Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie floristicko- fytogeografického výzkumu v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie floristicko- fytogeografického výzkumu v ČR."— Transkript prezentace:

1 Historie floristicko- fytogeografického výzkumu v ČR

2 České země středověk do pol 18. století HERBÁŘE Jan Černý P. O. Mathioli

3 České země pol. 18. století Čechy: Praha, Česká Lípa, Ústí n. Labem, Zhořelec Morava:Brno, Olomouc, Prostějov Slezsko:Wroclaw

4 Královská česká společnost nauk - rozpravy (Abhandlungen) - výroční zprávy (Sitzungberichte) - Věstník

5 Jan Křtitel Boháč Frantz Wilibald Schmidt Flora Boëmica inchoata Jan Novodvorský Johann Emanuel Pohl

6 1818 Muzeum království českého Kašpar hrabě Šternberk (herb. sbírky: Haenke, Konrad, Seidl)

7 1819 Jan Svatopluk Presl, Karel Bořivoj Presl Flora Čechika Kwětena česká (1. dokončená a vydaná česká květena)

8 1827 Společnost vlasteneckého musea v Čechách časopis Společnosti (dnešní Časopis národního muzea)

9 období Opizovo 1.pol. 19. století Filip Maxmilián Opiz ( ) Výměnný ústav herbářových položek: Naturalientausch Böheims Phänerogamische und cryptogamische Gewächse Seznam rostlin květeny české

10 Ignác Friedrich Tausch ( ) Oekonomisch- technische Flora Böhmens Johann Pfund - rukopis Květena Čech Vincenc František Kosteletzky Clavis analytica in Floram Bohemiae phanerogamicam D. Sloboda 1852 Rostlinictví čili Návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a a jiných zemích rakouského mocnářství domácích

11 sílí národní uvědomění: vznik přírodovědných klubů: založení čas. Živa Vesmír rozdělení Univerzity na českou a německou

12 období Čelakovského 2. pol. 19. století Lad. Čelakovský ( ) Květena okolí Pražského Prodromus květeny české Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens F. Bubák, K. Vandas, J. Velenovský První fytogeografické studie: E. Purkyně, Kerner

13 období Dominovo přelom 19. a 20. století přechází význam z Musea Království českého na Karlovu univerzitu Karel Domin ( ): regionální fytogeografie Fr. Schustler Jos. Podpěra Fr. Polívka Názorná květena zemí koruny české Klíč k úplné květeně zemí koruny české

14 Morava do konce 19. století: Brno - centrum Moravská společnost přírodoznalectví a vlastivědy -Mittrowský Společnost přátel přírody – Carl Phytographia Silesiaco-Moravica 1811 – sloučením obou vzniká Moravsko-slezská společnost pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy

15 Františkovo museum Rohrer et Mayer (1. vydaná flóra Moravy a Slezska) Reissek, Tkany, Schlosser 1861 Naturforschender Verein- přírodov. spolek G. Niessl- Brněnsko J. Spatzier- Krnovsko A. Tomaschek- Mor. a Slezsko F. Haslinger- J. Morava F. Gogela- Kroměřížsko J. Slavíček- Litovelsko E. Formánek - Morava

16 V. Spitzner- Prostějovsko J. Sapetza- Nový Jičín vydání souborných děl: Ad. Oborny- Flora von Mähren und österr. Schlesien Ed. Formánek- Květena Moravy a rakouského Slezska

17 Morava přelom 19. a 20. století : roste význam češství, popularizace floristiky v Olomouci- Vlastenecké museum a Spolek Vlasteneckého musea v Prostějově- Klub přírodovědecký v Brně -Klub přírodovědecký

18 Spitzner- Květena Moravy (1. díl 1898) H. Laus vydání souborných děl J. Podpěra Květena Hané J. Otruba Fr. Polívka Klíč k úplné květeně zemí koruny české

19 Slezsko do konce 19. století: komunikace s polským Slezskem (Wroclav) Flora Silesiae -Mattuschka Gymnasijní museum v Opavě Ch. F. H. Wimmer, H. E. Grabowski

20 R. Uechtritz práce ze Slezska, Krkonoš, slov. Karpat J. Milde Těšínsko, Hr. Jeseník, Kralic. Sněžník K. Kotschy Těšínsko J. Spatzier Krnovsko, Těšínsko E. Fiek Flora von Schlesien T. Schub Flora von Schlesien E. Formánek- Vidnavsko G. Weeber- Okolí F. Místku T. Svěrák- Opavsko

21 Slezskou flóru studují od 80. let 19. stol. i moravští botanikové: A. Oborny E. Formánek V. Spitzner H. Laus J. Podpěra J. Hruby J. Otruba

22 1872- založ. Ostravské muzeum 1907 Kranich- - zakl. Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě Kroutilík V. (1968): Nositelem pokroku přírodovědeckého poznání na Ostravsku. Přírodovědecký sborník. Ostravské muzeum

23 České země, Morava, Slezsko 1.pol. 19. století založení Masarykovy university v Brně v čele s J. Podpěrou studium flóry Slovenska a Podkarpatské Rusi: K. Domin, F. A. Novák, J. Klášterský, J.Klika, J. Dostál, M. Deyl, A. Zlatník, J. Šmarda, J. Rohlena

24 1912- Česká, (později Československá bot. společnost) (ČBS) -Klub Přírodovědecký v Praze vydává čas. Věda přírodní -Přírod. fakulty v Brně a Praze vydávají své časopisy- Spisy ČBS vydává věstník Preslia Domin, Podpěra - Klíč k úplné květeně republiky Československé BÚ (Domin)- Acta botanica bohemica Bibliografie k flóře ČSR (do r. 1952)

25 J.Podpěra Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických (pouze 3 díly) A. Hrabětová, J. Šmarda - Brněnsko H. Laus- Olomoucko J. Otruba -Mor. brána, Poodří geobotanika (fytocenologie): Domin, Klika, Šmarda, Zlatník

26 válečná léta: Ohniska výzkumu: -univerzity-Praha-ČBS Brno-Klub přírodovědecký -muzea

27 Po 2. sv. válce: J. Dostál Květena ČSR -1954,1958- Klíč k úplné květeně ČSR Československé botanické listy Ochrana přírody

28 práce s fytogeografickou a ochranářskou tematikou: J. Duda-Beskydy B. Šula-Litovelsko J. Ambrož-Třeboňsko br. Hadačové- Pardubicko R. Hendrych-Podhůří Železných hor rozvoj geobotaniky: Jos. Klika, J. Moravec, R. Neuhäusl, Sl. Hejný, E. Balátová

29 rozvoj taxonomie: B. Slavík- r. Malva P. Tomšovic- r. Brassica, Rorippa, Nasturtium, Nuphar Kovanda-Campanula, Sorbus Kirschner, Štěpánek- Taraxacum Jehlík - synantropní druhy Holub, Koblížek - Rubus Plocek -Achemilla

30 V Opavě se formuje centrum výzkumu - rozvoj Slezského muzea, Slezský studijní ústav Přírodovědecký sborník Ostravského kraje Časopis Slezského muzea v Opavě

31 1953-založení ČSAV a Geobotanické laboratoře GL je přejmenována na Botanický ústav ČSAV je zřízena tzv. floristická sekce v rámci ČSBS (od r pořádá floristické kursy- Rybníček, Šmarda, Houfek Skalický) vznikají krajské pobočky ČSBS

32 od r Folia geobotanica et phytotaxonomica - Zprávy ČSBS od r Studie ČSAV J. Houfek Bibliografia a rozšíření cévnatých rostlin B. Smejkal- Komentovaný katalog mor. flóry J. Dostál Nová květena ČSSR B. Slavík et S. Hejný od 1987– Květena ČR Kubát 2002 – Klíč ke květeně ČR


Stáhnout ppt "Historie floristicko- fytogeografického výzkumu v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google