bospor a Dardanely  s Afrikou – odděluje je Suezská šíje  s Amerikou – odděluje je Beringův průliv  Které oceány omývají Asii? (zakreslete do mapy)  Severní ledový oceán (sever), Tichý oceán (východ), Indický oceán (jih)

4

5  celková rozloha: 44,4 mil km²  pokrývá 30% pevniny Země

6  členitost světadílu je velká  průměrná nadmořská výška je 960 m n. m  nejvyšší bod:  Mount Everest – 8 848m n. m → nejvyšší hora světa  nejníže položené místo světa:  hladina Mrtvého moře (-418 m n. m.)  Na jakých litosférických deskách se Asie nachází?  leží na styku litosférické desky euroasijské, pacifické, filipínské a indické  → místo častých výskytů zemětřesení a sopečné činnosti

7  pohoří:  Himaláj, Karákoram, Kunlun-shan, Pamír, Hundúkuš, Ťan-Šan, Tibetská plošina  sopky:  Klučevskaja, Cebu  vysočiny:  Íránská vysočina, Středosibiřská vysočina  nížiny:  Indoganžská nížina, Mezopotámská nížina, Západosibiřská rovina, Severosibiřská nížina, Velká čínská nížina  pouště:  Rub al-Chálí, Gobi, Karakum, Kyzylkum, Taklamakan, Nafúd, Syrská

8  moře:  Karské moře, Laptěvů, Východosibiřské, Čukotské, Beringovo, Ochotské, Japonské, Žluté, Východočínské, Filipínské, Celebeské, Jávské, Jihočínské, Andamanské, Arabské, Rudé,  zálivy:  Perský záliv, Obský, Tonkinský, Thajský, Bengálský, Ománský  poloostrovy:  Jamal, Tajmyr, Čukotský, Kamčatka, Korejský, Zadní Indie, Přední Indie, Arabský (největší na světě), Sinajský, Malajský, Malá Asie  ostrovy:  Nová země, Špicberky, Severní země, Honšú, Kjúšú, Šikoku, Hokkaido, Tchaj-wan, Borneo, Sumatra, Jáva, Timor, Cejlon, Andamany, Nikobary, Maledivy, Lakadivy  průlivy:  Bab-al-Mandab, Suezský, Bospor, Dardanely, Beringův, Tatarský, Korejský, Tchajwanský, Malacký, Hormuzský  souostroví:  Novosibiřské o-vy, Japonské, Kurily, Filipíny, Velké sundy, Malé sundy, Moluky,

9 Jaké podnebné pásy najdete na území Asie a který pás zabírá největší rozlohu?  Asie zahrnuje všechna podnebná pásma  největší část Asie (téměř 2/3 světadílu) zabírá mírný podnebný pás  nejnižší absolutní teplota byla naměřena na Sibiři (Ojmjakon - -78°C) Do slepé mapy dokresli podnebné oblasti podle učebnice na str. 7

10 vysokohorské mírné kontinentální subpolární a polární tropické suché mírné oceánské tropické-monzunové tropické vlhké

11  v Asii najdeme všechny vegetační pásy. Výrazně se zde uplatňuje výšková stupňovitost (především ve velehorách) vegetace.  pro zemědělství se nejvíce hodí oblast stepí a smíšených lesů.  nejcennější krajiny jsou vyhlášeny za NP.  problémem je: kácení tropického lesa, snižování rozmanitosti přírody (kulturní krajina), eroze půdy aj.

12  V Asii jsou zastoupeny všechny podnebné a vegetační pásy: Podnebí Vegetace Arktický (chladný málo srážek) trvale zaledněné, polární mrazové Subarktický (chladný málo srážek) tundry a lesotundry Mírný tajga, listnaté lesy, stepi, chladné pouště Subtorpický (teplý, suchý) středomořská vegetace, pouště, monzunové lesy, pouště Tropy (teplý, vlhký) savany, monzunové lesy, tropické deštné lesy + horské a vysokohorské oblasti

13  silná říční síť silně závislá na podnebí a reliéfu (více než 40% plochy světadílu zaujímají bezodtoké oblasti)  řeky Asie ústí do:  Severního ledového oceánu (Ob, Jenisej, Lena)  Tichého oceánu (Amur, Huang He, Chang Jiang, Mekong)  Indického oceánu (Indus, Ganga, Brahmaputra, Iravadi)  Perského zálivu (Eufrat a Tigris)  Aralského jezera (Syrdarja, Amudarja)  Mrtvého moře (Jordán)  jezera:  Kaspické moře – největší jezero světa (slané)  Bajkal – nejhlubší jezero na zemi  Mrtvé moře – nejslanější jezero a nejníže položené místo na Zemi  Aralské jezero – využíváno pro závlahy, dochází k rapidnímu vysychání, zmenšilo se na jednu třetinu

14 S pomocí atlasu určete půdní typy v Asii  v Asii se nachází jak půdy úrodné (na náplavech řek – černozem, hnědozem), tak i půdy neúrodné (kamenité, písčité)  permafrost = trvale zmrzlá půda v severních oblastech Asie

15 Osvojování Asie  kolébka vyspělých civilizací (arabská, čínská, mezopotámská, japonská aj.)  kolonizace: Portugalci, Angličané (Indie), Nizozemci (Indonésie), Francie (Indočína)  dekolonizace po 2.světové válce

16 Současnost  počet obyvatel: přes 4mld lidí (nejlidnatější na světě) V atlase vyhledej nejlidnatější státy Asie  nejlidnatější stát světa: Čína (1,3 mld lidí)  2.nejlidnatější stát světa: Indie (1,1 mld. lidí)  zalidnění: nerovnoměrné – většina obyvatel žije na venkově  problémy: vysoký přírůstek (Čína, Indie), obrovské metropole (Shanghai, Tókjó, Soul aj.) S pomocí atlasu vyhledej rasy a náboženství Asie  rasy:  převažuje žlutá rasa (mongoloidní) + bílá (indoevropané) a míšenci  náboženství:  křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus aj.  druhy písma:  arabské písmo, čínské znakové, hebrejština, azbuka, latinka

17  velmi rozmanité → extrémní rozdíly ekonomik jednotlivých zemí (Japonsko X Bhútán)  většina obyvatel pracuje v zemědělství  zemědělství Na mapě světa vyhledej pěstované rostliny v Asii  rostlinná výroba: obilniny (hlavně rýže, pšenice, kukuřice), sója, bavlník, sezam, podzemnice olejná, cukrová třtina z Asie se ve velké míře vyváží koření (pepř, zázvor, skořice atd.) a také čaj a káva Na mapě světa vyhledej chované živočichy v Asii  živočišná výroba chov dobytka výrazně ovlivňuje náboženství (např. hinduismus zakazuje zabíjet hovězí dobytek) chov skotu, prasat, ovcí, velbloudů, oslů, drůbeže, slona indického, bource morušového  ve východní a jihovýchodní Asii je nejvýznamnější mořský i vnitrozemský rybolov na světě

18  průmysl  nerovnoměrně zastoupen  zahrnuje všechna odvětví, soustředěn do hustě zalidněných oblastí  nejvyspělejší státy: Japonsko, Izrael, Čína a tzv. „asijští tygři“ – Singapur, Malajsie, Korejská republika, Taiwan, Hongkong aj. Vyhledej v mapě světa nerostné suroviny Asie  nerostné bohatství: ropa (hlavně v okolí Perského zálivu), zemní plyn, černé uhlí, železná ruda, cín atd.  průmyslová odvětví: těžební, hutnický, elektrárenství, strojírenství (hl.dopravní), elektronika, chemický, textilní, potravinářský

19  rozdíly: zaostalost (kola, povozy) x moderna (rychlovlaky, letecké terminály)  druhy dopravy:  námořní – největší přístavy světa Kóbe, Nagoja, Singapore + ropné přístavy  říční – Chang Jang, Mekong, Ganga  letecká – její význam neustále stoupá (Tókjo)  vlaková – rychlovlaky (Šinkanzen) TRAM (Transibiřská magistrála) a BAM (Bajkalsko- amurská magistrála)

20  rychle rostoucím odvětvím je i cestovní ruch (památky, příroda apod.) – Thajsko, Čína, Kypr, Turecko, Tibet


Stáhnout ppt "největší světadíl, tvořící východní část EUROASIE název Asie odvozen z asyrského slova ASÚ, které značilo východ slunce."

Podobné prezentace


Reklamy Google