Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 18. 3. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_19_Stonožky,mno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 18. 3. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_19_Stonožky,mno."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová Název:VY_32_INOVACE_01A_19_Stonožky,mno honožky,chvostoskoci Téma:ZOOLOGIE BEZOBRATLÝCH Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu „Stonožky, mnohonožky, chvostoskoci“. Výklad je doplněn krátkým videem. Materiál je určen pro výuku biologie ve 2. ročníku čtyřletého gymnázia a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Součástí materiálu je pracovní list / test. V uzavřených položkách je možno vybírat více správných možností v nabídce. Na konci materiálu je uvedeno je autorské řešení testu. Test lze využít jako podklad pro samostatnou práci nebo domácí přípravu nebo při zkoušení, lze jej vytisknout a pracovat s ním v listinné podobě. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 STONOŽKY, MNOHONOŽKY Zařazení do systému: Kmen: ČLENOVCI Podkmeny: TROJLALOČNATCI KLEPÍTKATCI ŽABERNATÍ VZDUŠNICOVCI Třídy:- STONOŽKY - MNOHONOŽKY - CHVOSTOSKOCI - HMYZ

4 STONOŽKY (Chilopoda) -zploštělé článkované tělo -na každém článku 1 pár článkovaných nohou -1. pár = kusadlové nožky s jedovou žlázou → dravé (živí se červy, žížalami, hlísticemi, hmyzem) -na hlavě – 1 pár nitkovitých tykadel -noční aktivita Obr. 1

5 Stonožka škvorová (Lithobius forficatus) – vlhko, tma (pod kameny, kůrou, v listí) Obr. 2

6 Strašník dalmatský – 2cm, dravý, velmi dlouhé nohy, autotomie, J Evropa, u nás J Morava Obr. 3

7 Obr. 4 Zemivka žlutavá (Clinopodes flavidus) – v zemi, pod kameny (vlhko), živí se hlavně žížalami

8 MNOHONOŽKY (Diplopoda) tělo na průřezu kruhovité (někdy zploštělé z břišní strany) -články (= diplosomity) – vznik splynutím původně 2 článků → každý nese 2 páry končetin -článkovaná tykadla -jednoduché oči (někteří slepí) -většinou býložravci -vlhko, pod kameny, kůrou, v tlejícím listí Obr VIDEO – mnohonožka zemní (Julus terrestris)

9 Stavba těla mnohonožek Obr. 6 Cylinroiulus caeruleocinctus

10 Mnohonožka slepá (Blaniulus guttulatus) Obr. 7

11 některé mnohonožky se stáčejí do „klubíčka“ – svinule lesní (Glomeris pustulata) - obrana Obr. 8

12 CHVOSTOSKOCI Zařazení do systému: Kmen: ČLENOVCI Podkmeny: TROJLALOČNATCI KLEPÍTKATCI ŽABERNATÍ VZDUŠNICOVCI Třídy:- STONOŽKY - MNOHONOŽKY - CHVOSTOSKOCI - HMYZ

13 CHVOSTOSKOCI (Collembola) -starobylá skupina, kosmopolitní -nejpříbuznější skupina hmyzu -drobní -hlava, hruď, zadeček -ú.ú. – zanořeno do hlavy -tykadla -3 páry nohou -skákací aparát – furka (vidlička) + záchytka (retinaculum)

14 SKÁKACÍ APARÁT – v klidu je furka zachycena retinaculem, při skoku je furka uvolněna, vymrští se a „katapultuje“ chvostoskoka Obr. 9

15 -vnější oplození: ♀ sbírá spermatofor vybavený stopkou -u některých partenogeneze -vývin nepřímý (larva) -svlékají se i dospělci -EKG význam: půdotvorní činitelé, někteří škůdci (žampiony a jiné houby)

16 PRACOVNÍ LIST / TEST téma: STONOŽKY, MNOHONOŽKY, CHVOSTOSKOCI 1)Zařaďte mnohonožky do systému bezobratlých. 2)Vyberte správné tvrzení: a.Stonožky mají článkované tělo. b.Stonožky mají kruhový průřez těla. c.Stonožky jsou dravé. d.Tělní články stonožek srůstají původně ze dvou článků. 3) Furka je: a.Součást kousacího ústního ústrojí chvostoskoků. b.Součást článkovaných končetin chvostoskoků. c.Součást skákacího ústrojí chvostoskoků. d.Tykadlo chvostoskoků.

17 4) Vyberte správnou možnost: a. Mnohonožky jsou dravé / býložravé. b. Mnohonožky mají zploštělý / kruhový průřez těla. c. Chvostoskoci mají vnější / vnitřní oplození. d. Mnohonožky mají jednoduché / složené oči. 5) Popište životní prostředí stonožek a mnohonožek. 6)Napište dva zástupce stonožek a dva zástupce mnohonožek. 7)Popište ekologický význam chvostoskoků.

18 PRACOVNÍ LIST / TEST - ŘEŠENÍ téma: STONOŽKY, MNOHONOŽKY, CHVOSTOSKOCI 1)Zařaďte mnohonožky do systému bezobratlých. kmen: členovci podkmen: vzdušnicovci 2)Vyberte správné tvrzení: a.Stonožky mají článkované tělo. b.Stonožky mají kruhový průřez těla. c.Stonožky jsou dravé. d.Tělní články stonožek srůstají původně ze dvou článků. 3) Furka je: a.Součást kousacího ústního ústrojí chvostoskoků. b.Součást článkovaných končetin chvostoskoků. c.Součást skákacího ústrojí chvostoskoků. d.Tykadlo chvostoskoků.

19 4) Vyberte správnou možnost: a. Mnohonožky jsou dravé / býložravé. b. Mnohonožky mají zploštělý / kruhový průřez těla. c. Chvostoskoci mají vnější / vnitřní oplození. d. Mnohonožky mají jednoduché / složené oči. 5) Popište životní prostředí stonožek a mnohonožek. vlhké, tmavé – př. pod kameny, pod kůrou stromů, v opadaném listí, v půdě 6)Napište dva zástupce stonožek a dva zástupce mnohonožek. - stonožky: stonožka škvorová, strašník dalmatský, zemivka žlutavá - mnohonožky: mnohonožka zemní, svinule lesní 7)Popište ekologický význam chvostoskoků. + podíl na půdotvorných procesech, - škůdci (např. žampionů)

20 OBRÁZKY: 1 – archiv autora 2 - DARKONE. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BAUERPH. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: GELLER - GRIMM, Fritz. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5 – archiv autora 6 - DARKONE. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SANJA commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: SHYAMAL, L.. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BUKRHARDT, U.. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

21 LITERÁRNÍ ZDROJE: PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1994, ISBN ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. 2. vydání (1. vydání ve Scientia).Praha: Scientia, 1994, ISBN BUCHAR, Jan. Stručný přehled soustavy bezobratlých - učební texty vysokých škol. Praha: nakladatelství Peres, 1995, ISBN ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006, ISBN ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 18. 3. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01A_19_Stonožky,mno."

Podobné prezentace


Reklamy Google