Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xDSL Technologie TDMA Technologie FDMA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xDSL Technologie TDMA Technologie FDMA."— Transkript prezentace:

1

2 Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xDSL Technologie TDMA Technologie FDMA

3 Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností přenosového média, Rozporuplné požadavky na médium: cena x kapacita, Omezujícím faktorem je rušení signálu (vlastní x cizí), což v praxi znamená: Omezovat velikost (intenzitu) signálu, Snižovat délku linek, Přidávat dodatečná stínění. Technologický pokrok přinesla digitalizace linek, a to zejména „komplexní“ modulace signálu v přeneseném pásmu, nyní známá jako „digitální“ modulace.

4 Zvyšování přenosové kapacity Princip digitální modulace: Data jsou kódována do n-bitových symbolů, Každý symbol zaujímá v komplexní „modulační rovině“ určitý vymezený prostor a je přenášen po určitou dobu trvání symbolu ts,ts, Demodulátor je nastaven diskrétně,tj. pouze s maximální citlivostí v místě očekávaného symbolu, Pásmo necitlivosti zvyšuje odolnost proti rušení, Kapacitu lze zvyšovat velikostí symbolů, tj. lze přenést více bitů za stejnou jednotku času, Při větší velikosti symbolu se snižuje odolnost proti rušení. AD CB Příklad modulace 2-bitových symbolů

5 Zvyšování přenosové kapacity Výhody digitální modulace: Přizpůsobitelnost kapacity podle aktuálního stavu přenosové linky (rušení, kvality apod.), Vysoká odolnost proti rušení (rušivý signál trvá kratší dobu, než samotná doba symbolu t s ), Efektivnější využití přenosového pásma, tj. úspora energie i samotných pásem, Kompletní digitalizace přenosové linky umožňuje uplatnit i další metody (na LL) pro zvýšení její spolehlivosti. Digitální modulace je nadčasová technologie budoucnosti v komunikacích.

6 Zvyšování přenosové spolehlivosti Spolehlivost PL je limitována kvalitou linky (cenou) a okamžitým rušivým prostředím, Další opatření ke zvýšení odolnosti proti rušení lze dosáhnout na LL, Na LL se neočekává 100% spolehlivost (potvrzení doručení a nebo případné opakování přenosu), to zabezpečují vyšší vrstvy (např. TL), Nicméně je velmi žádoucí zvýšit linkovou spolehlivost, která může snížit zatížení spolehlivosti vyšších vrstev, a nebo přinese naopak další výhody samotným linkám.

7 Zvyšování přenosové spolehlivosti Digitalizace linky umožňuje uplatnit techniku „samoopravného“ kódování, Principem je přidání dalších „nadbytečných“ datových bitů, které slouží jako kontrolní „křížové“ součty určitých datových seskupení, Množství nadbytečných bitů pak určuje rozsah pro detekci chyby v přenosu a také i možnost následné opravy přímo na straně příjemce, Nadbytečné bity však snižují přenosovou kapacitu linky, proto jsou vždy voleným kompromisem pro určitou technologii

8 Zvyšování přenosové spolehlivosti Další cestou je uplatnění „statistické“ komprimace, která kóduje data na symboly o různých bitových délkách na principu jejich statistického výskytu v určitém datovém toku (např. Huffmanovo), Tímto lze získat potřebný „prostor“ v přenosové kapacitě linky na umístění potřebného počtu kontrolních bitů, Kombinace statistické komprimace a samoopravného kódování může zachovat přenosovou kapacitu linky v původní velikosti, avšak navíc přináší zvýšení její spolehlivosti.

9 Zvyšování přenosové spolehlivosti Výhody plynoucí ze spolehlivosti linek: Lze používat méně kvalitní média (nižší cena), Lze překlenout větší vzdálenosti (úspora energie), Lze dosáhnout vyšší přenosové kapacity (menší počet linek), Lze snížit vlastní rušení (vyšší odolnost s menšími energetickými nároky), Lze snížit energetickou náročnost (zbytečné opakování přenosu). Metody statistické komprimace a samoopravného kódování tvoří integrální část digitální modulace.

10 xDSL Je to digitální linková technologie uplatňovaná v sítích WAN, Je určena pro běžné telefonní dvojlinky a umožňuje současný přenos hlasových služeb (POTS) i datový přenos digitální modulací, Existují varianty IDSL, HDSL, VDSL, SDSL (symetrická) a ADSL (asymetrická), kdy zejména pro Internetová připojení se ustálila varianta asymetrická, Asymetrická varianta má rozdílnou přenosovou rychlost k uživateli („downstream“), která je vyšší, než od uživatele („upstream“).

11 ADSL Používá digitální modulaci v nepoužitém kmitočtovém pásmu na telefonních linkách, Podporuje datové rychlosti až 24 Mb/s („downstream“) a 3,5 Mb/s („upstream“), Podporuje důležité linkové protokoly Internetu, ADSL PPP IP Vyšší vrstvy PPP IP Vyšší vrstvy Vrstvový model ADSL

12 ADSL Rozdělení přenosového pásma: T- pásmo pro běžný telefonní hovor (0 - 4kHz), U- pásmo pro „upstream“ (25,875kHz - 138kHz), D- pásmo pro „downstream“ (138kHz - 1104kHz) Rozdělení pásma u ADSL U T D 0 -> f U

13 ADSL Spektrální obsazení přenosového pásma: Modulace používá nosné kmitočty s odstupem 4,3125kHz, tj. celkem 256, Doba přenosu symbolů je 0,5ms, tj. modulační rychlost je max. 2k symbol/s, Velikost symbolu je mezi 4 až 6 bity. Didier Misson Belgium, Braine-l'Alleud User of GNU/Linux with the Ubuntu Linux distribution on desktops and Debian on servers.

14 Technologie TDMA Je to technika umožňující zvýšit hustotu datového toku na vysokopropustných médiích (FO, WiFi), Na vstupu jsou data od uživatelů linky multiplexory vklíčována do rámců, dělených na „sloty“, Každý uživatel je vždy přiřazen určitému slotu, který mu garantuje potřebnou přenosovou rychlost. Datový tok dělený na rámce Rámce děleny na časové sloty (každý uživatel má jeden) Slot obsahuje data s „ochrannými“ intervaly pro synchronizaci

15 Technologie TDMA Výhody TDMA: Násobné využití dražších médií, Snížení nákladů na budování linek, Možnost diskrétní změny přenosových rychlostí podle požadavku uživatelů linky (slučování slotů), Garance přenosové rychlosti i dostupnosti linky. Tato technika se uplatňuje zejména u FO na páteřních sítích.

16 Technologie FDMA Je to technika obdobná TDMA, avšak každý uživatel má k dispozici určité kmitočtové pásmo (v rámci subnosných), Na vstupu jsou data uživatelů linky „modulována“ na vlastní subnosnou a společně smíchána do jednoho přenosového pásma, Rychlost přenosu je každému uživateli garantována šířkou pásma subnosné, která je mu přiřazena. FDMA – subnosné oddělení subnosných

17 Technologie FDMA Výhody FDMA: Stejné, jako u TDMA, Využívána často u bezdrátových linek (WiFi, GSM), U FO se používá digitální „modulace“ světel různé vlnové délky (barvy), která umožňuje: Obousměrný přenos na 1 vláknu, Vícekanálový přenos (pomocí optických multiplexorů- hranolů). TDMA a FDMA jsou technologie, které tvoří principiální základ přenosových technologií budoucnosti.


Stáhnout ppt "Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xDSL Technologie TDMA Technologie FDMA."

Podobné prezentace


Reklamy Google