Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIKROBIOLOGIE Virologie Bakteriologie Bakteriologie Parazitologi e Parazitologi eMykologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIKROBIOLOGIE Virologie Bakteriologie Bakteriologie Parazitologi e Parazitologi eMykologie."— Transkript prezentace:

1 MIKROBIOLOGIE Virologie Bakteriologie Bakteriologie Parazitologi e Parazitologi eMykologie

2 PRVOJADERNÍ (Prokaryota)  jednobuněčné organismy  jádro (nukleoid) není obalené, tvořené dvouvláknovou kružnicovou DNA, která plní funkci chromozómu  jsou haploidní, množí se příčným dělením  většina má buněčnou stěnu obsahující peptidoglykan  vnitřní prostor buňky není rozdělen na menší oddíly - kompartmenty  syntéza bílkovin (proteosyntéza) probíhá na ribozomech

3 PRVOJADERNÍ (Prokaryota)  prokaryotická buňka neobsahuje chloroplasty a mitochondrie  výživa je autotrofní i heterotrofní  vznikly asi 1 mld. roků po vzniku Země - stáří cca 3,8 mld. roků  dělí se na dvě říše → každá říše je samostatnou vývojovou větví, vývoj probíhal paralelně ARCHEBAKTÉRIEEUBAKTÉRIE

4 odděluje vnitřní prostředí od vnějšího je polopropustná(semipermeabilní) podílí se na replikaci chromozómu jedna dvouvláknová molekula DNA (asi 1000 x delší než buňka, bez jaderné membrány) viskózní,koncentrovaný roztok obsahuje převážně bílkoviny t tuhý obal buňky u uděluje tvar, mechanicky chrání j je složena z peptidoglykanu (dusíkatý polysacharid typický pro bakterie PRVOJADERNÍ (Prokaryota) Struktura buňky: 1) Buněčná stěna 2) Cytoplazmatická 3) Cytoplazma 4) Jádro = nukleoid 5) Ribozómy d drobná tělíska v cytoplazmě vě podjednotky s skládají se z RNA a bílkovin.

5 říše: ARCHEBAKTÉRIE  buněčná stěna je tvořena atypickým peptidoglykanem - pseudomureinem nebo je tvořena bílkovinami  některé archebaktérie jsou nahé - buněčnou stěnu nemají  jsou bližší eukaryotickým organismům než eubakteriím  mají tvar tyčinek, koků nebo vláken  nevytvářejí spóry ani klidová stádia  barví se G(+) i G(-)  pohyblivé formy mají bičíky  jsou aerobní i anaerobní

6 říše: ARCHEBAKTÉRIE Rozdělení: podle metabolismu na 4 skupiny: 1. Metanové archebaktérie  anaerobní, redukují CO 2 na CH 4  vyskytují se v půdě, odpadních vodách, trávících traktech živočichů  výroba bioplynu. 2. Extrémně halofilní archebaktérie  zdrojem uhlíku jsou AMK a cukry,  žijí v prostředí NaCl – až kolem 20%  obsahují barvivo bakteriorodopsin - přeměna slun. záření na chem. energii  slaná jezera, solené ryby, solené kůže

7 říše: ARCHEBAKTÉRIE 3. Haloalkalifilní archebaktérie  aerobní  žijí v prostředí NaCl s Na 2 CO 3 a s vyšším pH (kolem 9)  solná jezera 4. Termacidofilní archebaktérie  velmi pestrá skupina  snášejí vysokou teplotu (60-100 °C)  energii získávají oxidací S nebo H 2 S  horké prameny,např. Island

8 říše: EUBAKTÉRIE Podříše: 1. Baktérie (Bacteria) 2. Sinice (Cyanobackteria) 3. Prochlorofyty (Prochlorofyta) Vlastnosti:  nukleoid není ohraničen jadernou membránou a nedělí se mitózou  organely také nejsou ohraničeny membránou  ribozómy jsou volně rozptýleny v cytoplazmě  hlavní složkou buněčné stěny je peptidoglykan (murein), různorodý tvar baktérií

9 1. podříše: Baktérie  v buněčné stěně je peptidoglykan, nad stěnou může být pouzdro složené z polysacharidů (fce ochranná)  některé druhy mají bičíky (jeden nebo víc,fce pohybová) nebo fimbrie (fce přilnavost)  zásobní látkou je glykogen nebo kys. poly-  - hydromáselná  plazmidy  fotosyntetizující baktérie mají chromatografy = váčky s chlorofylem  fotosyntéza  v nepříznivých podmínkách - tvorba spór (ztráta vody, vznik silného obalu, odolávají od +100 do – 190 °C)

10 1. podříše: Baktérie Výživa bakterií: 1) autotrofní: Fotoautotrofní (energii získávají fotosyntézou) Chemoautotrofní (energii získávají oxidací anorganických látek chemosyntézou) 2) heterotrofní: energii získávají z organ. látek parazitismus, saprofytismus, symbióza Vztah ke kyslíku: 1. aerobní- potřebují k životu kyslík 2. anaerobní - kyslík je pro ně jedovatý 3. fakultativně anaerobní - mohou žít s kyslíkem i bez něho

11 1. podříše: Baktérie Význam baktérií: 1. rozklad - mineralizace organických látek (reducenti, destruenti, dekompozitoři) 2. původci chorob rostlin, živočichů a člověka (patogenní baktérie) 3. využití v biotechnologiích (výroba octa, siláže, bioplynu, kysaných mléčných výrobků, enzymů, antibiotik, hormonů, aminokyselin, čistění odpadních vod,…)

12 1. podříše: Baktérie Rozmnožování bakterií: 1. příčné dělení - molekula DNA se zdvojí, chromozómy přejdou na opačné póly buňky – ta se prodlouží,uprostřed se utvoří přehrádka  2 dceřinné buňky 2. pohlavní rozmnožování - konjugace - dva jedinci se spojí úzkým můstkem a dojde k přesun části DNA z buňky donorové do buňky recipientní -vždy jednosměrný přesun.

13 1. podříše: Baktérie Příklady baktérii : nitrifikační - přeměňují amonné soli na dusitany až dusičnany nitrifikační - přeměňují amonné soli na dusitany až dusičnany denitrifikační - rozkládají dusičnany a dusitany až na molekulární dusík(ochuzují půdu o dusík) denitrifikační - rozkládají dusičnany a dusitany až na molekulární dusík(ochuzují půdu o dusík) hlízkové - symbióza s bobovitými rostlinami, obohacující půdu o dusík,,vazači dusíku hlízkové - symbióza s bobovitými rostlinami, obohacující půdu o dusík,,vazači dusíku kvasné - zkvašují sacharidy  kvašení octové, mléčné, propionové, máselné,.. kvasné - zkvašují sacharidy  kvašení octové, mléčné, propionové, máselné,.. hnilobné - rozkládají bílkoviny  hnití hnilobné - rozkládají bílkoviny  hnití saprofytické, sirné saprofytické, sirné …

14 1. podříše: Baktérie 6. patogenní – choroboplodné - způsobují nemoci živočichů a člověka,např.: a) pneumokoky  zápal plic b) streptokoky  angíny,spála,růže,záněty c) stafylokoky  hnisavá onemocnění - vředy d) meningokoky  zánět mozkových blan e) salmonely  průjmová onemocnění f) vibria  cholera - průjmy,dehydratace,smrt g) mykobakterie  TBC, malomocenství h) spirochety  lymská borelióza a syfilis i) bacily  snět slezinná j) aktinomycety  sněť slezinná

15 1. podříše: Baktérie

16 Bacillus anthracis

17 1. podříše: Baktérie Escherichia coli

18 1. podříše: Baktérie Streptokok

19 Stafylokok aureus

20 1. podříše: Baktérie Mycobacterium leprae


Stáhnout ppt "MIKROBIOLOGIE Virologie Bakteriologie Bakteriologie Parazitologi e Parazitologi eMykologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google